Логотип видання 'Хрещатик'

images
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама  | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
images
Новини
  images
8 жовтня 2014 року, середа  №146 (4546) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS   |    |    |    |    |    


Рiшення Київради
00/00/0000

Додаток до рішення Київської міської ради № 163/1597 від 20 грудня 2001 року(IX)
ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА НА 2002 РІК


Одним із напрямків покращення роботи підприємств комунальної власності є ефективне використання майна і, в першу чергу, нежитлових приміщень. В цьому напрямку проводиться певна робота: здійснюється формування банку даних нежилих приміщень по формах власності територіальної громади міста та районів міста Києва, пошук орендарів на вільні приміщення, що знаходяться у повному господарському віддані чи оперативному управлінні підприємств та організацій, які належать до комунальної власності міста.
В оперативному управлінні підприємств, установ, організацій, що належать до територіальної громади м. Києва та районів, на кінець 2001 року, за попередніми даними, буде знаходитись 6,52 млн. кв. м. нежитлової площі, в тому числі 1,96 млн. кв. м — у розпорядженні райдержадміністрацій, 0,45 млн. кв. м — ДКП “Київжитлоспецексплуатація”, 1,72 млн. кв. м — державних комунальних підприємств виробничої сфери, 0,49 млн. кв. м — установ освіти і культури, 1,9 млн. кв. м.— установ соціальної сфери міста.
Із загальної нежитлової площі в оренду очікується здати 2,35 млн. кв. м, або 36,0% від загалу. Найбільшими орендодавцями у 2001 році залишаться управління житлового господарства районів та ДКП “Київжитлоспецексплуатація”.
Розвиток оренди комунального майна необхідно розглядати як один із важелів поповнення місцевих бюджетів. За 2001 рік очікується отримати від здачі в оренду нежитлової площі 165,6 млн. грн., що на 26,9 млн. грн., або на 19,4% більше, ніж у 2000 році. При цьому очікується суттєве скорочення заборгованості по орендній платі — на 8,1%, або на 1,94 млн. грн. у порівнянні з 2000 роком.
Питання підвищення ефективності використання комунального майна та удосконалення системи управління міським комунальним комплексом залишиться одним із пріоритетних.
Поряд з позитивними тенденціями, які відбуваються в сфері розвитку комунального майнового комплексу міста, існують проблеми, які потребують свого вирішення:
— недосконалість механізму видачі правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомості;
— надання в оренду нежитлових приміщень без проведення конкурсу;
— відсутність на державному рівні ефективного правового забезпечення нових підходів до здійснення процесів управління об’єктами, що утворені за участю територіальних громад, а також державних підприємств, переданих до сфери управління міських органів влади;
— не впроваджено механізм ефективного контролю з боку органів виконавчої влади за діяльністю підприємств згідно з рішенням Київради від 05.07.01 № 372/1348 та розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 11.08.01 № 1675 “Про деякі питання фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та господарських товариств, в яких є частка майна комунальної власності територіальної громади м. Києва”;
— недостатня ефективність використання нежитлового фонду міста і районів;
— потребує особливої уваги цільове використання нежитлового фонду міста. Так, 28,7% нежитлового фонду установ культури здається в оренду, освіти — 10,7%, охорони здоров’я — 4,8% при постійному збільшенню капітальних вкладень на розвиток зазначених галузей.
Головною метою є забезпечення підвищення ефективності функціонування комунального майнового комплексу міста як матеріальної та фінансової основи територіальної громади міста.

Основні заходи


Основними заходами ефективного управління комунальною власністю у 2002 році будуть:
— посилення контролю за діяльністю підприємств, що утворені за участю майна територіальної громади міста, та їх фінансовою дисципліною;
— посилення відповідальності за результати діяльності уповноважених осіб, що здійснюють управління державними корпоративними правами, які передані Київській міській державній адміністрації;
— проведення роботи із залучення інвестицій у комунальні підприємства;
— завершення проведення суцільної інвентаризації нерухомості, незалежно від форми власності, розташованої на території міста, та створення єдиного банку даних з визначенням переліку нерухомості, яка потенційно може надаватися в орендне користування;
— здійснення постійного контролю за використанням об’єктів комунальної власності міста та районів;
— здійснення систематичних перевірок цільового і ефективного використання орендарями приміщень, наданих в орендне користування;
— посилення контролю за погашенням заборгованості по орендній платі і платежах орендарів за комунальні послуги.

