Логотип видання 'Хрещатик'

images
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама  | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
images
Новини
  images
20 березня 2018 року, вiвторок  №30 (5081) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS   |    |    |    


Рiшення Київради
00/00/0000

Додаток до рішення Київської міської ради № 163/1597 від 20 грудня 2001 року (II)
ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА НА 2002 РІК


2. ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ міста КИЄВА У 2002 РОЦІ


Головною метою діяльності органів управління містом (представницької та виконавчої влад) є підвищення якості життя киян шляхом забезпечення збалансованого сталого розвитку господарського комплексу міста.
Завдання полягає в тому, щоб кожна конкретна людина на собі особисто відчула результативність роботи міської влади щодо поліпшення рівня та умов свого життя.
Стратегічними цілями соціально-економічного розвитку міста Києва на 2002 рік визначаються такі:
Активізація економічної діяльності та розвитку сфери матеріального виробництва, зокрема промисловості, будівельного комплексу, транспорту та зв’язку, підвищення ефективності енергозабезпечення та енергозбереження, розширення зовнішньоекономічних зв’язків київських підприємств
В результаті реалізації зазначеної мети у 2002 році передбачається забезпечення економічного зростання міського господарського комплексу та розширення інтеграції його до європейського та світового економічного співтовариства. Мається на увазі досягти у 2002 році істотного збільшення обсягів суспільного виробництва та темпів приросту ВДВ, зокрема в галузях матеріальної сфери. Прогнозується, що:
— обсяги виробництва реальної ВДВ зростуть на 6,0%;
— норма нагромадження становитиме 18,4%;
— питома вага ВДВ у валовому випуску досягне 43,5%;
— обсяги промислового виробництва збільшаться на 8,0%;
— обсяги виробництва товарів народного споживання збільшаться на 8,0%;
— приріст обсягів іноземних інвестицій в економіку міста складе майже 30%.
На основі забезпечення економічного розвитку в місті будуть створені передумови для успішного вирішення проблем соціального розвитку і задоволення потреб населення.
Підвищення рівня та умов життя населення, його соціального захисту та забезпечення гуманітарного розвитку киян
У ході реалізації зазначених цілей у 2002 році передбачається зробити реальні кроки у вирішенні основних соціальних проблем місцевого населення, зокрема проблеми подолання бідності та забезпечення всебічного та гармонійного розвитку кожного мешканця м. Києва; поліпшити демографічну ситуацію в результаті реалізації комплексу заходів у напрямах стимулювання народжуваності, охорони і збереження здоров’я дітей, підвищення добробуту сімей та молоді, забезпечення нормальних умов життєдіяльності людей похилого віку, скорочення рівня смертності, регулювання міграційних процесів.
Зокрема, передбачається:
— зростання платоспроможного попиту населення за рахунок підвищення заробітної плати — на 16,8%, пенсій — на 12,5% і обсягів соціальної допомоги — в 1,5 раза;
— забезпечення продуктивної зайнятості населення в усіх сферах економічної діяльності на рівні 1322,0 тис. чол.;
— зменшення рівня офіційно зареєстрованого безробіття до 0,74%;
— збереження стабільності цін (індекс споживчих цін з урахуванням інфляції в середньому до попереднього року дорівнюватиме 109,0%);
— зростання рівня забезпеченості населення житлом до 18,9 кв. м на 1 жителя (передбачається ввести в експлуатацію 1000,0 тис. кв. м загальної житлової площі).
Структурна та інституціональна перебудова господарського комплексу міста, розвиток підприємництва та проведення антимонопольних заходів
В результаті реалізації зазначених цілей у 2002 році передбачається:
— удосконалити структуру промислового комплексу міста шляхом підтримки розвитку перспективних, високотехнологічних та необхідних для міста підприємств з одночасним застосуванням механізмів банкрутства щодо неефективно працюючих, екологічно небезпечних підприємств та інших неперспективних підприємств тощо;
— забезпечити подальший розвиток підприємництва, малого та середнього бізнесу, на основі удосконалення механізмів застосування системи фінансово-кредитної підтримки підприємницьких структур, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності, розвитку ринкової інфраструктури тощо;
проведення антимонопольної політики на основі використання механізму ефективного контролю за економічною концентрацією в усіх сферацх економічної діяльності, запровадження регулювання цін і тарифів тільки у разі зловживання монопольним становищем, або необгрунтованого зростання цін, оптимізації адміністративного впливу на ринкові процеси.
Проведення ефективної бюджетної політики
В ході проведення ефективної бюджетної політики передбачається надавати переваги:
— зменшенню всіх видів бюджетної підтримки збиткових підприємств і концентрації бюджетних асигнувань на функціях соціального захисту населення та розвитку соціальної сфери, в тому числі житлового будівництва для соціально незахищених верств населення;
— підтримці економічного зростання як шляхом прямої фінансової допомоги необхідним для міста виробництвам, так і стимулюванням споживчого попиту населення, розширенням платоспроможності внутрішнього ринку. Весь обсяг бюджетних ресурсів, що будуть спрямовуватись у реальний сектор економіки, виділятиметься лише на кредитній та конкурсній основі. В місті передбачається створення іпотечного ринку.
Раціональне використання природних та вторинних ресурсів, поліпшення екологічної ситуації в місті
На основі запровадження прогресивних методів природокористування, вирішення проблем екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища передбачається:
— поліпшення екологічного стану землі, повітря та водних об’єктів на території міста;
— будівництво нових і реконструкція діючих потужностей комунальних очисних каналізаційних споруд;
— екологізація технологій у промисловості, енергетиці, будівництві та на транспорті (особливо автомобільному та автобусному);
— розширення площі зелених насаджень та рекреаційних зон.
На основі вирішення зазначеного вище комплексу проблем передбачається досягти поліпшення демографічної ситуації в місті як інтегрального показника ефективності соціально-економічного розвитку.
Загальна характеристика тенденцій щодо формування соціально-економічної ситуації, що склалася в м. Києві на кінець 2001 року, і прогнозні показники Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2002 рік, наводяться в таблиці.

Основні макроекономічні показники м.Києва


Показник

1996р. звіт

2000 р.звіт

2001 р.очік.

2002 р. прогноз

2002 р.у % до рівня 2001 р.

Валова додана вартість (номінальна), млн гри.

5102,7

16889,9

20433,7

23962.0

117,3

Валова додана вартість реальна у % до попереднього року

97,1

106,9

107,1

106.0

х

(номінальній), %

82,6

77,9

78,4

78,6

х

з них:

- промисловість

20,2

19,6

21,5

21,8

х

- будівництво

9,1

5,7

5,8

6,8

х

- транспорт

8,2

4,1

3,5

3,0

х

- зв'язок

6,0

23,3

22,1

22,1

х

(номінальній), %

17,4

22,1

21,6

21,4

х

Валова додана вартість на душу населення (номінальна), тис.грн.

1,94

6,41

7,74

9,06

117,1

Доходи загального фонду бюджету міста, млн грн.

1029,2

3233,9

4407,6

4386,3

99,5

Видатки загального фонду бюджету міста, млн грн.

1017,6

3167,4

4407,6

4386,3

99,5

Зовнішньоторговельний обіг,млн дол.США

5868,2

9368,4

9689,0

10454,0

107,9

в тому числі:

- експорт

2372,7

2292,2

2897,0

3534,0

122,0

- імпорт

3495,5

7076,3

6792,0

6920,0

101,9

Сальдо торговельного балансу, млн дол.США

-1122,8

-4784,1

-3895,0

-3386,0

х

Обсяг капітальних вкладень за рахунок усіх джерел фінансування, млн грн.

1047,8

3809,3

4247,9

4400,0

103,6

млн грн.

243,3

1276,7

2209,3

2790,0

126,3

Прямі іноземні інвестиції, млн дол.США, зареєстровані

70,5

245,3

314,0

408,2

130,0

Будівництво об'єктів соціально- культурного призначення:

- житлові будинки, тис.кв.м

419,0

858,9

1000,0

1000,0

100,0

із них за кошти міського бюджету

49,0

71,8

75,0

78,3

104.4

крім того. у м.Севастополі

-

1,1

1,1

1,1

100.0

- школи.одиниць

1

1

2+1

1+1

х

- уч. місць

1688

1266

2570

1920

87,6

- дитячі дошкільні заклади, одиниць

2

-

1

1

100,0

- місць

660

-

260

110

42.3

- лікарні, ліжок

204

163

-

-

-

- поліклініки, відвідувань за зміну

300

1000

-

-

-

Обсяг продукції промисловості:

- у діючих оптових цінах відповідних років, млн грн.

3085,0

7028,3

9322,1

11403,1

122,3

- у % до попереднього року

86,7

126,1

119,0

108,0

х

Виробництво товарів народного споживання

- у діючих оптових цінах відповідних років, млн грн.

1452,0

3271,6

3963,8

4726,1

119,1

- у % до попереднього року

93,8

129,3

112,0

108,0

х

в тому числі:

- продовольчих товарів

580,3

982,5

1124,5

1425,2

126,7

- лікеро-горілчаних виробів та пива

226,7

605,3

753,1

856,4

113,7

- непродовольчих товарів.

645,0

1683,8

2086,2

2444,6

117,2

з них легкої промисловості

135,5

165,8

200,6

249,0

124,1

Обсяг роздрібного товарообігу:

- у діючих цінах відповідних років, млн грн.

2238,9

4106,1

4648,0

5570,1

119,8

- у % до попереднього року

105,4

104,9

105,0

107,1

х

Платні послуги населенню

- у діючих цінах відповідних років, млн грн.

857,2

2323,9

2789,0

3259,3

116,9

- у % до попереднього року

100,1

122,4

105,0

105,0

х

Грошові доходи населення, млн грн.

4915,9

17087,0

17251,5

18963,8

109,9

Фонд оплати праці робітників, службовців, працівників малих підприємств, млн грн.

2039,1

4654,1

6055,7

7139,1

117,9

Середньомісячна заробітна плата робітників і службовців, грн.

177,0

405,1

530,0

619,0

116,8

Середньорічна чисельність наявного населення, тис.чол.

2634,6

2634,5

2640,0

2645,8

100,2

Чисельність трудових ресурсів, тис.чол.

1858,0

1922,7

1927,2

1931,4

100,2

Чисельність працівників, зайнятих в усіх сферах діяльності, тис.чол.

1338,4

1314,3

1320,4

1322,0

100,1

Чисельність працівників, зайнятих у галузях економіки, тис.чол.

1193,7

1126,7

1129,6

1130,9

100,1

в тому числі:

- промисловість

271,8

211,9

211,9

211,9

100,0

- будівництво

130,8

114,5

115,0

116,0

100,9

Чисельність зареєстрованих безробітних на кінець року, тис.чол.

5,1

13,9

13,4

13,3

99,3

Середньорічний рівень офіційного безробіття, %

0,3

0,78

0,75

0,74

х

Кількість малих підприємств (діючих), тис.од.

11,4

30,7

34,0

37,6

110,6

Кількість приватизованих об'єктів всього, одиниць,

1280

371

458

261

57,0

з них комунальної власності

1120

337

437

247

56,5

Загальна сума коштів, що надійшла від приватизації, млн грн.

52,7

104,4

119,3

62,0

52,0


3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ міста КИЄВА У 2002 РОЦІ ТА СИСТЕМА ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЗА РАХУНОК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ АКТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ


Основні напрями розвитку міста в економічній та соціальній сферах сформовані відповідно до напрямів стратегії економічного і соціального розвитку України на 2000—2004 роки, яка була проголошена у Посланні Президента України до Верховної Ради України “Україна: поступ у XXI століття” та завдань, передбачених Державною програмою соціально-економічного розвитку м. Києва на період до 2010 року з урахуванням необхідності подолання проблем, які існують в окремих сферах і галузях економіки міста.
При їх формуванні повною мірою враховані програмні завдання Кабінету Міністрів України, які відображають загальнодержавну соціально-економічну політику Уряду на 2002 рік.

3.1. Підвищення рівня життя населення


Соціальна політика у 2002 році будуватиметься виходячи з необхідності забезпечення соціальних гарантій населенню міста, поступового подолання бідності і спрямовуватиметься на:
— підвищення рівня доходів населення, зокрема заробітної плати і пенсій, забезпечення їх своєчасної виплати, ліквідацію заборгованості по зарплаті;
— вдосконалення діючої системи адресних соціальних допомог та персоніфікованого соціального захисту населення;
— забезпечення продуктивної зайнятості населення, розвиток ринку праці;
— підвищення рівня безпеки праці;
— реформування системи соціального страхування та пенсійного забезпечення.
3.1.1. Грошові доходи населення і заробітна плата
Рівень життя населення визначальною мірою залежить від ступеня його матеріального забезпечення, обумовленого, зокрема, наявністю роботи, рівнем заробітної плати, різними соціальними виплатами (пенсіями, стипендіями), а також адресною соціальною допомогою тим категоріям населення, які цього об’єктивно потребують.
За період з 1996 по 2000 рік грошові доходи населення зросли у 7,4 раза. У 2001 році, за попередніми розрахунками, їх обсяги порівняно з 2000 року зростуть на 1,0% і становитимуть 17251,5 млн грн., або 6,53 тис. грн. на душу населення на рік.
Основним джерелом доходів киян залишається заробітна плата, пенсії та грошова допомога, доходи від підприємницької діяльності, питома вага яких в структурі грошових доходів поступово зростає.

Грошові доходи населенняПоказник

1996

1997

1998

1999

2000

2001 очік.

2002 прогноз

Грошові доходи всього. млн грн.

4915,9

6585,0

8720,8

9883,5

17087,0

17251,5

18963,8

Грошові доходи на душу населення, грн.

1866,0

2503,9

3318,5

3759,1

6121,0

6534,6

7167,5

Індекс споживчих цін на товари та послуги,%

139,7

115,9

110,6

122,7

130,2

106,6

109,0

Середньомісячна заробітна плата робітників та службовців, грн.

177,0

215,0

247,0

303,0

405,1

530,0

619,0

Середньомісячна заробітна плата працівників малих підприємств, грн.

118,0

133,3

160,0

217,6

240,0

268,1

301,0

Середній розмір пенсії пенсіонерів, які отримують пенсії за Законом України ”Про пенсійне забезпечення”, грн.

50,9

51,0

58,8

69,9

85,0

115,2

129,6


За 1996—2000 роки середньомісячна заробітна плата працюючих в м. Києві зросла із 177 до 405 грн., або в 2,3 раза.
За попередніми розрахунками, у 2001 році на оплату праці робітників і службовців підприємств, установ і організацій буде використано 5418,7 млн грн., середньомісячна заробітна плата штатних працівників зросте до 530 грн. проти 405 грн. у 2000 році, або на 31%. Тенденцію до збільшення має також середньомісячна заробітна плата працівників малих підприємств, яка очікується на рівні 268,1 грн. (у 2000 році — 240,0 грн.).
Значний вплив на зростання доходів населення має погашення заборгованості із заробітної плати, темпи якого в Києві є найвищими в державі.
Питома вага боргу підприємств, установ та організацій м. Києва (59,7 млн грн.) в загальній заборгованості із заробітної плати в Україні становить 1,7% і постійно є однією із найнижчих серед регіонів. Відсутня заборгованість із виплати заробітної плати перед тими категоріями киян, які фінансуються з міського та районних бюджетів; ліквідована заборгованість на підприємствах комунальної форми власності.
Разом з цим, в Києві має місце заборгованість по зарплаті на цілому ряді підприємств державної та колективної власності, хоча абсолютні обсяги цієї заборгованості зменшуються. Найбільша частка заборгованості із заробітної плати залишається на підприємствах колективної форми власності — 67% від загальної суми по місту, в тому числі 44,8% — борги відкритих акціонерних товариств.
Введення персоніфікованого обліку платежів на обов’язкове державне пенсійне страхування сприятиме зростанню середнього розміру пенсій тим категоріям пенсіонерів, які отримують пенсії відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення” до 115,2 грн., що майже в 1,4 раза більше, ніж у 2000 році.
Проблемними питаннями у сфері доходів населення і оплати праці є:
— невирішеність на загальнодержавному рівні проблем міжгалузевої диференціації в оплаті праці;
— наявність заборгованості із заробітної плати на підприємствах державної та колективної власності;
— розрив між величиною прожиткового мінімуму та розміром середньомісячної заробітної плати в окремих галузях економіки, зокрема, у бюджетній сфері.
Головною метою діяльності міської влади у сфері підвищення рівня життя населення залишається сприяння зростанню доходів населення, зокрема, заробітної плати, підвищення її питомої ваги в обсягах реальних грошових доходів, ліквідація заборгованості по зарплаті.
Основні заходи
Основними заходами щодо підвищення рівня життя населення у 2002 році будуть:
— сприяння зростанню продуктивності праці на підприємствах міста і забезпеченню встановлення (зростання) зарплати залежно від рівня продуктивності праці;
— здійснення жорсткого контролю за термінами і обсягами виплати заробітної плати на підприємствах міста не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці;
— забезпечення погодження умов і розмірів оплати праці керівникам підприємств комунальної форми власності відповідно до вимог законодавства про працю;
— вдосконалення колективно-договірного регулювання у сфері оплати праці.
Очікувані результати
В результаті реалізації основних заходів міської політики щодо підвищення ефективності оплати праці у 2002 році передбачається:
— грошові доходи населення м. Києва, за прогнозом, зростуть на 9,9% і становитимуть 18963,8 млн грн.;
— загальна сума коштів на оплату праці робітників і службовців підприємств, установ і організацій, малих підприємств та інших суб’єктів господарювання, з урахуванням дивідендів, процентів від акцій та вкладів в майно підприємств і організацій (а також інших виплат), складе 42,0% від загального обсягу грошових доходів киян проти 39,4% у попередньому році;
— фонд оплати праці штатних працівників, зайнятих у галузях економіки, становитиме 6388,1 млн грн., або на 17,9% більше, ніж у 2001 році, їх середньомісячна заробітна плата зросте на 16,8% і становитиме 619,0 грн. Середньомісячна заробітна плата працівників малих підприємств зросте на 12,3% і становитиме 301,0 грн.;
— буде посилено відповідальність керівників за наявність заборгованості по заробітній платі шляхом вирішення питання перебування їх на посаді;
— середній розмір пенсії пенсіонерів, які отримують її відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення”, зросте на 12,5% (до 129,6 грн.).
3.1.2. Соціальний захист
Перебудова відкритого демократичного суспільства в умовах ринкової трансформації економіки потребує створення дієвої системи соціального захисту інвалідів, сімей з дітьми, інших категорій малозабезпечених громадян, які потребують соціальної допомоги.
В м. Києві це питання постає дуже гостро, оскільки 21% населення — пенсіонери, із яких майже 10% — одинокі непрацездатні громадяни; рівень доходів 265 тис. сімей, а це кожна третя сім’я, є недостатнім для оплати житлово-комунальних послуг; ще 115 тис. осіб отримують державну соціальну допомогу.
Стабілізація економічного розвитку міста сприяла позитивним зрушенням у сфері соціального захисту населення і дала можливість:
— збільшити обсяги фінансування загальноміських цільових програм соціального захисту, спрямованих на розв’язання невідкладних проблем інвалідів, сімей з дітьми, одиноких непрацездатних громадян. Зокрема, обсяги фінансування програми “Турбота” зросли з 5,8 млн грн. у 1996 році до 101,4 млн грн. у 2001 році;
— розширити мережу і зміцнити матеріально-технічну базу установ інфраструктури для обслуговування інвалідів та громадян похилого віку;
— впровадити нові методики лікування і ранню реабілітацію інвалідів, зокрема дітей- інвалідів;
— поліпшити стан розрахунків з надавачами житлово-комунальних послуг за призначеними житловими субсидіями.
Проблемними питаннями у сфері соціального захисту населення міста залишаються:
— низький рівень державної допомоги, розрахованої без урахування обсягів прожиткового мінімуму;

— недостатня, порівняно з потребами міста, інфраструктура соціального захисту, зокрема інтернатних установ, та недоліки її матеріально-технічного оснащення.
Основні заходи
Головною метою діяльності міської влади у сфері соціального захисту є забезпечення адресної соціальної підтримки тих категорій громадян, які цього потребують.
Виходячи з існуючих проблем соціального захисту населення міста, у 2002 році передбачається:
— особливу увагу приділяти виконанню заходів комплексної цільової програми “Турбота”, в якій закладені додаткові можливості міста щодо збільшення обсягів та підвищення ефективності соціального захисту киян. Посилити контроль за ефективним та раціональним використанням бюджетних коштів, призначених для задоволення потреб соціального захисту, а також підвищити ефективність адресного спрямування соціальної допомоги;
— розширити мережу закладів соціальної інфраструктури;
— збільшити обсяги фінансування для надання соціальної допомоги, покращити та оновити матеріально-технічну базу закладів інфраструктури соціального захисту;
— вдосконалити банк даних отримувачів соціальної допомоги та забезпечити його актуалізацію;
— розвивати систему професійної реабілітації інвалідів та дітей інвалідів.
Очікувані результати
В результаті виконання основних заходів щодо соціального захисту населення у 2002 році очікується:
— збільшення:
— у 1,5 раза обсягу коштів для надання державної допомоги інвалідам, сім’ям з дітьми, малозабезпеченим громадянам;
— на 20,0% обсягу коштів на фінансування програми “Турбота”;
— відкриття відділень соціальної медичної реабілітації дітей, хворих на ДЦП в Деснянському та Печерському районах;
— проведення реконструкції з надбудовою корпусу санаторію “Перше Травня” у Пущі-Водиці під психоневрологічний інтернат;
— проведення реконструкції приміщень, виділених для міського територіального центру та центру ранньої реабілітації дітей-інвалідів;
— відкриття відділень соціально-побутової реабілітації для громадян похилого віку у Деснянському та Голосіївському районах, а також будинків нічного перебування у Солом’янському, Святошинському та Дарницькому районах.
3.1.3. Тенденції демографічних процесів
Протягом двох останніх років у м. Києві спостерігається збільшення чисельності населення, але тільки за рахунок зростання міграційного приросту населення (перевищення кількості громадян, які прибули до Києва, над кількістю вибулих).
Очікується, що на кінець 2001 року чисельність наявного населення складе 2642,9 тис. чол. і збільшиться в порівнянні з початком року на 5,8 тис. чол. за рахунок перевищення міграційного приросту населення (+13,5 тис. чол.) над природним скороченням (—7,7 тис. чол.).
У 2001 році збережеться негативна тенденція до постаріння населення:
очікується, що кількість осіб старше працездатного віку збільшиться на 6.2 тис. чол., або на 1,3% і становитиме 490 тис. чол. Частка цієї категорії населення у чисельності постійного населення складе 18,8% проти 18,6% у 2000 році.

Основні показники демографічної ситуації в місті Києві


 

1996

1997

1998

1999

2000

2001 очік.

2002 прогноз

Кількість наявного населення на початок року. тис. чол.

2638,7

2630,4

2629,3

2626,5

2631,9

2637,1

2642,9

Природний приріст населення, тис. чол.

- 8,30

- 6,60

- 7,40

- 7.72,

-7.65

- 7,7

-7,7

Міграційний приріст населення, тис. чол.

0,1

5,5

4,6

13,1

12,9

13,5

13,6

Коефіцієнт дитячої смертності (померло дітей на 1000 народжених)

14,7

19,0

13,3

12,6

10,2

10,0

9,7

Середня тривалість життя (років)

68,3

68,3

68,3

69,7

71,1

71,3

71,4

Середньорічна чисельність наявного населення

2634,6

2629,9

2627,9

2629,2

2634,5

2640,0

2645,8


Головною метою демографічної політики є зупинення природного скорочення населення за рахунок зменшення смертності, підвищення народжуваності та надання міграційним процесам врівноваженого характеру.
Основні заходи
Основними заходами щодо покращення демографічної ситуації у 2002 році будуть:
— надання державної підтримки і соціальної допомоги сім’ям з дітьми, поліпшення якості та рівня медичного забезпечення пологів, материнства і дитинства;
— проведення цілеспрямованих дій щодо ліквідації дитячої безпритульності, зменшення підліткової злочинності, жебракування; збереження і розширення мережі позашкільних закладів, проведення на їхній базі виховної та культурної роботи, організація оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей та молоді;
— надання комплексної допомоги сім’ям, де є особи з обмеженими фізичними можливостями; поліпшення умов праці жінок, вивільнення їх з виробництва з важкими та шкідливими умовами праці; розвиток системи кредитування житлового будівництва та навчання для молоді; забезпечення підтримки жіночих, молодіжних та дитячих громадських організацій, надання їм допомоги у створенні та реалізації програм, спрямованих на соціально-правовий захист сімей, жінок, дітей та молоді;
— забезпечення доплат до пенсійних виплат малозабезпеченим непрацездатним пенсіонерам, поліпшення їх безкоштовного медичного обслуговування, а також задоволення побутових та культурних потреб цієї категорії громадян за доступними цінами;
сприяння залученню пенсіонерів до активного суспільно-політичного життя шляхом створення умов для їх ефективної зайнятості та забезпечення функціонування їхніх громадських об’єднань;
— забезпечення мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, запровадження генетичного моніторингу населення Києва, передусім дітей; запобігання поширенню інфекційних та паразитарних хвороб; профілактика побутового та дорожньо-транспортного травматизму; пропаганда здорового способу життя, сприяння систематичним заняттям фізичною культурою та спортом з метою збереження та поліпшення здоров’я населення;
протидія таким найбільш небезпечним соціальним явищам як вживання наркотиків, паління та зловживання алкоголем.
Очікувані результати
У 2002 році відбуватимуться прогнозовані демографічні процеси, які формуватимуться під впливом широкого діапазону соціальних, економічних і екологічних факторів.
Динаміка середньорічної чисельності наявного населення, тис. чол.
Продовжуватиметься:
— природне скорочення чисельності наявного населення на 7,7 тис. чол. внаслідок перевищення кількості померлих (28,1 тис. чол.) над кількістю народжених (20,4 тис. чол.), зменшення кількості шлюбів, зростання частини населення старше працездатного віку;
— зростання міграційного приросту населення, який складе 13,6 тис. чол., внаслідок чого на кінець 2002 року чисельність наявного населення міста становитиме 2648,8 тис. чол, що на 0,2% більше, ніж очікується на кінець 2001 року.
3.1.4. Трудові ресурси, розвиток ринку праці
Протягом останніх років у м. Києві склалася позитивна тенденція щодо зростання обсягів трудових ресурсів за рахунок збільшення частки населення у працездатному віці та осіб старшого віку, зайнятих у народному господарстві, а також працюючих учнів у працездатному віці, які навчаються з відривом від виробництва.

Динаміка трудових ресурсів, характеристика їх складу та використання на ринку праці міста Кисва


Показник

1996

1997

1998

1999

2000

2001 очік.

2002 прогноз

Трудові ресурси. всього, тис. чол. в т. ч. працездатне населення

1858,0

1864,0

1887,0

1901,8

1922,7

1927,2

1931,4

у працездатному віці, тис. чол.

1738,8

1742,9

1764,9

1776,3

1794,4

1797,0

1800,0

Зайняті в галузях економіки, тис. чол.

1193,7

1173,1

1141,6

1132,7

1126,7

1129,6

1130,9

Зайняті в інших сферах економічної діяльності, тис. чол.

144,7

173,1

176,2

179,4

187,6

190,8

191,1

Безробітні, на кінець року, тис. чол.

5,1

8,3

12,9

15,6

13,9

13,4

13,3

Рівень зареєстрованого безробіття, %

0,28

0,48

0,74

0,89

0,78

0,75

0,74


Iншi документи:
 

Розпорядження № 1846 від 11 жовтня 2018 року
Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 грудня 2016 року № 1346 «Про стипендію голови Київської міської державної адміністрації видатним спортсменам міста Києва»


Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2018 року № 1887
Про затвердження Порядку функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності


Розпорядження № 1571 від 28 серпня 2018 року
Про видачу ПРИВАТНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) «ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ГІМНАЗІЯ «КІДСЛАЙФ СКУЛ» ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти


Розпорядження № 1570 від 28 серпня 2018 року
Про видачу ЗАКЛАДУ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА ПЕРСОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ «СЛАВІЯ» ІМЕНІ ВІКТОРА СОЛОМЕНКА ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти


Розпорядження № 1714 від 18 вересня 2018 року
Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії, постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»


Розпорядження № 1067 від 19 червня 2018 року
Про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ «ЛІЦЕЙ «ЕКОЛОГІЯ І КУЛЬТУРА» ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти


Розпорядження № 1282 від 19 липня 2018 року
Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії комунальному підприємству виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго»


Розпорядження № 1070 від 19 червня 2018 року
Про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ «ЛІЦЕЙ «ЕКОЛОГІЯ І КУЛЬТУРА» ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти


Розпорядження № 1006 від 11 червня 2018 року
Про встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІОС»


Розпорядження № 902 від 29 травня 2018 року
Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15 травня 2003 року № 810


images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |Fatal error: Class 'SAPE_client' not found in /spacenew/www/kreschatic.kiev.ua/index.php on line 211