Логотип видання 'Хрещатик'

images
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама  | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
images
Новини
  images
12 червня 2014 року, четвер  №81 (4481) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    


Рiшення Київради
24/09/2003
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1781 від 24 вересня 2003 року

Про затвердження Положення про порядок легалізації Органів самоорганізації населення у місті КиєвіВідповідно до Конституції України, законів України “Про органи самоорганізації населення”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішень Київської міської ради від 28 березня 2002 року № 373/1807 “Про порядок реєстрації органів самоорганізації населення”, від 26 вересня 2002 року № 10/170 “Про органи самоорганізації населення в місті Києві” та з метою створення належних умов для здійснення легалізації органів самоорганізації населення в місті Києві:
1. Затвердити Положення про порядок легалізації органів самоорганізації населення у місті Києві (додається).
2. Головному управлінню з питань внутрішньої політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) організовувати підготовку проектів рішень про легалізацію органів самоорганізації населення на території міста Києва та ведення Єдиного реєстру органів самоорганізації населення у місті Києві.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Поживанова М.

Міський голова О. Омельченко

Затверджено розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 24 вересня 2003 року № 1781

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ У МІСТІ КИЄВІ


1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає умови, порядок легалізації та скасування легалізації органів самоорганізації населення у місті Києві, а також порядок перереєстрації органів самоорганізації населення, утворених відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон у України “Про органи самоорганізації населення”, Статуту територіальної громади міста Києва, рішень Київської міської ради, Типового положення про органи самоорганізації населення у місті Києві (затвердженого рішенням Київради від 26.09.02 № 10/170) та інших нормативно-правових актів.
1.2. Легалізація органу самоорганізації населення у місті Києві є обов’язковою та здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування.
У випадку реєстрації орган самоорганізації населення у місті Києві набуває статусу юридичної особи.
1.3. Легалізація органів самоорганізації населення у місті Києві здійснюється виконавчим органом (далі — орган, який здійснює легалізацію) Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).
1.4. Легалізація органів самоорганізації населення здійснюється безоплатно.
2. Легалізація органів самоорганізації населення шляхом реєстрації
2.1. Для реєстрації органу самоорганізації населення у місті Києві уповноважені зборами (конференцією) жителів за місцем проживання представники (далі — уповноважені представники) подають до органу, який здійснює легалізацію, такі документи:
а) заява про реєстрацію органу самоорганізації населення (додаток 1);
б) копія рішення Київської міської ради про надання дозволу на створення відповідного органу самоорганізації населення;
в) протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання з рішеннями:
— про обрання членів органу самоорганізації населення та його персональний склад;
— про затвердження Положення про орган самоорганізації населення;
— про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації органу самоорганізації населення;
г) Положення про відповідний орган самоорганізації населення, затверджене зборами (конференцією) жителів за місцем проживання, у двох примірниках;
д) список персонального складу членів органу самоорганізації населення із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, року народження, місця проживання;
е) письмова згода фізичної або юридичної особи про надання адреси органу самоорганізації населення (місцезнаходження органу самоорганізації населення).
Місцезнаходженням органу самоорганізації населення на момент реєстрації може бути місцезнаходження одного із жителів відповідної території за умови наявності його письмової згоди, або місцезнаходження за іншою адресою, яка підтверджується договором, оформленим згідно з чинним законодавством.
2.2. Документи, які подаються для реєстрації органу самоорганізації) населення, повинні бути оформленими згідно з вимогами законодавства України, Типового положення про органи самоорганізації населення в місті Києві (затвердженого рішенням Київради від 26.09.02 № 10/170), цього Положення. Усі зазначені документи, окрім копії рішення Київської міської ради про надання дозволу на створення відповідного органу самоорганізації населення, мають бути підписані головою та секретарем зборів (конференції) жителів за місцем проживання, які проводяться з приводу створення відповідного органу самоорганізації населення.
2.3. Орган, який здійснює легалізацію, не має права вимагати надання документів, які не передбачені законодавством України та цим Положенням.
2.4. Орган, який здійснює легалізацію, проводить перевірку даних, що містяться у поданих на реєстрацію документах. Обов’язковій перевірці підлягають:
а) Положення про відповідний орган самоорганізації населення на предмет:
— його відповідності Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про органи самоорганізації населення”, Статуту територіальної громади міста Києва, рішенням Київської міської ради, Типовому положенню про органи самоорганізації населення у місті Києві (затвердженого рішенням Київради від 26.09.02 № 10/107), а також іншим актам законодавства;
— наявності у ньому даних про назву та юридичну адресу органу самоорганізації;
— закріплення у ньому кола повноважень та предмету відання органу самоорганізації населення;
— опису території, на яку розповсюджується юрисдикція органу самоорганізації населення;
— закріплення у ньому прав та обов’язків членів органу самоорганізації населення;
— закріплення у ньому відповідальності органу самоорганізації населення та його членів;
б) офіційні відомості про персональний склад органу самоорганізації населення (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання).
2.5. У випадку виявлення некомплектності та наявності зауважень до змісту поданих документів, орган, який здійснює легалізацію, повідомляє уповноважених представників про необхідність доукомплектування та (або) доопрацювання відповідних документів. Після доукомплектування та (або) доопрацювання документи вносяться на розгляд органу, який здійснює легалізацію, у порядку передбаченому, цим Положенням.
2.6. Орган, який здійснює легалізацію, після перевірки відомостей та комплектності пакета документів формує реєстраційну справу відповідного органу самоорганізації населення і фіксує дату надходження пакета документів.
2.7. Термін розгляду пакета документів починається з дня подання останнього документу з переліку, визначеного цим Положенням, завіреного підписом керівника та секретаря зборів (конференції) жителів за місцем проживання.
2.8. За наявності усіх зазначених у пункті 2.1 цього Положення документів, орган, який здійснює легалізацію протягом місячного терміну приймає рішення:
а) про реєстрацію органу самоорганізації населення;
б) про відмову в його реєстрації.
Про факт реєстрації або відмови в реєстрації протягом 10 днів після прийняття відповідного рішення письмово повідомляються уповноважені представники. У випадку прийняття рішення про реєстрацію органу самоорганізації населення, орган, який здійснює легалізацію, видає свідоцтво про реєстрацію органу самоорганізації населення у м. Києві встановленого зразка (додаток 2).
2.9. Підставою для відмови у реєстрації органу самоорганізації населення є невідповідність статутних документів та обрання органу самоорганізації населення вимогам Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування”, Закону України “Про органи самоорганізації населення, рішенням Київради та іншим нормативно-правовим актам.
2.10. Легалізація органів самоорганізації населення, що мають одну і ту ж назву, не допускається.
У разі коли із заявою про легалізацію звертаються органи самоорганізації населення, що мають одну і ту ж назву, перевага віддається органу самоорганізації населення, представники якого першими подали заяву на легалізацію.
2.11. Рішення органу, який здійснює легалізацію про відмову в реєстрації органу самоорганізації населення, може бути оскаржено у судовому порядку.
2.12. Після реєстрації органу самоорганізації населення уповноваженим представникам видається оригінал свідоцтва про реєстрацію органу самоорганізації населення (встановленого зразка) з трьома його копіями, а також повертається один примірник поданого ними Положення про відповідний орган самоорганізації населення, затвердженого органом, який здійснює легалізацію.
2.13. Отримання органом самоорганізації населення дозволу на виготовлення печаток та штампів здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
2.14. Орган, який здійснює легалізацію, протягом 10-ти днів з моменту прийняття рішення про легалізацію органу самоорганізації населення вносить його у Єдиний реєстр органів самоорганізації населення у місті Києві (додаток 4) та публікує про це інформацію у друкованих засобах масової інформації.
2.15. Орган, який здійснює легалізацію, несе відповідальність за комплектність та збереження реєстраційної справи.
2.16. Легалізація органів самоорганізації населення, які були утворені та діяли до прийняття Закону України “Про органи самоорганізації населення”, Типового положення “Про органи самоорганізації населення у місті Києві” та цього Положення здійснюється шляхом його перереєстрації. Перереєстрація існуючих органів самоорганізації населення здійснюється у порядку, встановленому цим Положенням.
3. Легалізація органів самоорганізації населення шляхом повідомлення про заснування
