Логотип видання 'Хрещатик'

images
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама  | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
images
Новини
  images
26 липня 2016 року, вiвторок  №78 (4848) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS   |    |    |    |    |    


Рiшення Київради
12/08/2016
Рішення Київської міської ради № 786/786 від 21 липня 2016 року

Про затвердження Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання комунального сектора економіки в місті КиєвіВідповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою впорядкування питання визначення кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання комунального сектора економіки Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб’єк-тів господарювання комунального сектора економіки в місті Києві, що додається.


2. Київську міському голові вжити організаційно-правових заходів щодо виконання цього рішення.


3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) у тримісячний строк з дня офіційного оприлюднення цього рішення:
3.1. Підготувати та подати на розгляд Київської міської ради проекти рішень з метою приведення рішень Київської міської ради у відповідність до цього рішення.
3.2. Привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим рішенням.
3.3. Забезпечити перегляд і приведення структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) їх нормативних актів, а також установчих документів суб’єктів господарювання комунального сектора економіки в місті Києві у відповідність із цим рішенням.
3.4. Спільно з постійною комісією Київської міської ради з питань власності розробити проект рішення про внесення змін до цього рішення в межах чинного законодавства.


4. До приведення нормативно-правових актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність із цим рішенням відповідні нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому рішенню.

5. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради «Хрещатик» та на офіційному веб-сайті Київської міської ради www.kmr.gov.ua.

6. Це рішення набирає чинності з 01 вересня 2016 року.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків.

Київський міський голова В. Кличко
Додаток до рішення Київської міської ради від 21.07.2016 № 786/786


Положення
про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб’єктів
господарювання комунального сектора економіки в місті Києві


Це Положення визначає правові та організаційні засади конкурсного відбору кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання комунального сектора економіки в місті Києві (далі — керівні посади).


Стаття 1. Сфера дії Положення
1. Відповідно до цього Положення проводиться конкурсний відбір кандидатур на заміщення вакантних посад керівників суб’єктів господарювання комунального сектора економіки в місті Києві, крім випадків, коли нормативно-правовими актами вищої юридичної сили встановлено іншу процедуру конкурсного відбору або інший порядок заміщення таких посад, яким виключається проведення конкурсної процедури.
2. До суб’єктів господарювання комунального сектора економіки у розумінні цього Положення відносяться:
1) суб’єкти, що діють на основі лише комунальної власності: комунальні підприємства (за КОПФГ код 150) та їх дочірні підприємства (за КОПФГ код 160), засновниками яких є суб’єкти господарювання (за КОПФГ код 150);
2) суб’єкти, частка комунальної власності у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків (за КОПФГ коди 230, 231, 232, 240, 250 і 550);
3) суб’єкти, частка комунальної власності у статутному капіталі яких становить величину, що забезпечує органам місцевого самоврядування право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб’єктів (за КОПФГ коди 230, 231,232, 240, 250 і 550).

Стаття 2. Вимоги до кандидатів на керівні посади
1. Кандидатом на керівну посаду може бути особа, яка:
1) має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст або магістр;
2) має досвід управління на підприємствах, установах або організаціях незалежно від форм власності (в тому числі господарських товариствах), або в органах державної влади, органах місцевого самоврядування;
3) вільно володіє державною мовою;
4) має високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності, здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;
5) щодо якої відсутні обставини, передбачені в частині другій цієї статті;
6) відповідає іншим вимогам для керівника відповідного суб’єкта господарювання у випадках, передбачених законодавством України.
2. Не може бути кандидатом на керівну посаду особа, яка:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежено дієздатною;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
3) притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;
4) відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або обіймати певні посади;
5) є або була членом організації, утворення і діяльність якої заборонено законом або судом з 24 серпня 1991 року;
6) призначення (обрання) якої на посаду керівника суб’єкта господарювання комунального сектора економіки в місті Києві суперечитиме вимогам законодавства щодо роботи іноземців, громадян України, які мають громадянство іноземної держави (держав), або осіб без громадянства;
7) у разі призначення (обрання) буде, безпосередньо підпорядкована особі, яка є її близькою особою відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
8) не подала декларацію за минулий рік за формою декларації, встановленою для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру), у випадку, якщо повинна була її подавати;
9) не відповідає вимогам, встановленим частиною першою цієї статті.

Стаття 3. Керівні посади, визначення кандидатур для призначення (обрання) на які здійснюється на конкурсних засадах
На конкурсних засадах визначаються:
1) кандидатури для призначення на посади керівників суб’єктів, що діють на основі лише комунальної власності відповідно до пункту 1 частини другої статті 1 цього Положення;
2) кандидатури для внесення їх на розгляд відповідних органів у суб’єктах, частка комунальної власності у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків або частка комунальної власності у статутному капіталі яких становить величину, що забезпечує органам місцевого самоврядування право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб’єктів відповідно до пунктів 2, 3 частини другої статті 1 цього Положення, з метою їх подальшого призначення (обрання).


Стаття 4. Формування складу конкурсної комісії
1. Визначення кандидатур для призначення (обрання) на керівні посади, зазначені в статті 3 цього Положення, здійснюється на підставі відкритого конкурсного відбору на заміщення відповідної вакантної посади керівника суб’єкта господарювання комунального сектора економіки в місті Києві (далі – конкурс), що проводиться конкурсною комісією з проведення конкурсного відбору на заміщення відповідної вакантної посади керівника суб’єкта господарювання комунального сектора економіки в місті Києві (далі – конкурсна комісія).
Для проведення конкурсного відбору кожен суб’єкт управління (відповідний структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), секретаріат Київської міської ради) готує та подає в установленому порядку проект розпорядження Київського міського голови про утворення постійно діючої конкурсної комісії при суб’єктові управління або окремих конкурсних комісій для конкурсного відбору керівників окремих суб’єктів господарювання комунального сектора економіки.
2. Конкурсна комісія формується не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень особи, що займає відповідну керівну посаду (якщо такий строк встановлено і якщо його не було продовжено в установленому порядку), або упродовж 20 днів з дня її звільнення або дня її смерті.
3. До складу конкурсної комісії входять:
1) 4 особи: 3 особи, визначені Київським міським головою, у тому числі з кола кандидатів, запропонованих суб’єктом управління, депутатами Київської міської ради та громадськістю, 1 особа з кола кандидатів, запропонованих заступником міського голови — секретарем Київської міської ради;
2) 2 особи, визначені постійною комісією Київської міської ради, до функціональної спрямованості якої належить питання діяльності суб’єк-тів господарювання комунального сектора економіки в місті Києві, які знаходяться в управлінні відповідного суб’єкта управління;
3) 1 особа, визначена постійною комісією Київської міської ради з питань законності, правопорядку та запобігання корупції;
4) 1 особа, визначена за поданням організацій галузевих профспілок у місті Києві, незалежних профспілок у місті Києві, а за відсутності таких подань — особа, визначена на загальних зборах трудового колективу відповідного суб’єкта господарювання;
5) 2 особи, визначені за поданням громадських організацій, які провадять діяльність у сфері протидії корупції та погоджені Антикорупційною радою при Київському міському голові;
6) 1 особа, визначена постійною комісією Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків.
Депутатські фракції, про створення яких було оголошено на першій сесій Київської міської ради чергового скликання, можуть делегувати по 1 представнику експертного фахового середовища у відповідній галузі економіки (господарювання), що відповідає сфері діяльності відповідного суб’єкта господарювання, до складу конкурсної комісії.
Конкурсна комісія вважається повноважною в разі визначення більше половини від її складу, визначеного відповідно до частини третьої цієї статті.
Склад конкурсної комісії не пізніше як на третій робочий день після отримання відомостей про визначення її складу затверджується розпорядженням Київського міського голови, у якому також визначаються дата, час та місце проведення першого засідання конкурсної комісії.
Розпорядження Київського міського голови підлягає оприлюдненню на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва kievcity.gov.ua на наступний робочий день з дня його видання.
4. Членами конкурсної комісії можуть бути лише особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.
5. Не може бути членом конкурсної комісії особа, яка:
1) підпадає під дію обмежень, встановлених пунктами 1-9 частини другої статті 2 цього Положення;
2) є кандидатом на заміщення вакантної посади керівника відповідного суб’єкту господарювання комунального сектора економіки, його близькою чи пов’язаною особою у розумінні Закону України «Про захист економічної конкуренції» або близькою особою суб’єкту формування; складу конкурсної комісії (будь-кого з його членів) відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
3) своїм включенням до складу конкурсної комісії зумовлює виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів.
6. У разі виникнення щодо одного або кількох членів конкурсної комісії обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, члени конкурсної комісії зобов’язані в невідкладному порядку самостійно подавати Київському міському голові письмову заяву про самовідвід.
У разі виникнення (виявлення) щодо одного або кількох членів конкурсної комісії обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, після формування складу конкурсної комісії, такі члени конкурсної комісії підлягають заміні відповідними суб’єктами подання, які запропонували кандидатури членів конкурсної комісії, що підлягають заміні, не пізніше 5 робочих днів після встановлення (виявлення) зазначених обставин.
Повноваження членів конкурсної комісії припиняються за розпорядженням Київського міського голови також у разі пропущення ними без поважних причин двох або більше засідань конкурсної комісії поспіль.
Поважними причинами пропущення засідання конкурсної комісії є:
1) відсутність особи у зв’язку з відрядженням, тимчасовою непрацездатністю, відпусткою;
2) неоприлюднення інформації про дату, час та місце проведення засідання комісії на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва kievcity.gov.ua не пізніше ніж за 48 години до їх початку.
3) участь у пленарному засіданні Київської міської ради або засіданні її постійної комісії, членом якої є особа (для депутатів Київської міської ради).
Заміна члена або членів конкурсної комісії не має наслідком зупинення її роботи (окрім випадку, якщо конкурсна комісія є неповноважною відповідно до частини третьої статті 4 цього Положення) або проведення конкурсу спочатку.


Стаття 5. Організація роботи конкурсної комісії
1. Перше засідання конкурсної комісії проводиться відповідно до розпорядження Київського міського голови.
2. Рішення конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого поіменного голосування.
3. Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю від затвердженого складу комісії і підписуються усіма присутніми на її засіданні. Непідписання протоколу (рішення) конкурсної комісії одним або декількома присутніми на засіданні членами конкурсної комісії не має правових наслідків для дійсності такого протоколу (рішення). Навпроти прізвища члена конкурсної комісії, чий підпис відсутній на протоколі (рішенні), зазначається причина відсутності підпису.
4. Голова та секретар конкурсної комісії обираються на першому засіданні конкурсної комісії з числа її членів від різних суб’єктів формування складу конкурсної комісії.
Голова або секретар конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня після першого засідання конкурсної комісії у письмовому вигляді витребовують у суб’єкта господарювання відомості про його фінансово-економічне становище, обумовлені частиною сьомою статті 7 цього Положення, та звіт про фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання за останні 12 місяців. Вказані відомості в електронному вигляді надсилаються конкурсній комісії не пізніше ніж на п’ятий день після отримання відповідної вимоги від голови або секретаря конкурсної комісії.
5. Засідання конкурсної комісії є відкритими для представників засобів масової інформації, журналістів та громадськості При цьому присутнім заборонено будь-яким чином втручатися чи перешкоджати роботі конкурсної комісії.
Виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) забезпечується відео- та/або аудіофіксація засідань конкурсної комісії з подальшим розміщенням записів на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва kievcity. gov. ua.
Неможливість забезпечення відео- та/або аудіофіксації засідання конкурсної комісії має наслідком його перенесення не менш як на
48 годин.
6. Інформація про дату, час та місце проведення засідань конкурсної комісії оприлюднюється на Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва kievcity. gov. ua не пізніше ніж за 48 годин до їх початку.
7. Засідання конкурсної комісії, прийняті нею рішення та результати відкритого поіменного голосування оформлюються протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії.
Кожен член конкурсної комісії може додати до протоколу свою окрему думку протягом дванадцяти годин після оформлення протоколу. Надана окрема думка до протоколу засідання конкурсної комісії є невід’ємною частиною такого протоколу.
Копія протоколу разом з доданими до протоколу окремими думками (у разі наявності) не пізніше наступного робочого дня після завершення засідання, з урахуванням часу, відведеного на складання окремої думки, надсилаються секретарем конкурсної комісії структурному підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (районній в місті Києві державній адміністрації), якому підпорядкований (до сфери управління якого віднесено) відповідний суб’єкт господарювання.
Конкурсна комісія оприлюднює скановані копії протоколу засідання та доданих до нього текстів окремої думки на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва kievcity. gov. ua невідкладно після надсилання структурному підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (районній в місті Києві державній адміністрації), якому підпорядкований (до сфери управління якого віднесено) відповідний суб’єкт господарювання комунального сектора економіки.
8. Роботу конкурсної комісії забезпечує структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (районної в місті Києві державної адміністрації), якому підпорядкований (до сфери управління якого віднесено) відповідний суб’єкт господарювання.

Стаття 6. Повноваження конкурсної комісії
1. Конкурсна комісія:
1) визначає регламент своєї роботи;
2) розмішує оголошення про умови та строки проведення конкурсу, вичерпний перелік необхідних документів та порядок їх подання кандидатами на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва kievcity. gov. ua не пізніше ніж за 30 днів до завершення строку подання документів для участі у конкурсі;
3) приймає та розглядає документи, подані особами, які претендують на зайняття керівної посади, для участі в конкурсі, перевіряє їх комплектність, повноту та відповідність вимогам цього Положення;
4) за результатами розгляду документів, поданих особами, які претендують на зайняття керівної посади, для участі у конкурсі, ухвалює рішення про допуск або відмову у їх допуску до конкурсу;
5) забезпечує відкритість конкурсу відповідно до вимог цього Положення;
6) відбирає шляхом голосування з числа учасників двох кандидатів на одну керівну посаду, які згідно з обґрунтованим в письмовому вигляді рішенням конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання обов’язків на керівній посаді, що оформлюється рішенням конкурсної комісії, та вносить подання суб’єкту, який здійснює призначення (делегування для призначення або обрання) на відповідну керівну посаду (далі — суб’єкт призначення (делегування)), щодо призначення (обрання) одного з визначених конкурсною комісією кандидатів на керівну посаду — на вибір суб’єкта призначення (делегування);
7) оприлюднює на Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва kievcity. gov. ua інформацію про осіб, які подали заяву на участь у конкурсі, інформацію про кандидатів, які були відібрані конкурсною комісією для подання на розгляд суб’єкту призначення (обрання), обґрунтоване в письмовому вигляді рішення конкурсної комісії про відбір не більше двох кандидатів з відображенням результатів персонального голосування та обґрунтоване в письмовому вигляді рішення суб’єктів погодження кандидатур про відмову в такому погодженні;
8) проводить повторний конкурс у разі:
а) подання на конкурс менше двох заяв;
б) відбору за результатами конкурсу менше двох претендентів на одну керівну посаду;
в) відхилення (не призначення) всіх визначених конкурсною комісією кандидатур суб’єктом обрання (делегування), про що суб’єкт обрання (делегування) письмово інформує конкурсну комісію із зазначенням підстав;
9) здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням.


Стаття 7. Порядок проведення конкурсу
1. Оголошення про умови та строки проведення конкурсу обов’язково повинне містити відомості про:
1) найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження суб’єкта господарювання, основні напрями його діяльності;
2) строк і місце приймання документів для участі в конкурсі;
3) номер телефону для довідок;
4) адресу електронної пошти конкурсної комісії;
5) вичерпний перелік необхідних документів для участі в конкурсі;
6) вичерпний перелік необхідних вимог до кандидатів на посаду керівника відповідного суб’єкта господарювання;
7) інтернет-посилання на текст цього Положення.
2. Особа, яка претендує на зайняття керівної посади (далі — кандидат), подає особисто у визначений в оголошенні строк такі документи:
1) заяву в довільній формі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
2) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата, або документа, що надається громадянинові України у зв’язку з втратою паспорта (для іноземців та осіб без громадянства — іншого документа, що посвідчує особу);
3) автобіографію кандидата, що обов’язково повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), склад сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;
4) чотири фотографії кандидата розміром 4x6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді;
5) копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;
6) копію заповненої частини трудової книжки (за наявності);
7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
8) довідку про допуск до державної таємниці (за наявності такого допуску);
9) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру), за рік, що передує року, в якому було оприлюднене оголошення про конкурс, за формою, встановленою Національним агентством з питань запобігання корупції.
Кандидат також може подати інші додаткові матеріали на власний розсуд.
Особа пред’являє секретарю конкурсної комісії або іншій уповноваженій конкурсною комісією особі оригінали документів на участь у конкурсі, копії яких подаються ним до конкурсної комісії. Секретар конкурсної комісії або інша уповноважена конкурсною комісією особа після ознайомлення з оригіналом документа ставить на всіх сторінках його копії відмітку «Оригінал пред’явлено, [прізвище, ініціали], [підпис секретаря комісії], [дата проставлення відмітки]».
3. Секретар конкурсної комісії надає консультаційну допомогу кандидатам з питань оформлення та подання документів для участі у конкурсі.
4. Конкурсна комісія на своєму засіданні ухвалює рішення про допуск кандидата або відмову в допуску до участі у конкурсі.
У разі відмови кандидату в допуску до участі у конкурсі в протоколі формулюється підстава для такої відмови. У випадку, якщо підстав для відмови декілька, у протоколі обов’язково вичерпно формулюються усі підстави.
Кандидат, якому було повернуто документи через їх невірне оформлення або подання неповного пакету документів, має право на повторне подання документів для участі у конкурсі в межах оголошеного конкурсною комісією строку подання таких документів.
5. У разі наявності лише одного кандидата на одну посаду на участь у конкурсі або відмови в допуску до участі у конкурсі всім заявленим кандидатам конкурсна комісія протягом 5 днів з дня завершення строку на подання документів на участь у конкурсі (останньої відмови від допуску кандидата до участі в конкурсі) оголошує проведення нового конкурсу.
Новий конкурс проводиться також у разі відхилення усіх запропонованих кандидатур суб’єктом обрання (делегування). Новий конкурс у цьому разі оголошується протягом 5 днів з дня отримання рішення суб’єкта обрання (делегування).
6. Відомості з документів, що подаються особами для участі в конкурсі, оприлюднюються на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва kievcity.gov.ua упродовж 10 днів після закінчення строку подання документів на участь у конкурсі та ухвалення рішень про допуск або відмову у допуску до участі у конкурсі щодо кожної кандидатури.
Перелік відомостей визначається конкурсною комісією з урахуванням Закону України «Про захист персональних даних».
7. Не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку подання документів на участь у конкурсі та ухвалення рішень про допуск або відмову у допуску до участі у конкурсі щодо кожної кандидатури секретар конкурсної комісії надсилає за адресами електронної пошти кандидатів, допущених до участі у конкурсі, відомості про фінансово-економічне становище суб’єкта господарювання (файли у форматі *.doс, *.doсx, *.rtf або у вигляді сканованих копій документів):
1) відомості про баланс (форма № 1):
2) звіт про фінансові результати (форма № 2);
3) звіт про рух коштів (форма № 3):
4) примітки до річної фінансової звітності (форма № 4):
5) розшифровку простроченої кредиторської заборгованості, фінансовий план підприємства, звіт про інвестиції в основний капітал;
6) статут суб’єкта господарювання комунального сектора економіки в місті Києві;
7) аудиторський звіт (у разі його наявності) та звіт про фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання за останні 12 місяців.
Для комунальних некомерційних підприємств відомості про фінансово-економічне становище подаються із урахуванням специфіки їх діяльності.
8. За допомогою відомостей про фінансово-економічне становище суб’єкта господарювання комунального сектора економіки в місті Києві кандидати зобов’язані протягом 20 календарних днів з дня їх отримання розробити конкурсні пропозиції та подати їх особисто конкурсній комісії.
Конкурсні пропозиції повинні містити:
1) проект стратегічного плану розвитку суб’єкта господарювання на середньострокову перспективу;
2) детальний першочерговий план реформування суб’єкта господарювання
протягом одного року;
3) заходи з виконання завдань, поставлених перед суб’єктом господарювання, та результати аналізу можливих ризиків, а також пропозиції з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників суб’єкта господарювання, підвищення його конкурентоспроможності на ринку;
4) обсяг надходжень коштів до бюджету;
5) пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку суб’єкта господарювання;
6) пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання;
7) інші відомості на розсуд кандидата.
Членам конкурсної комісії забороняється будь-яким чином ознайомлювати кандидатів з конкурсними пропозиціями інших кандидатів до закінчення строку їх подання.
Конкурсні пропозиції кандидатів підлягають оприлюдненню на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва kievcity. gov. ua в день останнього засідання конкурсної комісії (після його завершення).
Конкурсні пропозиції кандидатів на посади директорів комунальних некомерційних підприємств подаються з урахуванням специфіки їх діяльності та мають бути спрямовані на оптимізацію видатків, які здійснюються на утримання таких підприємств. Подання такими кандидатами конкурсних пропозицій, спрямованих на збільшення доходів комунальних некомерційних підприємств, не вимагається.
9. Протягом 5 днів з дня закінчення строку для подання конкурсних пропозицій конкурсна комісія проводить засідання, на якому вивчає конкурсні пропозиції.
Окрім вивчення конкурсних пропозицій та документації на участь у конкурсі, конкурсна комісія проводить з кандидатами співбесіди та враховує їх здатність висловлювати свої думки, вміння викладати інформацію в письмовій формі, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв’язки, виявляти творчий підхід до роботи, емоційну врівноваженість тощо.
10. За результатами дослідження конкурсних пропозицій та проведених співбесід конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників не більше двох кандидатів на одну керівну посаду, які згідно з обґрунтованим у письмовому вигляді рішенням конкурсної комісії відповідають вимогам цього Положення, вносить подання суб’єкту, який здійснює призначення (делегування для призначення або обрання) на відповідну керівну посаду (далі — суб’єкт призначення (делегування), щодо призначення (делегування) одного з визначених конкурсною комісією кандидатів на керівну посаду — на вибір суб’єкта призначення (делегування).

Стаття 8. Результати проведення конкурсу
1. Визначена (-і) конкурсною комісією кандидатура (-и) подається на розгляд суб’єкту призначення.
Суб’єкт призначення протягом 30 днів з дня внесення конкурсною комісією відповідного подання своїм рішенням призначає на керівну посаду одного з кандидатів, запропонованих йому конкурсною комісією, та укладає з ним контракт на строк, рекомендований конкурсною комісією, але не більше трьох років.

2. У випадку проведення конкурсу для визначення кандидатур для внесення їх на розгляд відповідних органів у суб’єктах господарювання у формі господарських товариств з метою їх подальшого призначення (обрання), визначені конкурсною комісією кандидатури подаються до уповноваженого структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який здійснює подання від імені територіальної громади міста Києва на призначення (обрання) їх на посаду.
У разі відхилення суб’єктом призначення (обрання) обох визначених конкурсною комісією кандидатур (необрання жодного з кандидатів) на керівну посаду конкурсна комісія протягом 5 днів з дня відхилення (необрання) останньої кандидатури оголошує проведення нового конкурсу.


Київський міський голова В. Кличко


Iншi документи:
 

Розпорядження № 1846 від 11 жовтня 2018 року
Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 грудня 2016 року № 1346 «Про стипендію голови Київської міської державної адміністрації видатним спортсменам міста Києва»


Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2018 року № 1887
Про затвердження Порядку функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності


Розпорядження № 1571 від 28 серпня 2018 року
Про видачу ПРИВАТНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) «ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ГІМНАЗІЯ «КІДСЛАЙФ СКУЛ» ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти


Розпорядження № 1570 від 28 серпня 2018 року
Про видачу ЗАКЛАДУ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА ПЕРСОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ «СЛАВІЯ» ІМЕНІ ВІКТОРА СОЛОМЕНКА ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти


Розпорядження № 1714 від 18 вересня 2018 року
Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії, постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»


Розпорядження № 1067 від 19 червня 2018 року
Про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ «ЛІЦЕЙ «ЕКОЛОГІЯ І КУЛЬТУРА» ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти


Розпорядження № 1282 від 19 липня 2018 року
Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії комунальному підприємству виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго»


Розпорядження № 1070 від 19 червня 2018 року
Про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ «ЛІЦЕЙ «ЕКОЛОГІЯ І КУЛЬТУРА» ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти


Розпорядження № 1006 від 11 червня 2018 року
Про встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІОС»


Розпорядження № 902 від 29 травня 2018 року
Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15 травня 2003 року № 810


images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |