Логотип видання 'Хрещатик'

images
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама  | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
images
Новини
  images
15 квiтня 2009 року, середа  №49 (3495) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS   |    |    |    |    |    |    |    


Нормативно-правовi акти 
29/04/2005
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 699 від 27 квітня 2005 року, зареєстровано в Київському міському управлінні юстиції 29 квітн

Про порядок будівництва, реконструкції або реставрації нежилих будинків, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, за залучені коштиВідповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 24 червня 2004 року № 322/1532 “Про затвердження переліку нежилих будинків комунальної власності територіальної громади міста Києва, які підлягають реконструкції або реставрації за залучені кошти” зі змінами та доповненнями, з метою створення ділових центрів у місті Києві, збереження та відновлення нежилого фонду, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, приведення до належного стану прибудинкових територій, забезпечення міста місцями для паркування автотранспорту:

1. Створити постійно діючу конкурсну комісію із залучення інвесторів до будівництва, реконструкції або реставрації нежилих будинків, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва (далі — конкурсна комісія), та затвердити її склад, що додається.
2. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсів з будівництва, реконструкції або реставрації нежилих будинків, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва. за залучені кошти, що додається.
3. Доручити конкурсній комісії здійснювати затвердження умов та проведення конкурсів із залучення інвесторів до будівництва, реконструкції або реставрації нежилих будинків за залучені кошти без відчуження площ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, відповідно до переліку, затвердженого рішенням Київської міської ради.
4. Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.12.2004 № 2390 “Про реконструкцію нежилих будинків, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва” скасувати.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації — начальника Головного управління комунальної власності м. Києва Лисова І. В.

Голова О. Омельченко
Затверджено
розпорядженням Київської міської державної адміністрації
від 27 квітня 2005 року № 699
Зареєстровано
в Київському міському управлінні юстиції
29 квітня 2005 року за № 27/669
Положення про порядок проведення конкурсів з будівництва, реконструкції або реставрації нежилих будинків, що належать до комунально власності територіальної громади міста Києва, за залучені кошти
1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок проведення конкурсів з будівництва, реконструкції або реставрації нежилих будинків, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, за залучені кошти (далі — Положення) — визначає комплекс організаційних заходів, які мають на меті сприяння реалізації інвестиційних проектів будівництва, реконструкції або реставрації нежилих будинків з метою створення ділових центрів у місті Києві, збереженню та відновленню нежитлового фонду, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, приведенню до належного стану прибудинкових територій, забезпеченню міста місцями для паркування автотранспорту та розвитку соціально-побутової і торговельної сфери міста, забезпеченню рівного захисту прав і майна суб’єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності.
1.2. Положення є обов’язковим для виконання всіма суб’єктами інвестиційної діяльності (незалежно від форм власності й підпорядкування), пов’язаної з будівництвом, реконструкцією або реставрацією нежилих будинків, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва (далі — об’єкти інвестування).
1.3. Загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності між суб’єктами, що задіяні в реалізації інвестиційних проектів з будівництва, реконструкції або реставрації об’єктів інвестування, визначаються Земельним кодексом України, Житловим кодексом Української РСР, законами України “Про інвестиційну діяльність”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто-герой Київ”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про архітектурну діяльність”, відповідними рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями Київської міської державної адміністрації та іншими нормативно-правовими актами.
1.4. До будівництва, реконструкції або реставрації об’єктів інвестування інвестори залучаються на конкурсних засадах з метою визначення юридичної або фізичної особи, якій буде надано право реалізації інвестиційного проекту з врахуванням інтересів інвестора та територіальної громади міста Києва.
1.5. Фінансування об’єктів будівництва, реконструкції або реставрації здійснюється за рахунок коштів інвестора.
2. Визанчення термінів
У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
Реконструкція нежилих будинків — комплекс будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, пов’язаних із зміною призначення будинків або їх основних техніко-економічних показників (загальна площа, потужність, геометричні розміри, місткість, кількість послуг та інше) з метою поліпшення умов експлуатації, якості обслуговування, збільшення обсягу послуг.
Реставрація — сукупність науково обґрунтованих заходів щодо укріплення (консервації) фізичного стану, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів об’єктів культурної спадщини із забезпеченням збереження їхньої автентичності.
Будівництво — будівництво комплексу об’єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення новостворюваних підприємств, будинків, споруд, що здійснюється на вільних площах з метою створення нової виробничої потужності або надання послуг, які після введення в експлуатацію будуть знаходитись на самостійному балансі.
Балансоутримувач — підприємство, установа, організація, яким належать будинки і споруди, їх частини на праві господарського відання або оперативного управління та на балансі яких вони знаходяться.
Власник будинку — територіальна громада міста Києва, що відповідно до своїх повноважень по відношенню до конкретного будинку має право володіння, користування і розпорядження.
Замовник — учасник інвестиційного проекту, який організовує конкурс із залучення інвесторів, визначає умови складання інвестиційного договору, приймає виконані роботи і контролює здійснення розрахунків за них з підрядником та виконання умов договору.
Служба замовника — учасник інвестиційного проекту, який за дорученням замовника і за кошти інвестора безпосередньо замовляє проектні та будівельні роботи, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, провадить технічний нагляд, здійснює розрахунки з підрядником та виконує інші роботи, що передбачені інвестиційним договором.
Заявка на участь у конкурсі — пакет документів з інформацією про претендента, передбачений умовами участі в конкурсі та своєчасно поданий організатору конкурсу.
Інвестиційний проект — сукупність організаційно-технічних заходів з будівництва, реконструкції або реставрації об’єкта інвестування з використанням вкладів власного та (або) залученого капіталу (інвестицій) в об’єкти інвестування у формі проведення передпроектних, підготовчих будівельних (ремонтних), пусконалагоджувальних робіт, вводу в експлуатацію.
Інвестор — суб’єкт інвестиційної діяльності, який приймає рішення про вкладення власного або залученого капіталу (інвестицій) в реалізацію інвестиційного проекту.
Конкурсна документація — комплект документів, який містить інформацію про об’єкт інвестування та умови залучення інвестора до реалізації інвестиційного проекту.
Інвестиційна вартість — вартість інвестицій, що розглядаються як внесок у реалізацію інвестиційного проекту.
Конкурсна комісія — постійно діючий колегіальний орган, функції якого визначені цим Положенням, та який утворюється для підготовки та проведення конкурсу.
Конкурсна пропозиція — комплект документів, наданих претендентом для участі у конкурсі відповідно до вимог цього Положення, а також переліку, визначеного конкурсною комісією.
Об’єкт інвестування — окремий нежитловий будинок, споруда, приміщення або їх сукупність будівництво, реконструкція або реставрація яких здійснюється за єдиним інвестиційним проектом.
Претендент — фізична чи юридична особа, яка заявила про бажання брати участь в інвестиційному конкурсі, подала про це заявку та документи відповідно до цього Положення та умов інвестиційного конкурсу, а також внесла реєстраційний внесок.
Підрядна організація — учасник будівництва, реконструкції або реставрації об’єкта інвестування, який зобов’язаний згідно з підрядним контрактом виконати на свій ризик передбачені інвестиційним проектом роботи та передати виконані роботи замовнику у встановленому порядку та у встановлені строки.
Проектна документація — техніко-економічне обґрунтування, проект, робоча документація, технічні умови, паспорти і сертифікати на матеріали, устаткування, конструкції і комплектуючі вироби, документація, що одержується від заводів-виробників, та інша документація, яка необхідна для виконання робіт і експлуатації об’єкта інвестування, розроблена та затверджена у встановленому порядку.
Реєстраційний внесок — внесок претендентів за розгляд поданих ними конкурсних пропозицій.
Страхування — вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів сторін інвестиційного договору у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством України.
Умови конкурсу — перелік конкурсних вимог, передбачений конкурсною документацією, який є обов’язковим для претендентів та які необхідно виконати для участі в інвестиційному конкурсі.
Фінансова спроможність — здатність претендента або учасника інвестиційного договору виконувати свої фінансові зобов’язання перед іншими учасниками і третіми особами.
3. Підготовка переліку об’єктів інвестування
3.1. Інвестори залучаються до будівництва, реконструкції або реставрації об’єктів інвестування на підставі переліку, який затверджується відповідним рішенням Київської міської ради на умовах, затверджених конкурсною комісією.
3.2. Ініціатива щодо виконання будівництва, реконструкції або реставрації об’єктів інвестування може виходити від виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), головних управлінь, управлінь, балансоутримувачів нежилих будинків.
3.3. Балансоутримувачі нежилих будинків подають до Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) необхідні документи про технічний стан нежилих будинків та пропозиції щодо включення їх до переліку об’єктів, які підлягають реконструкції або реставрації за залучені кошти.
3.4. Головне управління комунальної власності м. Києва узагальнює пропозиції, подані відповідно до пункту 3.2 цього Положення і готує відповідний проект рішення Київської міської ради.
3.5. Функції замовника покладаються на Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке в установленому порядку визначає службу замовника.
4. Підготовка конкурсів
4.1. На підставі доручення замовника служба замовника замовляє:
— технічну документацію об’єкта інвестування;
— кадастрові плани;
— незалежну оцінку об’єкта інвестування;
— розробку передпроектних пропозицій з техніко-економічними показниками будівництва об’єкта інвестування, які погоджуються з Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища;
— розрахунок внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва Головному управлінню економіки та інвестицій;
— умови оформлення земельної ділянки Головному управлінню земельних ресурсів.
4.1.1. На підставі одержаних документів служба замовника:
— визначає розмір площ, що залишаються в комунальній власності територіальної громади міста Києва після будівництва, реконструкції або реставрації;
— розробляє умови залучення інвесторів для будівництва, реконструкції або реставрації об’єктів інвестування;
— спільно з Головним управлінням економіки та інвестицій розраховує інвестиційну вартість об’єкта реконструкції;
— розробляє конкурсну документацію та проект інвестиційного договору;
— спільно з Головним управлінням комунальної власності м. Києва визначає розмір витрат на підготовку та проведення конкурсу.
4.2. Конкурсна документація, умови конкурсу, розмір і порядок сплати реєстраційного внеску та проект інвестиційного договору затверджуються конкурсною комісією.
5. Конкурсна документація
5.1. Конкурсна документація містить:
— інструкцію для учасників;
— проект заявки на участь у конкурсі;
— перелік документів та відомостей, які додаються учасником до заявки на участь у конкурсі;
— проект інвестиційного договору;
— інші документи (за рішенням комісії).
5.2. Інструкція для учасників містить інформацію і вимоги щодо об’єкта та умов конкурсу, дати і порядку його проведення, порядок розроблення, оформлення і подання пропозицій.
5.3. Інформація щодо об’єкта та умов конкурсу містить наступні відомості:
а) загальна характеристика об’єкта;
б) конкурсні умови інвестування об’єкта інвестицій;
в) основні критерії оцінки пропозицій та визначення переможця конкурсу.
5.4. Інформація і вимоги щодо порядку та дати проведення конкурсу, порядку розроблення, оформлення та подання пропозицій включає:
— процедурні питання (адреса, номери телефонів і факсів, за якими комісія приймає пропозиції; останній строк подання заявки та пропозицій на участь у конкурсі; порядок повідомлення учасників про можливу зміну строків проведення конкурсу; підсумки конкурсу);
— склад конкурсної пропозиції та порядок її оформлення (вимоги щодо повноти документації, яка надається, порядок підписання і завірення документів, внесення виправлень, вимоги до упакування, надписування та опечатування документів, способу їх доставки, порядок і строк внесення змін до пропозицій).
5.5. За рішенням комісії до інструкції може входити й інша інформація.
5.6. Публікація в засобах масової інформації щодо проведення конкурсу містить такі відомості:
— об’єкт інвестування;
— умови конкурсу;
— порядок попереднього ознайомлення та одержання конкурсної документації;
— строк та адреса подачі заявок і документів;
— контактні телефони;
— інша інформація.
6. Конкурсна комісія
6.1. Конкурсна комісія із залучення інвесторів до будівництва, реконструкції або реставрації нежилих будинків, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва (далі — конкурсна комісія) — це постійно діючий колегіальний орган, який утворюється виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) з метою підготовки та проведення конкурсу.
Персональний склад комісії затверджується розпорядженням Київської міської державної адміністрації.
6.2. Свою діяльність комісія здійснює відповідно до законодавства України, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови, розпоряджень Київської міської державної адміністрації та цього Положення.
6.3. Рішення комісії приймаються на її засіданнях, які скликаються головою комісії або за його дорученням заступником голови комісії і оформлюються протоколом, який підписується усіма членами комісії та затверджується головою комісії.
Засідання комісії є правомочними, якщо на її засіданні присутні більш як 50% її членів.
Рішення приймаються відкритим голосуванням присутніми членами комісії простою більшістю голосів. За умови рівності голосів, голос голови є вирішальним.
6.4. Затверджений протокол комісії є підставою для видання розпорядження Київської міської державної адміністрації щодо затвердження результатів конкурсу із залучення інвесторів.
6.5. Завдання та функції комісії:
— затвердження умов конкурсу;
— встановлення строків проведення конкурсу;
— прийняття рішення про зміну строків проведення конкурсів;
— одержання від претендентів додаткової інформації, яка вичерпно характеризує спроможність претендентів виконувати передбачені конкурсною документацією умови;
— визначення строку, до якого можуть подаватись заявки для участі у конкурсі;
— підготовка та проведення конкурсів із залучення інвесторів;
— розгляд претензій та визнання результатів конкурсу недійсними в разі порушення встановленого порядку проведення та умов конкурсу;
— визначення переможця конкурсу;
— повідомлення претендентів про результати конкурсу.
7. Подання заявок на участь у конкурсі
7.1. Заявка на участь у інвестиційному конкурсі має містити такі відомості:
7.1.1. Щодо фізичних осіб:
— дата заповнення;
— назва об’єкта інвестування;
— прізвище, ім’я та по батькові, інші паспортні дані;
— наявність банківських реквізитів;
— ідентифікаційний код;
— декларація про доходи;
— адреса з зазначенням номерів телефону, факсу.
7.1.2. Щодо юридичних осіб:
— дата заповнення;
— назва об’єкта інвестування;
— реквізити;
— дата, місце і орган реєстрації (копія);
— організаційно-правова форма;
— відомості, що підтверджують можливість претендента забезпечити належне фінансування об’єкта інвестування;
— довідка державної податкової інспекції за місцем реєстрації претендента про відсутність заборгованості перед бюджетом станом на момент оголошення конкурсу (для резидентів);
— загальні відомості про посадових осіб органу управління; відомості про осіб, уповноважених діяти від імені претендента.
7.2. До заявки додаються:
— засвідчені в установленому порядку копії установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності учасника конкурсу;
— документи (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо), що підтверджують реєстрацію юридичної особи у країні її місцезнаходження — для нерезидентів;
— копії платіжних документів про сплату реєстраційного внеску;
— пропозиції щодо виконання умов конкурсу.
За рішенням комісії до заявки можуть додаватися інші відомості.
7.3. Заявка та інші документи, що подаються претендентом, підписуються уповноваженою посадовою особою та головним бухгалтером претендента й засвідчуються його печаткою.
У разі, якщо учасником конкурсу є фізична особа, заявка та документи, що до неї додаються, повинні бути прошиті та пронумеровані, а підпис учасника конкурсу має бути посвідчений нотаріально.
7.4. За рішенням комісії перелік документів, що подаються учасниками конкурсу, може бути змінений або доповнений.
8. Проведення конкурсів. Розгляд і оцінка поданих матеріалів

8.1. Оголошення про проведення конкурсу із залучення інвесторів до будівництва, реконструкції або реставрації об’єктів інвестування публікується в засобах масової інформації.
Підготовку матеріалів для роботи комісії забезпечує Головне управління комунальної власності м. Києва на підставі поданих претендентами документів та пропозицій.
8.2. В установлений день і час на засіданні комісії за участю претендентів або уповноважених представників розглядаються заявки на участь у конкурсі та розкриваються конверти з поданими претендентами пропозиціями щодо реалізації інвестиційного проекту.
Комісія складає протокол, в якому відображаються подані пропозиції та їх відповідність умовам конкурсу.
8.3. Після розкриття конвертів вносити зміни до пропозицій претендентам не дозволяється.
8.4. Інформація про розгляд та оцінку поданих матеріалів має конфіденційний характер та не повідомляється особам, які офіційно не мають відношення до процедури оцінки конкурсних пропозицій, до моменту оголошення переможця.
8.5. Переможцем визнається претендент:
— пропозиції якого відповідають умовам конкурсу, вважаються найбільш ефективними та за якого проголосувала більша кількість членів конкурсної комісії;
— за іншими претендентами визначаються наступні місця, які вони посіли в конкурсі.
8.6. У разі невиконання переможцем вимог умов конкурсу, переможцем визнається конкурсант, який зайняв друге місце.
8.7. У разі відсутності заявок на участь у конкурсі конкурсна комісія приймає окреме рішення.
8.8. Конкурс може бути оголошений таким, що не відбувся, у разі коли:
— протягом терміну прийняття пропозицій не надійшло жодної пропозиції;
— всі подані пропозиції не відповідають умовам інвестиційного конкурсу;
— всі подані пропозиції оформлені з порушенням умов, визначених в конкурсній документації;
— вимоги комісії щодо приведення пропозицій у відповідність до умов конкурсної документації не виконані всіма претендентами конкурсу в установлений строк.
9. Розгляд спорів
9.1. У разі незгоди з результатами проведення конкурсу рішення комісії можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.
10. Порядок укладання інвестиційних договорів
10.1. Протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про затвердження переможця інвестиційного конкурсу конкурсна комісія публікує результати конкурсу в друкованих засобах масової інформації.
10.2. Після видання розпорядження Київської міської державної адміністрації про затвердження результатів конкурсу замовник, служба замовника та переможець конкурсу укладають інвестиційний договір.
Переможець конкурсу набуває права інвестора з моменту підписання інвестиційного договору.
10.3. В процесі виконання інвестиційного договору сторони можуть шляхом укладення додаткової угоди внести зміни та/або доповнення до умов реалізації інвестиційного проекту, за винятком умов, визначених в результаті проведення інвестиційного конкурсу.
10.4. Сторони мають право розірвати інвестиційний договір у встановленому законом порядку у разі невиконання або неналежного виконання умов договору.
10.5. Відносини між учасниками здійснення інвестиційного проекту будівництва, реконструкції або реставрації об’єктів інвестування регулюються чинним законодавством України та умовами інвестиційного договору.
11. Порядок здійснення інвестиційного проекту
11.1. Під час реалізації інвестиційного проекту замовник:
— забезпечує організацію здійснення інвестиційного проекту у визначені інвестиційним договором терміни;
— контролює виконання інвесторами умов інвестиційного договору та строки здійснення фінансування;
— у разі дострокового розірвання інвестиційних договорів залучає інших інвесторів для реалізації інвестиційного проекту;
— видає в установленому порядку свідоцтва на право власності на об’єкти реконструкції;
— забезпечує переоформлення земельної ділянки відповідно до прав власності на об’єкти реконструкції.
11.2. Служба замовника для забезпечення реалізації інвестиційних проектів здійснює наступні заходи:
— одержує архітектурно-планувальне завдання Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), висновки Міністерства культури й мистецтв України (у необхідних випадках), Головного управління культури, мистецтв та охорони культурної спадщини, Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і технічні умови експлуатаційних служб на приєднання об’єкта до інженерних мереж міста;
— за погодженням з замовником визначає генпроектувальну організацію;
— замовляє проектно-кошторисну документацію;
— від імені замовника в установленому порядку оформлює документи земельну ділянку на час будівництва;
— за погодженням із замовником визначає генпідрядну організацію;
— одержує дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні державного архітектурно-будівельного контролю;
— одержує ордери на виконання робіт у Головному управлінні контролю за благоустроєм та зовнішнім дизайном міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
— з метою дотримання термінів здійснення інвестиційних проектів страхує, за кошти інвестора, фінансові ризики невиконання інвесторами своїх зобов’язань та інші ризики, пов’язані з будівництвом.
11.3. Для реалізації інвестиційних проектів інвестори:
— здійснюють фінансування об’єктів інвестування згідно з затвердженими графіками;
— в установленому порядку здійснюють розрахунки з Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва;
— приймають об’єкти інвестування у власність відповідно до інвестиційних договорів.
11.4. Дозвіл на знесення нежилих будинків, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, якщо така необхідність виникла в процесі реалізації інвестиційного проекту, надається окремим рішення Київської міської ради, яким передбачаються умови компенсації втрати нерухомого майна територіальній громаді міста Києва.
12. Оформлення документів на право власності
12.1. Оформлення права власності на об’єкти інвестування або їх частини, будівництво, реконструкція або реставрація яких здійснена за кошти інвесторів, проводиться після введення об’єкта інвестування в експлуатацію в установленому порядку.
12.2. Об’єкти інвестування або їх частини, будівництво, реконструкція або реставрація яких здійснена за кошти інвесторів і які не передані у власність інвесторів, зараховуються до комунальної власності територіальної громади міста Києва в установленому порядку.
12.3. У разі прийняття Київською міською радою рішення про відчуження об’єктів згідно з пунктом 12.2 цього розділу, отримані кошти направляються до бюджету міста Києва.

Заступник голови — керівник апарату Б. Стичинський

Iншi документи:
 

Рішення № 58/719 від 8 лютого 2007 року
Про тарифи на житлово-комунальні послуги


Рішення № 421/2997 від 26 травня 2005 року
Про передачу у власність товариству з обмеженою відповідальністю “ВВ Інвест” нежилих будівель на вулиці Старовокзальній, 11 у Шевченківському районі міста Києва та надання дозволу на їх знесення


Рішення Київської міської ради № 513/7169 від 4 квітня 2019 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»


Рішення Київської міської ради № 222/6273 від 29 листопада 2018 року
Про внесення змін до таблиці N 1 до додатка 5 до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві"


Рішення Київської міської ради № 1544/5608 від 2 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 839/7075 «Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Ленінградська площа» у Дніпровському районі м. Києва»


Рішення Київської міської ради № 1537/5601 від 27 вересня 2018 року
Про заходи, спрямовані на врегулювання питань, пов’язаних із закладами освіти Голосіївського району міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1746/5810 від 9 жовтня 2018 року
Про заходи щодо впорядкування та забезпечення утримання в належному стані Державного Прапора України на території міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1745/5809 від 9 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 квітня 2013 року № 104/9161 «Про запровадження у місті Києві багатофункціональної електронної картки «Картка киянина»


Рішення Київської міської ради № 1737/5801 від 2 жовтня 2018 року
Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 5270 кв. м на вул. Анрі Барбюса у Печерському районі м. Києва, укладеного 19 березня 2007 року між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «Градобуд», зареєстрованого 26 квітня 2007 року


Рішення Київської міської ради № 1744/5808 від 9 жовтня 2018 року
Про реорганізацію Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання


images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |Fatal error: Class 'SAPE_client' not found in /spacenew/www/kreschatic.kiev.ua/index.php on line 211