Логотип видання 'Хрещатик'

images
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама  | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
images
Новини
  images
19 липня 2002 року, п'ятниця  №105 (2116) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    


Проекти
19/10/2007
Проект (редакція від 03.10.07)

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ДОБРОЧЕСНУ ПОВЕДІНКУ ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ”
Цей Закон встановлює загальні вимоги до поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування, а також прирівняних до них осіб, якими вони мають керуватись під час виконання своїх службових обов’язків і згідно з якими громадськість оцінює доброчесність, неупередженість та ефективність їх діяльності.

Правила поведінки окремих категорій суб’єктів доброчесної поведінки мають відповідати загальним вимогам, встановленим цим Законом.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
суб’єкт доброчесної поведінки — громадянин України, який відповідно до законодавства України є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, займається службовою діяльністю або виконує функції держави;

блага — грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги матеріального і/або нематеріального характеру;

винагорода — будь-яке благо (послуга, певна дія тощо), яке суб’єкт доброчесної поведінки одержує від фізичних чи юридичних осіб за рішення, дії чи бездіяльність в їх інтересах;

конфлікт інтересів — протиріччя службових інтересів суб’єкта доброчесної поведінки з його приватними інтересами, внаслідок чого його особиста зацікавленість впливає на об’єктивне та неупереджене виконання ним своїх службових обов’язків;

подарунок — будь-яке благо, що має грошову вартість і яке суб’єкт доброчесної поведінки безоплатно або за вартістю, яка суттєво нижча від встановленої ціни цього блага, одержує від фізичних чи юридичних осіб. Не вважається подарунком благо, вартість якого не перевищує одного відсотка прожиткового мінімуму для працюючих, встановленого Законом України “Про Державний бюджет” на момент, коли суб’єкт доброчесної поведінки отримав це благо.

Стаття 2. Суб’єкти доброчесної поведінки
1. Положення цього Закону поширюються на таких суб’єктів доброчесної поведінки:
а) державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування;
військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України та Держспецтрансслужби (крім військовослужбовців строкової служби);
осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, Держспецзв’язку;
працівників органів прокуратури, дипломатичної служби, митної служби.

б) суддів Конституційного Суду України;
професійних суддів.

в) осіб, які прирівняні до осіб, уповноважених на виконання функцій держави:
керівників державних підприємств;
посадових осіб, які не є державними службовцями або посадовими особами місцевого самоврядування, але виконують функції держави та органів місцевого самоврядування і перебувають у трудових відносинах з юридичними особами публічного права та одержують заробітну плату за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету.

2. Положення цього Закону поширюються також на осіб, перелічених у пунктах а), б), в), у період їх відсутності на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у відпустках (у тому числі у відпустці для догляду за дитиною).

3.  Застосування положень цього Закону не перешкоджає застосуванню спеціальних правил поведінки окремих суб’єктів доброчесної поведінки, якщо такі правила встановлені законами України.

Стаття 3. Порядок застосування цього Закону
1. Норми цього Закону є обов’язковими для виконання суб’єктами доброчесної поведінки.
2. Аналіз і оцінка дотримання суб’єктом доброчесної поведінки норм цього Закону є обов’язковими під час проведення оцінювання результатів службової діяльності суб’єктів доброчесної поведінки, призначення на нову посаду, для підготовки характеристики чи рекомендації.

3. Питання щодо дотримання суб’єктом доброчесної поведінки вимог цього Закону розглядається та вирішується колегіально органом, з яким він перебуває у трудових відносинах. Порядок розгляду питань щодо дотримання суб’єктом доброчесної поведінки вимог цього Закону встановлюється Кабінетом Міністрів України.

4. Якщо суб’єктом доброчесної поведінки є державний службовець або посадова особа місцевого самоврядування, питання щодо дотримання ним вимог цього Закону розглядається та вирішується за участю спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби.

РОЗДІЛ II. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ДОБРОЧЕСНОЇ ПОВЕДІНКИ

Стаття 4. Пріоритет прав і свобод людини та громадянина
1. Визначальним принципом діяльності суб’єктів доброчесної поведінки є забезпечення пріоритету прав і свобод людини та громадянина.

2. Суб’єкти доброчесної поведінки зобов’язані віддано служити українському народові, захищати права і свободи людини та громадянина.

Стаття 5. Дотримання принципу справедливості
Суб’єкти доброчесної поведінки повинні у своїй діяльності керуватися інтересами суспільства, об’єктивно та враховуючи права та законні інтереси всіх заінтересованих осіб.

