Логотип видання 'Хрещатик'

images
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама  | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
images
Новини
  images
13 вересня 2019 року, п'ятниця  №55 (5247) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS   |    |    |    


Нормативно-правовi акти 
19/11/2003
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 2171 від 19.11.2003 р., зареєстровано в Київському міському управлінні юстиції

Про затвердження Положення про порядок проведення контрольних обмірів на об'єктах будівництва, капітального ремонту (ремонту), реставраціїВраховуючи розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21 червня 2001 року № 1273 "Про деякі питання здійснення в місті Києві державного контролю за станом фінансової дисципліни" щодо надання службі "Київдержекспертиза" додаткових повноважень на проведення контрольних обмірів на об'єктах будівництва, капітального ремонту (ремонту), реставрації, які фінансуються із залученням коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів (міського та районних бюджетів міста Києва), для здійснення контролю за відповідністю обсягів виконаних робіт, затвердженій проектно-кошторисній документації та фактично сплаченим (або поданим до сплати) обсягам робіт:

1. Затвердити Положення про порядок проведення контрольних обмірів на об'єктах будівництва, капітального ремонту (ремонту), реставрації, що додається.
2. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) при формуванні проекту бюджету міста Києва на 2004 рік та наступні роки розглянути можливість щодо виділення асигнувань на фінансування робіт із проведення контрольних обмірів на об'єктах будівництва, капітального ремонту, реставрації, що здійснюються із залученням бюджетних коштів, відповідно до нормативів визначення загальної вартості проведення контрольних обмірів на об'єктах будівництва, капітального ремонту (ремонту), реставрації, що додаються.
3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження Київської міської державної адміністрації від 09.10.2001 № 2137 “Про затвердження Положення про порядок проведення контрольних обмірів на об'єктах будівництва, капітального ремонту (ремонту), реставрації".
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації — начальника Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Падалку В. М.

Міський голова О. Омельченко
Затверджено розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 19 листопада 2003 року № 2171
Зареєстровано в Київському міському управлінні юстиції 15 грудня 2003 року за № 87/573

ПОЛОЖЕННЯ


про порядок проведення контрольних обмірів на об'єктах будівництва, капітального ремонту (ремонту), реставрації


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Контрольні обміри на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкція, розширення, технічне переоснащення, надалі — будівництво), капітального ремонту (ремонту), реставрації, що споруджуються із залученням коштів Державного бюджету України, місцевого бюджету (міського та районних бюджетів міста Києва), виконує Київська міська служба Української інвестиційної експертизи (служба "Київдержекспертиза").
Підставою для виконання контрольних обмірів є план проведення контрольних обмірів на відповідний календарний рік, що затверджується замовником контрольних обмірів в межах його повноважень за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.
У разі, якщо видатки на проведення контрольних обмірів передбачаються в бюджеті міста Києва на відповідний період, повноваження щодо виконання функцій із проведення контрольних обмірів надаються службі "Київдержекспертиза" від головного розпорядника бюджетних коштів, якому затверджені відповідні бюджетні призначення. При цьому план проведення контрольних обмірів на відповідний період затверджується головним розпорядником бюджетних коштів.
2. На об'єктах будівництва, що споруджуються за рахунок інших джерел фінансування та суб'єктами іншої форми власності, контрольні обміри можуть проводитись на договірних засадах в порядку, визначеному цим Положенням.
Підставою для проведення контрольного обміру на зазначених об'єктах є укладений з замовником контрольного обміру відповідний договір.
3. Контрольні обміри виконуються з метою перевірки відповідності обсягів виконаних робіт (будівельно-монтажних та проектно-вишукувальних) затвердженій передпроектній (техніко-економічні обґрунтування і техніко-економічні розрахунки інвестицій, ескізні проекти) чи проектно-кошторисній документації (проекти, робочі проекти, робоча документація) робочим кресленням та фактично сплаченим (або поданим до сплати) обсягам робіт шляхом безпосередніх обмірів в натурі та документальної перевірки.
При виконанні контрольних обмірів встановлюється:
— відповідність звітних даних показникам, що обумовлені контрактами (договорами), довідками про вартість виконаних підрядних робіт та витрат, актами приймання виконаних підрядних робіт (будівельно-монтажних та проектно-вишукувальних);
— відповідність робочої документації затвердженій стадії проектно-кошторисної документації;
— відповідність виконаних обсягів робіт робочій документації;
— відповідність фактично сплачених робіт виконаним обсягам робіт (будівельно-монтажним та проектно-вишукувальним).
Контрольні обміри виконуються згідно з затвердженим планом та наказом по службі "Київдержекспертиза".
4. На об'єктах, на яких обсяги і методи виконання робіт уточнюються в процесі виконання робіт, а також на тих, що фінансуються без кошторису, на підставі робочих креслень за одиничними розцінками і цінниками на монтаж обладнання, контрольні обміри виконуються за вже виконаними та оплаченими роботами з початку їх виконання.
5. Виконання контрольного обміру на об'єкті, що прийнятий в експлуатацію, може здійснюватись не пізніше трьох років після прийняття його в експлуатацію в порядку, визначеному цим Положенням.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СЛУЖБИ "КИЇВДЕРЖЕКСПЕРТИЗА"


6. При виконанні контрольних обмірів служба "Київдержекспертиза" має такі основні функціональні обов'язки:
— повідомляє в установленому порядку учасників контрольного обміру (інвестора, замовника, генпідрядчика, генпроектувальника, при необхідності — інших учасників інвестиційної діяльності) (надалі — учасники контрольного обміру) про проведення контрольного обміру;
— складає акт контрольного обміру та протоколи перерахунку вартості робіт за результатами контрольного обміру;
— підписує акт контрольного обміру, протоколи перерахунку вартості робіт разом з учасниками контрольного обміру, а у разі нез'явлення (або відмови від підписання) зазначених учасників, робить відповідну відмітку в цих документах і сповіщає про це замовника контрольного обміру для вжиття відповідних заходів;
— вручає учасникам контрольного обміру примірники акта контрольного обміру негайно після його складання;
— розглядає протягом десяти робочих днів письмові заперечення учасників контрольного обміру, подані не пізніше десяти днів, а по деяких складних об'єктах — п'ятнадцяти робочих днів з дати вручення акта контрольного обміру.
7. Служба "Київдержекспертиза" має право:
— одержувати від відповідних управлінь та інших підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) перелік об'єктів будівництва, капітального ремонту (ремонту), реставрації та інформацію щодо обсягів запланованих робіт і термінів введення об'єктів в експлуатацію, звертатись з аналогічних питань до замовників контрольних обмірів згідно з цим Положенням;
— залучати у разі необхідності за договорами окремих спеціалістів для участі у виконанні контрольного обміру;
— перевіряти відповідність виконаних обсягів будівельно-монтажних робіт, зазначених в актах виконаних робіт, фактично виконаним обсягам та їх відповідність робочим кресленням;
— перевіряти відповідність виконаних обсягів будівельно-монтажних робіт, зазначених в актах виконаних робіт, звітам про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма М-29), та оборотним відомостям матеріальних цінностей (форма М-19);
— перевіряти обсяги фактично виконаних проектно-вишукувальних робіт відповідно до ДБН Д. 1.1-7-2000;
— в разі ненадання для проведення контрольного обміру матеріалів (документів) або надання їх в неповному обсязі сповіщати про це замовника контрольного обміру;
— безперешкодного доступу на об'єкти, що підлягають контрольним обмірам;
— одержувати від усіх учасників інвестиційної діяльності контракти (договори) на виконання робіт і додаткові угоди до них по об'єктах, що перевіряються, дані щодо джерел та структури інвестицій;
— одержувати від учасників контрольного обміру виконавчу, статистичну, бухгалтерську, архівну та іншу документацію, пов'язану з виконанням контрольного обміру, згідно з пунктами 8 і 9 цього Положення;
— вимагати від генпідрядчика в разі відсутності актів на приховані роботи розкриття конструктивних елементів за його рахунок для фактичної оцінки робіт і стану конструкцій;
— одержувати від посадових і матеріально відповідальних осіб письмові пояснення з питань, що виникають при виконанні контрольного обміру;
— сповіщати про завищення обсягів та (або) вартості фактично виконаних робіт замовника контрольного обміру.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОГО ОБМІРУ


8. Служба "Київдержекспертиза" повідомляє у письмовій формі згідно з додатком 2 до цього Положення учасників контрольного обміру (при необхідності — інших учасників інвестиційної діяльності), не пізніше ніж за три робочі дні про час і місце проведення контрольного обміру та необхідність призначення ними відповідальних представників (бажано безпосередньо відповідальних за виконання робіт на об'єкті) для участі в його проведенні, а також перелік документації, яку необхідно надати для виконання контрольного обміру.
Учасники контрольного обміру у триденний термін після одержання повідомлення забезпечують надання:
— довідки про основні дані будови (об'єкта) (додаток 3 до цього Положення);
— реєстрів вартості виконаних робіт на будові (об'єкті) за періоди (додаток 4 до цього Положення);
— наказу про призначення відповідальних представників для участі в проведенні контрольного обміру на об'єкті (додаток 5 до цього Положення).
Інша документація, що зазначена в пункті 9 цього Положення, надається безпосередньо в процесі виконання контрольного обміру.
Служба "Київдержекспертиза" зобов'язана прийняти та зареєструвати передану документацію.
9. Службі "Київдержекспертиза" для виконання контрольного обміру надаються:
9.1. Інвестиційні контракти з зазначенням структури інвестицій, контракти (договори) на виконання робіт і додаткові угоди до них усіх учасників інвестиційного процесу.
9.2. Висновок комплексної державної експертизи.
9.3. Затверджена передпроектна або проектна документація, а також робочі креслення та кошториси до них.
9.4. Проекти виконання робіт.
9.5. Акти на додаткові роботи, які виникли в період виконання робіт, дефектні акти.
9.6. Розпорядчі документи про затвердження передпроектної або проектно-кошторисної документації.
9.7. Протоколи тендерних комісій.
9.8. Ліцензія на право виконання робіт в галузі будівництва.
9.9. Дозвіл на виконання будівельно — монтажних робіт.
9.10. Журнал авторського нагляду.
9.11. Загальний журнал робіт.
9.12. Спеціальні журнали з окремих видів робіт.
9.13. Акти огляду прихованих робіт.
9.14. Акти проміжного прийняття конструкцій, що впливають на характеристики міцності будівель та споруд.
9.15. Акти і журнали інструментальних, в тому числі маркшейдерських і геодезичних замірів.
9.16. Матеріали інженерних вишукувань і гідрогеологічних досліджень.
9.17. Акти технічних обстежень будинків, будівель, споруд, що реконструюються (капітально ремонтуються, реставруються).
9.18. Журнали екскавації, буріння, забивання паль, бетонування і т. ін.
9.19. Паспорти переданого до монтажу обладнання.
9.20. Розрахунки договірної ціни з відповідними обґрунтовуючими матеріалами, оформленими у встановленому порядку.
9.21. Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат (форма КБ-3).
9.22. Акти приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в).
9.23. Акти здачі-приймання проектно-вишукувальних робіт.
9.24. Журнал обліку виконаних робіт (форма КБ-6).
9.25. Журнал-ордер № 10-С.
9.26. Звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма М-29).
9.27. Звіти про рух матеріальних цінностей (форма М-19).
9.28. Накладні на придбання матеріалів і товарно-транспортні накладні на їх перевезення.
9.29. Контракти на придбання матеріалів і конструкцій.
9.30. Калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів.
9.31. Наряди робітників, дорожні листи водіїв.
9.32. Матеріали, що обґрунтовують витрати замовника, пов'язані з веденням робіт і утриманням його служби, та витрати на виконання проектно — вишукувальних робіт.
9.33. Акти робочих комісій.
9.34. Акти приймання в експлуатацію державними (технічними) приймальними комісіями закінчених будівництвом, капітальним ремонтом, реставрацією будівель, споруд.
9.35. Іншу документацію, пов'язану з виконанням будівельних робіт, в тому числі документи первинного обліку та статистичної звітності.
10. Замовник зобов'язаний забезпечити представникам служби "Київдержекспертиза" у разі необхідності відповідне приміщення для проведення контрольного обміру та сприяти його виконанню.
11. При виконанні контрольних обмірів служба "Київдержекспертиза" виконує перевірку актів виконаних будівельно-монтажних робіт за формою КБ-2в згідно з державними будівельними нормами України, що затверджувались Держбудом України в період виконання будівельно-монтажних робіт.
12. При виконанні контрольних обмірів служба "Київдержекспертиза" виконує перевірку актів здачі-приймання виконаних проектно-вишукувальних робіт згідно з державними будівельнми нормами України, що затверджувались Держбудом України в період виконання проектно-вишукувальних робіт.
13. При виконанні контрольних обмірів перевіряється вартість виконаних та сплачених робіт з початку їх виконання, в подальшому контрольним обмірам підлягають роботи, виконані після проведення попередніх контрольних обмірів. У випадках, якщо по окремих конструктивних елементах або видах робіт неможливо визначити обсяги, виконані після попереднього контрольного обміру, перевіряється весь обсяг з початку виконання робіт. До акта контрольного обміру відносно таких конструктивних елементів або видів робіт включається лише різниця між обсягом і вартістю робіт, виконаних з початку виконання робіт, і обсягом та вартістю робіт, встановлених попереднім контрольним обміром.
14. Перевірка обсягів прихованих робіт (засипані фундаменти, траншеї з закладеними в них трубопроводами, інше, перераховане у будівельних нормах і правилах або в технічних умовах на виконання і приймання будівельних та монтажних робіт), здійснюється по актах огляду прихованих робіт, а при їх відсутності — обсяги виконаних робіт враховуються по робочих кресленнях, в окремих випадках приховані роботи підлягають розкриттю за рахунок генпідрядчика.
15. В акті контрольного обміру як завищення відображаються обсяги та види робіт:
— які в натурі не виконувались, але відображені в актах приймання виконаних підрядних робіт;
— які не відповідають робочій документації;
— які недостовірно зазначені в звітах, зокрема, утаювання тієї чи іншої частки виготовленої продукції, виконаних обсягів робіт (резервування), матеріальних ресурсів, устаткування тощо;
— які виконані частково, а розрахунки здійснені як за повністю закінчені;
— об'єкти або етапи робіт, де встановлено, що об'єкти або етапи робіт завершені не повністю;
— які не співпадають між даними первинного обліку і даними звітності;
— у випадках, коли об'єкти будівництва за рішенням державної (технічної) приймальної комісії приймаються в експлуатацію з недоробками, які не заважають нормальній експлуатації об'єкта та до моменту введення в експлуатацію не можуть бути усунені, а вартість робіт оплачена або пред'явлена до сплати з урахуванням вартості робіт з усунення недоробок;
— по яких при контрольних обмірах на об'єктах, прийнятих державною (технічною) приймальною комісією в експлуатацію без зазначення наявності недоробок, встановлено факти невиконання окремих робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією і сплачених по актах приймання виконаних робіт;
— по яких звітність підписана посадовими особами, підписи яких не передбачені на бланках відповідних форм обліку виконаних робіт;
— які виконані з порушенням вимог ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва", ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) "Основні вимоги до проектної та робочої документації", ДБН Д. 1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва";
— з яких для проведення контрольного обміру не надано матеріалів (документів) або надано їх в неповному обсязі на обсяг виконаних робіт, зазначених у звітних документах.
16. При визначенні завищень вартості виконаних робіт не допускається залік вартості виконаних робіт, які не включені в акти приймання виконаних підрядних робіт.
17. Якщо при проведенні контрольного обміру з'ясовується, що у процесі виконання робіт внесено зміни щодо методів виконання робіт, заміни за погодженням з замовником (інвестором) і генпроектувальником матеріалів, конструкцій, інших технічних рішень, що здешевлюють роботи в порівнянні з раніше затвердженою проектно-кошторисною документацією без зниження міцності та експлуатаційних якостей об'єкта, то в акт контрольного обміру включається вартість фактично виконаних робіт.
Якщо такі зміни обумовлюють подорожчання робіт, то в акт контрольного обміру включається вартість із затвердженої проектно-кошторисної документації.
Якщо такі зміни знижують міцність або експлуатаційні якості об'єкта, то такі обсяги робіт відображаються в акті контрольного обміру як завищення вартості.
18. При перевірці правильності оплати робіт із монтажу обладнання встановлюється відповідність типу, марки, ваги змонтованого обладнання зазначеному в актах приймання. У разі виявлення невідповідності в акті контрольного обміру зазначається вартість фактично встановленого обладнання в межах затвердженої кошторисної вартості. Роботи із монтажу обладнання вважаються завершеними лише за наявності актів про його випробування у неробочому режимі, а при необхідності — під навантаженням. За відсутності зазначених актів вартість робіт із монтажу не підлягає зарахуванню до загального обсягу виконаних робіт.

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ, РОЗГЛЯДУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ АКТІВ КОНТРОЛЬНИХ ОБМІРІВ


19. Результати контрольного обміру відображаються в акті контрольного обміру (додаток 6 до цього Положення). Акт підписують інвестор, замовник, генпідрядчик, генпроектувальник.
20. У випадку неявки когось із учасників контрольного обміру для участі у складанні та підписанні акта контрольного обміру службою "Київдержекспертиза" робиться про це відмітка в акті. Цей акт підписується службою "Київдержекспертиза" і присутніми учасниками контрольного обміру.
Примірники підписаного представниками акта контрольного обміру служба "Київдержекспертиза" негайно вручає учасникам контрольного обміру (в тому числі і в разі не підписання їх представниками цього акта).
21. При незгоді з викладеним в акті контрольного обміру інвестор, замовник, генпідрядчик, генпроектувальник, інші учасники контрольного обміру надають службі "Київдержекспертиза" заперечення у письмовій формі не пізніше десяти робочих днів, а по деяких складних об'єктах — п'ятнадцяти днів з дня вручення акта.
Якщо письмові заперечення не надані у встановлений термін, то акт контрольного обміру підлягає затвердженню службою "Київдержекспертиза" без їх урахування.
У разі надходження письмових заперечень служба "Київдержекспертиза" розглядає їх протягом десяти днів та затверджує акт контрольного обміру або приймає інше рішення (щодо проведення додаткових контрольних обмірів, внесення змін до акта тощо).
Термін затвердження акта контрольного обміру службою "Київдержекспертиза" не повинен перевищувати двадцяти робочих днів, а по деяких складних об'єктах — не більше двадцяти п'яти робочих днів з дня вручення його учасникам контрольного обміру, якщо не прийнято інше рішення.
22. За результатами контрольного обміру служба "Київдержекспертиза" у разі виявлення порушень направляє разом із затвердженим актом контрольного обміру висновки та пропозиції замовнику контрольного обміру для вжиття необхідних заходів, пов'язаних з виявленими порушеннями (в т. ч. для корегування статистичної звітності).
23. Спірні питання, пов'язані з виконанням контрольного обміру, вирішуються в порядку, визначеному цим Положенням та нормативними актами України.

Заступник голови Київської
міської державної адміністрації — керівник апарату Б. Стичинський
Додатки № 1—5 не друкуються. Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Iншi документи:
 

Рішення № 58/719 від 8 лютого 2007 року
Про тарифи на житлово-комунальні послуги


Рішення № 421/2997 від 26 травня 2005 року
Про передачу у власність товариству з обмеженою відповідальністю “ВВ Інвест” нежилих будівель на вулиці Старовокзальній, 11 у Шевченківському районі міста Києва та надання дозволу на їх знесення


Рішення Київської міської ради № 513/7169 від 4 квітня 2019 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»


Рішення Київської міської ради № 222/6273 від 29 листопада 2018 року
Про внесення змін до таблиці N 1 до додатка 5 до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві"


Рішення Київської міської ради № 1544/5608 від 2 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 839/7075 «Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Ленінградська площа» у Дніпровському районі м. Києва»


Рішення Київської міської ради № 1537/5601 від 27 вересня 2018 року
Про заходи, спрямовані на врегулювання питань, пов’язаних із закладами освіти Голосіївського району міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1746/5810 від 9 жовтня 2018 року
Про заходи щодо впорядкування та забезпечення утримання в належному стані Державного Прапора України на території міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1745/5809 від 9 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 квітня 2013 року № 104/9161 «Про запровадження у місті Києві багатофункціональної електронної картки «Картка киянина»


Рішення Київської міської ради № 1737/5801 від 2 жовтня 2018 року
Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 5270 кв. м на вул. Анрі Барбюса у Печерському районі м. Києва, укладеного 19 березня 2007 року між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «Градобуд», зареєстрованого 26 квітня 2007 року


Рішення Київської міської ради № 1744/5808 від 9 жовтня 2018 року
Про реорганізацію Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання


images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |Fatal error: Class 'SAPE_client' not found in /spacenew/www/kreschatic.kiev.ua/index.php on line 211