Логотип видання 'Хрещатик'

images
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама  | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
images
Новини
  images
13 вересня 2019 року, п'ятниця  №55 (5247) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS   |    |    |    


Нормативно-правовi акти 
00/00/0000

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ” ПРИ ПОВТОРНОМУ ГОЛОСУВАННІ 26 ГРУДНЯ 2004 РОКУЗважаючи на Рішення Верховного Суду України від 3 грудня 2004 року (n0090700-04), а також з метою забезпечення реалізації громадянами України їх конституційних виборчих прав, дотримання засад загальних, рівних, вільних і справедливих виборів, законності, прозорості та відкритості виборчого процесу як основних принципів виборчого права, встановлених Конституцією України (254к/96-ВР) та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Верховна Рада України

постановляє:


I. Встановити, що Закон України “Про вибори Президента України” (474-14) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 20-21, ст. 291) при підготовці, проведенні повторного голосування 26 грудня 2004 року та встановленні його результатів застосовується з такими особливостями:
Стаття 1. 1. Верховна Рада України за поданням Президента України призначає новий склад Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому Конституцією України (254к/96-ВР) та Законом України “Про Центральну виборчу комісію” (1932-15), з дотриманням вимог, визначених цією статтею.
2. Президент України вносить до Верховної Ради України подання про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії, а також одночасно вносить подання про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії.
3. Верховна Рада України розглядає та приймає рішення за поданнями Президента України, передбаченими частиною другою цієї статті, невідкладно після їх внесення.
Стаття 2. 1. Центральна виборча комісія після призначення її членів відповідно до статті 1 цього Закону не пізніш як за 8 днів до дня повторного голосування утворює територіальні виборчі комісії.
2. Територіальна виборча комісія утворюється у складі голови, секретаря та членів комісії (разом 10 осіб) у порядку, встановленому статтею 23 Закону України “Про вибори Президента України” (474-14), з особливостями, встановленими цією статтею.
3. Дільничні виборчі комісії утворюються відповідними територіальними виборчими комісіями не пізніш як за 6 днів до дня повторного голосування в порядку, встановленому статтею 24 Закону України “Про вибори Президента України” (474-14), з особливостями, встановленими цією статтею, у складі голови, секретаря та членів комісії:
разом 12 осіб — для дільниць з кількістю виборців до 1500 осіб;
разом 16 осіб — для дільниць з кількістю виборців понад 1500 осіб.
4. Кандидати на пост Президента України, які включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування (далі — кандидати), або їх довірені особи у загальнодержавному виборчому окрузі не пізніш як за 10 днів до дня повторного голосування вносять до Центральної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій — не більше п’яти осіб до кожної комісії від кожного з кандидатів.
5. Довірені особи кандидата не пізніш як за 7 днів до дня повторного голосування вносять до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій — відповідно не більше шести або восьми кандидатур до кожної комісії від кожного з кандидатів залежно від чисельності дільничної виборчої комісії, встановленої частиною третьою цієї статті.
6. У разі якщо кількість запропонованих кандидатур менша від встановленої частинами другою та третьою цієї статті, відповідна виборча комісія утворюється в кількості, що відповідає кількості поданих кандидатур. Кандидат, який не використав можливість подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної виборчої комісії, може подати такі кандидатури не пізніш як за два дні до дня повторного голосування.
7. При формуванні складу територіальних та дільничних виборчих комісій вимога щодо обов’язковості проживання члена виборчої комісії у межах відповідного територіального виборчого округу або міста, на території якого розташований цей округ (частина шоста статті 23 та частина десята статті 24 Закону України “Про вибори Президента України” (474-14), не застосовується.
8. До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної в стаціонарному лікувальному закладі, не можуть бути включені працівники цього закладу.
9. Рішення про внесення змін до складу виборчих комісій приймається не пізніш як за два дні до дня повторного голосування. Рішення відповідних виборчих комісій про дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії, прийняті пізніше ніж за два дні до дня проведення повторного голосування, є недійсними.
10. Рішення про дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того ж кандидата.
11. При утворенні територіальних виборчих комісій Центральна виборча комісія забезпечує для кожного кандидата рівну кількість посад голови та секретаря територіальних виборчих комісій (з можливим відхиленням від рівної кількості не більше ніж на одну посаду відповідно голови або секретаря комісії). Голова та секретар територіальної виборчої комісії повинні бути представниками різних кандидатів.
12. При утворенні дільничних виборчих комісій у межах територіального виборчого округу забезпечується рівна кількість посад голови та секретаря дільничних виборчих комісій (з можливим відхиленням від рівної кількості не більше ніж на одну посаду відповідно голови або секретаря комісії) окремо для малих, середніх та великих виборчих дільниць. Голова та секретар дільничної виборчої комісії повинні бути представниками різних кандидатів.
13. Голосування виборців на закордонних виборчих дільницях організовують і проводять дільничні виборчі комісії у тому ж складі, що був станом на 20 листопада 2004 року. У разі вибуття окремих членів із складу зазначених комісій нові кандидатури до їх складу не включаються.
Стаття 3. 1. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 6 днів до дня повторного голосування забезпечує виготовлення двох примірників списку виборців для повторного голосування на кожній звичайній виборчій дільниці на основі списку виборців, що використовувався під час голосування 31 жовтня 2004 року, з урахуванням уточнень, внесених до нього в порядку, встановленому Законом України “Про вибори Президента України” (474-14). Особи, включені до списку виборців на підставі відкріпних посвідчень, до списку виборців для повторного голосування не включаються.
2. Список виборців має наскрізну нумерацію виборців та наскрізну нумерацію аркушів. Підписи голови та секретаря територіальної виборчої комісії, печатка комісії ставляться на кожному аркуші списку виборців.
3. Дільнична виборча комісія отримує від територіальної виборчої комісії один примірник списку виборців для повторного голосування не пізніше наступного дня після його виготовлення і невідкладно надає його для загального ознайомлення. Уточнення списку виборців проводиться в порядку, встановленому статтями 34-35 Закону України “Про вибори Президента України” (474-14). При цьому зміни до списку виборців на підставі відкріпних посвідчень не вносяться.
4. Відповідні органи реєстрації актів громадянського стану надають кожній дільничній виборчій комісії списки осіб, які проживали на території цієї дільниці та померли після 31 березня 2002 року. При виявленні даних про таких осіб у списку виборців вони виключаються із списку шляхом їх викреслення, що засвідчується підписами голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі “Примітка”.
5. Виключення із списку даних про осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується підписами голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі “Примітка”.
6. Для контролю за списками виборців довірена особа кандидата має право отримати у відповідній територіальній чи дільничній виборчій комісії копію списку виборців по кожній виборчій дільниці відповідного територіального виборчого округу на паперовому та (або) електронному носії.
7. Голова та секретар дільничної виборчої комісії у день голосування мають право виправляти неточності та технічні описки у списку виборців, а саме: неправильне написання прізвища, імені, по батькові, дати народження (крім виборців 1986 року народження), номера будинку, квартири місця проживання — у разі, якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку внесено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування на виборах Президента України. Таке виправлення засвідчується підписами голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі “Примітка”.
8. Включення виборця до списку виборців у день голосування може здійснюватися лише на підставі рішення суду.
9. Список виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній в стаціонарному лікувальному закладі, складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за три дні до дня повторного голосування на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, та заяв виборців про виключення із списку виборців за місцем проживання і про намір голосувати на цій дільниці.
10. Для голосування виборців на закордонних виборчих дільницях використовуються списки виборців, виготовлені на підставі списків виборців для голосування 21 листопада 2004 року. Уточнення списків виборців проводиться у порядку, встановленому статтею 35 Закону України “Про вибори Президента України” (474-14).
Стаття 4. 1. Відкріпні посвідчення виготовляються у кількості 0,5 відсотка від кількості виборців, внесених до списків виборців.
2. На бланку відкріпного посвідчення передбачається місце для: номерів територіального виборчого округу та виборчої дільниці, де воно було видане; номера територіального виборчого округу, в якому виборець має намір проголосувати; прізвищ та підписів членів дільничної виборчої комісії — представників обох кандидатів, які видали посвідчення; печатки дільничної виборчої комісії; підпису виборця, який отримав відкріпне посвідчення.
3. Відкріпне посвідчення видається виборцю на підставі одного з документів, зазначеного в пунктах 1, 7, 8 частини другої статті 2 Закону України “Про вибори Президента України” (474-14), та власноручно написаної заяви, в якій зазначаються причина, з якої він не може проголосувати за місцем свого проживання, номер територіального виборчого округу, в якому він має намір проголосувати у день повторного голосування. Така заява може бути подана виборцем не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування.
4. При видачі відкріпного посвідчення у пред’явленому відповідно до частини третьої цієї статті документі на сторінці “Особливі відмітки” або в іншому придатному для цього місці проставляється відмітка: “Видане відкріпне посвідчення № (із зазначенням номера відкріпного посвідчення)”, а також зазначаються: дата, коли зроблена відмітка, номер територіального виборчого округу та виборчої дільниці, на якій видане відкріпне посвідчення. Відмітка засвідчується підписами двох членів дільничної комісії — представників обох кандидатів — із зазначенням їх прізвищ та скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії. У списку виборців у графу “Підпис виборця” заносяться дата видачі та номер відкріпного посвідчення, у графі “Примітка” ставляться підписи членів дільничної виборчої комісії, які видали відкріпне посвідчення.
5. О 20 годині останньої п’ятниці перед днем повторного голосування дільнична виборча комісія встановлює кількість виборців, які отримали відкріпні посвідчення, підраховує кількість наявних невикористаних бланків відповідних відкріпних посвідчень та погашає їх. В акті, який складається відповідно до частини шостої статті 75 Закону України “Про вибори Президента України” (474-14), також зазначаються номери територіальних виборчих округів, у яких мають намір проголосувати виборці, які отримали відкріпні посвідчення, та кількість таких виборців по кожному територіальному виборчому округу. Акт складається в двох примірниках, один з яких невідкладно передається до територіальної виборчої комісії, другий примірник акта зберігається у дільничній виборчій комісії разом з виборчою документацією. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 16 годин до початку голосування подає до Центральної виборчої комісії зведену інформацію про кількість виданих відкріпних посвідчень усіма дільничними виборчими комісіями відповідного територіального виборчого округу та про кількість виборців, які мають намір проголосувати у кожному територіальному виборчому окрузі. Центральна виборча комісія не пізніш як за 12 годин до початку голосування подає до відповідних територіальних виборчих комісій інформацію про очікувану кількість виборців, які голосуватимуть за відкріпними посвідченнями, а також оприлюднює її на своєму офіційному веб-сайті.
Стаття 5. 1. Виборець, який має намір проголосувати на підставі відкріпного посвідчення, звертається не пізніше 12 години останньої суботи перед днем повторного голосування до територіальної виборчої комісії територіального виборчого округу, зазначеного на відкріпному посвідченні, із заявою, яка подається разом з відкріпним посвідченням та документом, в якому зроблено відмітку про видачу відкріпного посвідчення.
2. Територіальна виборча комісія складає список виборців, які мають намір проголосувати за відкріпними посвідченнями. Прізвище виборця вноситься до списку виборців із зазначенням у графі “Примітка” номера відкріпного посвідчення та проставленням підписів двох членів територіальної виборчої комісії і представників обох кандидатів. Виборець не включається до списку виборців, якщо відкріпне посвідчення неналежно оформлене або записи в ньому не відповідають записам у відмітці про отримання посвідчення відповідно до частини четвертої статті 4 цього Закону.
3. При включенні виборця до списку виборців на підставі відкріпного посвідчення відмітка про отримання відкріпного посвідчення, передбачена частиною четвертою статті 4 цього Закону, погашається шляхом закреслення відтиску печатки дільничної виборчої комісії, що видала відкріпне посвідчення, із зазначенням дати погашення та проставленням підписів членів територіальної виборчої комісії — представників обох кандидатів, які включили виборця до списку виборців.
4. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 7 днів до дня повторного голосування визначає в межах територіального виборчого округу одну з найближче розташованих велику або середню звичайну виборчу дільницю, на якій будуть голосувати виборці, включені до списку виборців на підставі відкріпних посвідчень.
5. Список виборців, складений територіальною виборчою комісією відповідно до цієї статті, передається двома членами цієї виборчої комісії — представниками обох кандидатів — до дільничної виборчої комісії визначеної відповідно до частини четвертої цієї статті виборчої дільниці не пізніше 14 години останньої суботи перед днем повторного голосування. Така передача засвідчується актом, що складається за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Цей список є невід’ємною частиною списку виборців для повторного голосування на відповідній дільниці. Нумерація виборців та нумерація аркушів у цьому списку ведеться окремо від нумерації виборців та нумерації аркушів у списку виборців, отриманому дільничною виборчою комісією відповідно до частини третьої статті 3 цього Закону.
Стаття 6. 1. Голосування за межами приміщення для голосування може здійснюватися лише виборцями, які є інвалідами першої групи і не здатні пересуватися самостійно. Власноручно написана таким виборцем заява з проханням забезпечити йому голосування за межами приміщення для голосування має бути подана до дільничної виборчої комісії разом із засвідченою у встановленому законом порядку копією його пенсійного посвідчення або виданої йому довідки медико-соціальної експертної комісії не пізніше 12 години дня, що передує дню голосування.
