Логотип видання 'Хрещатик'

images
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама  | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
images
Новини
  images
24 червня 2008 року, вiвторок  №110 (3326) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS   |    |    |    |    |    |    |    |    |    


Рiшення Київради
05/07/2001
Рішення № 446/1423 від 5 липня 2001 року

Про комплексну програму “Молодь міста Києва на 2001—2005 роки” (третя частина)З метою реалізації в місті Києві молодіжної політики, визначеної Декларацією “Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні”, та відповідно до Законів України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, “Про молодіжні та дитячі громадські організації”, Київська міська рада
(третя частина)

9. ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, МІЖНАРОДНІ МОЛОДІЖНІ КОНТАКТИ
Розвиток різноманітних видів і форм громадської діяльності та самодіяльності є основою функціонування демократичного суспільства, яка сприяє підтримці рівноваги та злагоди у суспільстві, забезпечує здійснення стратегічних соціальних перспектив у сфері економіки, політики й культури. На сьогодні підтримка діяльності молодіжних громадських організацій, що відповідає цілям молодіжної політики, розширює можливості у вирішенні нагальних проблем молоді.
У ході становлення правової демократичної держави молодіжний рух стає дедалі більш різноманітним. За даними міського управління юстиції, у м. Києві зареєстровано 68 молодіжних громадських організацій різноманітних напрямків діяльності, що мають міський статус. Крім того, існує більше 120 молодіжних організацій, зареєстрованих на території районів міста.
Констатуючи позитивні дії громадських молодіжних об’єднань, необхідно відзначити, що загальна чисельність їх членів становить тільки 8% від загальної чисельності молоді віком до 28 років. Тобто на практиці молодіжні організації ще дуже мало працюють на молодь і з молоддю, а здебільшого вирішують власні проблеми, і керівники цих організацій стоять осторонь важливих подій життя Києва та України.
Тому залучення дитячих і молодіжних громадських організацій до участі у вирішенні соціально важливих проблем міста (що відбувається в більшості розвинутих країн) має стати одним з пріоритетних напрямків реалізації молодіжної політики в м. Києві.
Важливою складовою молодіжної політики є також розвиток міжнародних молодіжних контактів. Вони сприяють зміцненню авторитету держави в світі, зростанню загальної культури та світогляду молодих людей. Але на сьогоднішній день практично відсутні загальнодержавні програми молодіжних обмінів та молодіжного туризму, тому контакти відбуваються винятково на рівні неурядових громадських об’єднань. Завдання державних органів у цій сфері полягає у всебічній підтримці неурядових молодіжних обмінів, а також у розробці державних міжнародних молодіжних програм.
Першочергові кроки в даній сфері полягають в наступному:

  №   Зміст заходів   Відповідальні   Термін
  п/п       реалізації
 
 
  9.1   Сприяти ефективній діяльності Ради   Управління у справах   2001—2005
    з питань молодіжної політики при Київській   сім’ї та молоді,  
    міській державній адміністрації   Головне управління  
      з питань внутрішньої  
      політики,  
      Київський міський  
      комітет молодіжних  
      організацій (за згодою)  
 
 
  9.2   Забезпечувати організаційну, інформаційно-   Управління у справах   Постійно
    методичну підтримку органів учнівського   сім’ї та молоді,  
    та студентського самоврядування, діяльності   Головне управління  
    рад старшокласників, студентських   освіти і науки,  
    профспілкових організацій   Головне управління  
      з питань внутрішньої  
      політики,  
      Студентська профспілкова  
      асоціація,  
      Рада ректорів м. Києва  
      (за згодою)  
 
 
  9.3   Проводити періодичні огляди вищих   Управління у справах   2001
    закладів освіти м. Києва по організації   сім’ї та молоді,  
    роботи органів студентського   Головне управління  
    самоврядування   з питань внутрішньої  
      політики  
 
 
  9.4   Проводити міські міжвузівські заходи   Управління у справах   Щорічно
    щодо відзначення студентів, аспірантів   сім’ї та молоді,  
    та викладачів ВЗО м. Києва за активну   Головне управління  
    участь у громадському житті столиці   з питань внутрішньої  
      політики  
 
