Логотип видання 'Хрещатик'

images
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама  | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
images
Новини
  images
22 травня 2020 року, п'ятниця  №36 (5315) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS   |    |    |    


Розпорядження
01/04/2017
Розпорядження № 348 від 27 березня 2017 року

Про внесення змін до Положення про відділ забезпечення роботи адміністративної комісії апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)Відповідно до законів України «Про столицю України — місто-герой Київ», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», з метою приведення Положення про відділ забезпечення роботи адміністративної комісії апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність із законодавством України:

Внести зміни до Положення про відділ забезпечення роботи адміністративної комісії апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 квітня 2016 року № 294, виклавши його в редакції, що додається.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 27 квітня 2016 року № 294 (у редакції розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від  27.03.2017 р. № 348 )

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ забезпечення роботи адміністративної комісії
апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

1. Відділ забезпечення роботи адміністративної комісії апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — відділ) є окремим самостійним підрозділом апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Відділ підпорядковується керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та голові адміністративної комісії при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) (далі — адміністративна комісія).

3. У своїй роботі відділ керується Конституцією України, Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП), законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Положенням про адміністративну комісію при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), наказами керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими нормативними актами та цим Положенням.

4. Основними завданнями відділу є:
1) своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне забезпечення дотримання законодавства під час підготовки справ про адміністративні правопорушення до розгляду на засіданнях адміністративної комісії;
2) забезпечення реалізації охорони інтересів особи та держави, гласності та публічності у прийнятті рішень і рівність учасників адміністративного процесу перед законом;
3) здійснення контролю за своєчасним виконанням постанов про накладення адміністративного стягнення, які набули юридичної сили та є обов’язковими до виконання;
4) забезпечення дотримання законодавства під час розгляду звернень юридичних осіб, громадян до голови, заступників голови та членів адміністративної комісії;
5) організація співпраці зі структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціями, постійною комісією Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, постійною комісією Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики;
6) організація співпраці зі структурними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, Департаментом патрульної поліції, Головним управлінням Національної поліції у м. Києві, районними управліннями поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві та районними у місті Києві відділами державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) опрацьовує протоколи про адміністративні правопорушення та інші матеріали адміністративних справ;
2) забезпечує відповідно до КУпАП підготовку до адміністративного провадження у справах про адміністративні правопорушення;
3) за дорученням керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в межах компетенції відділу бере участь у реалізації міських програм, зокрема Стратегії розвитку міста Києва, цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності у місті Києві «Безпечна столиця» на 2016-2018 роки, затверджених в установленому порядку;
4) забезпечує неухильне дотримання законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про виконавче провадження», «Про благоустрій населених пунктів», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Сімейного кодексу України;
5) забезпечує своєчасний розгляд справи, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності згідно з вимогами КУпАП, у разі потреби готує виїзні засідання адміністративної комісії;
6) готує проекти постанов адміністративної комісії про накладення адміністративних стягнень та здійснює формування справ по кожному розглянутому протоколу про адміністративне правопорушення;
7) готує та подає на підпис голові адміністративної комісії:
пропозиції, що вносилися на засідання комісії до Міністерства юстиції України, Державної міграційної служби України, органів місцевого самоврядування, щодо усунення, запобігання адміністративних правопорушень;
плани засідань адміністративної комісії;
постанови, винесені адміністративною комісією, та протоколи у справах;
8) відповідно до КУпАП контролює строки та якість виконання постанов про накладення адміністративних стягнень, винесених адміністративною комісією;
9) забезпечує відповідно до Бюджетного кодексу України надходження адміністративних штрафів, що накладаються адміністративною комісією, до бюджету міста Києва;
10) забезпечує ведення електронних реєстрів надходження протоколів про адміністративні правопорушення та розглянутих справ про адміністративні правопорушення адміністративною комісією;
11) узагальнює зауваження, що напрацьовуються під час розгляду протоколів про адміністративні правопорушення адміністративною комісією, та аналізує їх;
12) в межах компетенції, за дорученням голови адміністративної комісії готує інформаційну, довідкову та аналітичну інформацію про розгляд адміністративних справ;
13) аналізує зауваження, скарги, пропозиції, заяви та клопотання, що надходять на адресу голови, заступника голови та членів адміністративної комісії відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;
14) вивчає, узагальнює та поширює досвід роботи, розробляє методичні рекомендації з питань удосконалення якості складання протоколів про адміністративні правопорушення;
15) розробляє та вносить в межах компетенції на розгляд проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), рішень Київської міської ради та надає пропозиції щодо внесення змін до них;
16) проводить і бере участь у заходах, що стосуються закріпленої сфери діяльності;
17) веде облік розглянутих справ про адміністративні порушення, забезпечує зберігання цих справ;
18) відповідно до затвердженого плану роботи адміністративної комісії організовує проведення засідань адміністративної комісії.