2. Голосування за межами приміщення для голосування організовують два члени дільничної виборчої комісії — представники обох кандидатів. Забороняється проведення голосування одночасно більш як з однією переносною малою скринькою.
Стаття 7. Приміщення для голосування на спеціальній виборчій дільниці повинно мати відкритий доступ для членів виборчої комісії, офіційних спостерігачів та представників засобів масової інформації. Керівники відповідних закладів, установ, командири військових частин (формувань), де утворені такі дільниці, зобов’язані забезпечити доступ членів виборчої комісії, виборців, включених до списку виборців цієї виборчої дільниці, офіційних спостерігачів та представників засобів масової інформації до приміщення для голосування.
Стаття 8. 1. Офіційні спостерігачі, які були зареєстровані для здійснення повноважень, передбачених Законом України “Про вибори Президента України” (474-14), до 21 листопада 2004 року, продовжують здійснювати свої повноваження без додаткового їх підтвердження.
2. Подання щодо реєстрації офіційних спостерігачів можуть вноситися в порядку, встановленому статтями 69, 70 Закону України “Про вибори Президента України” (474-14), не пізніш як за три дні до дня повторного голосування.
3. Під час проведення повторного голосування на виборчій дільниці у приміщенні, де проводиться голосування, на засіданнях виборчих комісій при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчих дільницях та підсумків голосування в межах територіального виборчого округу мають право бути присутніми лише члени відповідної виборчої комісії, члени виборчої комісії вищого рівня, кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від кандидатів та політичних партій, які висунули кандидата (разом не більше чотирьох спостерігачів від кожного кандидата, незалежно від того, за чиїм поданням — кандидата чи партії — вони були зареєстровані), а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Присутність інших осіб на таких засіданнях забороняється.
4. Офіційні спостерігачі від кандидатів, іноземних держав та міжнародних організацій мають право здійснювати свої повноваження на закордонних виборчих дільницях.
5. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій мають право знайомитися з матеріалами та документами, які є у розпорядженні виборчих комісій.
6. Виборча комісія під час проведення повторного голосування, під час підрахунку голосів, встановлення результатів голосування на виборчих дільницях, підсумків голосування в межах територіального виборчого округу не може прийняти рішення про недопущення до участі у засіданні комісії офіційних спостерігачів від кандидатів, іноземних держав та міжнародних організацій.
7. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права присутності на засіданні офіційних спостерігачів від кандидатів, іноземних держав та міжнародних організацій тільки у разі їх фізичного перешкоджання діяльності комісії. Таке рішення приймається в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 28 Закону України “Про вибори Президента України” (474-14).
Стаття 9. 1. До виборчого бюлетеня для повторного голосування включають двох кандидатів на пост Президента України, які були включені до бюлетеня для повторного голосування 21 листопада 2004 року. Якщо один з кандидатів, включених до бюлетеня для повторного голосування, не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування зняв свою кандидатуру шляхом подання письмової заяви до Центральної виборчої комісії, або Верховний Суд України за поданням Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому Законом України “Про вибори Президента України” (474-14), прийняв рішення про скасування реєстрації кандидата, до виборчого бюлетеня включається один кандидат.
2. Виборчі бюлетені для повторного голосування виготовляються у кількості, що на один відсоток перевищує кількість виборців, які включені до списків виборців, виготовлених відповідно до статті 3 цього Закону.
3. Для проведення повторного голосування використовуються тільки виборчі бюлетені із зазначенням номера виборчої дільниці, виконаним поліграфічним способом.
4. Виборчий бюлетень для повторного голосування повинен містити лінію перегину для складання бюлетеня вдвоє.
5. Виборчі бюлетені виготовляються на одному поліграфічному підприємстві (Банкнотно-монетному дворі Національного банку України). Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на зазначеному підприємстві, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку здійснюється контрольною комісією у складі чотирьох осіб (по дві особи від кожного кандидата). Така комісія утворюється Центральною виборчою комісією за поданнями обох кандидатів не пізніш як в день затвердження форми виборчого бюлетеня.
6. Для виборчих дільниць, які відповідно до статті 5 цього Закону визначені для проведення голосування за відкріпними посвідченнями, виготовляється додаткова кількість виборчих бюлетенів, яка становить 0,5 відсотка від кількості виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі.
Стаття 10. При проведенні голосування на звичайних та спеціальних виборчих дільницях виборчий бюлетень видається виборцю, включеному до списку виборців на цій дільниці, лише за пред’явлення ним одного з документів, зазначених у пунктах 1, 7—9 частини другої статті 2 Закону України “Про вибори Президента України” (474-14).
Стаття 11. У день повторного голосування при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчих дільницях та підсумків голосування в межах територіального виборчого округу засідання комісій є повноважними за умови присутності на засіданні не менше половини складу відповідної виборчої комісії.
Стаття 12. 1. Перед початком голосування дільнична виборча комісія невідкладно інформує територіальну виборчу комісію про:
1) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, на момент початку голосування;
2) кількість виборців у витягу із списку виборців для голосування за межами приміщення для голосування;
3) кількість виборців, внесених до списку виборців на підставі відкріпних посвідчень (для виборчих дільниць, визначених для проведення голосування за відкріпними посвідченнями).
2. Невідкладно після закінчення голосування, перед початком засідання з підрахунку голосів дільнична виборча комісія інформує територіальну виборчу комісію про:
1) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, на момент закінчення голосування;
2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці, на момент закінчення голосування;
3) кількість виборців, які проголосували за межами приміщення для голосування;
4) кількість виборців, які проголосували за відкріпними посвідченнями (для виборчих дільниць, визначених для проведення голосування за відкріпними посвідченнями).
3. Територіальна виборча комісія передає відомості, зазначені в частинах першій та другій цієї статті, по територіальному виборчому округу до Центральної виборчої комісії через Інформаційно-аналітичну систему “Вибори” та телеграфом (телетайпом) не пізніше 10 та 22 години дня повторного голосування відповідно. Центральна виборча комісія опубліковує зазначені відомості в друкованих засобах масової інформації наступного дня після їх отримання.
Стаття 13. Виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним за наявності обставин, визначених відповідно частиною першою статті 80 або частиною чотирнадцятою статті 82 Закону України “Про вибори Президента України” (474-14), а також у разі:
1) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує більш як на п’ять відсотків кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
2) створення перешкод у здійсненні повноважень членами виборчих комісій чи реалізації офіційними спостерігачами, представниками засобів масової інформації права бути присутніми під час проведення повторного голосування на виборчій дільниці у приміщенні, де проводиться голосування, на засіданнях виборчих комісій при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчих дільницях та підсумків голосування в межах територіального виборчого округу, а так само неправомірне недопущення зазначених осіб у приміщення для голосування.
Стаття 14. 1. Транспортування документів, зазначених у частині дев’ятій статті 79 Закону України “Про вибори Президента України” (474-14), здійснюється головою дільничної виборчої комісії та членом цієї виборчої комісії — представником іншого кандидата — в порядку, встановленому статтею 81 Закону України “Про вибори Президента України”. При цьому секретар дільничної комісії, інші члени виборчої комісії, які не супроводжують транспортування виборчих документів до територіальної виборчої комісії, залишаються в приміщенні дільничної виборчої комісії до отримання повідомлення про прийняття протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці територіальною виборчою комісією. Печатка дільничної виборчої комісії залишається в приміщенні виборчої дільниці.
2. Протокол територіальної виборчої комісії транспортується до Центральної виборчої комісії головою територіальної виборчої комісії та членом цієї виборчої комісії — представником іншого кандидата.
3. Протоколи територіальних виборчих комісій приймаються, розглядаються та оголошуються на засіданні Центральної виборчої комісії.
Стаття 15. 1. Скарга щодо порушень, які мали місце під час голосування, може бути подана до виборчої комісії вищого рівня або до суду протягом двох днів після дня проведення повторного голосування. Така скарга розглядається у дводенний строк з дня її подання.
2. Скарга на рішення Центральної виборчої комісії, в тому числі про встановлення результатів виборів Президента України, а також на дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії може бути подана до Верховного Суду України у семиденний строк відповідно з дня прийняття нею оскаржуваного рішення, вчинення дій чи бездіяльності.
3. Встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України в порядку, передбаченому статтею 84 Закону України “Про вибори Президента України” (474-14), здійснюється не раніше закінчення визначених законом строків оскарження та розгляду скарг відповідними виборчими комісіями та судами.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування у газеті “Голос України”, яке відбувається не раніше дня офіційного оприлюднення Закону України “Про внесення змін до Конституції України” (2222-15), і втрачає чинність в день, наступний за днем вступу на пост новообраного Президента України.
2. Центральній виборчій комісії після утворення територіальних та дільничних виборчих комісій відповідно до цього Закону забезпечити передачу їм відповідного майна та виборчої документації.
3. Кабінету Міністрів України забезпечити в установленому порядку фінансування повторного голосування, передбаченого цим Законом.

Президент України Л. Кучма

м. Київ, 8 грудня 2004 року
№ 2221-IV

Iншi документи:
 

Рішення № 58/719 від 8 лютого 2007 року
Про тарифи на житлово-комунальні послуги


Рішення № 421/2997 від 26 травня 2005 року
Про передачу у власність товариству з обмеженою відповідальністю “ВВ Інвест” нежилих будівель на вулиці Старовокзальній, 11 у Шевченківському районі міста Києва та надання дозволу на їх знесення


Рішення Київської міської ради № 513/7169 від 4 квітня 2019 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»


Рішення Київської міської ради № 222/6273 від 29 листопада 2018 року
Про внесення змін до таблиці N 1 до додатка 5 до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві"


Рішення Київської міської ради № 1544/5608 від 2 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 839/7075 «Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Ленінградська площа» у Дніпровському районі м. Києва»


Рішення Київської міської ради № 1537/5601 від 27 вересня 2018 року
Про заходи, спрямовані на врегулювання питань, пов’язаних із закладами освіти Голосіївського району міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1746/5810 від 9 жовтня 2018 року
Про заходи щодо впорядкування та забезпечення утримання в належному стані Державного Прапора України на території міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1745/5809 від 9 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 квітня 2013 року № 104/9161 «Про запровадження у місті Києві багатофункціональної електронної картки «Картка киянина»


Рішення Київської міської ради № 1737/5801 від 2 жовтня 2018 року
Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 5270 кв. м на вул. Анрі Барбюса у Печерському районі м. Києва, укладеного 19 березня 2007 року між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «Градобуд», зареєстрованого 26 квітня 2007 року


Рішення Київської міської ради № 1744/5808 від 9 жовтня 2018 року
Про реорганізацію Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання


images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |Fatal error: Class 'SAPE_client' not found in /spacenew/www/kreschatic.kiev.ua/index.php on line 211