 
  9.5   Залучати в установленому порядку   Управління у справах  
    представників молодіжних громадських   сім’ї та молоді,  
    організацій, які мають відповідний рівень   Відділ кадрової роботи  
    освіти, беруть активну участь у громадському   та з питань державної  
    житті та мають намір вступити на державну   служби і нагород  
    службу, до стажування в місцевих органах   Київської міської  
    виконавчої влади з наступним зарахуванням   державної адміністрації  
    осіб, які виявили відповідний професійний    
    рівень і ділові якості, до кадрового резерву    
    цих органів, наданням рекомендацій до    
    вступу до Української Академії державного    
    управління при Президентові України    
 
 
  9.6   Проводити щорічні Форуми молоді м. Києва   Управління у справах   Щорічно
      сім’ї та молоді,  
      Київський міський  
      комітет молодіжних  
      організацій (за згодою)  
 
 
  9.7   Сприяти діяльності дитячих та молодіжних   Управління у справах   2000—2005
    громадських організацій, виконанню програм,   сім’ї та молоді,  
    ініціатив цих організацій, спрямованих на   Головне управління  
    духовний і фізичний розвиток молоді,   освіти і науки,  
    підтримку її творчого потенціалу   Головне управління  
      з питань внутрішньої  
      політики  
 
 
  9.8   Забезпечити проведення конкурсів соціальних   Управління у справах   2001—2005
    проектів і програм громадських організацій   сім’ї та молоді,  
    м. Києва з метою їх залучення до соціально-   Головне управління  
    корисної діяльності та участі у реалізації   з питань внутрішньої  
    державної молодіжної політики   політики,  
      Соціальна служба  
      для молоді  
 
 
  9.9   Розробити механізм надання пільг   Головне управління   2001
    молодіжним і дитячим туристським   комунального і готельного  
    групам у користуванні транспортними,   господарства та туризму,  
    готельними, культурними та іншими   Головне управління  
    послугами   транспорту та зв’язку  
 
 
  9.10 Сприяти запровадженню у м. Києві   Управління у справах   2001
    міжнародних студентських та молодіжних   сім’ї та молоді,  
    дисконтних карток   Студентська профспілкова  
      асоціація (за згодою)  
 
 
  9.11   Активізувати міжнародний молодіжний   Управління у справах   2001—2005
    та студентський обмін. Надавати практичну   сім’ї та молоді,  
    допомогу учасникам проектів міжнародного   Головне управління  
    молодіжного співробітництва   зовнішньоекономічної  
      діяльності,  
      Київський молодіжний  
      центр праці,  
      райдержадміністрації,  
      Соціальна служба  
      для молоді,  
      Рада ректорів м. Києва  
      (за згодою)  
 
 
  9.12   Організовувати міжнародні волонтерські   Управління у справах   2002
    табори за участю молоді м. Києва   сім’ї та молоді,  
      Київський молодіжний  
      центр праці,  
      Київський міський  
      комітет молодіжних  
      організацій (за згодою)  
 
 
  9.13   Створити раду по роботі з іноземними   Головне управління   2001
    студентами при Київській міській   зовнішньоекономічних  
    державній а
дміністрації
  зв’язків та інвестицій,  
      Головне управління  
      з питань внутрішньої  
      політики, Рада ректорів  
      м. Києва (за згодою)  10. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ СПРИЯННЯ ЗДІЙСНЕННЮ
ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
Для ефективного вирішення численних проблем у молодіжному середовищі України в цілому і столиці зокрема вкрай важливо проводити ґрунтовні наукові дослідження цієї сфери суспільного життя, в першу чергу, демографічні. Це обумовлено демографічною кризою, яка загрожує прискоренню старіння населення, підривом продуктивності суспільства, головним чином у сфері економіки. Загальна демографічна загроза є прямою загрозою національній безпеці. Саме тому пріоритетним напрямком Комплексної програми є здійснення наукового демографічного прогнозу по м. Києву на період до 2026 року (період зміни поколінь). Нагального дослідження потребують також житлові проблеми, проблеми підтримки молодої сім’ї, забезпечення зайнятості молодих громадян, адаптації соціально незахищених груп молоді, запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі тощо, зокрема демографічного. Аналіз демографічних процесів, які відбуваються в столиці, дозволить не тільки підняти загальний рівень управління сферою, а й допоможе у формуванні якісного населення, яке має відповідати рівню цивілізованої країни.
Комплексна програма “Молодь міста Києва на 2001—2005 роки” вимагає активного залучення до цього молоді, що обумовлює необхідність налагодження своєчасного і ефективного інформаційного забезпечення, основною метою якого є:
— системне й адресне інформування молоді з основних соціальних проблем її нормативної життєдіяльності: освіти, праці, здоров’я, сім’ї, культури, відпочинку тощо;
— розширення можливостей соціальної захищеності молоді шляхом організації вільного доступу до отримання інформації з молодіжної проблематики щодо засобів, методів вирішення її актуальних проблем;
— створення банку даних і довідково-інформаційних фондів з молодіжної проблематики, орієнтованих на державні й громадські структури, що працюють з молоддю.
Для цього:


  №   Зміст заходів   Відповідальні   Термін
  п/п       реалізації
 
 
  10.1   В рамках Програми співробітництва між   Управління у справах   2002—2003
    Національною Академією наук України   сім’ї та молоді,  
    і Київською міською державною   Відділ науково-технічної  
    адміністрацією здійснити науковий прогноз   та інноваційної політики,  
    основних демографічних процесів в м. Києві   Інститут економіки  
    на період до 2026 року   НАН України (за згодою)  
 
 
  10.2   Розробити науково-обгрунтовану модель   Управління у справах   2002—2005
    формування і розвитку національно свідомої   сім’ї та молоді,  
    та соціально активної молодої людини   Головне управління  
      освіти та науки,  
      Головне управління  
      з питань внутрішньої  
      політики,  
      ДКП “Науково-дослідний  
      інститут соціально-  
      економічних проблем  
      міста”  
 
 
  10.3   Проводити систематичні дослідження   Управління у справах   2001—2005
    стосовно вивчення соціальних проблем   сім’ї та молоді,  
    молодіжного середовища з метою визначення   Соціальна служба  
    пріоритетів соціальної роботи з дітьми   для молоді,  
      Головне управління  
      з питань внутрішньої  
      політики  
 
 
  10.4   Забезпечити постійне висвітлення стану   Управління у справах  
    реалізації молодіжної політики у м. Києві   сім’ї та молоді,   2001—2005
    в засобах масової інформації   Головне управління  
      преси та інформації,  
      Головне управління  
      у справах внутрішньої  
      політики  
 
 
  10.5   Підтримувати дитячо-юнацькі   Управління у справах   2001—2005
    та молодіжні ЗМІ м. Києва   сім’ї та молоді,  
      Головне управління  
      преси та інформації  
 
 
  10.6   Створити молодіжну консультативну   Управління у справах   2002—2005
    Інтернет-систему в м. Києві   сім’ї та молоді  
 
 
  10.7.   Підвищити ефективність висвітлення   Управління у справах   2001—2005
    молодіжних проблем в рамках телепроекту   сім’ї та молоді,  
    “Молодіжна телевізійна служба”   Молодіжний  
      інформаційний центр  
 
 
  10.8.   Проводити круглі столи з питання   Управління у справах сім’ї та молоді,  
    надання молодим людям пільгових довгострокових кредитів на здобуття   Головне управління освіти та науки,  
    вищої освіти за рахунок міського бюджету   Студентські профспілкові  
      організації, Київський  
      вузівський центр  Заступник міського голови — секретар Київради В. ЯловийIншi документи:
 

Розпорядження № 1846 від 11 жовтня 2018 року
Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 грудня 2016 року № 1346 «Про стипендію голови Київської міської державної адміністрації видатним спортсменам міста Києва»


Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2018 року № 1887
Про затвердження Порядку функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності


Розпорядження № 1571 від 28 серпня 2018 року
Про видачу ПРИВАТНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) «ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ГІМНАЗІЯ «КІДСЛАЙФ СКУЛ» ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти


Розпорядження № 1570 від 28 серпня 2018 року
Про видачу ЗАКЛАДУ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА ПЕРСОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ «СЛАВІЯ» ІМЕНІ ВІКТОРА СОЛОМЕНКА ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти


Розпорядження № 1714 від 18 вересня 2018 року
Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії, постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»


Розпорядження № 1067 від 19 червня 2018 року
Про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ «ЛІЦЕЙ «ЕКОЛОГІЯ І КУЛЬТУРА» ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти


Розпорядження № 1282 від 19 липня 2018 року
Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії комунальному підприємству виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго»


Розпорядження № 1070 від 19 червня 2018 року
Про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ «ЛІЦЕЙ «ЕКОЛОГІЯ І КУЛЬТУРА» ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти


Розпорядження № 1006 від 11 червня 2018 року
Про встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІОС»


Розпорядження № 902 від 29 травня 2018 року
Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15 травня 2003 року № 810


images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |Fatal error: Class 'SAPE_client' not found in /spacenew/www/kreschatic.kiev.ua/index.php on line 211