Логотип видання 'Хрещатик'

images
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама  | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
images
Новини
  images
19 ciчня 2016 року, вiвторок  №5 (4775) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS   |    |    |    |    |    


Нормативно-правовi акти 
29/01/2003
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 2482 від 29.01.2003 року, зареєстровано в Київському міському управлінні юстиції 3.02.2004 р

Про започаткування проведення щорічного Київського міжрайонного конкурсу-огляду “Відкрита влада”З метою удосконалення висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в місті Києві в засобах масової інформації та відповідно до Указу Президента України від 1 серпня 2002 року № 683 “Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”, постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”, від 24 лютого 2003 року № 208 “Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи “Електронний Уряд” та від 29 серпня 2002 року № 1302 “Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади”:
1. Підтримати ініціативу Головного управління з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо започаткування проведення щорічного Київського міжрайонного конкурсу-огляду “Відкрита влада”.
2. Затвердити Положення про проведення Київського міжрайонного конкурсу-огляду “Відкрита влада—2003” (додається).
3. Створити організаційний комітет з питань підготовки та проведення Київського міжрайонного конкурсу-огляду “Відкрита влада —2003” і затвердити його склад (додається).
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Данькевича І. П.

Міський голова О. Омельченко
Затверджено розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 29 грудня 2003 року № 2482
Зареєстровано в Київському міському управлінні юстиції 3 лютого 2004 року за № 14/592

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ


Київського міжрайонного конкурсу-огляду “Відкрита влада—2003”


І. Загальні положення
1.1. Київський міжрайонний конкурс-огляд “Відкрита влада — 2003” (далі — конкурс) проводиться в рамках реалізації державної політики з висвітлення в засобах масової інформації (далі — ЗМІ) діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб.
1.2. Конкурс проводиться під патронатом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за ініціативи Головного управління з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю.
1.3. Конкурс проводиться між районними у м. Києві радами та їх виконавчими органами — районними у м. Києві державними адміністраціями з метою визначення найкращого району з висвітлення діяльності місцевої влади в ЗМІ.
1.4. Загальне керівництво конкурсом покладається на організаційний комітет, до складу якого входять представники підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відповідальних за роботу з громадськістю, зі ЗМІ, внутрішню політику; представники міських засобів масової інформації; представники районних у м. Києві рад та районних у м. Києві державних адміністрацій.
II. Мета та завдання конкурсу
2.1 Метою проведення конкурсу є:
2.1.1. визначення згідно з затвердженими критеріями найкращого періодичного друкованого засобу масової інформації, засновником якого є органи місцевого в місті Києві самоврядування або уповноважені ними на висвітлення діяльності районної влади згідно з укладеними договорами про співпрацю;
2.1.2. визначення згідно з затвердженими критеріями найкращого оформлення та супроводу (підтримки) районної ВЕБ-сторінки в структурі ВЕБ-порталу Київської міської влади, висвітлення в світовій мережі Інтернет відомостей стосовно діяльності органів місцевої влади та самоврядування;
2.1.3. визначення згідно з затвердженими критеріями найкращої книги (буклету) з викладенням історичної довідки відповідного в місті Києві району, його економічних, соціально-культурних традицій, творчого та промислового потенціалу; розповіддю про відомих мешканців та діячів району, керівників державних установ, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів освіти та культури; наведенням інформації загальнокорисного характеру тощо.
2.2. Завдання конкурсу:
2.2.1. стимулювання роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування із висвітлення їх діяльності в друкованих та електронних засобах масової інформації, поліграфічних виданнях тощо;
2.2.2. зміцнення засад демократії, верховенства права та Конституції України, розвиток та укріплення традицій місцевого самоврядування, забезпечення прав людини в отриманні та поширенні відомостей стосовно діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
2.2.3. заохочення та відзначення за сумлінну працю державних службовців, працівників районних підрозділів з питань взаємодії зі ЗМІ та громадськістю, творчих колективів редакцій газет та інших друкованих видань відзнаками Київського міського голови та подарунками від спонсорів конкурсу — газет “Хрещатик”, “Вечірній Київ” та щотижневика “Столиця”;
2.2.4. сприяння розвитку інформаційного середовища в місті Києві.
III. Організація конкурсу
3.1. Загальне керівництво проведенням конкурсу покладається на організаційний комітет на чолі з його головою, склад якого затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
3.2. Оргкомітет призначає робочу групу, очолювану заступником голови оргкомітету, на яку покладаються функції та повноваження журі конкурсу. Засідання та рішення оргкомітету і робочої групи оформлюються у вигляді протоколів, що підписуються відповідно головою, його заступником та відповідальними секретарями.
3.3. В окремих випадках, за своїм рішенням, оргкомітет може виконувати функції робочої групи конкурсу.
3.4. Учасники конкурсу — районні у м. Києві ради та районні у м. Києві державні адміністрації — активно сприяють створенню належних робочих умов та матеріальному забезпеченню засідань органів конкурсу, вчасно та у необхідній кількості надають для оцінювання членам оргкомітету та робочої групи примірники відповідних газет та буклетів, сприяють відвідуванню районних ВЕБ-сайтів в структурі ВЕБ-порталу Київської міської влади, окремих ВЕБ-сайтів району (якщо такі утворені).
IV. Структура конкурсу
4.1. Конкурс складається з трьох розділів (номінацій), в яких визначається:
І-й розділ: найкраща районна газета;
ІІ-й розділ: найкраще висвітлення діяльності районної влади та її органів на ВЕБ-порталі Київської міської влади та в мережі Інтернет;
ІІІ-й розділ: найкращий районний буклет.
Фінал: за підсумками трьох розділів визначається переможець конкурсу.
4.2. Робоча група в кожному розділі проводить засідання, які скликаються її керівником згідно з затвердженим планом роботи. На останньому засіданні кожного розділу підводиться підсумок набраних балів у даному розділі (номінації).
4.3. Рішення оргкомітету та робочої групи затверджуються відкритим голосуванням членів, які входять до їх складу, та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу, в окремих випадках — більшість від складу присутніх. Дозволяється проведення рейтингового голосування.
4.4. По кожному розділу (номінації) визначається три перших призових місця. Після підведення підсумків по кожному розділу, шляхом математичного складання набраних по всім трьом розділам балів визначається переможець конкурсу (район міста Києва).
4.5. Нагородження переможця конкурсу та призерів розділів (номінацій) проводиться урочисто з запрошенням громадськості і засобів масової інформації та врученням цінних подарунків від спонсорів конкурсу — газет “Хрещатик”, “Вечірній Київ” та щотижневика “Столиця”.
Примітка: Органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи — районні у місті Києві державні адміністрації несуть відповідальність за присутність, роботу та участь в органах конкурсу своїх представників. Якщо функції робочої групи виконуються організаційним комітетом конкурсу та враховуючи чисельний показник кворуму оргкомітету (13 осіб з 24), за умов неявки без поважних причин на засідання оргкомітету будь-кого з його членів, що приводить до відсутності кворуму, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів оргкомітету.
V. Критерії оцінки
5.1. Оцінювання по всім трьом розділам (номінаціям) проводиться за 10-бальною системою:
1—3 бали — задовільно;
4—6 балів — добре;
7—10 балів — зразково.
5.2. В номінації “Найкраща районна газета” здійснюється оцінювання з наступних критеріїв:
А. Дизайн видання:
— назва, логотип від 1 до 10 балів;
— верстка від 1 до 10 балів;
— розміщення ілюстрацій від 1 до 10 балів;
— шрифт від 1 до 10 балів;
— кольорність від 1 до 10 балів.
Б. Тематичне наповнення:
— актуальність від 1 до 10 балів;
— рубрикація від 1 до 10 балів;
— оперативність від 1 до 10 балів.
В. Покриття 1 бал за кожні 10 відсотків покриття мешканців району від його статистичної чисельності.
Г. Періодичність виходу 1—3 бали — раз на 6 тижнів та рідше; 4—6 балів — раз на місяць (на 4—5 тижнів); 7—10 балів — раз на кожні 2—3 тижня.
Примітка: До уваги береться кількість виходів газети за останні чотирнадцять місяців станом на 01.11.2003.

Д. Відповідність оформлення від 1 до 10 балів.
газети вимогам Закону України
“Про друковані засоби масової інформації”
Є. Якщо засновником газети додатково 5 балів.
є районна в м. Києві рада та/або державна адміністрація, та/або районне комунальне підприємство
5.3. В номінації “Найкраще висвітлення діяльності районної влади на ВЕБ-порталі Київської міської влади та в мережі Інтернет” здійснюється оцінювання з наступних критеріїв:
А. Обсяг наповнення 1—3 бали — мало обов’язковою інформацією інформації, є взагалі не заповнені розділи; 4—6 балів — підрозділи заповнені, але інформація неповна; 7—10 балів — повно викладена інформація, заповнені всі підрозділи.
Б. Своєчасність подачі інформації 1—3 бали — інформація оновлюється рідко або взагалі не оновлюється; 4—6 балів — інформація оновлюється час від часу;
7—10 балів — інформація оновлюється регулярно і вчасно.
В. Наявність зворотнього зв’язку 1—3 бали — зв’язок практично відсутній; 4—6 балів — зв’язок налагоджений погано; 7—10 балів — зв’язок повноцінно налагоджений.
Г. Дизайн 1 бал — без змін; 2—10 балів — дизайн змінено.
Д. Оригінальність подачі 1—3 бали — інформація інформації та новації подається сухо; 4—6 балів — час від часу з’являється оригінальний підхід до подачі інформації; 7—10 балів — інформація подається цікаво та оригінально.
Є. Висвітлення діяльності в інших Веб-ресурсах мережі
Інтернет 1—10 балів.
5.4. В номінації “Найкращий районний буклет” здійснюється оцінювання з наступних критеріїв:
А. Оформлення:
а) поліграфічний рівень 1—10 балів;
(папір, якість друку, обкладинка)
б) дизайн 1—10 балів;
(назва, логотип, верстка,
розміщення ілюстрацій)
в) відповідність оформлення 1—10 балів;
буклету вимогам діючого
законодавства України
Б. Інформативність:
а) обсяг інформації 1—10 балів;
б) редакційний рівень 1—10 балів;
(оригінальність подачі інформації,
цікаві заголовки й рубрики)
в) корисність інформації 1—10 балів;
г) всебічність 1—10 балів.
В. Наклад, сфера розповсюдження, 1—10 балів.
можливість ознайомлення
для відвідувачів райдержадміністрацій
та їхніх структурних підрозділів
VI. Терміни проведення конкурсу
6.1. По розділу “Найкраща районна газета”: грудень 2003 — січень 2004 р.
6.2. По розділу “Найкраще висвітлення діяльності районної влади на ВЕБ-порталі Київської міської влади та в мережі Інтернет”:
грудень 2003 — січень 2004 р.
6.3. По розділу “Найкращий районний буклет”: січень — лютий 2004 р.
6.4. Підведення підсумків, визначення та нагородження переможців: лютий 2004 р.

Заступник голови — керівник апарату Б. Стичинський

Iншi документи:
 

Рішення № 58/719 від 8 лютого 2007 року
Про тарифи на житлово-комунальні послуги


Рішення № 421/2997 від 26 травня 2005 року
Про передачу у власність товариству з обмеженою відповідальністю “ВВ Інвест” нежилих будівель на вулиці Старовокзальній, 11 у Шевченківському районі міста Києва та надання дозволу на їх знесення


Рішення Київської міської ради № 513/7169 від 4 квітня 2019 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»


Рішення Київської міської ради № 222/6273 від 29 листопада 2018 року
Про внесення змін до таблиці N 1 до додатка 5 до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві"


Рішення Київської міської ради № 1544/5608 від 2 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 839/7075 «Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Ленінградська площа» у Дніпровському районі м. Києва»


Рішення Київської міської ради № 1537/5601 від 27 вересня 2018 року
Про заходи, спрямовані на врегулювання питань, пов’язаних із закладами освіти Голосіївського району міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1746/5810 від 9 жовтня 2018 року
Про заходи щодо впорядкування та забезпечення утримання в належному стані Державного Прапора України на території міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1745/5809 від 9 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 квітня 2013 року № 104/9161 «Про запровадження у місті Києві багатофункціональної електронної картки «Картка киянина»


Рішення Київської міської ради № 1737/5801 від 2 жовтня 2018 року
Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 5270 кв. м на вул. Анрі Барбюса у Печерському районі м. Києва, укладеного 19 березня 2007 року між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «Градобуд», зареєстрованого 26 квітня 2007 року


Рішення Київської міської ради № 1744/5808 від 9 жовтня 2018 року
Про реорганізацію Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання


images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |Fatal error: Class 'SAPE_client' not found in /spacenew/www/kreschatic.kiev.ua/index.php on line 211