Стаття 6. Формування громадської довіри до влади
Суб’єкти доброчесної поведінки повинні своїми діями сприяти зміцненню довіри осіб до влади, їх переконаності в неупередженості та доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, ефективності, законності їх дій та прийнятих рішень, забезпечувати позитивну репутацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування.
Стаття 7. Дотримання принципу неупередженості
Суб’єкт доброчесної поведінки під час виконання своїх повноважень повинен приймати рішення неупереджено, не допускати надання незаконних пільг чи переваг будь-яким особам, враховувати виключно суспільні інтереси та питання, що стосуються справи, права і свободи громадян.

Стаття 8. Дотримання принципу толерантності
Суб’єкт доброчесної поведінки повинен ставитись з повагою до різних політичних та ідеологічних течій, релігійних конфесій, під час виконання своїх професійних обов’язків не демонструвати власні релігійні або політичні переконання чи уподобання.

Стаття 9. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень
1. Суб’єкт доброчесної поведінки повинен утримуватись від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо такі рішення чи доручення суперечать законодавству або становлять загрозу для суспільства та держави. Суб’єкт доброчесної поведінки самостійно оцінює правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана суспільним інтересам, у випадку виконання таких рішень чи доручень.

2. У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які суб’єкт доброчесної поведінки вважає незаконними, або такими, що становлять загрозу інтересам суспільства та держави, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це керівництво або спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби, якщо суб’єкт доброчесної поведінки є державним службовцем або посадовою особою місцевого самоврядування, чи правоохоронні органи.

Стаття 10. Забезпечення принципу ефективності службової діяльності
Суб’єкт доброчесної поведінки повинен виконувати свої службові обов’язки та рішення органів і осіб, яким він підконтрольний, підзвітний або підпорядкований, компетентно, вчасно, результативно, не допускати зловживань або неефективного використання державної власності

Стаття 11. Забезпечення прозорості у службовій діяльності
1. Суб’єктові доброчесної поведінки забороняється обмежувати доступ осіб до інформації, яка не є таємною чи конфіденційною, з метою приховування певних дій чи відомостей, що підривають його службовий авторитет і можуть зашкодити репутації органу, в якому він працює, а також надавати завідомо неповну або недостовірну інформацію.

2. Суб’єкт доброчесної поведінки повинен з повагою відноситися до діяльності представників засобів масової інформації щодо інформування суспільства про діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, посадових осіб вказаних органів, а також надавати таким представникам у встановлених законами випадках і порядку достовірну інформацію та сприяти в її отриманні.

Стаття 12. Забезпечення конфіденційності
1. Суб’єкт доброчесної поведінки повинен використовувати конфіденційну інформацію, що стала йому відома у зв’язку з виконанням ним своїх службових обов’язків, відповідно до законодавства.

2. Суб’єктові доброчесної поведінки забороняється розголошувати конфіденційну інформацію про особу, що стала відомою у зв’язку з виконанням ним своїх службових обов’язків, за винятком випадків, що встановлені законодавством, і тільки в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав і свобод людини та громадянина.

3. Суб’єкт доброчесної поведінки повинен дотримуватись встановлених вимог щодо зберігання і використання документів, справ та видань, що містять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави.

Розділ IІІ. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБОВОГО СТАНОВИЩА

Стаття 13. Загальні обмеження
1. Суб’єктові доброчесної поведінки забороняється використовувати своє службове становище для задоволення особистих інтересів та потреб, чи інтересів та потреб, пов’язаних з ним фізичних і юридичних осіб.

2. Суб’єктові доброчесної поведінки забороняється своїми діями впливати на фізичних чи юридичних осіб з метою отримання винагороди, подарунка та інших благ за прийняття рішення, здійснення дії чи бездіяльність.

Стаття 14. Обмеження щодо прийняття на роботу родичів
Суб’єктові доброчесної поведінки забороняється призначати (приймати) на роботу до органу, де він працює, просувати по службі або сприяти у прийнятті та просуванні по службі родичів або осіб, з якими він пов’язаний спільним побутом.

Стаття 15. Використання інформації про діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування
1. Суб’єкт доброчесної поведінки зобов’язаний неухильно виконувати встановлені законодавством вимоги щодо використання інформації про діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, отриманої під час виконання ним своїх службових обов’язків.

2. Суб’єкт доброчесної поведінки не повинен розголошувати довірену йому інформацію з обмеженим доступом, яка стала відома під час виконання службових обов’язків, у тому числі і після припинення виконання ним своїх службових обов’язків, або використовувати її для задоволення особистих інтересів чи інтересів пов’язаних з ним фізичних і юридичних осіб, якщо інше не передбачено законодавством.

Стаття 16. Обмеження щодо використання службового майна
Суб’єкт доброчесної поведінки повинен виконувати свої професійні обов’язки таким чином, щоб увірені йому майно, устаткування, кошти й будь-які інші активи використовувались за призначенням.
Суб’єкту доброчесної поведінки забороняється використовувати надані йому майнові, фінансові та інші активи у приватних цілях.

Розділ ІV. ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

Стаття 17. Обов’язок запобігати виникненню конфлікту інтересів
1. Суб’єкт доброчесної поведінки зобов’язаний у своїй діяльності уникати ситуацій, що призводять до конфлікту інтересів.

2. Суб’єктові доброчесної поведінки забороняється у своїй діяльності чи під час прийняття рішень враховувати особисту зацікавленість.

Стаття 18. Способи запобігання конфлікту інтересів
1. Суб’єкт доброчесної поведінки при призначенні на посаду зобов’язаний письмово повідомити керівництво або спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби про обставини, які можуть впливати на його неупередженість або справляти враження наявності такого впливу. Такими обставинами визнаються будь-які приватні інтереси суб’єкта, його близьких родичів чи інших пов’язаних з ним юридичних і фізичних осіб, на яких може мати вплив службова діяльність суб’єкта доброчесної поведінки.

2. У разі виявлення обставин, які за висновком керівництва або спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби (для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування) можуть мати вплив на рішення, дії чи бездіяльність суб’єкта доброчесної поведінки, він повинен здійснити заходи стосовно усунення таких обставин, а якщо це неможливо зробити — відмовитись від зайняття посади чи виконання службових обов’язків.
Якщо такі обставини виникають після призначення на посаду, суб’єкт доброчесної поведінки зобов’язаний негайно про це письмово повідомити керівництво або спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби (для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування) та самостійно визначити спосіб усунення таких обставин, а у разі неможливості це зробити — звільнитися із займаної посади у встановленому порядку.

Стаття 19. Обмеження щодо працевлаштування після закінчення служби
Особі, яка звільнилася з посади або припинила діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, органів місцевого самоврядування, забороняється представляти інтереси іншої особи (установи) в органі державної влади, органі місцевого самоврядування у справі, в якій вона брала участь, ще перебуваючи на роботі (службі).

Розділ V. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКА ТА ВИНАГОРОДИ

Стаття 20. Заборона на отримання подарунків
Суб’єктові доброчесної поведінки забороняється отримувати подарунки, пов’язані з виконанням ним посадових обов’язків

Стаття 21. Зобов’язання щодо офіційних подарунків
1. Будь-які подарунки, що надані суб’єкту доброчесної поведінки під час офіційних заходів, як подарунки для державних органів, установ чи організацій, не можуть бути його приватною власністю і протягом п’яти днів з дня одержання передаються зазначеним органам.

2. У разі одержання подарунків під час відрядження суб’єкта доброчесної поведінки в межах країни або за кордон, які є подарунками для державних органів, установ чи організацій, вони передаються органам після його повернення у строк, зазначений у частині першій цієї статті.

Стаття 22. Право на винагороду за виконання службових обов’язків
Суб’єкт доброчесної поведінки має право одержувати винагороду за виконання службових обов’язків відповідно до законодавства про працю або на підставі договору з органом, з яким суб’єкт доброчесної поведінки перебуває у трудових відносинах.

Стаття 23. Заборона на отримання винагороди від юридичних та фізичних осіб
Суб’єктові доброчесної поведінки забороняється прямо чи опосередковано отримувати винагороду від юридичних або фізичних осіб за рішення, дії чи бездіяльність в їх інтересах, що здійснюються як безпосередньо цим суб’єктом, так і за його сприяння іншими посадовими особами та органами.

Стаття 24. Заборона вимагання подарунка або винагороди
Суб’єктові доброчесної поведінки забороняється пряме чи опосередковане вимагання від фізичних або юридичних осіб винагороди або подарунку за виконання ним своїх службових обов’язків, прийняття рішення, здійснення дії чи бездіяльність в інтересах таких осіб.

Стаття 25. Дії суб’єкта доброчесної поведінки у разі виявлення подарунку чи винагороди
Якщо суб’єкт доброчесної поведінки виявив у службовому приміщенні чи передані в інший спосіб подарунок або винагороду він повинен:
встановити особу, від якої чи за дорученням якої передано подарунок або винагороду та підстави їх надання;
забезпечити зберігання подарунку або винагороди;
виявити осіб, які можуть засвідчити надання подарунку або винагороди;
негайно припинити виконання дій чи рішень, що належать до його компетенції та яких стосується виявлений подарунок або винагорода;
невідкладно письмово повідомити керівництво (а у разі необхідності правоохоронні органи) та передати подарунок або винагороду органу, з яким суб’єкт доброчесної поведінки перебуває у трудових відносинах, або спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань державної служби у разі, якщо суб’єктом доброчесної поведінки є державний службовець або посадова особа місцевого самоврядування.

Розділ VI. ПОЛІТИЧНА ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Стаття 26. Членство в об’єднаннях громадян
1. Суб’єкт доброчесної поведінки відповідно до своїх переконань та інтересів може бути членом політичної партії або громадської організації.

2. Обмеження щодо членства в політичних партіях суб’єктів доброчесної поведінки, зазначених в пунктах а) і б) частини першої статті 2 Закону встановлюються законами України.

Розділ VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ ЦЬОГО ЗАКОНУ
Стаття 27. Попередження порушення норм цього Закону
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби, керівництво державних органів, установ чи організацій зобов’язані здійснювати заходи щодо запобігання проявам недоброчесної поведінки підпорядкованих їм осіб шляхом організації та проведення навчань щодо роз’яснення положень цього Закону, забезпечення постійного контролю за виконанням суб’єктами доброчесної поведінки положень цього Закону.

Стаття 28. Повідомлення про порушення вимог цього Закону іншими суб’єктами доброчесної поведінки
1. Якщо суб’єкту доброчесної поведінки стало відомо про дії чи бездіяльність інших суб’єктів доброчесної поведінки, що працюють з ним в одній установі, які, на його думку, суперечать положенням цього Закону, він зобов’язаний повідомити про це свого керівника або керівника, якому цей суб’єкт доброчесної поведінки підпорядкований.

2. Керівник суб’єкта доброчесної поведінки, якому повідомлено інформацію, зазначену у частині 1 цієї статті, в межах своїх повноважень зобов’язаний вжити заходів до припинення таких діянь. Якщо у діянні суб’єкта доброчесної поведінки є ознаки корупційних правопорушень, він негайно повідомляє про це будь-який з державних органів, що веде боротьбу з корупцією.

3. Суб’єкт доброчесної поведінки не може бути звільнений з посади або бути змушений до такого звільнення чи іншим чином переслідуватися за повідомлення інформації про неправомірні дії (бездіяльність) інших суб’єктів доброчесної поведінки.
Забороняється розголошувати дані про суб’єкта доброчесної поведінки, який повідомив таку інформацію, крім випадків, встановлених законом.

4. За порушення вимог частини 3 цієї статті встановлюється відповідальність відповідно до законів України.

Стаття 29. Відповідальність за порушення норм цього Закону
1. За порушення норм цього Закону встановлюється дисциплінарна відповідальність відповідно до законів України.
2. Питання про притягнення суб’єкта доброчесної поведінки до адміністративної чи кримінальної відповідальності за порушення норм цього Закону встановлюється законом.

Розділ VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Суб’єкти доброчесної поведінки, які склали присягу або уклали трудовий договір (контракт) до набрання чинності цим Законом, зобов’язані ознайомитися з нормами цього Закону протягом 1 місяця з дня набрання ним чинності.
3. Кабінетові Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цього Закону розробити Порядок розгляду питань щодо дотримання суб’єктом доброчесної поведінки вимог даного Закону.

Пропозиції, рекомендації, різні думки з приводу цих законопроектів надсилати в будь-якій формі (письмово; за телефонами 425-55099, 425-77-45; по e-mail: kudsua@meta. ua; по факсу 425-51-51) до управління Головдержслужби по м. Києву (адреса: Київ-70, вул. Хорива, 36) на протязі жовтня-листопада 2007 року.

 


Iншi документи:
 

Рішення № 58/719 від 8 лютого 2007 року
Про тарифи на житлово-комунальні послуги


Рішення № 421/2997 від 26 травня 2005 року
Про передачу у власність товариству з обмеженою відповідальністю “ВВ Інвест” нежилих будівель на вулиці Старовокзальній, 11 у Шевченківському районі міста Києва та надання дозволу на їх знесення


Рішення Київської міської ради № 513/7169 від 4 квітня 2019 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»


Рішення Київської міської ради № 222/6273 від 29 листопада 2018 року
Про внесення змін до таблиці N 1 до додатка 5 до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві"


Рішення Київської міської ради № 1544/5608 від 2 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 839/7075 «Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Ленінградська площа» у Дніпровському районі м. Києва»


Рішення Київської міської ради № 1537/5601 від 27 вересня 2018 року
Про заходи, спрямовані на врегулювання питань, пов’язаних із закладами освіти Голосіївського району міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1746/5810 від 9 жовтня 2018 року
Про заходи щодо впорядкування та забезпечення утримання в належному стані Державного Прапора України на території міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1745/5809 від 9 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 квітня 2013 року № 104/9161 «Про запровадження у місті Києві багатофункціональної електронної картки «Картка киянина»


Рішення Київської міської ради № 1737/5801 від 2 жовтня 2018 року
Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 5270 кв. м на вул. Анрі Барбюса у Печерському районі м. Києва, укладеного 19 березня 2007 року між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «Градобуд», зареєстрованого 26 квітня 2007 року


Рішення Київської міської ради № 1744/5808 від 9 жовтня 2018 року
Про реорганізацію Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання


images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |Fatal error: Class 'SAPE_client' not found in /spacenew/www/kreschatic.kiev.ua/index.php on line 211