Логотип видання 'Хрещатик'

images
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама  | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
images
Новини
  images
6 грудня 2017 року, середа  №128 (5041) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS   |    |    |    


Нормативно-правовi акти 
20/07/2001
Наказ Державного архіву міста Києва № 24 від 1 липня 2004 року, зареєстровано в Київському міському управлінні юстиції 12 липня 2004 року за № 34/612

Про затвердження порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі та територіальній громаді міста Києва у Державному архіві міста КиєваНа виконання Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Національний архівний фонд і архівні установи” та згідно наказу Державного комітету архівів України № 92 від 8 липня 2003 року “Про затвердження Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі та територіальним громадам”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 липня 2003 року № 662/7983


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Порядок користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі та територіальній громаді м. Києва у Державному архіві м. Києва (додається).
2. Покласти контроль за виконанням наказу на начальника відділу інформації та використання документів Сергу Ж. І.

Директор архіву В. Купченко
Затверджено
Наказ Державного архіву міста Києва
від 1 липня 2004 року за № 24
Зареєстровано
в Київському міському управлінні юстиції
12 липня 2004 року за № 34/612


ПОРЯДОК


користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі та територіальній громаді міста Києва у Державному архіві міста Києва


1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, “Про інформацію”, Положення про Державний архів м. Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради 10.07.2003 р. № 584/744.
1.2. Державний архів м. Києва (далі — архів) надає документи Національного архівного фонду (далі — НАФ), що належать державі та територіальній громаді м. Києва, для користування фізичним та юридичним особам, створює для цього відповідний довідковий апарат, видає архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб; повідомляє про документи, в яких містяться відомості, що можуть бути використані органами державної влади і органами місцевого самоврядування та іншими зацікавленими сторонами; публікує, експонує та в іншій формі популяризує архівні документи, а також виконує інші функції, спрямовані на ефективне використання відомостей, що містяться в документах НАФ.
1.3. Порядок установлює основні вимоги оформлення фізичних і юридичних осіб для роботи в читальному залі архіву, їх права та обов’язки, організації доступу до документів НАФ загального користування, видавання документів, що належать державі та територіальній громаді м. Києва працівникам архіву та юридичним особам у тимчасове користування і роботи з ними, а також копіювання документів НАФ.
1.4. Порядок користування документами НАФ, що належать іншим власникам, визначається власником документів з урахуванням рекомендацій Державного комітету архівів України.
1.5. Відвідування користувачами читального залу архіву, ознайомлення з довідковим апаратом і надання фізичним особам для користування документів НАФ, що належать державі та територіальній громаді м. Києва, відповідно до встановлених у пунктах 3.3, 3.7 цього Порядку нормативів, а також юридичним і фізичним особам, які передали зазначені документи на зберігання, здійснюються безоплатно.
1.6. Платні послуги надаються згідно з Переліком платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 року № 639.
1.7. Графік роботи читального залу, затверджений наказом керівництва архіву, має відповідати режимові роботи архіву, передбачати можливість праці осіб у суботні дні та вечірні години і регулюватися відповідно до кількості користувачів та частоти відвідувань ними читального залу.
2. Порядок оформлення осіб для користування документами НАФ у читальному залі архіву
2.1. Особи, які мають намір користуватися документами НАФ у читальному залі архіву, ознайомлюються з Порядком користування документами архіву і заповнюють заяву-анкету встановленого зразка (додаток 1). Своїм підписом у заяві-анкеті вони засвідчують факт ознайомлення з Порядком та зобов’язання виконувати його. Неоформлені особи не є користувачами документами НАФ.
2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами доступу до документів НАФ і мають такі самі обов’язки щодо користування ними, як і громадяни України.
2.3. Особи, які проводять наукову роботу згідно з планами наукових установ або виконують службові завдання, разом із заявою-анкетою подають документ, що підтверджує їх повноваження представляти користувача — юридичну особу.
2.4. Дозвіл на роботу користувача в читальному залі дається керівництвом архіву на один рік від часу оформлення.
Якщо користувач працює над заявленою темою понад один рік, то за його заявою керівництво архіву може продовжити строк дії дозволу на роботу за даною темою.
У разі обрання нової теми роботи користувач оформляє нову заяву-анкету.
2.5. Керівництво архіву має право відмовити в дозволі на роботу в читальному залі особі, яка грубо порушувала порядок користування архівними документами (незаконний доступ до документів НАФ, їх псування, знищення, підроблення, приховування, розкрадання).
2.6. На підставі документа, що посвідчує особу, після надання дозволу керівництвом архіву завідувач читального залу або особа, яка виконує його обов’язки видає користувачеві перепустку до читального залу архіву.
2.7. Працівник читального залу формує на кожного користувача справу, до якої входять його заява-анкета, заяви щодо продовження строків користування документами, копії відмов у доступі до документів та інші документи, що стосуються користування документами НАФ.
3. Організація роботи користувачів у читальному залі архіву, їх права та обов’язки
3.1. Архів надає користувачам за темою їх роботи копії документів НАФ з фондів користування, а в разі їх відсутності — оригінали документів (справи, кіно-, фото-, відеодокументи), довідковий апарат (довідники, путівники, описи, каталоги, огляди, покажчики, картотеки тощо), а за згодою керівництва архіву — облікові документи (справи фондів, реєстри описів фондів).
Користувачі можуть користуватися виданнями, що зберігаються у довідковій бібліотеці архіву.
3.2. Документи НАФ надаються на підставі письмового замовлення встановленого зразку (додаток 2).
3.3. Користувачеві може бути видано щоденно не більше 5 описів, 10 бюксів мікрокопій, 10 справ, які за загальною кількістю аркушів не перевищують однієї тисячі аркушів, 20 одиниць зберігання кінодокументів, трьох годин звучання звукозаписів і чотирьох годин екранного часу відеодокументів та 50 кальок науково-технічної документації.
3.4. Справи та документи, на які в архіві існують фонди користування, за наявності відповідних технічних засобів видаються до читального залу архіву лише в копіях.
За наявності фонду користування оригінали документів НАФ з метою забезпечення їх збереженості видаються з дозволу керівництва архіву лише у виняткових випадках — для спеціального джерелознавчого дослідження, що потребує вивчення матеріалу носія інформації, зовнішніх ознак документа тощо.
3.5. Працівники архівосховища зобов’язані здійснювати поаркушне порівняння одиниць зберігання та справ перед їх виданням користувачеві, а працівники читального залу — після їх повернення користувачем.
3.6. У позаробочий час замовлені користувачем документи НАФ зберігаються у спеціальних шафах, доступ до яких мають лише працівники читального залу.
3.7. Описи, інші нетиражовані архівні довідники видаються користувачам строком до 5 днів, копії та видання — до одного місяця, оригінали документів НАФ — до 10 днів, оригінали унікальних документів та особливо цінних документів — до 5 днів.
Строк користування обчислюється з дня видання документів з архівосховища.
3.8. Якщо користувач не звертається за замовленими документами упродовж строку замовлення, то їх повертають до архівосховища.
3.9. Збільшення обсягів щоденного видання документів НАФ користувачеві, продовження строку користування документами та зберігання їх у читальному залі до початку ознайомлення з ними користувача визначається в кожному конкретному випадку керівництвом архіву як платна послуга.
3.10. Друковані видання, примірники описів, що містяться в читальному залі архіву, видаються користувачам у день замовлення.
Строк видавання описів, справ, документів не може перевищувати 2 робочих днів від часу оформлення замовлення, без урахування дня замовлення.
На прохання користувача в разі наявності технічної можливості замовлені документи за рішенням керівництва архіву можуть бути видані невідкладно як платна послуга.
3.11. Справи та документи, що перебувають у незадовільному стані, видаються користувачам лише після проведення науково-технічного опрацювання, ремонту, реставрації, оправлення, консерваційно-профілактичного оброблення, створення страхових копій. Строк такого обмеження не може перевищувати одного року з дня замовлення.
3.12. Підставою для відмови у видаванні користувачам документів НАФ можуть бути:
— наявність у документах НАФ інформації, таємниця якої охороняється відповідно до Закону України “Про інформацію”;
— установлення фондоутворювачем, власником, уповноваженою ними особою або правонаступником особливих умов користування документами;
— необхідність науково-технічного опрацювання, поліпшення фізичного стану, перевіряння наявності документів; перебування документів у тимчасовому користуванні за межами архіву.
3.13. Про відмову в доступі до документів НАФ користувачеві повідомляється письмово із зазначенням вичерпних підстав відмови.
3.14. Користувачі документами НАФ мають право:
— отримувати від архіву довідки про відомості, що містяться в документах, доступ до яких не обмежено;
— отримувати за письмовою згодою керівництва архіву документи або їх копії в тимчасове користування за межами архіву;
— отримувати консультації працівників архіву щодо змісту і місцезнаходження документів та щодо документів, які зберігаються в інших архівах;
— виготовляти, у тому числі за допомогою технічних засобів, або отримувати від архіву копії документів і витяги з них, якщо це не загрожує стану документів та не порушує авторських та суміжних прав, а також вимагати, щоб ці копії або витяги були засвідчені архівом;
— публікувати, оголошувати, цитувати та іншим чином відтворювати зміст документів НАФ з обов’язковим посиланням на місця їх зберігання;
— користуватися з дозволу керівництва архіву технічними засобами, що полегшують їх роботу з документами НАФ (мікрокалькулятор, портативний комп’ютер, диктофон тощо), за умови, що вони не завдають шкоди документам НАФ і не заважають іншим користувачам;
— користуватися за погодженням з керівництвом архіву послугами перекладача та спеціаліста з копіювання документів образотворчого та графічного характеру, яких оформлюють як окремих користувачів;
— оскаржувати в порядку підлеглості або в судовому порядку дії посадових осіб архіву, що перешкоджають реалізації законних прав користувачів.
3.15. Обов’язки користувачів документами НАФ:
— вчасно інформувати працівників архіву у разі зміни анкетних даних під час роботи в архіві чи користування документами НАФ поза архівом;
— дотримуватися встановленого порядку користування документами НАФ, своєчасно виконувати законні вимоги працівників архіву, запобігати пошкодженню документів та не здійснювати дій, що можуть зашкодити фізичному стану документів, не виносити їх із читального залу, не робити в них позначок та підкреслювань, не писати на аркушах паперу, розміщених безпосередньо на архівних документах; під час роботи з кіно-, відео-, фото-, фонодокументами, електронними документами та мікрокопіями дотримуватися вимог поводження з цими документами та апаратурою;
— забезпечувати збереженість і вчасне повернення документів НАФ, довідкового апарату, видань, наданих їм у користування, негайно інформувати працівників читального залу про виявлені пошкодження чи недостачі документів;
— заповнювати аркуш користування архівними документами (додаток 3);
— не допускати перекручення або фальсифікації використаних відомостей, що містяться в документах НАФ;
— надавати архіву бібліографічну інформацію про видання, у яких використано інформацію архівних документів;
— підтверджувати родинні зв’язки з особами, щодо яких проводиться пошук персональних даних, або надавати засвідчені нотаріально доручення від замовників генеалогічних досліджень;
— вчасно інформувати працівників архіву про наміри використання документальної інформації з комерційною метою.
4. Видавання документів НАФ працівникам архіву та у тимчасове користування за межами архіву
4.1. Документи НАФ видаються працівникам архіву на їх робочі місця для виконання службових завдань.
Строки видавання документів для архівних робіт установлюються керівництвом архіву й обумовлюються планами роботи.
4.2. В окремих випадках, як виняток, з огляду на особливості використання документної інформації (експонування на виставках, підготовка факсимільних видань, здійснення порівняльного джерелознавчого аналізу, судово-слідчі дії, інтенсивне термінове використання великого обсягу інформації з конкретною виробничою метою тощо) оригінали документів НАФ можуть видаватися юридичним особам у тимчасове користування за межами архіву.
4.3. У запиті на адресу керівництва архіву користувач обґрунтовує необхідність надання документів НАФ у тимчасове користування, зазначає строк, на який бажано передати документи, а також дає гарантії забезпечення збереженості документів та їх вчасного повернення.
4.4. У разі згоди керівництва архіву видавання документів НАФ оформлюється актом (додаток 4).
4.5. Документи НАФ видаються для користування поза архівом, як правило, на строк, що не перевищує двох місяців.
Судово-слідчим органам справи можуть видаватися у тимчасове користування на строк до шести місяців.
4.6. Продовження встановлених строків перебування документів НАФ у користуванні за межами архіву допускається в особливих випадках з дозволу керівництва архіву лише на підставі письмового звернення довільної форми користувача з поясненням причин необхідності продовження користування виданими документами та підтвердженням їх наявності і дотримання нормативних умов зберігання.
4.7. Архів має право в будь-який час без попереднього повідомлення перевірити наявність і умови зберігання документів, виданих у користування за межами архіву.
5. Організація копіювання документів на замовлення користувача
5.1. На замовлення користувачів та відповідно до технічних можливостей архів виготовляє ксерокопії, фотокопії, цифрові копії документів, а також копії кіно-, відео-, фото-, фонодокументів, які в них зберігаються.
5.2. Замовлення на копіювання документів НАФ оформляється користувачем на бланку встановленого зразка і передається працівникові читального залу (додаток 5);
5.3. Копіювання архівом документів здійснюється після оплати вартості замовлення.
5.4. Копіювання документів особових фондів та фондів, для яких за розпорядженням фондоутворювача або власника встановлено особливі умови користування, провадиться відповідно до умов, установлених фондоутворювачем, власником, уповноваженою ними особою або їх правонаступником з урахуванням рекомендацій Держкомархіву.
5.5. Строки та спосіб виготовлення копій визначаються керівництвом архіву за погодженням із замовником з урахуванням наявності відповідних технічних засобів і стану документів НАФ, але не можуть перевищувати одного місяця.
5.6. Копіювання фондів, колекцій у повному обсязі здійснюється лише у виняткових випадках, з дозволу керівництва архіву.
5.7. Якщо користувач замовляє копії унікальних або особливо цінних документів НАФ за наявності їх мікрокопій або цифрових копій, то вони виготовляються лише з цих копій.
Не приймаються замовлення на копіювання документів НАФ у незадовільному стані або якщо копіювання може спричинити погіршення стану документів.
5.8. Копії документів НАФ, виготовлені на замовлення користувачів, можуть бути видані їм або їх повноважним представникам в архіві або надіслані за вказаною адресою. Поштові витрати відносять на рахунок замовників.
5.9. Винесення з архіву копій документів НАФ, виготовлених згідно із замовленням користувача, оформляється спеціальною перепусткою за підписом керівництва архіву.
6. Відповідальність за порушення Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі та територіальній громаді міста Києва
6.1. Користувачі, які зазначили в заяві-анкеті неправдиві відомості, своєчасно не повідомили про їх зміну, тимчасово, строком до одного року, позбавляються права працювати в читальному залі архіву та одержувати копії документів НАФ.
6.2. Користувачі, які порушили Порядок користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі та територіальній громаді м. Києва, за рішенням керівництва архіву можуть бути позбавлені права відвідувати читальний зал і одержувати копії документів НАФ відповідно до пункту 2.5 цього Порядку.
6.3. Спірні питання вирішуються в судовому порядку.
6.4. Особи, винні в псуванні, знищенні, підробленні, приховуванні, розкраданні документів НАФ, незаконному доступі до них, несуть відповідальність згідно із законом.

Начальник відділу інформації та використання документів Державного архіву міста Києва Ж. Серга

Iншi документи:
 

Рішення № 58/719 від 8 лютого 2007 року
Про тарифи на житлово-комунальні послуги


Рішення № 421/2997 від 26 травня 2005 року
Про передачу у власність товариству з обмеженою відповідальністю “ВВ Інвест” нежилих будівель на вулиці Старовокзальній, 11 у Шевченківському районі міста Києва та надання дозволу на їх знесення


Рішення Київської міської ради № 513/7169 від 4 квітня 2019 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»


Рішення Київської міської ради № 222/6273 від 29 листопада 2018 року
Про внесення змін до таблиці N 1 до додатка 5 до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві"


Рішення Київської міської ради № 1544/5608 від 2 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 839/7075 «Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Ленінградська площа» у Дніпровському районі м. Києва»


Рішення Київської міської ради № 1537/5601 від 27 вересня 2018 року
Про заходи, спрямовані на врегулювання питань, пов’язаних із закладами освіти Голосіївського району міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1746/5810 від 9 жовтня 2018 року
Про заходи щодо впорядкування та забезпечення утримання в належному стані Державного Прапора України на території міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1745/5809 від 9 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 квітня 2013 року № 104/9161 «Про запровадження у місті Києві багатофункціональної електронної картки «Картка киянина»


Рішення Київської міської ради № 1737/5801 від 2 жовтня 2018 року
Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 5270 кв. м на вул. Анрі Барбюса у Печерському районі м. Києва, укладеного 19 березня 2007 року між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «Градобуд», зареєстрованого 26 квітня 2007 року


Рішення Київської міської ради № 1744/5808 від 9 жовтня 2018 року
Про реорганізацію Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання


images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |Fatal error: Class 'SAPE_client' not found in /spacenew/www/kreschatic.kiev.ua/index.php on line 211