Очікувані результати


В результаті виконання основних заходів у 2002 році буде забезпечено:
суб’єктами господарювання, що утворені за участю майна територіальної громади міста:
— збільшення обсягів виробництва продукції та надання послуг в цілому на 0,6%, зокрема:
— комунальними підприємствами — на 1,0%,
— відкритими акціонерними товариствами — на 0,1 %,
— державними підприємствами, що передані до сфери управління КМДА — на 9,0%;
— збільшення чистого прибутку від діяльності на 5,0%, в тому числі:
— комунальними підприємствами — на 9,5%,
— відкритими акціонерними товариствами, частка акцій яких належить територіальній громаді міста — на 6,9%,
— зменшення збитків державних підприємств, що передані до сфери управління КМДА, на 38,5%;
за умов ефективного використання нежитлового фонду:
— надходження орендної плати за здачу в оренду нежитлових приміщень на загальну суму 183,4 млн. грн., в тому числі по:
— КП “Київжитлоспецексплуатація” — 40,6 млн. грн., райдержадміністраціях — 92,9 млн. грн., комунальних підприємствах міської власності виробничої сфери — 35,5 млн. грн.;
— зменшення до 18,0 млн. грн., або на 3,9 млн. грн. заборгованості по орендній платі за здачу нежитлової площі в оренду, в тому числі по:
— КП “Київжитлоспецексплуатація” — до 4,8 млн. грн. (на 1,2 млн. грн.),
— райдержадміністраціях — до 11,5 млн. грн. (на 2,0 млн. грн.).
3.6.5. Фінансова політика
Позитивні тенденції в економіці міста сприяють сталому наповненню бюджетів усіх рівнів, збільшенню обсягів сплати податків, зборів і внесення інших обов’язкових платежів.
Дієвість фінансової і бюджетної політики, її конструктивний вплив на економічний і соціальний розвиток визначається збільшенням фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію пов’язаних з цим завдань, підвищенням прибутковості та поліпшенням госпрозрахункових умов роботи суб’єктів господарювання.
За 1996—2000 роки доходи і видатки бюджету міста мали тенденцію до істотного зростання і характеризуються такими показниками:

Доходи і видатки бюджету міста Києва

млн грн.

Показники

1996

1997

1998

1999

2000

2001 очік.

2002 прогноз

Загальний фонд бюджету міста

Доходи

1029,2

1738,3

1886,5

1841,5

3233,9

4407,6

4386,3

Видатки, всього

1017,6

1709,8

1871,2

1849,5

3167,4

4407,6

4386,3

в т. ч. вилучення до Державного бюджету України

273,3

630,3

450,3

228,6

1228,3

2260,2

1860,3

Спеціальний фонд бюджету міста

Доходи

-

-

-

-

214,2

331,8

774,3

Видатки

-

-

-

-

214,2

331,8

774,3


При затвердженні Верховною Радою України Державного бюджету України щорічно збільшуються суми вилучення коштів з бюджету м. Києва до Державного бюджету України.
Проблемними питаннями в сфері фінансової політики залишаються:
— недостатня сума коштів з державного бюджету на здійснення містом столичних функцій;
— недосконалість міжбюджетних відносин;
— недостатність коштів у бюджеті розвитку міста;
— недостатній рівень формування доходної бази міського та районних бюджетів та ефективності їх використання, в тому числі на вирішення соціальних проблем;
— необхідність вдосконалення цінової політики в місті.
Головною метою діяльності міської влади є підвищення ефективності місцевої фінансової політики з урахуванням особливостей, визначених ст. 19 Закону України “Про столицю України — місто-герой Київ”, зміцнення доходної бази бюджетів усіх рівнів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів та посилення бюджетної дисципліни.

Основні заходи


Для реалізації поставленої мети у 2002 році передбачається:
— реформувати міжбюджетні відносини для визначення і обгрунтування частки фінансових ресурсів, які розподіляються через місцеві бюджети;
— вдосконалити методи складання балансу фінансових ресурсів території;
— з метою оптимального і раціонального використання бюджетних коштів, забезпечення прозорості процедур закупівель за їх рахунок, створення конкурентного середовища у цій сфері, закупівлю за бюджетні кошти товарів, робіт і послуг здійснювати на тендерній основі, з зобов’язанням виконання вимог щодо підтримки вітчизняного товаровиробника;
— забезпечити повноту і своєчасність надходжень податків і обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, виключити негрошові розрахунки та будь-які форми взаємозаліків у процесі виконання бюджетів усіх рівнів;
— запровадити програмно-цільовий підхід в бюджетному процесі;
— забезпечувати пріоритетне спрямування бюджетних коштів на соціальний захист населення і функціонування соціально-культурної сфери виходячи з необхідності надання гарантованого Конституцією України рівня соціальних послуг і виконання прийнятих соціальних програм;
— забезпечити подальше проведення лібералізації цін, як суто ринкового заходу, розширення сфери вільного ціноутворення в немонополізованих секторах економіки;
— застосувати державне регулювання цін (тарифів) на соціально важливі товари (послуги);
— посилити контроль за правильністю формування та застосування цін і тарифів на продукцію та послуги, які виробляються та надаються підприємствами, що займають монопольне становище на регіональному ринку м. Києва.

Очікувані результати


В результаті виконання основних заходів у 2002 році очікується:
— підвищення частки районних бюджетів у зведеному бюджеті міста Києва з урахуванням субвенцій на соціальний захист населення;
— застосування порядку солідарного фінансування спільної власності територіальних громад;
— досягнення максимальної збалансованості бюджету м. Києва на підставі реально визначених показників по доходах та видатках;
— економія бюджетних коштів, які йдуть на закупівлю товарів, робіт, послуг до 17%;
— збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів грошовими коштами;
— підвищення ефективності використання коштів платників податків шляхом здійснення фінансування видатків відповідно до програми;
— спрямування не менше 50% видатків бюджету міста на фінансування соціальних програм та соціально-культурної сфери;
— збалансованість цінових пропозицій через гнучке реагування суб’єктів господарювання на кон’юнктуру ринку;
— посилення соціальної захищеності населення через недопущення безпідставного зростання цін і тарифів на товари і житлово-комунальні послуги;
— запобігання безпідставному підвищенню цін на продукцію та послуги монопольних утворень на регіональному ринку м. Києва, що сприятиме виключенню штучного адміністративного впливу на формування рівня цін та тарифів, обгрунтованому застосуванню економічних санкцій за порушення державного законодавства та розпоряджень КМДА щодо рівня тарифів та порядку розщеплення платежів.
3.6.6. Земельна реформа, розвиток ринку землі
Розвиток земельних відносин у м. Києві протягом останніх років відбувався відповідно до завдань земельної реформи і спрямовувався на вдосконалення управління земельними ресурсами міста, створення ефективної системи планування та використання земель, усунення перешкод на шляху формування ринку землі, забезпечення охорони і раціонального використання земель в межах міста.
В процесі реформування земельних відносин основна увага приділялась проведенню земельно-кадастрової інвентаризації земель як основи створення інформаційної бази ведення земельного кадастру та забезпечення ефективного регулювання земельних відносин. З початку проведення земельної реформи інвентаризація земель проведена на площі 30,2 тис. га (очікуваний рівень на початок 2002 р.), що становить 36,0% від загальної площі міста (89% від площі забудованих земель). Проте, необхідно прискорити темпи інвентаризації земель, щоб повністю завершити формування земельного кадастру.
Однією з основних складових частин земельної реформи є приватизація земель. Реалізація права приватної власності на землю громадян почалася у місті з середини 1997 р., а пік цього процесу припав на 1998—1999 роки, коли громадяни отримали у приватну власність 9,4 тис. присадибних земельних ділянок та 17,3 тис. садових земельних ділянок. Очікується, що на початок 2002 року громадяни отримають у приватну власність близько 13,0 тис. присадибних ділянок (48,5% від їх загальної кількості) та 19,0 тис. садових ділянок (84,0%). Для задоволення потреб мешканців міста у реалізації свого права приватної власності на землю необхідно підвищити якість послуг при оформленні документів, що посвідчують право приватної власності на землю. Громадянин повинен тільки два рази звертатись до міської влади — для подання клопотання та одержання державного акту на право приватної власності на земельну ділянку.
З метою формування та розвитку міського ринку землі, починаючи з 2000 року, здійснювався комплекс заходів з використанням правових та економічних важелів регулювання ринкових земельних відносин щодо прискорення приватизації земельних ділянок юридичними особами шляхом купівлі-продажу. Ефективність такого шляху обумовлюється значним поповненням міського бюджету коштами від викупу земельних ділянок. Тільки у 2000 році за продаж 5 земельних ділянок місто отримало майже 8,1 млн. грн. За 2001 рік від продажу 35 земельних ділянок юридичним та фізичним особам для здійснення підприємницької діяльності очікується надходження коштів у сумі 21,2 млн. грн. Перешкодою на шляху більш широкого застосування такої перспективної та ефективної форми надання земельних ділянок у власність є нерозвиненість інституціональної інфраструктури ринку землі (недостатня кількість земельних бірж, земельних банків тощо), недосконалість фінансово-правових механізмів (не сформовані іпотечний ринок, лізингові відносини, що виникають при реалізації прав власності на землю).

Динаміка основних показників реалізації завдань земельної реформи в місті


Показники

1998

1999

2000

2001 очік.

2002 прогноз

Проінвентаризовано земель міста, тис. га наростаючим підсумком

25,2

28,6

29,3

30,2

43,2

Відсоток проінвентаризованих земель, %

30,1

34,2

35,0

36,0

52,0

Кількість приватизованих присадибних земельних ділянок, од. наростаючим підсумком з початку робіт

4200

9400

12178

12978

15578

у % до загальної кількості

15,7

35,1

45,5

48,5

58,2

Кількість приватизованих садових земельних ділянок, од. наростаючим підсумком з початку робіт

8633

17349

18088

18968

20088

у % до загальної кількості

38,2

76,8

80,1

84,0

90,1

Кількість проданих земельних ділянок, од.

-

-

5

35

40

Надходження коштів від продажу земельних ділянок, млн грн.

-

-

8,1

21,2

39,5

Кількість земельних ділянок, право на оренду яких продано, од.

-

3

3

1

2

Площа земельних ділянок, га

-

1,69

0,49

0,25

0,60

Надходження коштів від продажу права оренди, млн. грн.

-

0,45

0,74

0,08

0,10

Надання земельних ділянок у користування юридичним особам, од.

221

289

390

550

900

Надходження від плати за землю, млн. грн.

95,8

108,2

205,2

260,0

305,0


Важливим фактором у розвитку земельних відносин, що впливає на соціально-економічний розвиток міста, є встановлення економічно обгрунтованої плати за використання землі та раціональне використання одержаних коштів на виконання завдань земельної реформи, розвиток інфраструктури та інженерної підготовки території міста. Застосування при оподаткуванні земель міста грошової оцінки, яка була затверджена рішенням Київради від 27.04.00 № 104/825, підтвердила її ефективність та гнучкість по відношенню до суб’єктів оподаткування. Надходження від плати за землю до бюджету міста постійно зростають: з 95,8 млн. грн. у 1998 р. до 260,0 млн. грн. у 2001 році. Водночас, є значні резерви збільшення надходжень до бюджету від плати за землю за рахунок зменшення суми пільг. Тільки у 2001 р. пільг по платі за землю надано на 180 тис. грн., що складає 69,2% від загальної суми надходжень від плати за землю.
Однією з найважливіших потреб регулювання земельних відносин на сучасному етапі земельної реформи є вирішення земельних спорів та контроль за дотриманням земельного законодавства. Незважаючи на недосконалі процесуальні норми земельного та адміністративного законодавства, проводилась активна робота з перевірок додержання вимог земельного законодавства. Щорічно протягом останніх років проводилось близько 1,5 тис. перевірок, що дозволило забезпечити надійний контроль за охороною та раціональним використанням земель міста.
Проблемними питаннями в сфері розвитку земельних відносин залишаються:
— недостатні темпи інвентаризації землі;
— незадовільна якість надання послуг при оформленні документів, що посвідчують право приватної власності та користування земельними ділянками;
— нерозвиненість інституціональної інфраструктури ринку землі;
— недоотримання значних коштів до бюджету міста від плати за землю;
— наявність значної кількості фактів порушення земельного законодавства.
Головною метою діяльності міської влади в сфері регулювання земельних відносин, виходячи із положень нового Земельного кодексу України, є удосконалення управління земельними ресурсами в місті, його територіальним розвитком, усунення юридичних перешкод на шляху вільного обігу землі, забезпечення охорони і раціонального використання земель в межах міста.

Основні заходи


3 метою реалізації визначених цілей у 2002 році передбачається:
— провести роботи щодо розмежування земель державної та комунальної власності;
— сформувати раціональну межу території міста, встановити межі його адміністративно-територіальних одиниць (районів);
— проводити земельно-кадастрову інвентаризацію земель міста, забезпечити актуалізацію та ведення державного земельного кадастру;
— складати проекти створення нових і впорядкування реструктуризованих землеволодінь;
— прискорити приватизацію земельних ділянок громадянами;
— забезпечити надання якісних послуг з оформлення мешканцями міста права власності та користування землею;
— створити умови для приватизації земельних ділянок юридичними особами шляхом купівлі-продажу;
— сприяти розвитку вторинного ринку землі шляхом забезпечення вільного обігу прав на земельні ділянки в межах міста;
— забезпечити узгодження приватних та громадських інтересів у процесі функціонування ринку землі;
— формувати інфраструктуру ринку землі шляхом сприяння створенню відповідної мережі установ;
— проводити обстеження та розвідування стану земель та їх моніторинг;
— посилити контроль за додержанням земельного законодавства;
— забезпечити складання схеми рекультивації порушених земель.

Очікувані результати


В результаті виконання основних заходів в 2002 році очікується:
— збільшення питомої ваги проінвентаризованих земель міста у загальній їх площі до 52,0% (43,2 тис. га), що дозволить забезпечити ведення державного земельного кадастру та на його основі раціональне використання земельних ресурсів міста;
— оформлення мешканцями міста права власності та користування землею на 2600 присадибних ділянок, що збільшить питому вагу приватизованих присадибних ділянок у загальній їх кількості до 58,2%;
— оформлення мешканцями міста права власності та користування землею на 1120 садових ділянках і таким чином збільшення питомої ваги приватизованих садових ділянок у загальній їх кількості до 90,1%;
— продаж юридичним особам 40 земельних ділянок загальною площею 11,0 га, що сприятиме надходженню до бюджету міста 39,5 млн. грн. (в 1,8 раза більше, ніж торік);
— продаж права оренди на земельні ділянки загальною площею 0,6 га, що збільшить надходження до бюджету міста до 0,1 млн. грн.;
— збільшення кількості земельних ділянок, які надаються в користування юридичним особам до 900 од. загальною площею 13,2 тис. га (в 1,7 раза);
— проведення 1600 перевірок (на 1,3% більше, ніж у 2001 р.) додержання земельного законодавства;
— зростання надходжень від плати за землю на 17,3% (складуть 305,0 млн. грн.).

3.7. Забезпечення законності, боротьба з організованою злочинністю та корупцією


Одним з найважливіших завдань міської влади є забезпечення належного правопорядку в столиці, реальне посилення боротьби з корупцією, організованою злочинністю. Останніми роками в рамках здійснення цієї діяльності досягнуто конкретних результатів в реалізації конституційних принципів демократизму, верховенства права, права громадян на управління державними справами, права на всебічну і повну інформацію, забезпечення громадського контролю за діяльністю правоохоронних органів. Відмічається стійка тенденція щодо скорочення кількості таких злочинів як умисні вбивства та умисні тяжкі тілесні ушкодження. Дещо скорочується кількість карних злочинів, вчинених на вулицях міста.
Проте, показники рівня злочинності за ряд років свідчать, що рівень скоєння злочинів із корисливою спрямованістю майже не міняється, або зростає. Певною мірою це пояснюється наявністю кризових явищ в економіці та низькою платоспроможністю окремих верств населення. Частина з них скоюється на грунті наркозалежності.

Динаміка рівня злочинності по місту Києву


 

1996

1997

1998

1999

2000

2001 (9 місяців)

Зареєстровано злочинів, випадків

31308

31257

28917

27190

27566

18858

в т. ч.:

розкрадання державного або громадського майна

4119

3417

2700

2680

3248

1605

злочини проти особистої власності громадян

15400

14771

13110

12041

12056

5300


У 2001 році органами і підрозділами Головного управління МВС України в м. Києві здійснено комплекс організаційних та практичних заходів на пріоритетних напрямках оперативно-службової діяльності, направлених на забезпечення належного правопорядку в столиці.
Розпочато реалізацію Програми “Зміцнення законності та боротьби зі злочинністю в м. Києві на 2001—2005 роки”, яка затверджена розпорядженням Київської міськдержадміністрації від 07.06.01 № 1140.
Значна увага приділялась запобіжним заходам. З метою попередження розповсюдження фактів незаконного обігу зброї, боєприпасів тощо проведено цільові операції “Зброя” та “Вибухівка”. З метою виявлення злочинної діяльності наркоділків, припинення незаконних операцій з наркотиками проведено оперативно-розшукові операції “Допінг” та “Атракціон”. З метою посилення боротьби з незаконним заволодінням транспортними засобами, запобігання травматизму проведено профілактичні заходи, в тому числі оперативно-пошукові операції: “Автобус”, “Нічне місто”, “Велике кільце”, “Авторинок”, “Засторога”.
З метою стабілізації криміногенної ситуації серед підліткового середовища проведено профілактичні заходи під умовними назвами “Канікули”, “Діти вулиці”, спрямовані на попередження дитячої безпритульності.
Значна увага приділялась реалізації вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією”. Продовжувалася робота на пріоритетних напрямах боротьби з економічною злочинністю щодо виявлення фактів зловживань, пов’язаних з нецільовим використанням підприємствами, організаціями і установами м. Києва бюджетних коштів, розкрадань заробітної платні, пенсій, стипендій, інших виплат, передбачених чинним законодавством України.
Проблемними питаннями в сфері громадської безпеки залишаються:
— посилення впливу організованих злочинних угруповань на суспільно-політичні процеси;
— значна кількість злочинів, скоєних неповнолітніми;
— негативна ситуація щодо вживання наркотичних засобів;
— велика кількість дорожньо-транспортних пригод;
— високий рівень корупції та хабарництва, економічної злочинності.
Головною метою діяльності правоохоронних органів залишається зниження криміналізації суспільства та забезпечення законних прав громадян, гарантованих Конституцією України.

Основні заходи


3 метою реалізації встановленої цілі у 2002 році передбачається:
— запобігати негативним проявам серед неповнолітніх, у тому числі пияцтву, наркоманії, дитячій бездоглядності та безпритульності, забезпечувати виявлення дітей, які жебракують, вчиняють правопорушення, або стали жертвами злочинної діяльності дорослих, шляхом проведення загальноміських профілактичних заходів “Ялинка”, “Канікули”, “Діти вулиці”, “Діти і наркотики”, “Підобліковець”, “Урок”, “Літо” тощо;
— забезпечувати бронювання робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях міста для гарантованого працевлаштування неконкурентоспроможних громадян, в т. ч. молоді, якій надається перше робоче місце, та осіб, що повернулись з місць позбавлення волі;
— удосконалювати роботу щодо викриття та нейтралізації організованих злочинних угруповань, здійснювати боротьбу з груповою та рецидивною злочинністю щодо попередження та розкриття найбільш тяжких і резонансних злочинів;
— проводити комплекс оперативно-профілактичних заходів щодо боротьби з незаконним вживанням наркотичних засобів;
— здійснювати контроль за в’їздом і перебуванням на території м. Києва іноземців та осіб без громадянства, незаконних мігрантів;
— проводити спільно із зацікавленими організаціями і установами комплексні цільові операції, спрямовані на зниження кількості дорожніх пригод: “Чисте повітря”, “Увага! Діти на дорозі”, “Автобус”;
— вживати додаткові конкретні заходи щодо боротьби з корупцією, хабарництвом і пов’язаними з ними протиправними діями, притягувати винних до передбаченої законодавством відповідальності, усувати причини та умови, що сприяють вчиненню таких злочинів;
— виконувати комплекс заходів щодо зменшення кримінального тиску на економічні відносини;
— удосконалювати організацію роботи дільничних інспекторів міліції, їх взаємодію з населенням, громадськими формуваннями з метою посилення впливу на підобліковий елемент.

Очікувані результати


В результаті виконання основних заходів у 2002 році очікується:
— зниження рівня злочинності та підвищення рівня розкриття злочинів;
— зменшення кількості злочинів, скоєних організованими злочинними угрупованнями, ліквідація умов для росту нових осередків організованої злочинності;
— викриття осередків високого рівня вживання наркотиків на території міста, каналів їх постачання та розповсюдження, у результаті чого — зменшення вживання наркотичних засобів населенням;
— зниження рівня незаконної міграції;
— підвищення ефективності роботи дільничних інспекторів міліції;
— зменшення негативних соціальних проявів серед неповнолітніх;
— зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, зниження негативного впливу транспортних засобів на екологічний стан в місті;
— зниження рівня економічної злочинності, зменшення негативного впливу корупції та хабарництва на функціонування господарського комплексу міста;
— підвищення матеріально-технічної забезпеченості правоохоронних органів.

3.8. Реалізація громадянських прав населення, розвиток інститутів громадянського суспільства


Показником становлення громадянського суспільства є розвинена система його інститутів — багатопартійність, численні громадські організації, самоврядні структури і т. ін., через які здійснюється реалізація громадянських прав населення. Протягом останніх років у м. Києві спостерігається бурхливий розвиток громадських організацій. Так з 1995 до 2000 року їх кількість зросла у 2,3 раза.
Із 126 партій, зареєстрованих в Україні, 107 розміщують у м. Києві свої центральні керівні органи, або мають міські (регіональні) організації, 76 міських осередків політичних партій пройшли державну реєстрацію; на районному рівні у місті діє близько 400 осередків політичних партій. У м. Києві зареєстровано близько 4 тис. громадських організацій, в т. ч. понад 600 благодійних організацій і фондів, 60 міських осередків міжнародних організацій, 45 профспілкових організацій, близько 1600 громадських організацій на районному рівні. В цілому столичні об’єднання громадян налічують у своїх лавах майже 150 тис. суспільно-активних мешканців міста. В Києві зареєстровано 57 національно-культурних товариств міського рівня, що репрезентують собою 36 етнічних громад; діє 662 релігійні організації, що представляють 60 релігійних конфесій, течій, напрямків.
У своїй поточній діяльності міська влада приділяє значну увагу вдосконаленню партнерських стосунків з об’єднаннями громадян. Зокрема, напрацьовані такі форми роботи як зустрічі керівництва міської адміністрації з партійними та громадськими лідерами, проведення семінарів-тренінгів, “круглих столів”, громадсько-творчих акцій. При міській державній адміністрації функціонує консультативно-дорадчий орган — Громадська асамблея м. Києва. До її складу входять представники понад 150 столичних осередків політичних партій, громадських організацій, профспілок, благодійних фондів. Усе це сприяє знаходженню порозуміння у стосунках з об’єднаннями громадян, врахуванню у діяльності місцевих органів влади актуальних проблем, створює умови для реалізації населенням своїх громадянських прав, в т. ч. свободи світогляду і віросповідання.
Ефективність роботи міської влади в напрямку становлення громадянського суспільства та забезпечення стабільної ситуації опосередковано визначають результати соціологічних опитувань киян. У III кварталі 2001 року 65% киян визначали суспільно-політичну ситуацію в місті як таку, що не є загрозливою. Для 27% вона була напружена і лише для сімох із ста — кризовою.
До кола проблемних питань, які слід вирішувати у сфері реалізації громадянських прав населення та розвитку інститутів громадянського суспільства, належать:
— низька політична активність громадян, недостатньо активна участь об’єднань громадян у розв’язанні проблем міста;
— недовіра до інститутів влади, певний рівень протестного електорату;
— необхідність активізації роботи з формування громадянської свідомості;
— недостатній рівень поінформованості громадян щодо діяльності міської влади та щодо взаємодії об’єднань громадян з міською владою.
Головною метою діяльності міської влади є забезпечення стабільної ситуації та громадянської злагоди у суспільстві, активізація мешканців міста у реалізації їх громадянських прав, розвиток органів місцевого самоврядування, багатопартійної системи та незалежних громадських організацій.

Основні заходи


Для реалізації цієї мети у 2002 році передбачається:
— сприяти реалізації громадянських прав мешканцями міста, розвитку інститутів громадянського суспільства та мережі об’єднань громадян, вдосконалювати партнерські стосунки місцевої влади і об’єднань громадян з метою активізації участі громадськості у розв’язанні життєво важливих проблем міста (реалізація програми “Партнерство: міська влада — об’єднання громадян”);
— проводити громадсько-творчі акції, зокрема дні об’єднань громадян з нагоди державних та міських свят;
— вивчати і враховувати при прийнятті управлінських рішень громадську думку з найважливіших питань життєдіяльності міста (реалізація програми соціологічних досліджень “місто — райони”);
— проводити соціологічні дослідження за темами: “Роль процесів комунікації у формуванні політичної свідомості киян” (з метою виявлення найбільш ефективних каналів доведення інформації до населення та вироблення практичних рекомендацій щодо найдієвіших форм використання цих каналів) та “Вивчення громадської думки киян в контексті розвитку суспільно-політичної ситуації”;
— вдосконалювати систему інформування населення, підвищити рівень поінформованості населення щодо стану справ у різних сферах міського життя шляхом проведення тематичних інформаційних сесій (впровадження системи інформування населення по вертикалі “місто-район-громадянин”);
— підтримувати спеціалізований Інтернет-сайт Київської міської державної адміністрації “Київ громадсько-політичний” як інформаційний засіб, орієнтований на лідерів громадської думки, проводити на сайті Інтернет — конференції, присвячені актуальним суспільно-політичним питанням;
— організувати функціонування мобільного інформаційно-консультативного пункту Київської міської державної адміністрації для роботи з населенням у місцях комунікацій (на базі спеціально оформленого та технічно обладнаного мікроавтобусу із залученням юристів, соціальних працівників, психологів);
— сприяти всебічному розвитку і функціонуванню української мови як державної в усіх сферах життя столиці на основі національних та загальнолюдських цінностей (реалізація програми “Українська мова в українській столиці”);
— сприяти формуванню у молодого покоління патріотичної свідомості і духовному збагаченню студентської молоді, забезпечувати реалізацію угоди про співпрацю з радою ректорів Київського вузівського центру (реалізація програми “Столичні вузи”);
— створити умови для забезпечення рівних соціальних та економічних прав представникам усіх національностей;
— забезпечити реалізацію державної політики щодо релігії та церкви, сприяти релігійним організаціям у забезпеченні їх діяльності відповідно до вимог Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, інших законодавчих та нормативних актів держави.

Очікувані результати


В результаті виконання основних заходів, спрямованих на зміцнення громадського сектору, у 2002 році очікується:
— підвищення політичної активності та правової культури мешканців столиці, зокрема під час виборів до Верховної Ради та місцевих органів влади в березні 2002-го року, зменшення частки протестного електорату;
— посилення взаємодії з різними політичними силами шляхом застосування процедури переговорів і консультацій, орієнтацію різних політичних та громадських об’єднань на забезпечення стабільності і громадянської злагоди у столиці;
— залучення киян та громадських структур до прийняття рішень з питань функціонування та розвитку міста;
— підвищення рівня поінформованості населення щодо стану справ у різних сферах міського життя;
— формування у киян громадянської позиції, зростання інтересу мешканців столиці до планів її соціально-економічного розвитку, вплив на становлення у молодого покоління патріотичної свідомості і духовного збагачення студентської молоді;
— створення умов для всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах життя міста;
— забезпечення стабільності і міжнаціональної злагоди у суспільстві, налагодження співробітництва та взаємодопомоги між місцевою владою і церквою.

4. Виконання наказів виборців


Важливе місце в роботі міської виконавчої влади займає питання щодо забезпечення виконання наказів виборців депутатам Київради XXIII скликання та заходів щодо їх реалізації, затверджених рішенням Київради від 11.03.99 № 162/263.
Всього заходами (без питань, що не відносяться до компетенції міської і районних адміністрацій) на період з 1999 до 2002 року передбачено виконати 800 наказів виборців.
Станом на 01.01.01 виконані та виконуються постійно 66 % від їх загальної кількості.
Програмами соціально-економічного та культурного розвитку міста і районів на 2001 рік передбачалось виконання в повному обсязі 52 наказів, а також продовження робіт за наказами, завершення яких передбачено в наступні роки, що разом складає 17,5 % від загальної кількості наказів.
У рамках цієї роботи в 2001 році виконувалось ряд заходів, а саме:
— відкрито тролейбусну лінію від просп. Червоних козаків по вул. Героїв Сталінграда, вул. Мате Залки, вул. Лайоша Гавро до ст. м. “Петрівка”;
— завершені роботи з приведення до належного стану і передано Південно-Західній залізниці шумозахисний екран уздовж вул. Шліхтера та колії залізниці;
— завершені роботи на спорудженні шкіл на вул. Лісовій у смт. Пуща-Водиця та у 4 мікрорайоні житлового масиву Позняки;
— здійснювалось будівництво 2-х станцій метрополітену — “Проспект Перемоги” та “Проспект Академіка Палладіна” Святошино-Броварської лінії;
— виконувались роботи з благоустрою прибудинкових територій, фасадів і покрівель будинків;
— забезпечувалось безкоштовне та пільгове оздоровлення дітей міста;
— протягом І півріччя 2001 року 31 тис. малозабезпечених пенсіонерів та інвалідів міста отримали натуральну допомогу.
Крім того, із передбаченого наказами будівництва 73 бюветів, на початок 2002 року передбачається задіяти 57 бюветів (78,1%).
Протягом 2001 року проводився ретельний аналіз, у розрізі виборчих округів щодо виконання наказів виборців. У жовтні подані Київраді: конкретна інформація щодо виконання наказів та заходи щодо їх завершення. Для завершення робіт за наказами, які потребують капітальних вкладень, необхідні асигнування в сумі понад 2,3 млрд. грн. Через велику капіталоємність окремі заходи передбачено завершити після 2005 року.
Головною метою виконання наказів виборців є вирішення соціальних проблем населення та покращення їх побутового обслуговування, розв’язання нагальних питань, що турбують мешканців міста, викладених виборцями в ході передвиборчої кампанії кандидатам в депутати Київради XXIII скликання.
Для реалізації головної мети щодо виконання наказів виборців депутатам Київради у 2002 році передбачається:

Основні заходи


— зосередити зусилля структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації та районних державних адміністрацій, визначених відповідальними та співвиконавцями, на реалізацію в повному обсязі заходів з виконання наказів виборців депутатам Київради XXIII скликання;
— забезпечити надолуження відставання з виконання заходів щодо наказів виборців депутатам Київради;
— організувати і забезпечити виконання наказів виборців, робота за якими ведеться постійно (щорічно);
— забезпечити виконання наказів виборців, завершення робіт за якими передбачено програмами соціально-економічного та культурного розвитку міста і районів у 2002 році;
— довести заходи з виконання наказів виборців, які не реалізовані протягом 1999—2002 років (після затвердження Київрадою) до виконавців, з метою їх завершення в роки, наступні за 2002 роком (з визначенням конкретних термінів їх виконання та джерел фінансування).
Крім того, депутатами Київради передбачається здійснення особистого контролю виконання соціальних і культурних програм у своїх виборчих округах.

Очікувані результати


В результаті проведеної роботи на виконання рішень Київради від 11.03.99 № 162/263 та від 21.12.00 № 116/1093, і реалізації в 2002 році заходів з виконання наказів виборців депутатам Київради XXIII скликання, очікується:
— виконати в повному обсязі 130 наказів, а також продовжити роботи щодо наказів, завершення яких передбачено в наступні роки, що разом складає 26,2% від загальної кількості наказів;
— надолужити відставання у виконанні наказів виборців, за винятком тих, з яких одержана згода депутатів Київради щодо перенесення термінів їх виконання на наступні роки та які пропонується зняти з виконання внаслідок об’єктивних обставин;
— спрямувати 455 млн. грн. на будівництво об’єктів, передбачених наказами виборців.
За ці кошти намічається збудувати і ввести в експлуатацію:
— 5 містобудівельних комплексів на житловому масиві Позняки у 4, 5, 6, 6-а, 7 мікрорайонах;
— школу з басейном на житловому масиві Позняки у 7 мікрорайоні, 2 плавальні басейни до шкіл № 291 на вул. Волгодонській-Вересневій та № 315 на житловому масиві Позняки у 6-а мікрорайоні; центр дитячої та юнацької творчості у Солом’янському районі та будинок школярів у Святошинському районі; прибудову спортзалу до приймальника-розподілювача для неповнолітніх у Бондарському пров.;
— водопостачання другого мікрорайону житлового масиву Позняки (І черга), III чергу системи відкритого водозливу на житловому масиві Вигурівщина-Троєщина; каналізаційний колектор в с. Шевченкове, каналізаційні мережі в приватному секторі “Куренівка” в Подільському районі та на вул. О. Кошового і на вул. Армійській у Голосіївському районі, 3 громадські туалети у Дніпровському, Печерському та Солом’янському районах, підземний пішохідний перехід на перетині Харківське шосе — вул. Тростянецька;
— пускову дільницю від ст. м. “Святошин” до ст. м. “Проспект Академіка Палладіна” Святошино-Броварської лінії Київського метрополітену, окружну дорогу від Гостомельського шосе до вул. Богатирської та інші об’єкти.


Iншi документи:
 

Розпорядження № 1846 від 11 жовтня 2018 року
Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 грудня 2016 року № 1346 «Про стипендію голови Київської міської державної адміністрації видатним спортсменам міста Києва»


Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2018 року № 1887
Про затвердження Порядку функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності


Розпорядження № 1571 від 28 серпня 2018 року
Про видачу ПРИВАТНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) «ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ГІМНАЗІЯ «КІДСЛАЙФ СКУЛ» ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти


Розпорядження № 1570 від 28 серпня 2018 року
Про видачу ЗАКЛАДУ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА ПЕРСОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ «СЛАВІЯ» ІМЕНІ ВІКТОРА СОЛОМЕНКА ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти


Розпорядження № 1714 від 18 вересня 2018 року
Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії, постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»


Розпорядження № 1067 від 19 червня 2018 року
Про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ «ЛІЦЕЙ «ЕКОЛОГІЯ І КУЛЬТУРА» ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти


Розпорядження № 1282 від 19 липня 2018 року
Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії комунальному підприємству виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго»


Розпорядження № 1070 від 19 червня 2018 року
Про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ «ЛІЦЕЙ «ЕКОЛОГІЯ І КУЛЬТУРА» ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти


Розпорядження № 1006 від 11 червня 2018 року
Про встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІОС»


Розпорядження № 902 від 29 травня 2018 року
Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15 травня 2003 року № 810


images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |Fatal error: Class 'SAPE_client' not found in /spacenew/www/kreschatic.kiev.ua/index.php on line 211