6. Для виконання покладених на нього завдань відділ має право:
1) в межах компетенції запитувати та одержувати інформацію в установленому порядку від структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, Головного управління Національної поліції у м. Києві та районних управлінь поліції Головного управління Національної поліції у
м. Києві документи, необхідні для виконання функцій, покладених на відділ.
2) брати участь у нарадах та інших заходах, які проводить голова адміністративної комісії;
3) витребувати у Головному управлінні Національної поліції у м. Києві та районних управлінь поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві, районних в місті Киві державних адміністраціях необхідні додаткові матеріали, які стосуються справ, що розглядаються адміністративною комісією;
4) надавати методичну допомогу структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям, комунальним підприємствам та їх об’єднанням, посадові особи яких уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення;
5) розробляти методичні рекомендації з питань удосконалення якості складання протоколів про адміністративні правопорушення, вивчати, узагальнювати та поширювати досвід роботи.

7. Начальника відділу призначає на посаду та звільняє з посади Київський міський голова в установленому порядку.
На посаду начальника відділу призначається повнолітній громадянин України, який вільно володіє державною мовою та здобув ступінь вищої юридичної освіти не менше магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В», або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

8. Начальник відділу:
1) здійснює керівництво діяльністю відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
2) виконує функції відповідального секретаря адміністративної комісії;
3) за дорученням Київського міського голови представляє інтереси виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), адміністративної комісії у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, іншими юридичними та фізичними особами, а також в судах України;
4) вирішує організаційні питання діяльності відділу;
5) разом з головою адміністративної комісії підписує протокол і постанову адміністративної комісії у справах про адміністративні правопорушення;
6) визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу, контролює роботу та забезпечує підвищення їх ділової кваліфікації, сприяє створенню необхідних умов праці і сприятливого морально-психологічного клімату в колективі;
7) контролює стан виконавської дисципліни;
8) вносить на розгляд голови адміністративної комісії проекти документів з питань, що належать до компетенції відділу;
9) забезпечує виконання доручень голови адміністративної комісії відповідно до діяльності відділу;
10) готує і подає на затвердження в установленому порядку положення про відділ, його структуру та внесення змін до них, посадові інструкції працівників;
11) погоджує проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань, що стосуються компетенції відділу;
12) подає згідно із законодавством пропозиції щодо заохочення та накладення стягнень;
13) забезпечує захист державної таємниці згідно із законодавством;
14) виконує інші обов’язки, покладені на нього Київським міським головою та керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

9. Працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад Київський міський голова в установленому порядку.

10. Положення про відділ, його структура та внесення змін до них затверджуються розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

11. Для здійснення функцій, покладених на відділ, начальник відділу та працівники відділу наділяються правами, виконують обов’язки і несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства, інших нормативно-правових актів, що регулюють порядок і умови проходження держслужби, а також Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і цього Положення.

12. Покладання на відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань діяльності відділу, не допускається.

13. Витрати на утримання відділу проводяться за рахунок видатків, що виділяються на утримання апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 Керівник апарату В. Бондаренко


Iншi документи:
 

Рішення № 58/719 від 8 лютого 2007 року
Про тарифи на житлово-комунальні послуги


Рішення № 421/2997 від 26 травня 2005 року
Про передачу у власність товариству з обмеженою відповідальністю “ВВ Інвест” нежилих будівель на вулиці Старовокзальній, 11 у Шевченківському районі міста Києва та надання дозволу на їх знесення


Рішення Київської міської ради № 513/7169 від 4 квітня 2019 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»


Рішення Київської міської ради № 222/6273 від 29 листопада 2018 року
Про внесення змін до таблиці N 1 до додатка 5 до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві"


Рішення Київської міської ради № 1544/5608 від 2 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 839/7075 «Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Ленінградська площа» у Дніпровському районі м. Києва»


Рішення Київської міської ради № 1537/5601 від 27 вересня 2018 року
Про заходи, спрямовані на врегулювання питань, пов’язаних із закладами освіти Голосіївського району міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1746/5810 від 9 жовтня 2018 року
Про заходи щодо впорядкування та забезпечення утримання в належному стані Державного Прапора України на території міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1745/5809 від 9 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 квітня 2013 року № 104/9161 «Про запровадження у місті Києві багатофункціональної електронної картки «Картка киянина»


Рішення Київської міської ради № 1737/5801 від 2 жовтня 2018 року
Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 5270 кв. м на вул. Анрі Барбюса у Печерському районі м. Києва, укладеного 19 березня 2007 року між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «Градобуд», зареєстрованого 26 квітня 2007 року


Рішення Київської міської ради № 1744/5808 від 9 жовтня 2018 року
Про реорганізацію Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання


images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |