Логотип видання 'Хрещатик'

images
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама  | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
images
Новини
  images
19 березня 2015 року, четвер  №39 (4635) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    


Розпорядження
04/07/2018
Розпорядження № 902 від 29 травня 2018 року

Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15 травня 2003 року № 810Відповідно до законів України «Про соціальні послуги», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» та з метою вдосконалення надання соціальних послуг дітям з інвалідністю:

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 15 червня 2018 р. за № 140/1988


1. Унести до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15 травня 2003 року
№ 810 «Про затвердження Типового положення про відділення соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки (денне перебування)», зареєстрованого в Київському міському управлінні юстиції 27 травня 2003 року за № 38/524, такі зміни:
заголовок викласти в такій редакції: «Про затвердження, Типового положення про відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю»;
пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Затвердити Типове положення про відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю, що додається».

2. Внести зміни до Типового положення про відділення соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки (денне перебування), затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 15 травня 2003 року № 810,зареєстрованого в Київському міському управлінні юстиції 27 травня 2003 року за № 38/524, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Районним в місті Києві державним адміністраціям вжити заходів щодо приведення у відповідність з цим розпорядженням діючих положень про відділення соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки (денне перебування) територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської міської державної адміністрації 15 травня 2003 року № 810 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 29 травня 2018 року № 902)

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 15 червня 2018 р. за № 140/1988

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю

І. Загальні положення
1.1. Відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю (далі – Відділення) – структурний підрозділ територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – Територіальний центр), що утворюється для надання соціальних та реабілітаційних послуг не менш як у двох групах, наповнюваність кожної з яких становить від 8 до 10 дітей з інвалідністю та (або) дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність (далі – діти).
1.2. Відділення утворюється, реорганізовується та ліквідується розпорядженням відповідної районної в місті Києві державної адміністрації.
1.3. Відповідно до цього положення Територіальний центр розробляє Положення про Відділення, яке затверджує директор Територіального центру.
1.4. Відділення очолює завідувач (педагог, соціальний педагог, лікар), якого призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку директор Територіального центру за погодженням з відповідним структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної в м. Києві державної адміністрації.
На посади працівників Відділення приймаються особи з відповідною освітою та досвідом роботи.
1.5. Штатна чисельність працівників Відділення розробляється з урахуванням Примірних штатних нормативів відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю (додаток до Типового положення), а також враховуючи перелік соціальних та реабілітаційних послуг, що надаються, та в межах затверджених бюджетних призначень на відповідний рік.
1.6. Координацію роботи та надання методичної допомоги Відділенню здійснює Київський міський територіальний центр соціального обслуговування.
1.7. Відділення розміщується на території зі спеціально побудованими або пристосованими приміщеннями, що відповідають безбар’єрній архітектурі, санітарно-гігієнічним, протипожежним вимогам, техніці безпеки, мають усі види комунального благоустрою.
1.8. У своїй діяльності Відділення керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами Територіального центру, іншими нормативно-правовими актами з питань надання соціальних та реабілітаційних послуг, а також цим Типовим положенням .

II. Завдання та функції Відділення
2.1. Відділення забезпечує:
1) реалізацію завдань, визначених Законом України «Про соціальні послуги», постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 80 «Про затвердження Порядку надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг», Державним стандартом денного догляду, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 30 липня 2013 року № 452, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 серпня 2013 року за № 1363/23895, та іншими нормативно-правовими актами щодо забезпечення прав дітей з інвалідністю на отримання соціальних та реабілітаційних послуг;
2) визначення індивідуальних потреб дітей;
3) надання соціальних та реабілітаційних послуг дітям відповідно до індивідуальної програми реабілітації;
4) безпечні та належні умови для перебування і надання соціальних та реабілітаційних послуг дітям;
5) спостереження за станом здоров’я;
6) харчування дітей;
7) здійснення допомоги у самообслуговуванні дітей (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, годування тощо);
8) формування та підтримку навичок самообслуговування;
9) організацію та проведення культурно-масових заходів;
10) перевезення дітей спеціалізованим автотранспортом до Відділення та додому.
2.2. Функції відділення:
У Відділенні можуть надаватися соціальна послуга денного догляду, рання, соціальна, психологічна, педагогічна, фізична реабілітації, медичний супровід та інші послуги.

III. Умови зарахування дітей до Відділення
3.1. До Відділення зараховуються діти з інвалідністю віком від 2 до 18 років з дитячим церебральним паралічем, розумовою відсталістю, ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки, синдромом Дауна, аутизмом, а також діти віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність, за наявності відповідних медичних висновків та з урахуванням пропозицій комісії з питань розгляду заяв про надання соціальних та реабілітаційних послуг (далі – Комісія).
3.2. Для отримання соціальних та реабілітаційних послуг одному з батьків або законному представнику дитини необхідно подати до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної в
м. Києві державної адміністрації документи, а саме:
заяву;
копію свідоцтва про народження для осіб, які не досягли 14-річного віку або паспорту дитини;
копію паспорту одного з батьків або законного представника;
копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
копію рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування) над дітьми, які цього потребують (за наявності);
індивідуальну програму реабілітації, видану медико-соціальною експертною комісією, лікувально-консультативною комісією лікувально- профілактичного закладу;
виписку з історії розвитку дитини;
медичну довідку про епідоточення та відсутність протипоказань щодо відвідування Відділення. Довідка дійсна протягом 3 днів від дати видачі.
3.3. Комісія утворюється відповідною районною в місті Києві державною адміністрацією. Комісія діє відповідно до Положення, затвердженого районною в місті Києві державною адміністрацією, що її утворила.
3.4. Засідання Комісії відбуваються за потребою, але не рідше ніж один раз на рік.
Комісія розглядає заяви з документами, зазначеними в пункті 3.2 цього Положення, та надає пропозиції щодо доцільності надання соціальних та реабілітаційних послуг дітям у Відділенні на період від шести місяців до одного року.
Пропозиції оформлюються протоколом, який підписується усіма присутніми членами Комісії.
3.5. На кожну дитину, зараховану до Відділення, формується особова справа, в якій містяться документи, визначені пунктом 3.2 цього Положення.
3.6. Діти зараховуються до Відділення наказом директора відповідного Територіального центру з урахуванням пропозицій Комісії.
Одним з батьків або законним представником дитини укладається договір про надання соціальних та реабілітаційних послуг Територіальним центром.
3.7. Протипоказаннями для зарахування дітей до Відділення є:
гострі інфекційні захворювання;
захворювання в гострій формі;
інфекційні хвороби очей і шкіри;
туберкульоз (активні форми);
тяжкі органічні психічні розлади, шизофренія, шизотипові і маячні розлади, психопатоподібні порушення поведінки (з агресивними тенденціями), імбецильність помірно виражена та виражена, ідіотія;
епілепсія з частими генералізованими судомними нападами;
активний сифіліс;
гострі захворювання центральної нервової системи;
бацилоносійство;
інші захворювання, які потребують стаціонарного лікування.
3.8. Відрахування дитини з Відділення здійснюється відповідно до наказу директора Територіального центру за наявності однієї з таких підстав:
особиста заява одного з батьків або законного представника дитини;
виявлення медичних протипоказань для отримання соціальної та реабілітаційної послуг у Відділенні;
досягнення дитиною 18 років;
у разі смерті дитини.
3.9. За дитиною зберігається місце у Відділенні в разі її хвороби, карантину, відпустки батьків або законних представників тощо, але не більше ніж на 60 календарних днів.

IV. Організація надання послуг
4.1. Надання соціальних та реабілітаційних послуг у Відділенні здійснюється з 08.00 (09.00) до 17.30 (18.30) за винятком вихідних та святкових днів.
Соціальна послуга денного догляду, послуги з ранньої, соціальної, психологічної, фізичної реабілітації, медичний супровід та інші послуги надаються протягом календарного року.
Послуги з педагогічної реабілітації надаються протягом учбового періоду.
4.2. Соціальні та реабілітаційні послуги дітям надаються згідно з індивідуальним планом реабілітації, складеним з урахуванням індивідуальної програми реабілітації.
4.3. У Відділенні можуть створюватися групи:
«матері і дитини» (для дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність);
повного дня (з 08.00 (09.00) до 17.30 (18.30); неповного дня (не менше чотирьох годин); короткотривалого перебування (до чотирьох годин);
інші групи.
4.4. Групи у Відділенні комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими) ознаками та з урахуванням стану здоров’я, фізичних та психічних вад розвитку, а також побажань батьків або їхніх законних представників.
4.5. Для організації надання соціальних та реабілітаційних послуг дітям Відділення повинно мати:
обладнані приміщення для роздягання, денного відпочинку, проведення ігор, вживання їжі, особистої і загальної гігієни та службові приміщення;
кваліфікований персонал.
4.6. Транспортне перевезення дітей здійснюється спеціалізованим автотранспортом Територіального центру.

V. Організація харчування дітей у Відділенні
5.1. Відділення забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту та розвитку, за нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 року № 953 «Про встановлення норм харчування на підприємствах, в організаціях та установах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики».
5.2. Харчування дітей у Відділенні та його кратність залежать від внутрішнього розпорядку Відділення та тривалості перебування в ньому дітей.

VI. Відповідальність

6.1. Персональну відповідальність за організацію роботи та функціонування Відділення несе директор Територіального центру.
6.2. Персональну відповідальність за організацію якісного надання соціальних та реабілітаційних послуг у Відділенні, за збереження життя і здоров’я дітей несе завідувач та працівники Відділення.
6.3. Завідувач та працівники Відділення несуть персональну відповідальність за порушення законодавства про захист персональних даних.
Виконувач обов’язків керівника апарату Л. Верес

Додаток до Типового положення про відділення надання соціальних та реабілітаційних ослуг для дітей з інвалідністю, (пункт 1.5)


Iншi документи:
 

Рішення № 58/719 від 8 лютого 2007 року
Про тарифи на житлово-комунальні послуги


Рішення № 421/2997 від 26 травня 2005 року
Про передачу у власність товариству з обмеженою відповідальністю “ВВ Інвест” нежилих будівель на вулиці Старовокзальній, 11 у Шевченківському районі міста Києва та надання дозволу на їх знесення


Рішення Київської міської ради № 513/7169 від 4 квітня 2019 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»


Рішення Київської міської ради № 222/6273 від 29 листопада 2018 року
Про внесення змін до таблиці N 1 до додатка 5 до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві"


Рішення Київської міської ради № 1544/5608 від 2 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 839/7075 «Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Ленінградська площа» у Дніпровському районі м. Києва»


Рішення Київської міської ради № 1537/5601 від 27 вересня 2018 року
Про заходи, спрямовані на врегулювання питань, пов’язаних із закладами освіти Голосіївського району міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1746/5810 від 9 жовтня 2018 року
Про заходи щодо впорядкування та забезпечення утримання в належному стані Державного Прапора України на території міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1745/5809 від 9 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 квітня 2013 року № 104/9161 «Про запровадження у місті Києві багатофункціональної електронної картки «Картка киянина»


Рішення Київської міської ради № 1737/5801 від 2 жовтня 2018 року
Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 5270 кв. м на вул. Анрі Барбюса у Печерському районі м. Києва, укладеного 19 березня 2007 року між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «Градобуд», зареєстрованого 26 квітня 2007 року


Рішення Київської міської ради № 1744/5808 від 9 жовтня 2018 року
Про реорганізацію Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання


images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |Fatal error: Class 'SAPE_client' not found in /spacenew/www/kreschatic.kiev.ua/index.php on line 211