Логотип видання 'Хрещатик'

images
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама  | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
images
Новини
  images
19 липня 2011 року, вiвторок  №102 (3927) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS   |    |    |    |    |    |    |    


Нормативно-правовi акти 
00/00/0000

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів виборчого процесу під час виборів Президента України
Нова редакція Закону України “Про вибори Президента України” від 18 березня 2004 року передбачає можливість оскаржити рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів виборчого процесу, детально розкриваючи механізм такої процедури.
Так, відповідно до ст. 91 Закону “Про вибори Президента України” суб’єктом звернення зі скаргою у випадках, передбачених законом може бути кандидат на пост Президента України, партія (блок) — суб’єкт виборчого процесу, виборча комісія, а також виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси якого щодо участі у виборчому процесі порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження. Від імені кандидата на пост Президента України суб’єктом звернення зі скаргою може бути також його довірена особа.
Скарги, що стосуються призначення, підготовки і проведення виборів Президента України, можуть бути подані на рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій та їх членів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових і службових осіб, акти та дії об’єднань громадян, крім тих, які відповідно до закону, статуту (положення) об’єднання громадян належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або їх виключної компетенції, дії та бездіяльність засобів масової інформації, їх посадових та службових осіб, а також інших суб’єктів виборчого процесу.
Скарги розглядаються відповідною виборчою комісією або судом.
Скарга на рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії розглядається Верховним Судом України.
Скарга може бути подана протягом семи днів після дня прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності, крім скарг щодо порушень, які мали місце до дня голосування і скарг щодо порушень, які мали місце під час голосування. Тож скарга щодо порушень, які мали місце до дня голосування, може бути подана не пізніше часу закінчення дня, що передує дню початку голосування.
Скарга щодо порушень, які мали місце під час голосування, може бути подана до виборчої комісії, яка допустила порушення, не пізніше закінчення голосування, а до виборчої комісії вищого рівня або до суду — не пізніше двадцять четвертої години дня, наступного за днем голосування.
Строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає. Але законодавець передбачає, що зміна або уточнення вимог скаржника під час розгляду скарги у виборчій комісії або суді, викликані виявленням обставин, невідомих раніше суб’єкту звернення зі скаргою, не вважається новою скаргою і не підлягає встановленим обмеженням строків.
Скарга до виборчої комісії або до суду подається у письмовій формі і повинна містити, відповідно до Закону України “Про вибори Президента України”:
1. назву виборчої комісії або суду, до якої (якого) вона подається;
2. прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина України або точну назву та місцезнаходження ( офіційну поштову адресу) виборчої комісії чи партії (блоку) — заявника скарги;
3. назву суб’єкта оскарження та його поштову адресу;
4. суть порушеного питання;
5. виклад обставин і зазначення доказів, якими заявник скарги обґрунтовує свої вимоги;
6. чітко сформульовані вимоги;
7. перелік документів і матеріалів, що додаються;
8. зазначення зацікавлених осіб, яких суб’єкт подання скарги вважає за потрібне залучати до розгляду скарги;
9. підпис заявника скарги (представника юридичної особи — заявника) із зазначенням дати підписання.
Якщо скарга від імені кандидата на пост Президента України подається його довіреною особою, то в заяві зазначаються також прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання або місцезнаходження (поштова адреса), вид та номер засобів зв’язку кандидата, в інтересах якого вона подається, та засвідчений відповідно до вимог законодавства документ, що посвідчує повноваження особи, яка її подає.
Скарга, що подається від імені виборчої комісії або партії (блоку), підписується її головою (керівником) або іншою уповноваженою на те особою із засвідченням підпису печаткою виборчої комісії або партії (партій, що входять до блоку).
До скарги додаються її копії у кількості, яка дорівнює кількості суб’єктів оскарження та зацікавлених осіб, зазначених у скарзі.
Якщо скаргу прийнято судом до розгляду і з того ж питання та з тих же підстав її подано також до виборчої комісії, виборча комісія зупиняє розгляд скарги до набрання рішенням суду законної сили.
Якщо виборча комісія при розгляді скарги визначає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні органи за зверненням виборчої комісії перевіряють ці обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства у триденний строк з дня отримання звернення, а якщо звернення отримано менше, ніж за три дні до дня голосування, у день голосування чи в наступний за ним день,— невідкладно.
Скарга розглядається у п’ятиденний строк з дня її отримання, але стосовно порушень, які мали місце до дня голосування, — не пізніше часу початку голосування, а щодо порушень, які мали місце в день голосування, — не пізніше дня, наступного за днем голосування.
Суди, органи прокуратури та виборчі комісії організують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день голосування, таким чином, щоб забезпечити прийом та розгляд скарг у строки та в спосіб, встановлені Законом України “Про вибори Президента України”.
Суб’єкт розгляду скарги, встановивши, що рішення, дії чи бездіяльність суб’єкта оскарження не відповідають законодавству про вибори Президента України, задовольняє скаргу, скасовує рішення повністю або частково, визнає дії чи бездіяльність неправомірними, зобов’язує суб’єкта оскарження задовольнити вимоги заявника або іншим шляхом поновити порушені виборчі права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу, чи зобов’язує суб’єкта оскарження та (або) інший орган, партію (блок), засіб масової інформації, посадову чи службову особу здійснити передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів Президента України, дії, які випливають із факту скасування рішення, визнання оскаржених дій або бездіяльності неправомірними.
У разі скасування судом рішення відповідної виборчої комісії, у тому числі з питання визнання голосування на виборчій дільниці недійсним, встановлення підсумків і результатів голосування, рішення з цього питання приймає виборча комісія, рішення якої було скасовано, або виборча комісія вищого рівня на підставі рішення суду. При цьому виборча комісія не може прийняти рішення, яке по суті повторює рішення, скасоване судом.
Суб’єкт розгляду відмовляє в задоволенні скарги, якщо встановить, що оскаржувані рішення дії або бездіяльність вчинені відповідно до закону і в межах повноважень, передбачених законом.
Рішення суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.
Апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції можуть бути подані протягом двох днів з дня, наступного після дня одержання копії рішення, скарги, подані після закінчення цього терміну, залишаються без розгляду.
Учасники судового розгляду справи мають право оскаржити в апеляційному порядку повністю або частково судове рішення, ухвалене судом першої інстанції, що не набрало законної сили, якщо суд першої інстанції неповно з’ясував обставини справи, не дав належну оцінку доказам, неправильно застосував норми матеріального права або істотно порушив норми судочинства.
Апеляційна скарга також може бути подана третьою особою — суб’єктом виборчого процесу, яка не брала участі в судовому розгляді справи, якщо рішення суду першої інстанції порушує її права та свободи, що охороняються законом.
Суд апеляційної інстанції розглядає справу протягом двох днів з дня закінчення строку на апеляційне оскарження, а стосовно судових рішень, що були ухвалені судом першої інстанції до дня голосування, не пізніше часу початку голосування.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових та службових осіб мають деякі особливості. А саме, скарга на рішення, дії чи бездіяльність органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, закладу чи організації, їх посадової чи службової особи подається до місцевого суду за місцезнаходженням органу, підприємства, установи, закладу, організації, рішення, дії чи бездіяльність якого чи посадової (службової) особи якого оскаржуються.
Розгляд скарги на рішення, дії чи бездіяльність органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, закладу, організації, їх посадової чи службової особи не виключає притягнення окремих посадових осіб до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності у порядку, передбаченому законом.
Виборча комісія, кандидат, партія (блок), місцева організація партії (блок місцевих організацій партій) — суб’єкт відповідного виборчого процесу, виборець, законні права або охоронювані законом інтереси яких порушено, мають право оскаржувати рішення чи дії об’єднання громадян, виборчого блоку, його посадової особи чи повноважного представника, які стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону статуту (положення) об’єднання громадян належать до його внутрішньої організаційної діяльності або виключної компетенції. Така скарга подається до місцевого суду за місцезнаходженням органу об’єднання громадян, виборчого блоку, акти чи дії якого оскаржуються.
Кандидат на пост Президента України, партія (блок) — суб’єкт виборчого процесу мають право оскаржувати до суду або до відповідної виборчої комісії дії чи бездіяльність засобів масової інформації, їх власників, посадових та службових осіб, які порушують встановлений законом порядок діяльності засобів масової інформації під час виборчого процесу, у тому числі стосовно передвиборчої агітації, зокрема щодо вимоги спростування опублікованих ними неправдивих відомостей про кандидата чи партію (блок), що висунули кандидата.
Центральна чи територіальна виборча комісія має права з власної ініціативи оскаржувати до суду дії чи бездіяльність засобів масової інформації, їх власників, посадових та службових осіб.
Такі скарги подаються до місцевого суду за місцем знаходження засобу масової інформації, дії чи бездіяльність якого оскаржуються.
Скарга на порушення встановлених законом обмежень щодо ведення передвиборної агітації загальнодержавними засобами масової інформації подається до Центральної виборчої комісії, а регіональними чи місцевими — до відповідної територіальної виборчої комісії. Виборча комісія, до якої надійшла скарга, своїм рішенням невідкладно надсилає цю скаргу до відповідних правоохоронних органів для перевірки і реагування відповідно до закону.
Кандидат на пост Президента України, партія (блок) — суб’єкт виборчого процесу мають право оскаржувати дії іншого кандидата на пост Президента України, його довіреної особи, якщо ці дії спрямовані на порушення встановленого законом порядку висунення кандидата, проведення передвиборчої агітації, інші порушення їх прав або виборчих прав громадян.
Скарга на дії кандидата на пост Президента України подається до Центральної виборчої комісії або до Апеляційного суду міста Києва.
Суб’єкт виборчого процесу має право оскаржити рішення, дії чі бездіяльність виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії до територіальної виборчої комісії або до місцевого суду за місцезнаходженням дільничної виборчої комісії.
Рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої комісії або члена такої комісії оскаржуються до Центральної виборчої комісії чи до апеляційного суду за місцем знаходження територіальної виборчої комісії.
Суб’єкт звернення зі скаргою має право звернутися до відповідного апеляційного суду з мотивованим клопотанням про зміну підсудності скарги.
Особи, винні в порушенні законодавства про вибори Президента України притягаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності порядку, встановленому законом. Так, зокрема відповідно до ч. 1 ст. 1862 Кодексу України про адміністративні правопорушення публічні заклики або агітація за бойкотування виборів Президента України, опублікування аб поширення іншим способом неправдивих відомостей про кандидата в Президенти України, а так само агітація за або проти кандидата в день виборів — тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до шести не оподатковуваних мінімумів громадян, ч. 2, 3 ст. 1862 передбачено відповідальність за втручання в роботу виборчих комісій, що перешкоджає виконанню ними обов’язків, пов’язаних з реєстрацією кандидатів у Президенти України, підрахунком голосів чи визначенням результатів або підбиття загальних підсумків виборів.
Статтями 157—159 Кримінального кодексу України встановлення відповідальності за перешкоджання здійснення виборчого права, неправомірні використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів, порушення таємниці голосування.
Таким чином, внесені зміни та доповнення, що знайшли своє вираження в новій редакції Закону України “Про вибори Президента України”, спрямовані на практиці зробити виборчий процес більш прозорим і демократичним.

Головний спеціаліст відділу правової роботи, правового інформування та адвокатури Н. Павлова

Iншi документи:
 

Рішення № 58/719 від 8 лютого 2007 року
Про тарифи на житлово-комунальні послуги


Рішення № 421/2997 від 26 травня 2005 року
Про передачу у власність товариству з обмеженою відповідальністю “ВВ Інвест” нежилих будівель на вулиці Старовокзальній, 11 у Шевченківському районі міста Києва та надання дозволу на їх знесення


Рішення Київської міської ради № 513/7169 від 4 квітня 2019 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»


Рішення Київської міської ради № 222/6273 від 29 листопада 2018 року
Про внесення змін до таблиці N 1 до додатка 5 до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві"


Рішення Київської міської ради № 1544/5608 від 2 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 839/7075 «Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Ленінградська площа» у Дніпровському районі м. Києва»


Рішення Київської міської ради № 1537/5601 від 27 вересня 2018 року
Про заходи, спрямовані на врегулювання питань, пов’язаних із закладами освіти Голосіївського району міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1746/5810 від 9 жовтня 2018 року
Про заходи щодо впорядкування та забезпечення утримання в належному стані Державного Прапора України на території міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1745/5809 від 9 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 квітня 2013 року № 104/9161 «Про запровадження у місті Києві багатофункціональної електронної картки «Картка киянина»


Рішення Київської міської ради № 1737/5801 від 2 жовтня 2018 року
Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 5270 кв. м на вул. Анрі Барбюса у Печерському районі м. Києва, укладеного 19 березня 2007 року між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «Градобуд», зареєстрованого 26 квітня 2007 року


Рішення Київської міської ради № 1744/5808 від 9 жовтня 2018 року
Про реорганізацію Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання


images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |Fatal error: Class 'SAPE_client' not found in /spacenew/www/kreschatic.kiev.ua/index.php on line 211