Логотип видання 'Хрещатик'

images
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама  | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
images
Новини
  images
22 травня 2020 року, п'ятниця  №36 (5315) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS   |    |    |    


Розпорядження
12/04/2017
Розпорядження № 374 від 31 березня 2017 року

Про затвердження статуту Київського Палацу дітей та юнацтваВідповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про освіту», «Про позашкільну освіту» «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433 «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад», наказу Міністерства освіти і науки України від 05 листопада 2009 року № 1010 «Про затвердження Положення про центр, палац, будинок, клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2009 року за № 1152/17168:

1. Затвердити статут Київського Палацу дітей та юнацтва, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21 березня 2003 року № 433 «Про затвердження статуту позашкільного навчального закладу «Київський Палац дітей та юнацтва»;
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 травня 2015 року № 474 «Про затвердження змін до статуту позашкільного навчального закладу «Київський Палац дітей та юнацтва».

3. Київському Палацу дітей та юнацтва забезпечити реєстрацію статуту в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Старостенко Г. В.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.03.2017 р. № 374

СТАТУТ
Київського Палацу дітей та юнацтва Ідентифікаційний код 02141207
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Київський Палац дітей та юнацтва (далі — Палац) є комунальним позашкільним навчальним закладом, заснованим на комунальній власності територіальної громади міста Києва та підпорядкованим Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — Департамент).
1.2. Палац здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час, забезпечує умови для творчого, різнобічного, вільного розвитку дітей, підлітків і молоді, сприяє їх творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля.
1.3. Власником Палацу є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада (далі — Власник).
1.4. Палац є неприбутковою установою публічного права.
1.5. Палац у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України (далі — МОН), рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами Департаменту, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.
1.6. Повне найменування Палацу: Київський Палац дітей та юнацтва.
1.6.1. Скорочене найменування Палацу: КПДЮ.
1.6.2. Найменування Палацу англійською мовою: Kyiv Palace children and youth.
1.7. Палац є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, емблему та інші реквізити.
1.8. Місцезнаходження Палацу: вул. Івана Мазепи, 13, м. Київ, 01010.
1.9. До складу Палацу на правах структурних підрозділів (філій) входять:
яхт-клуб (Київська область, Вишгородський район, урочище Гористе);
водна станція (м. Київ, Труханів острів);
автомотосектор (м. Київ, Тверський тупик,7-а);
авіаційно-космічний центр (м. Київ, вул. Зої Гайдай,1-а).

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПАЛАЦУ
2.1. Метою діяльності Палацу є:
вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;
виховання у вихованців, учнів і слухачів почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів.
2.2. Головними завданнями Палацу є:
реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти засобами культури та мистецтва;
створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення всебічних потреб у сфері наукової, технічної, художньої, декоративно-прикладної творчості, еколого-натуралістичної, туристсько-краєзнавчої, фізкультурно-оздоровчої, військово-патріотичної та інших видів діяльності;
організація дозвілля дітей і учнівської молоді;
пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;
формування у вихованців, учнів і слухачів національної самосвідомості, активної громадянської позиції;
задоволення потреб учнівської молоді в професійному самовизначенні відповідно до її інтересів, нахилів та здібностей;
просвітницька діяльність.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ
ДІЯЛЬНОСТІ ПАЛАЦУ
3.1. Палац має право від свого імені набувати майнових та немайнових прав і обов’язків, бути позивачем і відповідачем у судах усіх рівнів.
3.2. Палац працює за річним планом роботи, погодженим із Департаментом.
3.3. Навчально-виховний процес у Палаці здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються МОН, а також за планами і програмами, затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої влади.
3.4. Палац самостійно вирішує питання підбору кадрів, провадження освітньої, науково-методичної, некомерційної господарської, фінансової та іншої діяльності в межах, визначених законодавством України та цим Статутом.
3.5. Палац організовує роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об’єднань у приміщеннях загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, організацій, наукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.
3.6. В установленому порядку на підставі відповідних угод Палац надає організаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.
3.7. Палац може входити до складу навчально-виховних комплексів і об’єднань (асоціацій) з дошкільними, загальноосвітніми та іншими навчальними закладами.
3.8. У Палаці заборонене створення та діяльність політичних партій, громадсько-політичних і релігійних рухів тощо.
3.9. Палац має право в установленому законодавством порядку створювати представництва, філії, відділи, інші структурні підрозділи, які діють на підставі затверджених положень про них.
3.10. Палац організовує свою діяльність відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, що затверджуються трудовим колективом.

4. УПРАВЛІННЯ ПАЛАЦОМ
4.1. Керівництво Палацом здійснює директор, що є громадянином України, має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в установленому порядку.
Директор, заступники директора, педагогічні та інші працівники Палацу призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства.
4.2. Директора Палацу призначає на посаду та звільняє з посади директор Департаменту за погодженням із заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.
4.3. Заступників директора Палацу призначає на посаду та звільняє з посади директор Департаменту за поданням директора Палацу.
4.4. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників Палацу здійснює директор Палацу.
4.5. Директор Палацу:
здійснює керівництво, визначає структуру Палацу, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;
організовує навчально-виховний процес;
забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь і навичок вихованців, учнів і слухачів;
створює належні умови для здобуття вихованцями, учнями і слухачами Палацу знань, умінь і навичок позашкільної освіти;
забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних і протипожежних норм, техніки безпеки;
розпоряджається майном і коштами Палацу відповідно до законодавства;
затверджує положення про структурні підрозділи Палацу;
організовує виконання кошторису доходів і видатків Палацу;
затверджує ціни і тарифи на платні послуги, що надаються Палацом, в установленому законодавством порядку;
встановлює педагогічне навантаження педагогічних працівників Палацу;
укладає угоди з юридичними та фізичними особами від імені Палацу в установленому порядку;
відкриває рахунки в установах банків або в органах Державної казначейської служби України;
установлює надбавки, доплати, премії працівникам Палацу відповідно до законодавства;
представляє Палац в усіх підприємствах, установах, організаціях, державних органах та суді і відповідає перед засновником за результати діяльності Палацу;
звітує Власнику чи уповноваженій особі про результати діяльності Палацу;
дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;
забезпечує право вихованців, учнів і слухачів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
застосовує заходів заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників Палацу;
видає доручення та довіреності на представлення інтересів Палацу іншими особами;
затверджує посадові інструкції працівників Палацу;
затверджує правила внутрішнього розпорядку Палацу;
затверджує вимоги до навчально-виховного процесу та його учасників;
утворює комітети (комісії тощо) для здійснення закупівель товарів, робіт та послуг, списання основних засобів тощо, у визначених законодавством випадках затверджує положення про утворені ним комітети (комісії тощо);
несе відповідальність за виконання покладених на Палац завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в користування Палацу;
виконує інші повноваження, що не суперечать цьому Статуту.
4.6. Директор Палацу є головою педагогічної ради — постійно діючого колегіального органу управління Палацу.
4.7. Педагогічна рада Палацу:
розглядає плани, підсумки й актуальні питання навчальної, тренувальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об’єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення охорони праці та техніки безпеки;
розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності Палацу, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об’єднань;
визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження в навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;
створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи;
порушує питання заохочення педагогічних працівників тощо.
4.8. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Палацу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але вони не можуть відбуватися рідше, ніж двічі на рік.
4.9. Органом громадського самоврядування Палацу є загальні збори колективу, що скликаються не менше, як один раз на рік.
4.10. У Палаці створюються структурні підрозділи, що здійснюють:
навчально-виховний процес;
діяльність із організації дозвілля;
методичну діяльність;
фінансово-економічне, матеріально-технічне, господарське та кадрове забезпечення.
4.11. Функціональні зв’язки між структурними підрозділами Палацу формуються на підставі пріоритету навчально-виховних завдань.
4.12. У Палаці за рішенням загальних зборів колективу можуть створюватися ради, учнівський і батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ПАЛАЦУ
5.1. Фінансово-господарська діяльність Палацу проводиться відповідно до законодавства України та Статуту Палацу.
5.2. Майно Палацу є комунальною власністю територіальної громади міста Києва і закріплюється за Палацом на праві оперативного управління. Палац має право, виключно за згодою Власника або уповноваженого ним органу, відчужувати закріплене за ним майно, надавати в оренду або в безоплатне користування (позичку), передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.
Майно Палацу може вилучатися Власником лише за умови подальшого використання цього майна та коштів, отриманих від його реалізації, на розвиток позашкільної освіти у встановленому порядку.
5.3. Фінансування Палацу здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва та за рахунок додаткових джерел формування коштів, не заборонених законодавством України.
5.4. Додатковими джерелами формування коштів Палацу є:
кошти, отримані за надання платних послуг в установленому законодавством порядку;
кошти гуманітарної допомоги;
добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій і окремих громадян;
інші надходження.
5.5. Кошти, отримані Палацом з додаткових джерел, використовуються виключно для провадження діяльності, передбаченої Статутом.
5.6. Палац, проваджуючи фінансово-господарську діяльність, має право:
самостійно розпоряджатися коштами господарської діяльності відповідно до його Статуту;
користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;
розвивати власну матеріальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, профільних таборів, туристичних баз;
володіти, користуватися та розпоряджатися майном відповідно до законодавства України та цього Статуту;
виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту.
5.7. Матеріально-технічна база Палацу та його структурних підрозділів включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме та нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.
5.8. Для проведення навчально-виховної, навчально-тренувальної та спортивної роботи Палацу можуть надаватися у користування спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі й інші заклади безоплатно або на пільгових умовах.
Порядок надання зазначених об’єктів у користування визначається законодавством України.
5.9. Палац здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і надає фінансову, статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством України. Фінансову звітність Палац надає особі, уповноваженій Власником на отримання такої звітності в установленому порядку.
5.10. Палац під час здійснення фінансово-господарської діяльності має право користуватися пільгами, встановленими законодавством України для комунальних закладів освіти.
5.11. Визначення вартості платних послуг здійснюється у встановленому законодавством порядку.
5.12. Палац має право реалізувати видавничу продукцію власного виробництва та продукцію, виготовлену гуртківцями під час занять.
5.13. Палац здійснює закупівлю товарів та послуг, списання основних засобів у встановленому законодавством порядку, для чого утворюються відповідні комітети (комісії тощо).
5.14. Збитки, завдані Палацу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до законодавства України.
5.15. Отримані доходи (прибутки) чи їх частина не можуть бути розподілені між засновниками, членами, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Палацу чи пов’язаних з ними осіб.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА УЧАСНИКИ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
6.1. Навчально-виховний процес у Палаці здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я) з використанням різноманітних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, лекції, індивідуальні заняття, конференції, семінари, курси, концер ти, екскурсії тощо.
6.2. До Палацу зараховують вихованців, учнів і слухачів віком до 21 року. У виняткових випадках, за погодженням із директором Палацу, можуть бути зараховані вихованці (учні, слухачі) іншого віку.
6.3. Палац створює безпечні умови навчання, виховання та праці.
6.4. Палац організовує роботу з учнями протягом календарного року. Навчальний рік починається 1 вересня. Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня.
6.5. Тривалість одного заняття в Палаці визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів і слухачів:
віком до 6 років — не більше 30 хвилин;
віком від 6 до 7 років — 35 хвилин;
віком старше 7 років — 45 хвилин.
6.6. Палац організовує роботу своїх учнівських об’єднань у приміщеннях загальноосвітніх шкіл, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, наукових установ, за місцем проживання дітей і підлітків відповідно до укладених угод з адміністраціями цих закладів або на підставі рішення Департаменту.
6.7. За результатами навчання Палац видає своїм випускникам свідоцтва про професійну, спеціальну позашкільну освіту в установленому порядку.
Випускникам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видають свідоцтво (посвідчення) встановленого зразка.
Виготовлення свідоцтв для Палацу здійснюється за рахунок Власника.
6.8. Колектив Палацу організовує та проводить різноманітні міські, очно-заочні масові заходи; свята, змагання, огляди, олімпіади й інші; забезпечує різноманітність форм і змісту відпочинку, можливість вибору для одноразових непостійних відвідувачів Палацу, а також організованих груп дітей, учнівської молоді та сім’ї. У масовій роботі Палац взаємодіє з сім’єю, громадськими організаціями, навчальними закладами, позашкільними, культурно-освітніми, спортивними установами й організаціями міста.
6.9. У Палаці здійснюється методична робота, спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників Палацу, педагогічних колективів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів міста Києва, молодіжних, дитячих, громадських організацій.
6.10. Палац може створювати відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами позашкільної роботи. Підвищення кваліфікації може проводитися у формі курсів, семінарів тощо.
6.11. Палац проводить методичну та науково-практичну роботу з різноманітними інститутами, в тому числі на договірних засадах.
6.12. Учасниками навчально-виховного процесу в Палаці є:
вихованці, учні і слухачі;
директор, заступники директора;
педагогічні працівники, тренери-викладачі, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;
батьки або особи, які їх замінюють;
представники підприємств, установ і організацій, які беруть участь у здійсненні навчально-виховного процесу.
6.13. Педагогічні працівники Палацу підлягають атестації відповідно до встановленого порядку.
6.14. Батьки вихованців, учнів і слухачів та особи, які їх замінюють, мають право:
обирати та бути обраними до батьківських комітетів і органів громадського самоврядування Палацу;
звертатися до органів управління освітою, директора Палацу та органів громадського самоврядування з питань навчання та виховання дітей;
приймати рішення про участь своєї дитини в інноваційній діяльності Палацу;
брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Палацу;
захищати законні інтереси своїх дітей у органах громадського самоврядування Палацу та у відповідних державних, судових органах.
6.15. Вихованці, учні і слухачі Палацу мають гарантоване державою право на:
здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
добровільний вибір позашкільного навчального закладу та виду діяльності;
навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях Палацу;
безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відповною та оздоровчою базою Палацу;
участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та інших масових заходах;
представлення в органах громадського самоврядування Палацу;
вільне вираження поглядів, переконань;
захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.
6.16. Вихованці, учні і слухачі позашкільного навчального закладу зобов’язані:
оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;
підвищувати загальний культурний рівень;
дотримуватися морально-етичних норм;
брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;
дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку Палацу.
6.17. Педагогічні працівники, а також тренери-викладачі Палацу мають право на:
внесення керівництву Палацу та органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву Палацу та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, учнів і слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у навчальному закладі;
вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів Палацу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;
вибір педагогічно обгрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями і слухачами;
захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;
соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;
об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.
6.18. Педагогічні працівники, а також тренери-викладачі Палацу закладу зобов’язані:
виконувати навчальні плани та програми;
надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів;
сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров’я;
визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців, учнів і слухачів, вибирати адекватні засоби їх реалізації;
здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями, учнями і слухачами морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку Палацу, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;
дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, учня і слухача, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;
виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;
берегти здоров’я вихованців, учнів і слухачів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;
постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);
виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
дотримуватися вимог Статуту Палацу, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки;
виконувати накази і розпорядження директора Палацу, органів державного управління, до сфери управління яких належить заклад;
брати участь у роботі педагогічної ради Палацу.

7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
7.1. Палац має право:
укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, організаціями. фондами, товариствами, громадськими об’єднаннями, громадянами зарубіжних країн;
встановлювати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін творчими учнівськими та педагогічними колективами.

8. ПРИПИНЕННЯ ПАЛАЦУ
8.1. Припинення Палацу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації відповідно до рішення Власника чи за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством У країни.
8.2. У разі реорганізації Палацу його права та обов’язки переходять до його правонаступника.
8.3. Ліквідацію Палацу проводить ліквідаційна комісія, утворена відповідно до законодавства.
8.4. Майно Палацу, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передається іншій (кільком іншим) неприбутковій організації аналогічного виду, або зараховується до доходу бюджету.
8.5. Палац припиняється з дня внесення запису про його припинення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підмриємців та громадських формувань.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
9.1. Зміни до Статуту вносяться в тому ж порядку, в якому він був затверджений.

Керівник апарату В. Бондаренко


Iншi документи:
 

Рішення № 58/719 від 8 лютого 2007 року
Про тарифи на житлово-комунальні послуги


Рішення № 421/2997 від 26 травня 2005 року
Про передачу у власність товариству з обмеженою відповідальністю “ВВ Інвест” нежилих будівель на вулиці Старовокзальній, 11 у Шевченківському районі міста Києва та надання дозволу на їх знесення


Рішення Київської міської ради № 513/7169 від 4 квітня 2019 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»


Рішення Київської міської ради № 222/6273 від 29 листопада 2018 року
Про внесення змін до таблиці N 1 до додатка 5 до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві"


Рішення Київської міської ради № 1544/5608 від 2 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 839/7075 «Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Ленінградська площа» у Дніпровському районі м. Києва»


Рішення Київської міської ради № 1537/5601 від 27 вересня 2018 року
Про заходи, спрямовані на врегулювання питань, пов’язаних із закладами освіти Голосіївського району міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1746/5810 від 9 жовтня 2018 року
Про заходи щодо впорядкування та забезпечення утримання в належному стані Державного Прапора України на території міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1745/5809 від 9 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 квітня 2013 року № 104/9161 «Про запровадження у місті Києві багатофункціональної електронної картки «Картка киянина»


Рішення Київської міської ради № 1737/5801 від 2 жовтня 2018 року
Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 5270 кв. м на вул. Анрі Барбюса у Печерському районі м. Києва, укладеного 19 березня 2007 року між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «Градобуд», зареєстрованого 26 квітня 2007 року


Рішення Київської міської ради № 1744/5808 від 9 жовтня 2018 року
Про реорганізацію Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання


images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |