Логотип видання 'Хрещатик'

images
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама  | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
images
Новини
  images
30 грудня 2017 року, субота  №138 (5051) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS   |    |    |    


Нормативно-правовi акти 
10/05/2007
Наказ Представництва державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в м. Києві № 12 від 2 квітня 2007 року, зареєстрован

Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів у м. КиєвіВідповідно Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів у м. Києві, що додаються.
2. Начальнику відділу правової підтримки
(О. В. Круліковська) забезпечити державну реєстрацію порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів у м. Києві в Київському міському управлінні юстиції.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова В. Є. Апостолов
Погоджено:
В. О. голови Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва
К. О. Ващенко 02.04. 2007 р.
Затверджено:
Наказ представництва Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва
у м. Києві 02.04.2007 р. № 12.
Розпорядження Київської міської державної адміністрації
02.04. 2007 р. № 365
Цей Порядок розроблений відповідно до вимог Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності, постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада
2000 року № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування, а також Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів у м. Києві, затверджених наказом Представництва Держпідприємництва України в м. Києві від 06.11.2006 № 12, зареєстрованим в Київському міському управлінні юстиції 10.11.2006 за № 28/733, та розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 06.11.2006 № 1610, зареєстрованим в Київському міському управлінні юстиції 10.11.2006 за № 27/732.

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів у м. Києві (далі — Ліцензійні умови) у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок здійснюють такі органи контролю:
Київська міська державна адміністрація, як орган ліцензування, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування’;

Представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у м. Києві як територіальний орган спеціально уповноваженого органу ліцензування.

1. Організація перевірок

1.1. Планові перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних умов проводяться органами контролю не частіше, ніж один раз на рік згідно з річним планом-графіком перевірок.
План перевірок органу ліцензування погоджується з представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у м. Києві, з урахуванням того, що планова перевірка ліцензіата проводиться не частіше одного разу на рік.

1.2. Позапланові перевірки проводяться органами котролю на підставі надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов.

1.3. Для проведення перевірки орган контролю видає розпорядчий документ (наказ, розпорядження) про створення комісії з перевірки (складається щонайменше з двох осіб) та посвідчення про право перевірки ліцензіата (додаток 1), яке підписується керівником органу контролю (його заступником) та засвідчується печаткою.

1.4. Посвідчення реєструється в журналі обліку посвідчень про право на здійснення перевірки, сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою (додаток 2).

1.5. Орган контролю не менше як за п’ять робочих днів письмово або телефонограмою, оформленою в установленому законодавством порядку, повідомляє ліцензіата про проведення планової перевірки. Про проведення позапланової перевірки ліцензіат заздалегідь не попереджається.

1.6. Строк проведення перевірки становить не більше п’яти робочих днів.
За рішенням керівника відповідного органу контролю, у разі великого обсягу робіт, строк проведення перевірки може бути продовжено до 10 робочих днів, про що видається розпорядчий документ та в посвідченні робиться відповідний запис.

2. Права та обов’язки комісії з перевірки ліцензіата

2.1. Голова та члени комісії мають право:
ознайомлюватися з необхідними для проведення перевірки документами, що стосуються провадження господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів;
доступу до грального закладу і з’ясування питань, безпосередньо пов’язаних з перевіркою;
отримувати копії (ксерокопії) необхідних для проведення перевірки документів;
одержувати від посадових осіб ліцензіата письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірки.

2.2. Голова та члени комісії зобов’язані:
керуватись у своїй роботі виключно вимогами нормативно-правових актів;
об’єктивно відображати стан справ щодо додержання ліцензіатом Ліцензійних умов;
забезпечувати додержання державної та інших передбачених законодавством таємниць.

3. Порядок проведення перевірки

3.1. Для проведення перевірки голова комісії повинен пред’явити керівнику (уповноваженому представнику) ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіату (фізичній особі — підприємцю) посвідчення про право перевірки та документи, які засвідчують особи голови та членів комісії.
Уповноваженими представниками ліцензіата є особи, які мають засвідчені в установленому порядку довіреності на право представляти ліцензіата, керівники (їх заступники або керівники структурних підрозділів) ліцензіата — юридичної особи або особи, яким ліцензіат доручив виконання обов’язків, пов’язаних з провадженням господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів у м. Києві.

3.2. Ліцензіат може вести журнал відвідання представниками органів контролю із зазначенням у ньому строків та мети відвідання, посади, прізвища голови та членів комісії органу контролю тощо.

Зазначені відомості засвідчуються підписом посадової особи (голови комісії) органу контролю.

3.3. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити умови для проведення перевірки та надавати всі необхідні документи, що підтверджують додержання ним вимог Ліцензійних умов.

3.4. Комісія перевіряє:

3.4.1. Дотримання Ліцензійних умов.

3.4.2. Виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов, у разі їх наявності.

3.4.3. Відповідність відомостей, наведених у ліцензії, відомостям, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію суб’єкта господарювання та в його установчих документах.

3.4.4. Наявність рішень про створення філій, інших структурних підрозділів ліцензіата.

3.4.5. Достовірність даних у документах, поданих ліцензіатом для отримання ліцензії та за час провадження господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів.

3.4.6. Своєчасність повідомлення Київської міської державної адміністрації про зміни в документах, що подавалися до заяви для отримання ліцензії.

3.4.7. Своєчасність переоформлення ліцензії (за потреби).

3.4.8. Наявність довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів або про прийняття заяви про видачу дубліката ліцензії (за потреби).

4. Порядок оформлення результатів перевірки

4.1. За результатами перевірки складається акт перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов (далі — акт перевірки) (додаток 3) у двох примірниках. Один примірник акта перевірки видається керівникові (уповноваженому представнику) ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіату (фізичній особі — підприємцю), який перевірявся, другий — зберігається в органі контролю, який здійснив перевірку.

4.2. Керівник (уповноважений представник) ліцензіата (юридичної особи) особисто засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки й отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку.

Ліцензіат (фізична особа — підприємець) засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки й отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку (за наявності).

Для філій та інших відокремлених структурних підрозділів уповноважений представник ліцензіата ставить свій підпис, дату та печатку (за наявності).

4.3. У разі відмови керівника (уповноваженого представника) ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіата (фізичної особи — підприємця) від ознайомлення та/або підписання акта перевірки голова комісії в акті робить запис про те, що ця особа від підпису відмовилась, та залишає їй один примірник акта.

4.4. Порушення, які були виявлені при перевірці додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, мають бути викладені в акті перевірки з посиланням на конкретні пункти, статті, розділи нормативно-правових актів, які були порушені ліцензіатом. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається.

4.5. Керівник (уповноважений представник) ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіат (фізична особа — підприємець) має право під час складання акта перевірки дати письмові пояснення та викласти зауваження щодо змісту акта і проведення перевірки. Вони оформляються у письмовій формі та є невід’ємною частиною акта перевірки. При цьому на всіх примірниках акта перевірки перед підписом керівника ліцензіата або його уповноваженого представника робиться запис “Із зауваженнями”.

4.6. Датою складання акта перевірки є дата підписання акта перевірки головою, членами комісії та керівником (уповноваженим представником) ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіатом (фізичною особою — підприємцем).

4.7. У разі виявлення порушень Ліцензійних умов орган контролю не пізніше, ніж через десять робочих днів від дати складання акта перевірки видає розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (додаток 4), яке надсилається ліцензіату з повідомленням про вручення.
4.8. У разі усунення ліцензіатом зазначених в акті перевірки порушень Ліцензійних умов до прийняття розпорядження про їх усунення та надання органу контролю документів, які це підтверджують і не потребують додаткової перевірки, розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов не видається.

4.9. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, зобов’язаний у тридцятиденний строк у письмовій формі подати органу контролю, який видав це розпорядження, документальне підтвердження усунення порушень.

4.10. Якщо ліцензіатом документально підтверджено усунення порушень Ліцензійних умов, то перевірка виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов може не проводитись.

4.11. У разі неподання ліцензіатом інформації про результати виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов до органу контролю протягом установленого строку, проводиться позапланова перевірка виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов.

Позапланова перевірка виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов проводиться після закінчення установленого строку, протягом якого ліцензіат зобов’язаний подати інформацію про результати виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов до органу контролю.

Позапланова перевірка ліцензіата може бути проведена з метою перевірки інформації про результати виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, яка подається ліцензіатом до органу контролю.

4.12. Представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в м. Києві направляє до органу ліцензування копію акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов з пропозицією щодо анулювання ліцензії.

4.13. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, який є підставою для анулювання ліцензії, складається на підставі акта перевірки.

4.14. Якщо органом контролю під час перевірки виявлено:
повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;
недостовірні відомості у документах, поданих ліцензіатом для одержання ліцензії;
факт передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;
факт неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії,
то протягом трьох робочих днів з дати складання акта перевірки орган контролю, який здійснював перевірку, складає відповідний акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов та/або акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії, та/або акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, та/або акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії (додаток 5), у двох примірниках.

5. Рішення про анулювання ліцензії

5.1. Підставами для анулювання ліцензії є:
— заява ліцензіата про анулювання ліцензії;
— акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;
— рішення про скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання;
— нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності;
— акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії;
— акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній особі або фізичній особі для провадження господарської діяльності;
— акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;
— акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;
— неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов;
— акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом контролю.

Акти, зазначені в цьому пункті, складаються у двох примірниках. Керівник (уповноважений представник) ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіат (фізична особа — підприємець) письмово підтверджує, що ознайомлений з актом і отримав один його примірник, ставить свій підпис, дату та печатку (у разі наявності).

У разі відмови керівника (уповноваженого представника) ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіата (фізичної особи — підприємця) від ознайомлення та/або підписання акта голова комісії в акті робить запис про те, що ця особа від підпису відмовилась, та залишає їй один примірник акта.

5.2. У разі складання актів, які зазначені в пункті 5.1. цієї глави, Представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у м. Києві подає до органу ліцензування копії зазначених актів з пропозицією щодо необхідності анулювання ліцензії.

5.3. Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання. Рішення вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання ліцензії не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

5.4. Рішення про анулювання ліцензії реєструється у відповідному журналі обліку, сторінки якого повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

5.5. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів з дати його прийняття.

5.6. Запис про підставу, дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру органу ліцензування не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

5.7. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній особі або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування з обов’язковим запрошенням ліцензіата або його представника.

5.8. Орган ліцензування повинен мати підтвердження повідомлення ліцензіата про час та місце розгляду питання про анулювання ліцензії.

5.9. У разі неявки ліцензіата або його уповноважених представників розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється без їх участі.

5.10. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній особі або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов ліцензіат може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше, ніж через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

6. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

6.1. У разі подання ліцензіатом протягом десяти днів з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії скарги до Експертно-апеляційної ради при Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва дія зазначеного рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення Держпідприємництвом України.

6.2. Рішення Експертно-апеляційної ради щодо скарги ліцензіата є підставою для видання Держпідприємництвом України розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.

6.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

Додатки не друкуються. Ознайомитися з ними можна в Представництві державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в м. КиєвіIншi документи:
 

Рішення № 58/719 від 8 лютого 2007 року
Про тарифи на житлово-комунальні послуги


Рішення № 421/2997 від 26 травня 2005 року
Про передачу у власність товариству з обмеженою відповідальністю “ВВ Інвест” нежилих будівель на вулиці Старовокзальній, 11 у Шевченківському районі міста Києва та надання дозволу на їх знесення


Рішення Київської міської ради № 513/7169 від 4 квітня 2019 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»


Рішення Київської міської ради № 222/6273 від 29 листопада 2018 року
Про внесення змін до таблиці N 1 до додатка 5 до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві"


Рішення Київської міської ради № 1544/5608 від 2 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 839/7075 «Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Ленінградська площа» у Дніпровському районі м. Києва»


Рішення Київської міської ради № 1537/5601 від 27 вересня 2018 року
Про заходи, спрямовані на врегулювання питань, пов’язаних із закладами освіти Голосіївського району міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1746/5810 від 9 жовтня 2018 року
Про заходи щодо впорядкування та забезпечення утримання в належному стані Державного Прапора України на території міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1745/5809 від 9 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 квітня 2013 року № 104/9161 «Про запровадження у місті Києві багатофункціональної електронної картки «Картка киянина»


Рішення Київської міської ради № 1737/5801 від 2 жовтня 2018 року
Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 5270 кв. м на вул. Анрі Барбюса у Печерському районі м. Києва, укладеного 19 березня 2007 року між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «Градобуд», зареєстрованого 26 квітня 2007 року


Рішення Київської міської ради № 1744/5808 від 9 жовтня 2018 року
Про реорганізацію Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання


images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |Fatal error: Class 'SAPE_client' not found in /spacenew/www/kreschatic.kiev.ua/index.php on line 211