Логотип видання 'Хрещатик'

images
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама  | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
images
Новини
  images
19 липня 2011 року, вiвторок  №102 (3927) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS   |    |    |    |    |    |    |    


Нормативно-правовi акти 
21/07/2004
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1324 від 21 липня 2004 року, зареєстровано в Київському міському управлінні юстиції 6 серпня

Про затвердження Положення про порядок залучення інвесторів до реконструкції або реставрації житлових та нежитлових будинків у місті Києві (II)Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Закону України “Про інвестиційну діяльність”, з метою проведення єдиної технічної політики при реконструкції та реставрації будинків, відновлення та збереження архітектурного вигляду старої забудови міста, вдосконалення організації роботи з реконструкції житлового і нежитлового фонду міста Києва:
8. Відповідальність інвесторів за недотримання умов конкурсу та повернення об’єктів реконструкції або реставрації до комунальної власності територіальної громади міста чи його районів
8.1. Відносини між замовником реконструкції або реставрації та інвестором регулюються чинним законодавством України та умовами інвестиційного договору.
8.2. У разі невиконання умов інвестиційного договору на реконструкцію або реставрацію житлових і нежитлових будинків та нежитлових приміщень в житловому будинку з боку інвестора (якщо він не є замовником), який забезпечує фінансування реконструкції або реставрації, останній несе відповідальність за дії, що спричинили невиконання умов інвестиційного договору внаслідок нецільового, несвоєчасного або неповного виділення та перерахування коштів, і відшкодовує замовнику реконструкції або реставрації фактично сплачену замовником підрядчику суму неустойки (пені) за порушення строків платежів за виконані роботи та збитки у частині, не покритій неустойкою (пенею), в установленому законодавством порядку.
8.3. У разі недотримання інвестором термінів виконання робіт, пов’язаних з оформленням договору оренди земельної ділянки; підготовки будівельного майданчика; розробкою, узгодженням та затвердженням передпроектної та проектно-кошторисної документації; одержанням дозволу на виконання будівельно-монтажних робіт замовник реконструкції або реставрації має право стягнути з нього неустойку в розмірі, передбачену інвестиційним договором.
8.4. За зрив передбачених розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) термінів розробки і затвердження проектно-кошторисної документації одержання в управлінні державного архітектурного-будівельного контролю та у відповідному органі охорони культурної спадщини (у випадках, передбачених чинним законодавством) дозволів на виконання будівельних робіт з реконструкції або реставрації будинків інвестиційними угодами передбачаються фінансові санкції (штрафи) до інвесторів, а саме:
8.4.1. Із житлових будинків (в тому числі нежитлових будинків, які раніше були житловими і в установленому порядку переведені у нежитлові):
інвестор перераховує через Головне управління житлового забезпечення за кожний день зриву встановлених термінів до 3 місяців — 0,1%, більше 3-х місяців — 0,2% від інвестиційної вартості об’єкта реконструкції або реставрації.
8.4.2. Із інших нежитлових будинків:
інвестор перераховує через Головне управління комунальної власності м. Києва за кожний день зриву встановлених термінів до 3 місяців — 0,1%, більше З місяців — 0,2% від від інвестиційної вартості об’єкта реконструкції або реставрації.
Штрафи сплачуються кожного наступного місяця до 15 числа.
8.5. Інвестор перераховує через Головне фінансове управління за зрив нормативного терміну завершення реконструкції або реставрації будинку:
— до трьох місяців — 5% від інвестиційної вартості об’єкта реконструкції або реставрації;
— від трьох до шести місяців —10% від інвестиційної вартості об’єкта реконструкції або реставрації;
— понад шість місяців — 25% від інвестиційної вартості об’єкта реконструкції або реставрації.
8.6. Сторони зобов’язані вживати заходи щодо:
— виконання відповідних зобов’язань інвестиційного договору на реконструкцію (реставрацію);
— подолання спільними зусиллями шляхом переговорів і врегулювання конфліктних ситуацій незалежно від того, з чиєї вини вони виникли;
— пошуку взаємоприйнятного вирішення проблем.
Призупинення робіт і розірвання інвестиційного договору є крайньою мірою розв’язання конфліктів і проблем, що виникли між сторонами. Сторона, яка приймає рішення про призупинення робіт і розірвання інвестиційного договору, зобов’язана письмово повідомити про це іншу сторону й обґрунтувати причини. Якщо таке рішення приймається у зв’язку з незадовільним виконанням зобов’язань іншою стороною, перша попередньо надає строк для усунення допущених порушень.
8.7. Замовник реконструкції або реставрації (крім випадків, коли інвестор с замовником) має право на розірвання в установленому порядку інвестиційного договору за таких обставин:
— відсутність у інвестора коштів для фінансування реконструкції або реставрації об’єкта;
— виявлення недоцільності або неможливості інвестування коштів в об’єкт: через обставини непереборної сили, за рішеннями відповідних контролюючих та інших органів;
— суттєве порушення договірних зобов’язань інвестором, що створює передумови для невиконання відповідних робіт у встановлені строки (наприклад, при несвоєчасному фінансуванні, що призвело до відставання термінів виконання робіт від запланованих графіком на 3 місяці);
— банкрутство інвестора;
— інші, передбачені інвестиційним договором поважні причини.
8.8. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за інвестиційним договором, якщо воно стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних) тобто надзвичайних і невідворотних за цих умов обставин: природних стихійних явищ (землетрусу, повені тощо), дії зовнішніх об’єктивних факторів (воєнні дії, епідемія, інші події, що не підлягають розумному контролю сторін), на час дії цих обставин, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання інвестиційного договору.
У випадку, якщо сторона, виконанню зобов’язань якої перешкоджають форс-мажорні обставини не сповістить іншу сторону про настання таких обставин у 10-денний термін, така сторона втрачає право посилатися на зазначені обставини як форс-мажорні.
8.9. Якщо форс-мажорні обставини тривають понад шість місяців, кожна зі сторін має право на розірвання інвестиційного договору без сплати штрафів і (або) неустойок, вживши всі можливі заходи для проведення взаємних розрахунків і зменшенню збитку, понесеного іншою стороною.
8.10. Про форс-мажорні обставини доводить до відома сторона, яка позбавлена можливості належним чином виконати свої зобов’язання через ці обставини.
9. Порядок передачі переможцем конкурсу своїх прав та обов’язків третій сторони
9.1. Інвестор має право залучити третю сторону для виконання зобов’язань із укладеного з замовником реконструкції або реставрації договору з оформленням окремої угоди.
9.2. Замовник реконструкції або реставрації не несе відповідальності щодо договору інвестора з третьою стороною.
10. Порядок повернення об’єктів реконструкції або реставрації до комунальної власності при невиконанні інвестором умов інвестиційного договору і відшкодування збитків територіальним громадам міста та його районів
10.1. У разі розірвання інвестиційного договору (за двосторонньою угодою або за судовим рішенням) замовник реконструкції або реставрації має пріоритетне право протягом 30 календарних днів прийняти рішення про викуп по собівартості у інвестора результатів виконаних робіт на основі документів, що підтверджують витрати інвестора, без застосування коефіцієнту інфляції та поправочних коефіцієнтів (на момент розірвання інвестиційного договору).
В цьому випадку до суми викупу не включаються:
— неодержані доходи і непрямі збитки;
— штрафи по прострочених позичках та інших невиконаних зобов’язаннях, пов’язаних з реалізацією проекту;
— внески по страхуванню ризику;
— витрати по доробці простроченої передпроектної документації;
— витрати по підготовці документації, що не відповідає функціональному призначенню об’єкта реконструкції або реставрації;
— витрати по роботах, що не є предметом дійсного інвестиційного договору;
— витрати по інших роботах, що втратили свою цінність внаслідок тривалого неосвоєння будівельного майданчика;
— витрати, понесені інвестором при участі в Конкурсі.
10.2. У випадку розбіжностей сторін з визначення суми викупу (розміру витрат, понесених інвестором на реалізацію проекту по роботах, прийнятих за актами прийому-передачі ця суперечність підлягає розгляду в судовому порядку відповідно до законодавства України.
Сума викупу повертається попередньому інвестору замовником реконструкції або реставрації за рішенням Комісії після отримання коштів від нового інвестора.
10.3. У разі розірвання інвестиційного договору (за двосторонньою угодою або за судовим рішенням) з вини інвестора об’єкт реконструкції або реставрації повертається до комунальної власності територіальної громади м. Києва чи відповідного його району, а саме:
— відповідним рішенням Київської міської ради (районної у м. Києві ради) чи іншим уповноваженим органом (особою) скасовується прийняте раніше цими органами (особами) рішення про набуття права власності інвестором на будинки або їх частини, реконструкція або реставрація яких повністю або частково здійснюється за кошти інвестора;
— одночасно зазначеним рішенням житлові або нежитлові будинки (в тому числі їх частини) приймаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва або відповідного його району.
10.4. Після прийняття будинків або їх частин до комунальної власності територіальної громади міста Києва або відповідного його району, в подальшому зазначені будинки (їх частини) у встановленому цим Положенням порядку включаються до переліку будинків, які підлягають реконструкції або реставрації у м. Києві.

Заступник голови — керівник апарату Б. Стичинський

Iншi документи:
 

Рішення № 58/719 від 8 лютого 2007 року
Про тарифи на житлово-комунальні послуги


Рішення № 421/2997 від 26 травня 2005 року
Про передачу у власність товариству з обмеженою відповідальністю “ВВ Інвест” нежилих будівель на вулиці Старовокзальній, 11 у Шевченківському районі міста Києва та надання дозволу на їх знесення


Рішення Київської міської ради № 513/7169 від 4 квітня 2019 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»


Рішення Київської міської ради № 222/6273 від 29 листопада 2018 року
Про внесення змін до таблиці N 1 до додатка 5 до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві"


Рішення Київської міської ради № 1544/5608 від 2 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 839/7075 «Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Ленінградська площа» у Дніпровському районі м. Києва»


Рішення Київської міської ради № 1537/5601 від 27 вересня 2018 року
Про заходи, спрямовані на врегулювання питань, пов’язаних із закладами освіти Голосіївського району міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1746/5810 від 9 жовтня 2018 року
Про заходи щодо впорядкування та забезпечення утримання в належному стані Державного Прапора України на території міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1745/5809 від 9 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 квітня 2013 року № 104/9161 «Про запровадження у місті Києві багатофункціональної електронної картки «Картка киянина»


Рішення Київської міської ради № 1737/5801 від 2 жовтня 2018 року
Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 5270 кв. м на вул. Анрі Барбюса у Печерському районі м. Києва, укладеного 19 березня 2007 року між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «Градобуд», зареєстрованого 26 квітня 2007 року


Рішення Київської міської ради № 1744/5808 від 9 жовтня 2018 року
Про реорганізацію Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання


images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |Fatal error: Class 'SAPE_client' not found in /spacenew/www/kreschatic.kiev.ua/index.php on line 211