Логотип видання 'Хрещатик'

images
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама  | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
images
Новини
  images
20 березня 2018 року, вiвторок  №30 (5081) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS   |    |    |    


Рiшення Київради
00/00/0000

Додаток до рішення Київської міської ради № 163/1597 від 20 грудня 2001 року (VI)
ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА НА 2002 РІК


3.4.3. Екологічна політика
Екологічна ситуація в м. Києві в цілому стабільна, хоча останніми роками у зв’язку з активізацією господарської діяльності, навантаження на екосистему міста зростає.
В місті проводиться цілеспрямована політика пріоритетного вирішення питань охорони навколишнього природного середовища.

Динаміка показників стану навколишнього середовища в місті Києві


Показники

1996

1997

1998

1999

2000

2001 очік

2002 прогноз

Стан повітряного басейну міста

Всього викидів (тис. т.)

В тому числі:

118,5

111,9

105,0

96,1

170,4

188

195,0

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення, тис. т.

61,5

56,8

50,3

43,8

32,6

50,0

55,0

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення, тис. т.

57,0

55,1

54,7

52,3

137,8*

138,0*

140,0

Стан водного басейну та очистка стічних вод

Кількість забруднених стічних вод, що скидаються у поверхневі водойми, млн куб. м

512,3

534,0

512,0

502,4

495,2

498,2

597,4

Вт. ч. без очистки

35

38

35

28,8

23.3

25,5

38,2


* — з 2000 року розраховується за новою методологією
Щорічно вживаються заходи щодо раціонального водопостачання, поліпшення якості питної води, в тому числі шляхом будівництва бюветних комплексів, очистки стоків, реконструкції каналізаційних колекторів та мереж водопостачання. З метою зниження обсягів забруднюючих викидів у повітря здійснюється комплекс робіт з поліпшення якості палива та реконструкції енергетичних систем, перевіряється рухомий склад автотранспорту та автобусного парку. Проводиться очистка території міста від відходів та сміття, активізовані роботи з вдосконалення системи поводження з відходами, впроваджуються еколого безпечні технології в промисловості тощо.
Забезпечується контроль щодо охорони і раціонального використання земельних ресурсів та водних об’єктів міста, збереження природно-заповідного фонду.
У 2001 році кількість викидів в атмосферне повітря зростає (на 10,3%) у зв’язку з інтенсивним розвитком господарського комплексу міста без відповідного супроводження технологічного переоснащення виробництв, заміни застарілого обладнання.
За попередніми оцінками, у 2001 році загальна кількість забруднених стічних вод, що скидаються у поверхневі водойми, становитиме 498,2 млн куб. м. (на 0,6% більше порівняно із 2000 роком).
Одним з джерел фінансування заходів природоохоронного значення є кошти фонду охорони навколишнього природного середовища, прогнози надходження яких на 2002 рік передбачені в розмірі 5,0 млн грн. Разом з тим, в разі введення з 01.01.02 нового проекту “Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору” плата за забруднення навколишнього природного середовища збільшиться в 2,1 раза, а обсяг надходження до фондів охорони природного навколишнього середовища досягне 10,35 млн грн.
Проблемними питаннями в сфері екології залишаються:
— старіння основних фондів, у т. ч. природоохоронного призначення;
— незадовільний стан значної частини каналізаційних мереж та очисних споруд;
— недостатня інвестиційна підтримка екологічно небезпечних галузей промисловості;
— слабкий розвиток індустріальних методів переробки твердих побутових і промислових відходів;
— відсутність контролю за утворенням, перевезенням, розміщенням та утилізацією відходів;
— недостатньо розвинена система збору та заготівлі вторинних ресурсів.
Головною метою діяльності міської влади у сфері екологічної політики є зниження антропогенного навантаження на навколишнє середовище та підвищення екологічного ресурсу міста для забезпечення екологічно безпечного життя громадян.
Основні заходи
3 метою реалізації визначеної цілі у 2002 році передбачається:
у сфері охорони повітряного басейну міста:
— посилити контроль за станом повітряного басейну, в т. ч. на природонебезпечних об’єктах міста;
— сприяти впровадженню технологій, які забезпечували б мінімальні викиди;
— підвищити ефективність діючого пилогазоочисного обладнання;
у сфері контролю за водокористувачами:
— забезпечити виконання природоохоронних заходів, передбачених в регіональній програмі екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води, збереження та відродження малих річок;
— продовжити будівництво нових та реконструкцію діючих потужностей очисних каналізаційних споруд;
— сприяти скороченню споживання води на підприємствах та у житловому господарстві;
— впроваджувати нові методи і технології очищення стічних вод;
у сфері поводження з відходами:
— збільшити використання вторинних матеріальних ресурсів;
— сприяти переходу до замкнутих циклів ресурсоспоживання;
у сфері охорони земель та природних ресурсів:
— здійснювати моніторинг щодо раціонального використання та охорони земель;
— проводити оздоровлення лісових масивів, підвищення їх життєстійкості, екологічної та біологічної функцій;
— провести інвентаризацію зелених насаджень та природно-заповідного фонду;
у сфері захисту населення і території від впливу негативних факторів техногенного та природного характеру:
— забезпечити гарантування радіаційного захисту населення та довкілля;
— сприяти впровадженню інвестиційних проектів екологічного спрямування;
— створити регіональні резерви матеріально-технічних ресурсів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;
— продовжити роботи щодо санації території об’єктів ВАТ “Радикал”;
— проводити заходи щодо знешкодження берилієвого забруднення на підприємстві “Захід”.
Очікувані результати
В результаті виконання основних завдань щодо екології в 2002 році очікується:
— спрямувати на здійснення природоохоронних заходів з усіх дж ерел фінансування 66,1 млн грн., що на 11,14% більше, ніж очікується у 2001 році, з яких планується:
За замовленням Київської міськдержадміністрації
— закінчити будівництво системи відкритого водозливу на ж/м Троєщина (III черга), реконструкцію Північно-Дарницького та каналізаційних колекторів на вулицях Тростянецькій і Жилянській;
— продовжити спорудження очисних споруд дощових вод на ж/м Оболонь, 3-й та 14 мікрорайони;
— продовжити реконструкцію Ново-Дарницького, Виборзького, Сирецького, на вул. Алма-Атинській та на вул. Молочанській каналізаційних колекторів;
— виконати влаштування II ступеню очистки димових газів на ССЗ “Енергія”, проектування і будівництво цеху по виробництву будматеріалів із шламу на заводі “Енергія”;
За замовленням підприємств і організацій міста
— ввести в дію установки для знешкодження викидів органічних розчинників в атмосферу (300 т в рік) та утилізації відпрацьованих розчинників (50 т в рік) на ВАТ “Укрпластик”;
— виконати ремонт золоуловлювальних установок та ремонт устаткування очисних споруд на ЗАТ ЕК “УКР-КАН ПАУЕР”;
— перевести парогенератор на спалювання газу на АТВТ “Стиль-модерн”;
— обладнати джерела № 1, 2, 3 (РКЦ) II ступенем очистки та станцію очищення стічних вод гальванічної дільниці великих форм на ВАТ Київський ЕВРЗ;
— провести реконструкцію котельні із заміною котлоагрегатів на АТ “Солом’янка”;
— встановити утилізатор відхідних газів на ЗАТ “Київський склотарний завод”;
— впровадити газоочисний комплекс “Біотрон” з придбанням обладнання, монтажем та пуском дільниці рекуперації вловлених розчинників на КВТВП “Київ”;
— провести реконструкцію деаератора котельні, гідроізоляцію поверхніх резервуарів обігової води на Банкнотно-монетному дворі;
— збільшити використання вторинних матеріальних ресурсів, в т. ч.: на 31,5% сировини полімерної вторинної; на 14,7% матеріалів текстильних вторинних; на 5,1% відходів вуглевидобутку; на 4,9% відходів деревини: на 0,1% макулатури. Обсяги використання шин зношених, склобою збережуться на рівні 2001 року.

3.5. Економічне зростання як основна передумова вирішення соціальних проблем населення міста Києва


3.5.1. Розвиток промислового комплексу
Промисловий сектор економіки міста, починаючи з 1997 року, розвивається з позитивною динамікою. За 1997—2000 роки обсяг виробництва промислової продукції зріс на 48,6%. Виробництво товарів народного споживання за цей же період збільшилось більш, ніж у 1,5 раза (на 54,5%).
Позитивні зміни відбуваються і в структурі промислового виробництва — збільшується питома вага галузей, що випускають продукцію кінцевого споживання, завдяки чому їх розвиток для міста дає як економічний, так і соціальний ефект.
Із загального обсягу виробництва у поточному році понад чверть продукції (26,9%) вироблено на підприємствах харчової промисловості, підприємствами машинобудування, на яких зосереджена найбільша чисельність працюючих, вироблено 19,4%.
Приріст виробництва має місце у всіх галузях промисловості, зокрема тільки по галузі машинобудування він склав 41,4% до відповідного періоду попереднього року.

Динаміка обсягів виробництва та галузева структура промисловості

у відсотках

Показники

1996

1997

1998

1999

2000

2001 очік

2002 прогноз

Темпи зростання обсягів виробництва до попереднього року

86,7

103.9

100,9

112,4

126,1

119,0

108,0

Темпи зростання обсягів виробництва товарів народного споживання до попереднього року

93,8

101,8

96,6

118,5

129,3

112,0

108,0

Вся промисловість,

100

100

100

100

100

100

100

в тому числі:

виробництво і розподілення електроенергії

28,0

24,7

22,8

20,3

19,0

16,2

13,6

хімічна та нафтохімічна

11,1

12,0

12,7

13,5

15,3

15,0

14,2

машинобудування

20,3

19,0

17,8

17,2

18,4

19,4

21,4

виробництво неметалевих мінеральних виробів

5,4

5,4

6,4

4,7

5,3

5,9

5,7

легка промисловість

4,5

3,4

3,3

3,2

3,2

3,1

3,2

харчова промисловість та перероблення сільсько- господарської сировини

21,9

27,3

26,8

27,6

28,6

26,9

25,4

інші галузі

8,8

8,2

10,2

13,5

10,2

13,5

16,5


Протягом 11 місяців поточного року промисловими підприємствами міста вироблено продукції та надано послуг промислового характеру на 8483,1 млн грн. Очікується до кінця року виробити продукції на загальну суму — 9322,1 млн. грн. (на 19,0% більше, ніж у 2000 році), в тому числі товарів народного споживання — на 3963,8 млн грн. (на 12,0%).
Про наявність резервів подальшого нарощування обсягів виробництва свідчить той факт, що високі показники зростання виробництва щомісячно забезпечують 50—55% підприємств в т. ч. 15—20 підприємств, які випускають половину всього обсягу продукції.
Разом з тим, щомісячно не працюють близько 4% підприємств, знижують обсяги порівняно з попереднім місяцем понад 40% підприємств.
Проблемними питаннями в сфері промисловості у 2001 році залишаються:
— нестача фінансових ресурсів, зокрема обігових коштів, низький рівень інвестування комплексу, високі процентні ставки кредитних ресурсів;
— фізична та моральна застарілість виробничих фондів;
— нестабільна робота значної кількості підприємств у місті;
— нерозвинені ринки технологій, патентів та іншої інтелектуальної продукції;
— низький рівень впровадження інновацій;
— зростаючий дефіцит кваліфікованих робочих кадрів.
Головною метою діяльності міської влади в сфері промислової політики є розвиток промислового комплексу на основі впровадження у виробництво високотехнологічної і наукомісткої продукції, що забезпечуватиме потреби внутрішнього ринку та конкурентоспроможність продукції київських підприємств на зовнішніх ринках.
Основні заходи
Основними заходами у сфері промислової політики у 2002 році будуть:
— закріплення позитивних тенденцій сталого росту обсягів виробництва;
— формування єдиного міського промислового комплексу, удосконалення управління ним;
— збільшення експортного потенціалу підприємств міста;
— прискорення інноваційного оновлення промислового комплексу;
— залучення на тендерних засадах промислових підприємств, незалежно від форм власності, до участі у вирішенні актуальних проблем міського господарства;
— підвищення рівня виробничої кооперації київських підприємств шляхом максимального їх завантаження взаємними замовленнями;
— продовження роботи щодо передачі до комунальної власності або до сфери управління КМДА державних промислових підприємств (крім “казенних”) та часток, паїв, акцій, що належать державі в акціонерних товариствах, розташованих на території м. Києва;
— використання можливостей підприємств ВПК для виробництва засобів технічного переоснащення підприємств;
— залучення виробників сільськогосподарської продукції до співпраці з київськими підприємствами на основі довгострокових договорів. При цьому використати можливості київських машинобудівних підприємств, які виробляють продукцію для сільгоспвиробників: ВАТ “Київський завод “Агромаш”, АТ КМЗ “Магістраль”, ЗАТ “АТЕК”, КП “Київтрактородеталь”, а також підприємств з виробництва приладної та електромашинобудівної продукції;
— забезпечення реалізації програми імпортозамінюючого виробництва, зокрема на підприємствах:
— “Радар” — виробництво медичної апаратури, радіолокаційних комплексів “Буран”, плит електричних побутових;
— “Буревісник” — виробництво медичної апаратури (апаратів штучної вентиляції легенів), безредукторних електроприводів пасажирських ліфтів;
— “Біофарма” — лікувальних засобів;
— “Поліграфічний комбінат “Україна” — книжкової продукції, знаків поштової оплати національного та європейського стандарту;
— ХК “Реле та автоматика” — систем візуального інформування;
— ВАТ “Укрпластик” — різноманітних плівок для пакування;
— дочірнє підприємство “Світлотехніка” ВАТ “Кінап” — енергозберігаючих світильників зовнішнього освітлення;
— підготовка пропозицій та проведення переговорів з постійними імпортерами промислової продукції стосовно організації виробництва імпортозамінюючої продукції на вітчизняних або на спільних підприємствах, створених у м. Києві;
— надання на зворотній основі фінансової підтримки підприємствам на організацію виробництва конкурентоспроможної продукції для потреб внутрішнього та зовнішнього ринків;
— забезпечення інформацією торгівельних представництв України щодо промислової продукції київських підприємств з метою просування київських товарів на ринки країн СНД та інших країн світу;
— проведення маркетингових досліджень з метою розробки інвестиційних проектів та залучення коштів інвесторів для переоснащення промислових підприємств новітнім устаткуванням та впровадження передових технологій виробництва;
— підтримка нових інноваційних структур-технопарків.
Очікувані результати
В результаті виконання основних заходів у 2002 році очікується:
— забезпечити приріст промислового виробництва та випуск товарів народного споживання на 8,0%.
Випереджаючими темпами розвиватимуться такі галузі як машинобудування (135,1%), легка промисловість (126,5%), харчова промисловість та перероблення сільськогосподарської сировини (122,0%), хімічна та нафтохімічна промисловість (116,1%);
— освоєння випуску нових високотехнологічних та конкурентоспроможних видів продукції і споживчих товарів;
— орієнтація промислового потенціалу міста на внутрішній ринок, задоволення потреб споживачів у вітчизняній продукції;
— створення нових робочих місць, підвищення продуктивності праці;
— залучення інвестицій для впровадження у виробництво наукомістких інноваційних проектів, зокрема:
— на ДАХК “Артем” — з організації виробництва універсальних рентгеноскопічних апаратів “Ізодіагност” за ліцензією фірми “Філіпс”;
— на ВАТ “Елміз” — з організації виготовлення плат поверхневого монтажу;
— на ДП “Завод “Арсенал” — з модернізації дільниць з виготовлення високоточних оптичних деталей, виробництво світлофорів на світлодіодах;
— на ВАТ “Завод “Маяк” — з організації виробництва лінгафонних кабінетів для шкіл, автомагнітол;
— на ВАТ “Більшовик” — з виробництва тунельних ескалаторів для метрополітену і міжповерхових — для підземних переходів, транспортних розв’язок, обладнання для виготовлення деревно-полімерних виробів;
— підвищення рівня екологічної безпеки підприємств.
3.5.2. Розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності
В Києві збережено потужний потенціал академічної, вузівської та галузевої науки, технічний потенціал багатьох підприємств промислового комплексу, зокрема наукомістких виробництв, який дозволяє виробляти конкурентоспроможну продукцію.
Заходи, здійснені міською владою протягом останніх років, дозволили зменшити наслідки кризи, зберегти істотну частину накопиченого науково-технічного потенціалу, а також досягти передових позицій по ряду важливих напрямків розвитку сучасної науки і техніки.
Загалом у 2001 році у місті діє більш ніж 370 установ, що займаються науково-технічною діяльністю.
Цими установами виконано науково-технічних робіт на суму 963,8 млн грн. (очікувані дані), що в 1,7 раза більше, ніж у попередньому році. Основними джерелами фінансування галузі є кошти держбюджету та кошти замовників, залучені відповідно до укладених договорів.
З метою вирішення актуальних проблем м. Києва у 2001 році здійснюється фінансування з бюджетних коштів міста 127 наукових проектів, в тому числі 82 проекти виконуються в рамках співробітництва міської держадміністрації з НАН України, на суму 9,4 млн. грн., з них 6,0 млн грн. безпосередньо з інститутами, підпорядкованими НАН України.
Важливим аспектом розвитку міської економіки є здійснення інноваційної діяльності. Протягом року спостерігається певне пожвавлення процесів впровадження інноваційних проектів. Очікується впровадження 70 нових технологічних процесів, основні з них на наступних підприємствах: ДП завод № 410 ЦА, АТ “Галактон”, ЗАТ “Вулкан-Правекс”, ВАТ “Елміз”, КВТ ВП “Київ”, ЗАТ “Чинбар”, ЗАТ “Оболонь” тощо. Враховуючи застарілий технічний та технологічний рівень київських промислових підприємств цей показник не задовольняє потреби міського господарства.
Проблемними питаннями у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності залишаються:
— недосконалість системи фінансування, регулювання, організації науки та інноваційної діяльності на підприємствах;
— незначна кількість конкретних результатів розробки та впровадження наукових робіт;
— погіршення фінансового та матеріального забезпечення, старіння науково-дослідницької бази наукових установ.
Головною метою діяльності міської влади в сфері розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності залишається забезпечення необхідних умов для збереження і розвитку наукових установ, концентрація ресурсів на пріоритетних напрямах, підвищення конкурентоспроможності економіки міста шляхом впровадження наукомістких інноваційних проектів.
Основні заходи
Основними заходами, що виконуватимуться у 2002 році для реалізації мети, будуть:
— забезпечення фінансування з міського бюджету програм науково-технологічного розвитку в обсязі 19,1 млн грн.;
— розробка та подання пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про утворення центрів передачі та розповсюдження високих технологій”;
— проведення разом з НАН України, Міносвіти і науки України загальноміського конкурсу наукових робіт під назвою “Інтелектуальний потенціал молодих вчених — місту Києву”;
— виконання Програми співробітництва НАН України і Київської міської державної адміністрації на 2001—2004 роки;
— забезпечення впровадження і розширення виробництва: бальзатоволокнистих матеріалів, облицювальної керамічної плитки, автомобілів-евакуаторів, автоматизованих систем контролю оплати за паркування автомобілів, принципово нових харчових продуктів, у тому числі лікувальних, дієтичних, дитячого харчування на основі молочних і соєвих продуктів, пектинів, імуностимулюючої та радіопротекторної дії та інших;
— забезпечення реалізації Програми інформатизації м. Києва на 1999—2004 роки.
Очікувані результати
В результаті реалізації зазначених заходів у 2002 році очікується:
— забезпечення модернізації та структурної перебудови промислових підприємств міста, зниження енерго- та матеріалоємності виробництва, підвищення конкурентоспроможності, розширення експортних та імпортозамінюючих виробництв;
— збільшення кількості впроваджених нових технологічних процесів на 11,4%;
— збільшення обсягу закінчених та прийнятих замовником робіт до 1156 млн грн., що становить 124% до рівня 2001 року;
— освоєння 5060 нових видів продукції, що майже на 23% більше, ніж у попередньому році, в т. ч. товарів народного споживання у кількості 1505 одиниць.
3.5.3. Енергозабезпечення та енергозбереження
Протягом останніх років продовжувалась робота щодо систематизації та пошуку стратегій впровадження енергозберігаючих заходів, формування оптимальних систем енергопостачання та енергозбереження.
В місті на сьогоднішній день напрацьований теоретичний і практичний позитивний матеріал ефективного використання енергоресурсів. На базі Святошинського району створено демонстраційну зону високої енергоефективності “Відрадний”.
Продовжується виконання двох інвестиційних проектів з енергозбереження: “Реабілітація та розширення централізованого теплопостачання м. Києва” та “Енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва”, по яких передбачається освоїти 48,5 млн дол. США позики Світового банку, 15,6 млн дол. США коштів АК “Київенерго” та 12,3 млн грн. з міського бюджету.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.99 № 139 “Про оснащення об’єктів бюджетної сфери лічильниками води і теплової енергії” в м. Києві станом на 01.10.01 року встановлено 294 лічильники теплової енергії.
Відповідно до завдань Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії встановлено лічильників холодної води 58,0%, гарячої води — 8,2%, теплової енергії —12,6%.
З метою урегулювання всіх питань, пов’язаних з встановленням, експлуатацією, розрахунками населення за спожиту холодну, гарячу воду та водовідведення, Київською міською державною адміністрацією прийнято розпорядження від 08.06.01 № 1150 “Про затвердження Положення про впровадження квартирних приладів обліку споживання холодної та гарячої води”.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.95 № 911 проводиться паспортизація енергоспоживаючих об’єктів. В м. Києві підлягає паспортизації 458 підприємств та організацій. Станом на 01.10.01 отримано 413 паспортів (90,17%). За даними Державної регіональної інспекції з енергозбереження по Київській області та м. Києву — це найвищий показник серед регіонів України. Зареєстровано 188 паспортів (41%).
Важливе значення приділялося підготовці спеціалістів з енергозбереження, формуванню енергозберігаючого світогляду. Відповідальні працівники міськдержадміністрації та заступники голів райдержадміністрацій пройшли навчання в Центрі підготовки енергоменеджерів та отримали сертифікати.
Завдяки проведеним заходам протягом останніх років прослідковується тенденція зниження обсягів споживання енергоресурсів. В першому півріччі 2001 року проведено моніторинг виконання заходів щодо енергозбереження, в рамках якого було оцінено економічний ефект від впровадження заходів, що склав 1,962 млн грн. при досягнутій економії 56 тис. тонн умовного палива, в тому числі по видам енергоресурсів: природний газ — 6,78 млн куб. м; нафта, нафтопродукти — 4,01 тис. т; вугілля — 6,58 тис. т; електрична енергія —1092 млн кВт-год.; теплова енергія — 7351 тис. Гкал. Проте, питанням енергозбереження приділяється недостатня увага.
В той же час в галузі енергопостачання та енергозбереження залишаються актуальними наступні проблеми:
— недосконалість обліку споживання ресурсів;
— зростання частки фізично зношених та морально застарілих основних фондів;
— значні об’єми втрат в мережах теплопостачання і опалення, відсутність терморегулюючого обладнання;
— недостатнє фінансове забезпечення науково-технічних розробок щодо поліпшення енергозабезпечення та енергозбереження;
— заборгованість в оплаті за використані ПЕР.
Головною метою діяльності міської влади в сфері енергопостачання та енергозбереження залишається поліпшення забезпечення споживачів енергоресурсами та підвищення ефективності їхнього використання.
Основні заходи
Заходами щодо реалізації поставленої мети у 2002 році будуть:
— реалізація заходів з енергозбереження по проекту “Енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва”;
— встановлення квартирних газових лічильників в наявному житловому фонді;
— впровадження в малоповерхових будівлях систем зниження тиску води на вводі з використанням вітчизняної енергозберігаючої техніки “КИАРМ” (на виконання постанови КМУ від 19.10.98 № 1657 та з урахуванням недовиконання програми);
— встановлення лічильників споживання теплової енергії;
— організація конкурсу на кращі науково-технічні розробки та впроваджені проекти з енергозбереження.
У 2002 році шляхом вжиття енергозберігаючих заходів буде забезпечено зниження енергоємності як виробничого сектору міського господарства, так і житлово-комунального господарства, обмеження впливу техногенних факторів на навколишнє середовище.
В той же час, обсяги виробництва електроенергії тепловими електростанціями міста збільшаться на 54 млн. кВт-год і становитимуть 6 млрд. кВт-год.
3.5.4. Транспорт
Транспортний комплекс міста в цілому забезпечує потреби міського господарства і населення у пасажирських та вантажних перевезеннях.
Передбачається, що у 2001 році підприємствами міського пасажирського транспорту загального користування буде перевезено 1444,0 млн пасажирів, з них майже 800,0 млн платних пасажирів.
Збереглася позитивна тенденція збільшення питомої ваги пасажирських перевезень екологічними видами транспорту — метро, тролейбус, трамвай. Так, за 1996—2001 роки питома вага пасажирських перевезень названими видами транспорту зросла з 58,4% до 75,7% від загалу.
Очікувані результати
Очікується, що покриття витрат власними доходами в середньому по підприємствах транспорту в 2001 році становитиме 0,78, у 1996 році коефіцієнт покриття витрат дорівнював лише 0,41.
Щоденно у години пікового навантаження на міських маршрутах працювало в середньому 2511 одиниць рухомого складу, в тому числі: 440 тролейбусів, 444 трамваї, 485 вагонів метрополітену, 652 автобуси та 490 мікроавтобусів комунальної власності. Крім цього щоденно на міські маршрути виходило в середньому 1331 мікроавтобус інших форм власності, які працювали в таксомоторному режимі і перевозили в середньому 384 тис. пасажирів на добу.

Перевезення пасажирів комунальним транспортом загального користування


Показники

1996

1997

1998

1999

2000

2001 очік

2002 прогноз

Перевезено пасажирів комунальним транспортом за рік всього, млн осіб

810,7

896,9

1257,4

1404,9

1442,5

1444,0

1470,7

в т. ч.: трамваями та тролейбусами

205,2

386,0

488,0

554,4

571,6

555,0

547,0

метрополітеном

268,2

265,6

434

479,1

505,5

543,0

561,5

автобусами загального користування (в т. ч. мікроавтобусами)

337,3

245,3

335,4

371,4

365,4

346,0

362,2

Темпи росту кількості перевезених пасажирів у % до попереднього року, всього

100,1

110,6

151,3

103,5

102,7

100,1

101,8

в т. ч.: трамваями та тролейбусами

97,9

188,1

126,4

113,6

103,1

97,1

98,6

метрополітеном

94,1

99,0

163,4

110,4

105.5

107,4

103,4

автобусами загального користування (в т. ч. мікроавтобусами)

108,3

72,7

136,7

110,7

98,4

94,7

104,7

Питома вага перевезень пасажирів комунальним транспортом, %:

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

трамваями та тролейбусами

25,3

43,1

38,8

39,5

39,6

38,4

37,2

метрополітеном

33,1

29,6

34,5

34,1

35,1

37,6

38,2

автобусами загального користування (в т. ч. мікроавтобусами)

41,6

27,3

26,7

26,4

25,3

24,0

24,6


Протягом поточного року було придбано 174 одиниці рухомого складу:
100 автобусів надвеликої місткості (що були в ужитку), 5 автобусів МАЗ надвеликої місткості, 31 автобус ЛАЗ великої місткості, 36 тролейбусів, 8 вагонів метрополітену.
Продовжувалися роботи з удосконалення маршрутної мережі міста:
відкрито три тролейбусні та три автобусні маршрути, подовжено 6 автобусних та 2 тролейбусні маршрути, ліквідовано 4 трамвайні маршрути.
Реконструйовано головний і приміський залізничні вокзали ст. “Київ-Пасажирський”, побудовано новий вокзальний комплекс “Південний”. Здійснено значний обсяг робіт з будівництва транспортних розв’язок. Введено в експлуатацію транспортний стиковочний вузол “Видубичі”, до складу якого увійшли станція метро “Видубичі”, автостанція приміського сполучення, кінцеві зупинки кількох міських тролейбусних та автобусних маршрутів.

Характеристика транспортних магістралей та рухомого складу комунального транспорту загального користування


Показники

1996

1997

1998

1999

2000

2001 очік

2002 прогноз

Довжина автомобільних шляхів загального користування (на кінець року), км

1561

1564

1579,5

1583,7*

1584,6*

1584,6*

1604,8

в тому числі з твердим покриттям

1522

1526

1529,6

1534,0*

1550,0*

1551,0*

1551,0

Довжина трамвайних колій (на кінець року), км

286,9

286,7

291

286,2

279,6

283,1

270,5

Кількість пасажирських трамвайних вагонів

681

645

629

612

582

565

557

Довжина тролейбусної контактної мережі(на кінець року), км

329,4

330,1

324,2

324,6

341,9

389,4

422,4

Кількість пасажирських тролейбусів

672

661

643

623

583

579

561

Кількість пасажирських автобусів (в т. ч. мікроавтобусів)

1754

2115

2537

2312

2202

1901

1912

Кількість станцій метрополітену

38

39

39

39

40

40

42

Довжина експлуатаційної колії метрополітену (на кінець року), км

48,9

48,9

48,9

48,9

51,6

51,6

55,0

Кількість пасажирських вагонів метрополітену

537

542

557

564

572

583

618


* За даними КО “Київміськгідрошляхміст”Iншi документи:
 

Розпорядження № 1846 від 11 жовтня 2018 року
Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 грудня 2016 року № 1346 «Про стипендію голови Київської міської державної адміністрації видатним спортсменам міста Києва»


Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2018 року № 1887
Про затвердження Порядку функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності


Розпорядження № 1571 від 28 серпня 2018 року
Про видачу ПРИВАТНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) «ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ГІМНАЗІЯ «КІДСЛАЙФ СКУЛ» ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти


Розпорядження № 1570 від 28 серпня 2018 року
Про видачу ЗАКЛАДУ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА ПЕРСОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ «СЛАВІЯ» ІМЕНІ ВІКТОРА СОЛОМЕНКА ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти


Розпорядження № 1714 від 18 вересня 2018 року
Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії, постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»


Розпорядження № 1067 від 19 червня 2018 року
Про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ «ЛІЦЕЙ «ЕКОЛОГІЯ І КУЛЬТУРА» ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти


Розпорядження № 1282 від 19 липня 2018 року
Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії комунальному підприємству виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго»


Розпорядження № 1070 від 19 червня 2018 року
Про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ «ЛІЦЕЙ «ЕКОЛОГІЯ І КУЛЬТУРА» ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти


Розпорядження № 1006 від 11 червня 2018 року
Про встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІОС»


Розпорядження № 902 від 29 травня 2018 року
Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15 травня 2003 року № 810


images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |Fatal error: Class 'SAPE_client' not found in /spacenew/www/kreschatic.kiev.ua/index.php on line 211