3.1. Для легалізації органу самоорганізації населення шляхом повідомлення уповноважені представники в установленому порядку подають до легалізуючого органу письмове повідомлення про заснування відповідного органу самоорганізації населення (додаток 3).
До повідомлення про заснування додаються:
— протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання з рішенням про обрання членів органу самоорганізації населення і його персональний склад;
— копія Положення у разі прийняття його зборами (конференцією) жителів за місцем проживання.
3.2. Повідомлення про заснування органу самоорганізації населення повинно бути підписано головою зборів (конференції) жителів за місцем проживання, на яких було прийняте відповідне рішення, та секретарем цих зборів (конференції). Повідомлення про заснування органу самоорганізації населення подається у двох екземплярах.
3.3. Орган, який здійснює легалізацію, протягом 10-ти днів з моменту отримання повідомлення про легалізацію органу самоорганізації населення шляхом повідомлення вносить його у Єдиний реєстр органів самоорганізації населення у місті Києві та публікує про це інформацію у друкованих засобах масової інформації.
4. Порядок внесення змін до Положення про органи самоорганізації населення
4.1. Зміни до Положення зареєстрованого органу самоорганізації населення підлягають реєстрації у 5-ти денний термін, з моменту надходження до органу, який здійснює легалізацію наступних документів:
а) заяви, підписаної керівником та секретарем органу самоорганізації населення;
б) протоколу зборів (конференції) жителів за місцем проживання про затвердження змін до Положення;
в) тексту відповідних змін (у двох примірниках).
4.2. Орган, який здійснює легалізацію, реєструє зміни і доповнення до Положення, якщо:
— відсутні порушення у документальному оформленні процедури організації проведення зборів (конференції) жителів за місцем проживання;
— кінцева редакція Положення відповідає всім формальним і змістовним вимогам, які ставляться до нього при реєстрації органу самоорганізації населення.
4.3. Внесення змін до Положення про відповідний орган самоорганізації населення оформлюється у виді окремих додатків або шляхом викладення Положення у новій редакції із дотриманням вимог, передбачених цим Положенням.
У випадку викладення Положення про відповідний орган самоорганізації населення у новій редакції на титульній сторінці робиться відповідна помітка.
5. Зміна органом самоорганізації місцезнаходження
5.1. У разі зміни органом самоорганізації населення місцезнаходження, останній зобов’язаний у 10-денний термін з моменту настання такої зміни, подати до органу, який здійснює легалізацію:
а) письмове обґрунтування причин зміни органом самоорганізації населення місцезнаходження;
б) текст змін до Положення про орган самоорганізації населення щодо зміни органом самоорганізації населення місцезнаходження;
в) оригінал свідоцтва про реєстрацію органу самоорганізації населення для внесення відповідних змін.
6. Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію органу самоорганізації населення
6.1. У випадку втрати свідоцтва про реєстрацію відповідного органу самоорганізації населення орган, який здійснює легалізацію, видає дублікат свідоцтва.
6.2. Для отримання дубліката свідоцтва про реєстрацію органу самоорганізації населення до легалізуючого органу подаються наступні документи:
а) заява з проханням про видачу дубліката свідоцтва;
б) підтвердження про опублікування у друкованих засобах масової інформації об’яви про визнання недійсним втраченого свідоцтва.
6.3. Орган, який здійснює легалізацію, протягом 5-ти днів з моменту надходження документів, зазначених у п. 6.2 цього Положення, повинен видати дублікат свідоцтва про реєстрацію органу самоорганізації населення.
6.4. У випадку втрати оригіналу Положення про відповідний орган самоорганізації населення його керівник може звернутися в орган, який здійснює легалізацію, з проханням надати копію оригіналу такого Положення, яка зберігається в органі, який здійснює легалізацію.
7. Припинення діяльності органу самоорганізації населення
7.1. Припинення діяльності відповідного органу самоорганізації населення здійснюється на підставі:
— рішення Київської міської ради;
— рішення загальних зборів (конференції) жителів за місцем проживання;
— рішення суду;
— у інших випадках, які передбачені чинним законодавством України.
7.2. Скасування реєстрації позбавляє орган самоорганізації населення статусу юридичної особи. Скасування рішення про легалізацію відповідного органу самоорганізації населення здійснюється шляхом виключення його з Єдиного реєстру органів самоорганізації населення у місті Києві про що орган, який здійснює легалізацію, повідомляє органи державної статистики та державної податкової служби.
7.3. Реєстраційна справа органу самоорганізації населення, легалізація якого скасована, передається органом, який здійснює легалізацію, у міську архівну установу у встановленому порядку.

Керівник апарату Б. Стичинський


Додатки:
1) копія рішення Київської міської ради про надання дозволу на створення відповідного органу самоорганізації населення;
2) протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання з рішеннями:
— про обрання членів органу самоорганізації населення та його персональний склад;
— про затвердження Положення про орган самоорганізації населення;
— про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації органу самоорганізації населення;
3) Положення про відповідний орган самоорганізації населення, затверджене зборами (конференцією) жителів за місцем проживання — у двох примірниках;
4) список персонального складу членів органу самоорганізації населення із зазначенням прізвищ, імені та по батькові, дати народження, місця проживання;
5) письмова згода фізичної або юридичної особи про надання адреси органу самоорганізації населення (місцезнаходження органу самоорганізації населення) — за необхідності.
6) копія договору, що передбачає передачу представникові у власність або користування приміщення, частини приміщення, оформленим згідно чинного законодавства — за необхідності.

Додаток № 2 до Положення про порядок легалізації органів самоорганізації населення у місті Києві

Додаток № 3 до Положення про порядок легалізації органів самоорганізації населення у місті Києві

Додатки:
1. Протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання з рішенням про обрання членів органу самоорганізації населення і його персональний склад та про затвердження Положення про відповідний орган.

2. Положення про відповідний орган самоорганізації населення, затверджене зборами (конференцією) жителів за місцем проживання, у разі його прийняття.

Додаток № 4 до Положення про порядок легалізації органів самоорганізації населення у місті Києві

Єдиний реєстр органів самоорганізації населення у місті Києві


Реєстраційний номер

Назва органу самоорганізації населення

Юридична адреса

№ рішення Київради про дозвіл на створення органу самоорганізації населення

Дата реєстрації

Кількість жителів органу самоорганізації населення

Відомості про керівний склад органу самоорганізації населення

 

 

 

 

 

 

 


Iншi документи:
 

Розпорядження № 1846 від 11 жовтня 2018 року
Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 грудня 2016 року № 1346 «Про стипендію голови Київської міської державної адміністрації видатним спортсменам міста Києва»


Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2018 року № 1887
Про затвердження Порядку функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності


Розпорядження № 1571 від 28 серпня 2018 року
Про видачу ПРИВАТНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) «ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ГІМНАЗІЯ «КІДСЛАЙФ СКУЛ» ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти


Розпорядження № 1570 від 28 серпня 2018 року
Про видачу ЗАКЛАДУ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА ПЕРСОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ «СЛАВІЯ» ІМЕНІ ВІКТОРА СОЛОМЕНКА ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти


Розпорядження № 1714 від 18 вересня 2018 року
Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії, постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»


Розпорядження № 1067 від 19 червня 2018 року
Про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ «ЛІЦЕЙ «ЕКОЛОГІЯ І КУЛЬТУРА» ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти


Розпорядження № 1282 від 19 липня 2018 року
Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії комунальному підприємству виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго»


Розпорядження № 1070 від 19 червня 2018 року
Про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ «ЛІЦЕЙ «ЕКОЛОГІЯ І КУЛЬТУРА» ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти


Розпорядження № 1006 від 11 червня 2018 року
Про встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІОС»


Розпорядження № 902 від 29 травня 2018 року
Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15 травня 2003 року № 810


images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |