Логотип видання 'Хрещатик'

images
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама  | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
images
Новини
  images
5 листопада 2014 року, середа  №162 (4562) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS   |    |    |    |    |    


Розпорядження
17/10/2001
Розпорядження № 1094-МГ від 17 жовтня 2001 року

Питання спеціалізованого комунального підприємства “Київтелесервіс”Відповідно до пункту 10 частини 3 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2 рішення Київської міської ради від 05.07.01 № 444/1421 “Про створення спеціалізованого комунального підприємства “Київтелесервіс”:
1. Затвердити статут спеціалізованого комунального підприємства “Київтелесервіс” (додається).
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Київського міського голови — секретаря Київради В. Б. Ялового.

СТАТУТ
спеціалізованого комунального підприємства “Київтелесервіс”


І. Загальні положення
1.1. Спеціалізоване комунальне підприємство “Київтелесервіс” (далі за текстом Підприємство) створено згідно рішення Київської міської ради від 05.07.2001 № 444/1421 “Про створення спеціалізованого комунального підприємства “Київтелесервіс”.
1.2. Підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади м. Києва і безпосередньо підпорядковується Київському міському голові.
1.3. Найменування Підприємства повне — спеціалізоване комунальне підприємство “Київтелесервіс”, скорочене — СКП “Київтелесервіс” (на англійській мові — SКР “Kyivteleservis”).
1.4. Місцезнаходження (юридична адреса) Підприємства:
01001, м. Київ-1, вул. Хрещатик, 10.
II. Мета і предмет діяльності
2.1. Підприємство створене з метою будівництва та експлуатації міської телекомунікаційної мережі загального користування, реалізації економічних, соціальних, професійних і творчих інтересів членів трудового колективу Підприємства, отримання прибутку за рахунок виробничої, підприємницької та інших видів діяльності та задоволення на цій основі громадських соціально-економічних потреб.
2.2. Діяльність Підприємства спрямовується на:
2.2.1. розвиток телекомунікаційних мереж міста загального користування, їхнього технічного обслуговування;
2.2.2. забезпечення виконання встановлених правил надання послуг кабельного телебачення;
2.2.3. виконання функцій координації і контролю за діяльністю діючих операторів мереж кабельного телебачення;
2.2.4. виконання планів соціально-економічного розвитку міста в частині, що стосується розвитку та експлуатації телекомунікаційних мереж.
2.3. Предметом діяльності Підприємства є:
2.3.1. здійснення проектних, дослідницьких, будівельних, монтажно-налагоджувальних робіт в галузі систем прийому телебачення (індивідуального, колективного ефірно-кабельного, супутникового та іншого), а також їхнє технічне переобладнання, реконструкція, ремонт, експлуатація та сервісне обслуговування;
2.3.2. будівництво та технічне обслуговування телекомунікаційних мереж;
2.3.3. будівництво та сервісне обслуговування індивідуальних і колективних систем супутникового телебачення, а також мереж кабельною телебачення;
2.3.4. дослідно-конструкторська розробка, технологічне доведення, промислове виробництво, реалізація та сервісне обслуговування апаратури та обладнання мереж кабельного, супутникового телебачення та інформаційних центрів;
2.3.5. застосування волоконно-оптичних і радіорелейних ліній зв’язку для прийому та передачі телевізійних програм на великі відстані;
2.3.6. виробництво, комплектація, поставка засобів обчислювальної техніки, в тому числі для створення мереж обчислювальної техніки, виробництво і впровадження ліній та засобів зв’язку, систем управління та контролю;
2.3.7. проектування, будівництво та сервісне обслуговування систем радіо та інших видів зв’язку;
2.3.8. надання послуг організаціям та населенню в сфері теле-, радіо- та інших видів зв’язку;
2.3.9. надання послуг організаціям та населенню з технічного обслуговування телеантен та іншої побутової техніки;
2.3.10. організація виставок, ярмарок, культурно-просвітницька діяльність;
2.3.11. організація системи оплати за користування міською телекомунікаційною мережею;
2.3.12. будівництво і експлуатація ліній зв’язку, виробництво і реалізація радіотелевізійної, обчислювальної та іншої техніки;
2.3.13. збір, переробка і реалізація вторинної сировини, металобрухту і відходів виробництва;
2.3.14. ремонт, технічне і сервісне обслуговування електромеханічного обладнання, обчислювальної, радіотелевізійної та іншої побутової техніки і технічних засобів, розробка програмного забезпечення обчислювальної техніки;
2.3.15. надання суб’єктам господарської діяльності послуг, в т. ч. виробничих, транспортних, автосервісних, складських, посередницьких, консультаційних, рекламних, як на території України, так і за її межами;
2.3.16. залучення інвестицій у будівництво об’єктів і засобів телекомунікаційних мереж відповідно до вимог чинного законодавства;
2.3.17. матеріально-технічне забезпечення об’єктів будівництва технологічним обладнанням і матеріалами;
2.3.18. благодійницька діяльність;
2.3.19. інші роботи та послуги виробничого та комерційного напрямку, які не суперечать законам України.
2.4 Підприємство здійснює окремі види діяльності на підставі ліцензій у випадках, передбачених чинним законодавством України.
III. Юридичний статус підприємства
3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з моменту його державної реєстрації.
3.2. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
3.3. Підприємство самостійно здійснює свою діяльність на засадах повної господарської самостійності, госпрозрахунку, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банку, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, емблему, а також інші ознаки юридичної особи згідно із законодавством України.
3.4 Участь Підприємства в об’єднаннях, асоціаціях, корпораціях, концернах, промислових групах з метою об’єднання виробничої, наукової, комерційної та інших видів діяльності здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України.
3.5 Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.
Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями власника та органу управління майном.
ІV. Права і обов’язки
4.1. Підприємство має право:
4.1.1. самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи будівництва телекомунікаційних мереж міста;
4.1.2. самостійно планувати основні напрямки свого розвитку і визначати стратегію, відповідно до науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації;
4.1.3. створювати філіали, відділення, інші відособлені підрозділи без права юридичної особи, з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків, затверджувати Положення про них і здійснювати перевірку їхньої господарської і фінансової діяльності;
4.1.4. самостійно визначати структуру Підприємства і затверджувати штатний розпис;
4.1.5. виступати суб’єктом інвестиційної діяльності у реалізації інвестиційних проектів відповідно до законодавства;
4.1.6. придбавати у підприємств, організацій, установ, незалежно від їхньої форми власності, а також у фізичних осіб матеріальні ресурси;
4.1.7. організовувати прямі господарські, інформаційні зв’язки між українськими та іноземними підприємствами за основними напрямками діяльності Підприємства;
4.1.8. укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському та третейському судах.
4.2. Обов’язки Підприємства:
4.2.1. забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Підприємство Київською міською державною адміністрацією;
4.2.2. забезпечення своєчасної і повної сплати податків і інших обов’язкових платежів згідно з чинним законодавством;
4.2.3. здійснення розвитку основних фондів і забезпечення своєчасного введення в дію придбаного обладнання;
4.2.4. створення належних умов для високопродуктивної праці своїх працівників, додержання вимог чинного законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки;
4.2.5. здійснення заходів для матеріальної зацікавленості працівників, як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Підприємства;
4.2.6. забезпечення економного і раціонального використання фонду споживання, своєчасних розрахунків із працівниками Підприємства;
4.2.7. надання якісних послуг у сфері кабельного телебачення та телекомунікаційних послуг;
4.2.8. забезпечення виконання вимог чинного законодавства щодо охорони навколишнього середовища та радіологічної безпеки;
4.2.9. здійснення бухгалтерського обліку і ведення статистичної звітності згідно з чинним законодавством. Директор і головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності бухгалтерського обліку та статистичної звітності.
V. Майно підприємства
5.1. Майно Підприємства складають основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні ресурси, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
5.2. Майно, закріплене за Підприємством на праві повного господарського відання, підлягає обліку згідно з чинним законодавством.
Здійснюючи право повного господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається належним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.3.1. грошові та матеріальні внески власника або органу, ним уповноваженого;
5.3.2. доходи, одержані від власної фінансово-господарської діяльності (надання послуг, виконання робіт та реалізація продукції);
5.3.3. доходи від цінних паперів;
5.3.4. кредити банків та інших кредиторів, у тому числі іноземних;
5.3.5. капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
5.3.6. безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;
5.3.7. придбання майна інших юридичних та фізичних осіб;
5.3.8. інші джерела, на заборонені чинним законодавством України.
5.4. Підприємство у встановленому порядку, за згодою власника, або органу, ним уповноваженого, має право продаватим, передавати, обмінювати, надавати в оренду, експлуатацію, технічне обслуговування, безоплатне тимчасове користування або позику іншим юридичним особам належне йому майно та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.
VІ. Управління підприємством
і самоврядування трудового колективу
6.1. Управління діяльністю Підприємства здійснюється Директором.
6.2. Директор Підприємства призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням Київської міської державної адміністрації на контрактній основі.
6.3. Директор Підприємства:
6.3.1. забезпечує виконання розпоряджень та доручень Київської міської державної адміністрації та здійснення поточної і перспективної діяльності Підприємства;
6.3.2. несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство Київською міською державною адміністрацією функцій, повноважень, завдань, визначених цим Статутом, а також за дотримання чинного законодавства України;
6.3.3. несе персональну відповідальність за формування та виконання фінансових планів, дотримання фінансової дисципліни, ефективне використання та охорону комунального майна, закріпленого за Підприємством;
6.3.4. діє від імені Підприємства, репрезентує його в інших підприємствах, організаціях та установах;
6.3.5. розпоряджається коштами та майном Підприємства, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;
6.3.6. самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;
6.3.7. видає у межах своєї компетенції накази та дає вказівки, організовує і перевіряє їхнє виконання;
6.3.8. згідно з чинним законодавством, укладає угоди і контракти, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки, перерозподіляє у встановленому порядку фінанси за окремими статтями витрат;
6.3.9. в установленому порядку затверджує структуру і штатний розпис Підприємства, Положення про його структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників Підприємства;
6.3.10. призначає на посади і звільняє з посад заступників директора, керівників, спеціалістів структурних підрозділів, інших працівників Підприємства;
6.3.11. визначає компетенцію заступників директора, керівників і спеціалістів структурних підрозділів Підприємства, вживає заходів до їхнього заохочення і накладає на них стягнення;
6.3.12. дозволяє, у випадку доцільності, суміщення посад працівників Підприємства у порядку, визначеному чинним законодавством.
6.4. Власник здійснює свої права з управління Підприємством безпосередньо або через уповноважений ним орган.
Орган, уповноважений управляти майном Підприємства, не має права втручатися в оперативну і господарську діяльність Підприємства.
VІI. Господарська і соціальна діяльність
7.1. Підприємство планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з планів соціально-економічного розвитку міста в галузі зв’язку, попиту на продукцію, роботи, послуги та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення його доходів.
7.2. Підприємство здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності і реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг через систему прямих угод і контрактів із вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами.
7.3. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.
7.4. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівнених до них витрат, витрат на оплату праці, сплати відсотків по кредитах банків, внесення передбачених чинним законодавством України податків та інших платежів до бюджету, залишається у розпорядженні Підприємства.
7.5. Підприємство створює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю:
— фонд розвитку виробництва;
— фонд соціального розвитку;
— фонд заохочення.
7.5.1. фонд соціального розвитку створюється у розмірах, які визначаються згідно з чинним законодавством України.
7.6. Директор Підприємства обирає форми оплати і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат відповідно до чинного законодавства.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче рівня встановленого законодавством України.
Умови оплати праці працівників Підприємства визначаються з урахуванням соціальних гарантій оплати праці та фінансових можливостей Підприємства згідно з чинним законодавством.
На додаткову оплату праці працівників Підприємства може спрямовуватись частина прибутку, одержаного в результаті його господарської діяльності.
Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора Підприємства визначаються контрактом.
7.7. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток, амортизаційні відрахування та інші надходження, не заборонені чинним законодавством, включаючи централізовані капітальні вкладення і кредити.
7.8. Питання соціального розвитку, зокрема поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їхніх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю Директора підприємства, якщо інше не передбачено законодавством.
7.9. Контроль за діяльністю Підприємства та відносини його з органами державної виконавчої влади та управління здійснюються згідно з чинним законодавством України.
Ревізія фінансово-господарської діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.
VІІІ. Зовнішньоекономічна діяльність
8.1. Підприємство бере участь у зовнішньоекономічній діяльності, що сприяє зміцненню авторитету України та міста Києва, накопиченню валютних ресурсів, створенню можливостей для розвитку виробничих науково-технічних зв’язків міста з іншими країнами.
8.2. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність на засадах повної самоокупності та самофінансування. Використання виручки Підприємства в іноземній валюті здійснюється відповідно до вимог законодавства України.
Прибуток в іноземній валюті, отриманий Підприємством в результаті зовнішньоекономічної діяльності, після розрахунків з бюджетом, у встановленому чинним законодавством порядку надходить у повне розпорядження Підприємства і використовується в порядку згідно з чинним законодавством.
8.3. Підприємство несе повну економічну відповідальність за ефективність своєї зовнішньоекономічної діяльності згідно з чинним законодавством та укладеними договорами.
8.4. Основними напрямками зовнішньоекономічної діяльності Підприємства є:
8.4.1. здійснення спільної підприємницької діяльності з іноземними юридичними та фізичними особами;
8.4.2. здійснення, за згодою власника майна, орендних і лізингових операцій;
8.4.3. здійснення спільної з іноземними юридичними та фізичними особами діяльності, відповідно до профілю Підприємства.
8.5. Підприємство має право, у порядку, визначеному законодавством, одержувати кредити від зарубіжних партнерів. По одержаних Підприємством кредитах держава відповідальності не несе.
8.6. Підприємство може, у порядку, визначеному законодавством, відкривати за межами України свої представництва, виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Підприємства.
IX. Комерційна таємниця Підприємства
9.1. Комерційною таємницею Підприємства, яка не підлягає розголошенню, є та, що не суперечить чинному законодавству;
9.2. Комерційної таємниці не може бути від власника або уповноваженого органу.
X. Ліквідація та реорганізація Підприємства
10.1. Ліквідація і реорганізація ( злиття, поділ, виділення, перетворення) підприємства здійснюється за рішенням власника або органу, ним уповноваженого, чи рішенням суду або господарського суду згідно з чинним законодавством.
10.2. Підприємство ліквідовується також у випадках:
— визнання його банкрутом;
— якщо прийнято рішення про заборону діяльності Підприємства через невиконання умов, встановлених законодавством, і в передбачений рішенням термін не забезпечено додержання цих умов, або не змінено вид діяльності;
— на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.
10.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється власником майна або органом, ним уповноваженим. Порядок і термін проведення ліквідації, а також термін заяви претензій кредиторами визначається згідно з чинним законодавством.
10.4. Від моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію.
10.5. Уразі реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, що звільняються, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
10.6. При реорганізації Підприємства в іншу юридичну особу до неї, як правонаступника, переходять усі майнові права і обов’язки реорганізованого Підприємства за рішенням власника.

Iншi документи:
 

Рішення № 58/719 від 8 лютого 2007 року
Про тарифи на житлово-комунальні послуги


Рішення № 421/2997 від 26 травня 2005 року
Про передачу у власність товариству з обмеженою відповідальністю “ВВ Інвест” нежилих будівель на вулиці Старовокзальній, 11 у Шевченківському районі міста Києва та надання дозволу на їх знесення


Рішення Київської міської ради № 513/7169 від 4 квітня 2019 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»


Рішення Київської міської ради № 222/6273 від 29 листопада 2018 року
Про внесення змін до таблиці N 1 до додатка 5 до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві"


Рішення Київської міської ради № 1544/5608 від 2 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 839/7075 «Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Ленінградська площа» у Дніпровському районі м. Києва»


Рішення Київської міської ради № 1537/5601 від 27 вересня 2018 року
Про заходи, спрямовані на врегулювання питань, пов’язаних із закладами освіти Голосіївського району міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1746/5810 від 9 жовтня 2018 року
Про заходи щодо впорядкування та забезпечення утримання в належному стані Державного Прапора України на території міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1745/5809 від 9 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 квітня 2013 року № 104/9161 «Про запровадження у місті Києві багатофункціональної електронної картки «Картка киянина»


Рішення Київської міської ради № 1737/5801 від 2 жовтня 2018 року
Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 5270 кв. м на вул. Анрі Барбюса у Печерському районі м. Києва, укладеного 19 березня 2007 року між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «Градобуд», зареєстрованого 26 квітня 2007 року


Рішення Київської міської ради № 1744/5808 від 9 жовтня 2018 року
Про реорганізацію Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання


images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |Fatal error: Class 'SAPE_client' not found in /spacenew/www/kreschatic.kiev.ua/index.php on line 211