Логотип видання 'Хрещатик'

images
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама  | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
images
Новини
  images
21 квiтня 2017 року, п'ятниця  №44 (4957) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS   |    |    |    


Проекти
09/09/2009
Проект Закону України

“Про внесення змін до Конституції України” (ІІ частина)
Проект Вноситься Президентом України

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Конституції України

(ІІ частина)

Читати спочатку


Стаття 118
Президент України:
1) здійснює керівництво у сферах зовнішньополітичної діяльності, оборони і безпеки держави;
2) ухвалює рішення про визнання іноземних держав; укладає міжнародні договори України, уповноважує на укладення міжнародних договорів від імені України;
3) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України; приймає вірчі та відкличні грамоти акредитованих при ньому дипломатичних представників;
4) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань;
5) ухвалює рішення про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації, про надання військової допомоги іноземним державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань до іноземної держави чи про допуск підрозділів збройних сил іноземних держав на територію України — з наступним затвердженням відповідних указів Сенатом; ухвалює рішення у разі збройної агресії проти України про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до закону військових формувань;
6) призначає всеукраїнський референдум відповідно до статей 78, 79 Конституції України;
7) призначає вибори народних депутатів, сенаторів у строки, передбачені статтею 88 Конституції України;
8) ухвалює рішення про розпуск Палати депутатів відповідно до статті 103, розпускає Палату депутатів відповідно до статті 128 Конституції України;
9) звертається з посланнями до Українського народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Національних Зборів України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
10) скасовує акти Кабінету Міністрів України з питань зовнішньополітичної діяльності, оборони і безпеки держави після консультацій з Прем’єр-міністром України;
11) утворює суди в установленому законом порядку та визначає судові округи;
12) призначає на посади за згодою Сенату та звільняє з посад Генерального прокурора України, а також Голову Служби безпеки України, Голову Національного бюро розслідувань України, керівників інших державних органів, які здійснюють досудове слідство, Голову Служби зовнішньої розвідки України;
13) призначає та звільняє половину складу Ради Національного банку України;
14) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
15) надає державним закладам у сферах освіти, науки, культури статус національних, призначає на посади та звільняє з посад керівників таких національних закладів;
16) ухвалює рішення про прийняття до громадянства України та про припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;
17) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги, вищі ранги державних службовців та інші вищі спеціальні звання і класні чини;
18) нагороджує державними нагородами;
19) здійснює помилування;
20) підписує закони та офіційно їх опубліковує;
21) має право вето щодо законів (крім законів, прийнятих на всеукраїнському референдумі) з наступним поверненням їх на новий розгляд Національних Зборів України;
22) утворює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби.
Президент України здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією України.
Президент України не може делегувати свої повноваження іншим державним органам або посадовим особам.

Стаття 119
Президент України на основі Конституції України та законів видає укази і розпорядження, які є обов’язковими до виконання.

Стаття 120
Рада національної безпеки України є координаційним органом з питань зовнішньополітичної діяльності, оборони і безпеки держави.
Рада національної безпеки України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сферах зовнішньополітичної діяльності, оборони і безпеки держави.
Головою Ради національної безпеки України є Президент України.
До складу Ради національної безпеки України входять за посадою Прем’єр-міністр України, Міністр закордонних справ України, Міністр оборони України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр юстиції України, Голова Служби безпеки України, Голова Служби зовнішньої розвідки України, а також інші посадові особи, визначені Президентом України.
У засіданнях Ради національної безпеки України можуть брати участь голови палат Національних Зборів України.
Рішення Ради національної безпеки України вводяться в дію указами Президента України.
Порядок реалізації повноважень Ради національної безпеки України визначається законом.

Стаття 121
Президент України здійснює свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
Повноваження Президента України припиняються достроково в разі:
1) складення ним своїх повноважень;
2) неможливості здійснювати свої повноваження за станом здоров’я;
3) усунення з поста в порядку імпічменту;
4) смерті.

Стаття 122
Президент України складає свої повноваження з моменту проголошення ним особисто відповідної заяви на засіданні Сенату.

Стаття 123
Рішення про дострокове припинення повноважень Президента України у зв’язку з неможливістю здійснення ним своїх повноважень за станом здоров’я ухвалюється Сенатом більшістю від його загального складу.
Неможливість здійснення Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я встановлюється Верховним Судом України за зверненням Палати депутатів і на підставі висновку державної медичної комісії, створюваної відповідно до закону.

Стаття 124
Президент України може бути усунений з поста в порядку імпічменту у разі вчинення ним умисного злочину.
Розгляд питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від загального складу Палати депутатів.
Для проведення розслідування Палата депутатів створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.
Висновки і пропозиції спеціальної тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Палати депутатів у двомісячний строк від дня створення спеціальної тимчасової слідчої комісії.
За наявності підстав Палата депутатів не менш як двома третинами від загального складу ухвалює рішення про звинувачення Президента України.
Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ухвалюється Сенатом у місячний строк від дня ухвалення рішення про звинувачення Президента України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо додержання встановленої цією статтею процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ухвалюється Сенатом не менш як двома третинами від його загального складу.

Стаття 125
У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 121 — 124 Конституції України на період до вступу на пост новообраного Президента України виконання повноважень Президента України, крім передбачених пунктами 2, 3, 7-10, 13, 14, 17 частини першої статті 118 та розділом Х Конституції України, покладається на Голову Сенату.

Розділ VI
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Стаття 126
Кабінет Міністрів України — Уряд України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.
Кабінет Міністрів України забезпечує та є відповідальним за здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави на виконання Конституції України та законів, указів Президента України.

Стаття 127
До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр України, Віце-прем’єр-міністр України, міністри.
Прем’єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої Палатою депутатів, підписує акти Кабінету Міністрів України.
Міністр забезпечує виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері.

Стаття 128
Для сформування персонального складу Кабінету Міністрів України Президент України доручає кандидату на посаду Прем’єр-міністра України, уповноваженому політичною партією, яка за підсумками виборів до Палати депутатів отримала найбільшу кількість депутатських мандатів, сформувати та внести у двадцятиденний строк на розгляд Палати депутатів пропозиції щодо персонального складу Кабінету Міністрів України разом із Програмою діяльності Кабінету Міністрів України.
Палата депутатів протягом десяти днів після внесення пропозицій щодо персонального складу Кабінету Міністрів України та Програми діяльності Кабінету Міністрів України ухвалює рішення про затвердження персонального складу Кабінету Міністрів України та Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
Якщо в установлений строк Палата депутатів не затвердила персональний склад Кабінету Міністрів України і Програму діяльності Кабінету Міністрів України, Президент України протягом трьох днів доручає сформувати та внести у двадцятиденний строк на розгляд Палати депутатів пропозиції щодо персонального складу Кабінету Міністрів України разом із Програмою діяльності Кабінету Міністрів України кандидатові на посаду Прем’єр-міністра України, уповноваженому політичною партією, яка за підсумками виборів до Палати депутатів отримала другу за чисельністю кількість депутатських мандатів.
У разі якщо протягом десяти днів після внесення відповідно до частини третьої цієї статті пропозицій Палата депутатів не затвердила персональний склад Кабінету Міністрів України і Програму діяльності Кабінету Міністрів України, Президент України визначає кандидата на посаду Прем’єр-міністра України, якому доручає у тридцятиденний строк внести до Палати депутатів пропозиції щодо персонального складу Кабінету Міністрів України та Програму діяльності Кабінету Міністрів України.
У разі якщо у десятиденний строк після внесення відповідно до частини четвертої цієї статті пропозицій Палата депутатів не затвердила персональний склад Кабінету Міністрів України і Програму діяльності Кабінету Міністрів України, Президент України розпускає Палату депутатів і призначає позачергові вибори народних депутатів.

Стаття 129
Кабінет Міністрів України заявляє про відставку перед новообраною Палатою депутатів на її першому засіданні.
Ухвалення Палатою депутатів рішення про недовіру Кабінету Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України.
Прем’єр-міністр України має право заявити Палаті депутатів про свою відставку. У такому випадку рішення щодо відставки Прем’єр-міністра України ухвалюється Палатою депутатів.
Ухвалення Палатою депутатів рішення про відставку Прем’єр-міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України.
Віце-прем’єр-міністр України, міністр має право заявити Прем’єр-міністру України про свою відставку.
У разі відставки Кабінету Міністрів України формування нового складу Кабінету Міністрів України здійснюється у порядку та строки, визначені статтею 128 Конституції України.
Кабінет Міністрів України у разі його відставки здійснює повноваження до ухвалення Палатою депутатів рішення про затвердження персонального складу Кабінету Міністрів України.

Стаття 130
Прем’єр-міністр України, Віце-прем’єр-міністр України, міністр не може бути сенатором, обіймати посаду судді, іншу державну посаду, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Стаття 131
Кабінет Міністрів України:
1) утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;
2) призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем’єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України;
3) скасовує акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
4) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України та законами.

Стаття 132
Кабінет Міністрів України ухвалює рішення на засіданнях більшістю від персонального складу шляхом голосування.
Кабінет Міністрів України в межах повноважень видає постанови і розпорядження, які є обов’язковими до виконання.
Нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законом.

Стаття 133
Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, міністерств, інших органів виконавчої влади визначаються Конституцією України та законами.

Розділ VII
СУДИ І ПРАВОСУДДЯ
Стаття 134
Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами.
Делегування функції правосуддя, привласнення цієї функції іншими органами або посадовими особами не допускаються.
Створення надзвичайних або особливих судів забороняється.
Народ бере участь у здійсненні правосуддя через виборних мирових суддів, а також присяжних.
Стаття 135
Судові рішення ухвалюються іменем України та є обов’язковими до виконання на всій території України.
Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають в Україні. Суди не можуть ухвалювати рішення на виконання повноважень інших органів чи посадових осіб, крім випадків, визначених законом.
З метою захисту прав і свобод у сфері приватно-правових відносин можуть утворюватися третейські суди та інші органи добровільного врегулювання спорів.

Стаття 136
Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами спеціалізації, територіальності та інстанційності.
Верховний Суд України є вищою судовою інстанцією, що забезпечує однакове застосування норм права усіма судами загальної юрисдикції.
Судами касаційної інстанції в системі судів загальної юрисдикції є вищі спеціалізовані суди.
Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди.
Суд не може виконувати функції різних інстанцій в одній справі.
Засади, порядок утворення судів і визначення судових округів встановлюються законом.
У громадах у визначених законом випадках та порядку правосуддя здійснюється виборними мировими суддями. Вимоги до мирового судді, порядок його обрання, звільнення, умови діяльності встановлюються законом.

Стаття 137
Судочинство провадиться одноособово суддею, колегією суддів чи судом присяжних.
Основними засадами судочинства є:
1) верховенство права;
2) законність;
3) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;
4) змагальність сторін та право надавати суду докази і доводити їх обгрунтованість;
5) гласність і публічність судового процесу;
6) розумні строки розгляду справ;
7) забезпечення права на апеляційний перегляд судового рішення, а також на касаційне оскарження судового рішення, крім установлених законом випадків;
8) обов’язковість судових рішень.
В окремих юрисдикціях законом можуть бути визначені додаткові засади судочинства.

Стаття 138
Судді при здійсненні правосуддя є незалежними.
Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється.
Незалежність суддів гарантується Конституцією України та законами.
Держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів. Видатки на утримання судів у Державному бюджеті України визначаються окремо для кожного суду.
За неповагу до суду винні особи притягаються до юридичної відповідальності.

Стаття 139
Суддям гарантується недоторканність — суддя не може бути без згоди Сенату затриманий чи заарештований.
Суддя суду загальної юрисдикції може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності.
Держава забезпечує особисту безпеку суддів та членів їх сімей.

Стаття 140
Судді мають право на суддівське самоврядування, що здійснюється відповідно до закону.
Захист професійних інтересів суддів здійснюється у встановленому законом порядку.

Стаття 141
Суддя призначається безстроково.
На посаду судді може бути призначений за результатами конкурсу громадянин України, не молодший двадцяти семи років, який має вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, пройшов підготовку для роботи суддею у закладі спеціальної підготовки суддів та склав кваліфікаційний іспит.
Додаткові вимоги до окремих категорій суддів щодо стажу та їх фахового рівня встановлюються законом.
Судді не можуть належати до політичних партій, професійних спілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-яку іншу державну посаду, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Стаття 142
Суддів Верховного Суду України та суддів вищих спеціалізованих судів призначає на посади і звільняє з посад Сенат за поданням Вищої ради юстиції України, суддів інших судів призначає на посади та звільняє з посад Президент України за поданням Вищої ради юстиції України в порядку, встановленому законом.
Голови судів та їх заступники обираються на посади зі складу суддів відповідного суду та звільняються з посад зборами суддів цього суду шляхом таємного голосування.
Стаття 143
Суддя звільняється з посади в разі:
1) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
2) порушення суддею вимог щодо несумісності;
3) порушення суддею присяги;
4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
5) припинення його громадянства;
6) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.
Повноваження судді припиняються в разі:
1) досягнення суддею шістдесяти п’яти років;
2) смерті судді, набрання законної сили судовим рішенням про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим.
Повноваження судді можуть бути зупинені Вищою радою юстиції України в разі обвинувачення його у вчиненні злочину або для усунення порушення вимог щодо несумісності.

Стаття 144
Вища рада юстиції України:
1) вносить подання про призначення на посади суддів;
2) вносить подання про звільнення з посад суддів у випадках, передбачених частиною першою статті 143 Конституції України;
3) припиняє повноваження суддів у випадках, передбачених частиною другою статті 143 Конституції України;
4) приймає рішення про зупинення повноважень суддів у випадках, передбачених частиною третьою статті 143 Конституції України;
5) приймає рішення про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.
Вища рада юстиції України складається з шістнадцяти членів. З’їзд суддів України призначає вісім членів Вищої ради юстиції України, Президент України та Сенат призначають по чотири члени Вищої ради юстиції України.
Члени Вищої ради юстиції України здійснюють свої повноваження на постійній основі і не можуть обіймати посади судді, прокурора чи займатися адвокатською практикою.
Питання, що належать до повноважень Вищої ради юстиції України, розглядаються на її пленарних засіданнях, засіданнях Кваліфікаційної комісії суддів та Дисциплінарної комісії суддів, що створюються у Вищій раді юстиції України з числа її членів.
У пленарних засіданнях Вищої ради юстиції України, засіданнях Кваліфікаційної комісії суддів та Дисциплінарної комісії суддів можуть брати участь Голова Верховного Суду України, Міністр юстиції України, Генеральний прокурор України.
Організація і порядок діяльності Вищої ради юстиції України визначаються законом.

Стаття 145
Підтримання державного обвинувачення в суді покладається на прокуратуру України.
Прокуратура України також здійснює:
1) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;
2) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
3) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду Президентом України за згодою Сенату.
Генеральний прокурор України звільняється з посади Президентом України з підстав, визначених законом.
Організація і порядок діяльності прокуратури України визначаються законом.

Розділ VIII
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
Стаття 146
Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні.
Організація і порядок діяльності Конституційного Суду України, процедура розгляду ним справ визначаються Конституцією України та законом.

Стаття 147
Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів Конституційного Суду України.
Суддя Конституційного Суду України призначається на посаду за поданням Президента України рішенням Сенату, що ухвалюється не менш як двома третинами від його загального складу, строком на дев’ять років без права бути призначеним повторно.
Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, якому на день призначення виповнилося сорок років і який має вищу юридичну освіту і стаж практичної, наукової або педагогічної роботи у галузі права не менш як п’ятнадцять років та володіє державною мовою.
Голова Конституційного Суду України та його заступник обираються пленумом Конституційного Суду України із складу суддів Конституційного Суду України шляхом таємного голосування строком на три роки без права бути обраним повторно.

Стаття 148
Суддя Конституційного Суду України набуває повноважень з дня складення ним присяги на пленумі Конституційного Суду України. Суддя Конституційного Суду України має припинити членство у політичній партії, іншому об’єднанні громадян перед складенням присяги.
Суддя Конституційного Суду України складає таку присягу:
“Урочисто присягаю чесно і сумлінно виконувати повноваження судді Конституційного Суду України, здійснювати правову охорону Конституції України, забезпечувати її верховенство, поважати і захищати права і свободи людини і громадянина, приймати рішення незалежно і неупереджено”.

Стаття 149
Судді Конституційного Суду України при виконанні своїх повноважень є незалежними і підкоряються лише Конституції України. На суддів Конституційного Суду України поширюються гарантії незалежності та недоторканності, вимоги щодо несумісності та підстави звільнення з посади, припинення повноважень, передбачені статтями 138, 139, 141 і 143 Конституції України.
Суддя Конституційного Суду України звільняється з посади Сенатом за поданням Президента України в разі закінчення строку, на який його було призначено, та з підстав, визначених частиною першою статті 143 Конституції України. Рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду України з підстав, визначених пунктами 2, 3 частини першої статті 143 Конституції України, ухвалюється Сенатом не менш як двома третинами від його загального складу.
У випадках, передбачених частиною другою статті 143 Конституції України, повноваження судді Конституційного Суду України припиняються з дня, наступного за днем настання відповідних обставин.

Стаття 150
Конституційний Суд України за поданням Президента України, Кабінету Міністрів України, не менш як тридцяти народних депутатів або десяти сенаторів, Верховного Суду України приймає рішення про:
1) офіційне тлумачення Конституції України;
2) відповідність Конституції України (конституційність) законів України та актів палат Національних Зборів України; актів Президента України; актів Кабінету Міністрів України.
Конституційний Суд України за конституційною скаргою особи ухвалює рішення щодо відповідності Конституції України (конституційності) закону, на основі якого судом загальної юрисдикції ухвалено остаточне рішення, що стосується конституційних прав і свобод цієї особи, якщо вона вважає, що закон, який було застосовано при вирішенні цієї справи, суперечить Конституції України.

Стаття 151
Закони, інші акти визнаються Конституційним Судом України неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, прийняття або набуття ними чинності.
Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня офіційного оприлюднення рішень Конституційного Суду України про їх неконституційність.

Стаття 152
Конституційний Суд України за поданням Президента України, Кабінету Міністрів України, Палати депутатів чи Сенату дає висновки про відповідність Конституції України (конституційність) міжнародних договорів, що вносяться до Національних Зборів України для надання згоди на їх обов’язковість.
Конституційний Суд України за поданням Президента України, Палати депутатів чи Сенату дає висновки про відповідність Конституції України (конституційність) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум.
Конституційний Суд України за поданням Сенату дає висновок щодо додержання встановленої статтею 124 Конституції України процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
Конституційний Суд України за поданням Президента України дає висновок щодо порушень Конституції України Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Стаття 153
Питання, що належать до повноважень Конституційного Суду України, розглядаються пленумом Конституційного Суду України і на засіданнях його палат. Обидві палати Конституційного Суду України утворюються пленумом Конституційного Суду України у складі дев’яти суддів Конституційного Суду України кожна.
На засіданнях палат Конституційного Суду України розглядаються конституційні скарги осіб.

Стаття 154
Рішення та висновки Конституційного Суду України є обов’язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені.
Розділ IX
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ
Стаття 155
Місцеве самоврядування є правом і спроможністю жителів громад здійснювати в інтересах місцевого населення регулювання і управління суспільними справами місцевого значення в межах, визначених Конституцією України і законами.
Громадою є адміністративно-територіальна одиниця, зазначена в абзаці другому частини третьої статті 3 Конституції України, та сукупність громадян України, які проживають на її території.
До складу громади не можуть входити інші громади.
Місцеве самоврядування здійснюється в межах адміністративно-територіальних одиниць.
Місцеве самоврядування здійснюється жителями громад як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування — власні представницькі органи місцевого самоврядування, голів громад, представницькі органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси громад, та їх виконавчі органи.

Стаття 156
Представницьким органом місцевого самоврядування громади є рада громади.
Депутати ради громади обираються строком на чотири роки жителями громади, які мають право голосу, на прямих виборах на основі загального і рівного виборчого права шляхом таємного голосування. Депутатом ради громади може бути обраний житель цієї громади, який має право голосу.
Голова громади головує на засіданнях ради громади, очолює виконавчий орган ради громади, який формується за його поданням радою громади.

 


Iншi документи:
 

Рішення № 58/719 від 8 лютого 2007 року
Про тарифи на житлово-комунальні послуги


Рішення № 421/2997 від 26 травня 2005 року
Про передачу у власність товариству з обмеженою відповідальністю “ВВ Інвест” нежилих будівель на вулиці Старовокзальній, 11 у Шевченківському районі міста Києва та надання дозволу на їх знесення


Рішення Київської міської ради № 513/7169 від 4 квітня 2019 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»


Рішення Київської міської ради № 222/6273 від 29 листопада 2018 року
Про внесення змін до таблиці N 1 до додатка 5 до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві"


Рішення Київської міської ради № 1544/5608 від 2 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 839/7075 «Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Ленінградська площа» у Дніпровському районі м. Києва»


Рішення Київської міської ради № 1537/5601 від 27 вересня 2018 року
Про заходи, спрямовані на врегулювання питань, пов’язаних із закладами освіти Голосіївського району міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1746/5810 від 9 жовтня 2018 року
Про заходи щодо впорядкування та забезпечення утримання в належному стані Державного Прапора України на території міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1745/5809 від 9 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 квітня 2013 року № 104/9161 «Про запровадження у місті Києві багатофункціональної електронної картки «Картка киянина»


Рішення Київської міської ради № 1737/5801 від 2 жовтня 2018 року
Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 5270 кв. м на вул. Анрі Барбюса у Печерському районі м. Києва, укладеного 19 березня 2007 року між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «Градобуд», зареєстрованого 26 квітня 2007 року


Рішення Київської міської ради № 1744/5808 від 9 жовтня 2018 року
Про реорганізацію Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання


images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |Fatal error: Class 'SAPE_client' not found in /spacenew/www/kreschatic.kiev.ua/index.php on line 211