Логотип видання 'Хрещатик'

images
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама  | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
images
Новини
  images
20 березня 2018 року, вiвторок  №30 (5081) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS   |    |    |    


Рiшення Київради
00/00/0000

Додаток до рішення Київської міської ради № 163/1597 від 20 грудня 2001 року
ПРОГРАМА соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва на 2002 рік


Перспективні та річні програми соціально-економічного розвитку м. Києва розробляються, виходячи з вимог Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про столицю України — місто-герой Київ”, “Про державне прогнозування та розроблення програми економічного і соціального розвитку України” та Концепції сталого розвитку населених пунктів, схваленої Постановою Верховної Ради України від 24.12.99 № 1359-ХІV.
Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2002 рік (далі — Програма) розроблена відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.05.01 № 221-р “Про розроблення проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2002 рік” та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.06.01 № 1088 “Про організацію роботи із складання проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2002 рік”.
Програма базується на основних засадах Закону України “Про столицю України — місто-герой Київ” та Державної програми соціально-економічного розвитку м. Києва на період до 2010 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.97 № 1409. Програма являє собою комплекс напрямів роботи та завдань, спрямованих на реалізацію курсу соціально-економічних перетворень, проголошеного Президентом України у Посланні до Верховної Ради України “Україна: поступ у XXI сторіччя. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000—2004 роки”.
При розробці Програми враховувалися положення Постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.01 № 585 “Про основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2002 рік” та Концепції Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.10.01 № 466-р.
Програма ґрунтується на аналізі фактичних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку країни і міста та оцінки економічної кон’юнктури, що очікується на кінець 2001 року у місті. При її формуванні використані пропозиції структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації (далі — КМДА), підприємств, установ і організацій міста щодо перспектив розвитку окремих галузей і сфер міської економіки.
Програма передбачає виконання заходів за наказами виборців депутатам Київради, затверджених рішенням Київради від 14.03.99 № 162/263, та враховує основні заходи, передбачені загальноміськими цільовими програмами.
Програма розроблена Головним управлінням економіки та ДКП “НДІСЕП” за участю головних управлінь, управлінь та інших структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації, районних у м. Києві державних адміністрацій.
У процесі виконання Програма може бути скоригована відповідно до рішень, які будуть прийняті міською владою з метою врахування нової соціально-економічної кон’юнктури, а також при уточненні бюджету м. Києва на 2002 рік.
Зміни та доповнення до Програми затверджуються Київською міською радою за поданням постійної комісії Київради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. Матеріали для розгляду щодо змін і доповнень до Програми готує Головне управління економіки.
Для оцінки повноти і якості виконання програмних завдань протягом 2002 року здійснюватиметься моніторинг виконання Програми. Підставою для цього є положення статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, в якій одним із головних повноважень місцевих виконавчих органів передбачено: “підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм”.
У зв’язку з цим, для підготовки відповідних звітів для подання Київраді та Кабінету Міністрів України як органу виконавчої влади вищого рівня, щоквартально проводитиметься аналіз виконання Програми.

1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ, ЩО ОЧІКУЄТЬСЯ НА КІНЕЦЬ 2001 РОКУ


У 2001 році в м. Києві виконано значний обсяг робіт щодо вирішення широкого кола соціальних, економічних та екологічних проблем з метою досягнення основної мети органів місцевої влади — підвищення рівня і поліпшення умов життя місцевого населення.
В місті забезпечена своєчасна і в повному обсязі виплата заробітної плати, пенсій, стипендій та всіх інших виплат для тих категорій населення, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів (міста та районів), істотно розвинена мережа закладів соціальної інфраструктури, здійснювалося їхнє матеріально-фінансове забезпечення, створювалися нові робочі місця, забезпечувалася адресна соціальна допомога, вирішувалися житлові проблеми та проблеми комунального забезпечення, розвивалися інші галузі обслуговування киян, дещо поліпшилась екологічна ситуація.
В економічній сфері, розвиток якої є головним фактором вирішення соціальних проблем населення, також досягнуто певного прогресу.
Аналіз загальної економічної ситуації, що складається в Києві і очікується до кінця 2001 року, свідчить про закріплення стабілізаційних процесів та подальше накопичення господарським комплексом міста потенціалу економічного зростання. Завдяки реалізації системи заходів, визначених Програмою соціально-економічного і культурного розвитку м. Києва на 2001 рік, на основі застосування ринкових механізмів реалізації економічної політики, в місті продовжувалось нарощування обсягів виробництва промислової продукції, в тому числі товарів народного споживання, активізувалась інвестиційна діяльність, вдосконалювалися процеси реформування відносин власності, створювалися нові об’єкти ринкової інфраструктури.
В місті досягнуто сталої тенденції зростання найважливішого індикатора успішності реалізації політики економічного росту — валової доданої вартості (ВДВ), яка є узагальнюючим показником розвитку економіки регіону.

Характеристика виробництва валової доданої вартості


Показник

1996

1997

1998

1999

2000

2001 очік.

ВДВ, млн грн. у фактичних цінах,

5102,7

7541,5

8267,8

11114,0

16889,9

20433,7

з них:

- ВДВ промисловості

1032,6

1180,5

1235,1

1804,0

3301,4

4391.1

- ВДВ транспорту та зв'язку

726,3

1382,4

1646,7

2118,0

4628,5

5238,4

- ВДВ сфери обслуговування

888,1

1956,7

2072,4

2652,0

2866,3

3312,6

Валовий випуск, млн грн.у фактичних цінах

10477,8

16080,0

18088,0

24149,0

38453,5

46919,4

Питома вага ВДВ у валовому випуску продукції. %

48,7

46,9

45,7

46.0

43.9

43.5

Капітальні вкладення млн грн.у фактичних цінах

1047,8

1120,2

1761,0

2797,0

3809,3

4247,9

Темпи росту капітальних вкладень.% до попереднього року

146,1

106,9

157,2

158,8

136,2

111.5

Питома вага капітальних вкладень у ВДВ. %

20,5

14,9

21,3

25,2

22,6

20,8


Обсяги виробництва валової доданої вартості за період з 1996 (базовий рік) до 2000 року включно збільшилися на 17,3% (у порівнянних цінах), що було забезпечено, насамперед, за рахунок приросту обсягів виробництва в матеріальній сфері міської економіки — промисловості, транспорті і зв’язку, сфері обігу. За п’ятирічний період її питома вага в загальному обсязі ВДВ міста зросла з 51,8% в 1996 році до 63,9% в 2000 році.
За орієнтовною оцінкою, враховуючи показники розвитку галузей господарського комплексу міста, до кінця 2001 року очікується обсяг номінального ВДВ у сумі 20,4 млрд. грн., що характеризує його реальне зростання на 7,1% порівняно з 2000 роком. Це на 2,6 відсоткових пункти більше, ніж було передбачено програмним завданням на 2001 рік. У розрахунку на душу населення очікується виробити ВДВ на суму 7,74 тис. грн. проти 6,41 тис. грн. у 2000 році.
Незважаючи на досить значні успіхи в економічному розвитку міста, аналіз показує наявність певних проблем і невирішених питань, які необхідно буде вирішувати у 2002 році і у перспективному періоді. Основні з них:
— Недостатня комплексність у розвитку економіки міста, в результаті чого виробництво ВДВ у галузях міської економіки суттєво відрізняється за темпами росту, що не завжди обумовлюється структурною перебудовою міського економічного комплексу.
Так, валова додана вартість формуватиметься, як і в минулі роки, в основному за рахунок випереджаючого розвитку галузей матеріального виробництва. Їхня частка в загальному обсязі ВДВ зросте з 77,9% у 2000 році до 78,4% (очікуваний рівень) у 2001 році. Найбільший внесок у загальний обсяг ВДВ забезпечать підприємства зв’язку (22,1% від загалу) та промисловості (21,5%).
Для забезпечення збалансованого розвитку господарського комплексу Києва необхідно приділити більшу увагу сфері обслуговування, де надаються послуги населенню, обґрунтовано проводити структурну перебудову промисловості, бо істотна різниця у темпах розвитку різних її галузей не завжди виправдана. Важливою проблемою, у зв’язку з цим, є необхідність впровадження нових прогресивних методів управління промисловим комплексом міста, в тому числі впровадження кластерного підходу до системи управління.
— Низька норма нагромадження (відношення капітальних вкладень до ВДВ) — 20—23% як для міста, економіка якого знаходиться на стадії розвитку.
Величина норми нагромадження на такому, приблизно, рівні є нормальною для економічно стабільних регіонів. Але для забезпечення подальшого економічного росту, за умов існуючих темпів росту інвестицій в основний капітал, приріст ВДВ може відбуватися лише на інерційній основі в найближчі декілька років. Надалі, враховуючи високу ступінь зносу основних фондів (понад 40% по місту, в деяких галузях — до 60%), а значить і збереження значних втрат створеної продукції на стадії проміжного споживання, цілком імовірним виглядає вповільнення темпів росту обсягів виробництва ВДВ, або, за несприятливих обставин — їх скорочення.
— Висока ресурсоємність виробництва.
Як видно із таблиці, протягом трьох останніх років питома вага ВДВ у валовому випуску продукції не перевищує 46%. І попередні результати поточного року дають підстави для твердження, що й в 2001 році цей показник не лише не збільшиться, а імовірніше за все зменшиться приблизно ще на 0,4—0,5 відсоткових пункта. За збереження такої ситуації і надалі, навіть при збільшенні валового виробництва в місті, темпи росту ВДВ зменшуватимуться.
— Високий ступінь зносу основних фондів практично в усіх галузях міської економіки.
В промисловості це значною мірою впливає на конкурентоспроможність продукції київських підприємств (за якісними та ціновими характеристиками), а також високу матеріало- та енергоємність промислової продукції як на стадії її виробництва, так і на стадії експлуатації.
У будівництві, внаслідок цього, необхідні значні витрати на капітальний і поточний ремонт будинків і споруд, а також на кардинальне оновлення житлового фонду забудови 60-х років.
Транспорт через це потребує значних витрат на модернізацію і заміну рухомого складу та реконструкцію об’єктів транспортної інфраструктури.
В комунальному господарстві це потребує оновлення або ремонту всіх видів комунальних мереж з метою недопущення їхнього вибуття з експлуатації, особливо в аварійному порядку.
Якщо зростання ВДВ є узагальнюючим показником розвитку економічної сфери регіону, то інтегральним показником ефективності вирішення соціальних та екологічних проблем є демографічна ситуація, що складається в регіоні.
Як свідчить аналіз, демографічна ситуація в місті залишається незадовільною, хоча за останні роки вдалося певною мірою подолати негативні тенденції і досягти певних змін на краще. Завдяки зусиллям міської влади у вирішенні економічних та соціальних проблем населення і підвищеній увазі до охорони навколишнього середовища, у 2000—2001 роках в демографічних процесах з’явились ознаки поліпшення: зростає середня тривалість життя, збільшується народжуваність, зменшується смертність.
Очікується, що на початок 2002 року чисельність населення складе 2642.8 тис. чол. і збільшиться в порівнянні з початком 2001 року на 5,8 тис. чол., однак, це зростання буде обумовлене виключно міграційним фактором.
У місті збережеться негативна тенденція до постаріння населення:
очікується, що кількість осіб старше працездатного віку збільшиться на 6,2 тис. чол., або на 1,3% і становитиме 490 тис. чол. Частка цієї категорії населення у чисельності постійного населення складе 18,8% проти 18,6% у 2000 році.
Аналіз демографічної ситуації, як певний результат загальної ситуації, що складається в соціальній, економічній та екологічній сферах міста, показує наявність значної кількості невирішених проблемних питань демографічного розвитку м. Києва. Основні з них:
— Природне скорочення населення.
Це обумовлюється, передусім, низьким рівнем грошових доходів значної частини киян; негативним впливом наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на генофонд і репродуктивне здоров’я киян; недостатнім медичним обслуговуванням, зокрема, материнства і дитинства; низьким рівнем державної підтримки і соціальної допомоги сім’ям з дітьми, а також збереженням високого рівня смертності.
— Зростання навантаження непрацездатних громадян на працездатне населення, що обумовлює необхідність збільшення витрат на соціальне забезпечення.
Загальна характеристика тенденцій щодо формування соціально-економічної ситуації, що склалася в м. Києві на кінець 2001 року, дає змогу очікувати результати виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2001 рік.

Основні макроекономічні показники міста Києва


Показники

1996

1997

1998

1999

2000

2001 очік.

Валова додана вартість номінальна, млн грн.

5102,7

7541,5

8267,8

11114,0

16889,9

20433,7

Валова додана вартість реальна у % до попереднього року

97,1

103,3

102,6

103,5

106,9

107,1

Доходи загального фонду бюджету міста, млн грн.

1029,2

1738,2

1886,5

1841,5

3233,9

4407,6

Видатки загального фонду бюджету міста, млн грн.

1017,6

1709,8

1871,2

1849,5

3167,4

4407,6

Зовнішньоторговельний обіг, млн дол. США

5868,2

7242,8

6306,6

6003,1

9368,4

9689,0

в тому числі:

- експорт

2372,7

2346,7

2021,1

2271,1

2292,2

12897,0

- імпорт

3495,5

4896,1

4284,9

3732,0

7076,3

16792,0

Сальдо торговельного балансу, млн дол. США

-1122,8

-2549,4

-2263,8

-1460,9

-4784,1

-3895,0

Обсяг капітальних вкладень за рахунок усіх джерел фінансування, млн грн.

1047,8

1120,2

1761,0

2797,0

3809,3

4247,9

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення:

- житлові будинки, тис.кв.м

419,0

504,0

606,5

735,0

858,9

1000,0

- школи, уч. місць

1688

2056

848

1936

1266

2570

- дитячі дошкільні заклади, місць

660

570

330

660

-

260

- лікарні, ліжок

204

100

181

534

163

-

- поліклініки, відвідувань за зміну

300

1640

1000

200

1000

-

Обсяг продукції промисловості:

- у діючих оптових цінах відповідних років, млн грн.

3085,0

3157,0

3370,0

4712,9

7028,3

9322,1

- у % до попереднього року

86,7

103,9

100,9

112,4

126,1

119,0

Виробництво товарів народного споживання:

- у діючих оптових цінах відповідних років, млн грн.

1452,0

1837,0

2116,5

2211,0

3271,6

3963,8

- у % до попереднього року

93,8

101,8

96,6

118,5

129,3

112,0

в тому числі:

- продовольчих товарів (без алкогольних напоїв)

580,3

667,4

568,0

658,0

982,5

1124,5

- непродовольчих товарів

645,0

810,0

1296,6

1201,0

1683,8

2086,2

Обсяг роздрібного товарообігу

- у діючих цінах відповідних років, млн грн.

2238,9

2855,7

2842,8

3383,8

4106,1

4648,1

- у % до попереднього року

105,4

140,4

101,4

101,9

104,9

105,0

Платні послуги населенню у діючих цінах відповідних років, млн грн.

857,2

1102,4

1104,1

1460,2

2323,9

2789,0

Грошові доходи населення, млн грн.

4915,9

6585,0

8720,8

9883,5

17087,0

17251,5

Середньомісячна заробітна плата робітників і службовців, грн.

177,0

215,0

247,0

303,0

405,1

530,0

Чисельність трудових ресурсів, тис. чол.

1858,0

1864,0

1887,0

1901,8

1922,7

1927,2

Чисельність працівників, зайнятих в усіх сферах діяльності, тис. чол.

1338,4

1346,2

1317,8

1312,1

1314,3

1320,4

Чисельність працівників, зайнятих у галузях економіки, тис. чол.

1193,7

1173,1

1141,6

1132,7

1126,7

1129,6

з них:

- промисловість

271,8

236,4

230,0

201,2

211,9

211,9

- будівництво

130,8

130,1

128,3

111.1

114,5

115,0

Чисельність зареєстрованихбезробітних на кінець року, тис. чол.

5,1

8,3

12,9

15,6

13,9

13,4

Середньорічний рівень офіційного безробіття, %

0,28

0,48

0,74

0,89

0,78

0,75

Кількість малих підприємств (діючих), тис. од.

11,4

21,6

24,5

28,8

30,7

34,0


Iншi документи:
 

Розпорядження № 1846 від 11 жовтня 2018 року
Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 грудня 2016 року № 1346 «Про стипендію голови Київської міської державної адміністрації видатним спортсменам міста Києва»


Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2018 року № 1887
Про затвердження Порядку функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності


Розпорядження № 1571 від 28 серпня 2018 року
Про видачу ПРИВАТНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) «ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ГІМНАЗІЯ «КІДСЛАЙФ СКУЛ» ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти


Розпорядження № 1570 від 28 серпня 2018 року
Про видачу ЗАКЛАДУ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА ПЕРСОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ «СЛАВІЯ» ІМЕНІ ВІКТОРА СОЛОМЕНКА ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти


Розпорядження № 1714 від 18 вересня 2018 року
Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії, постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»


Розпорядження № 1067 від 19 червня 2018 року
Про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ «ЛІЦЕЙ «ЕКОЛОГІЯ І КУЛЬТУРА» ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти


Розпорядження № 1282 від 19 липня 2018 року
Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії комунальному підприємству виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго»


Розпорядження № 1070 від 19 червня 2018 року
Про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ «ЛІЦЕЙ «ЕКОЛОГІЯ І КУЛЬТУРА» ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти


Розпорядження № 1006 від 11 червня 2018 року
Про встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІОС»


Розпорядження № 902 від 29 травня 2018 року
Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15 травня 2003 року № 810


images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |Fatal error: Class 'SAPE_client' not found in /spacenew/www/kreschatic.kiev.ua/index.php on line 211