Логотип видання 'Хрещатик'

images
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама  | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
images
Новини
  images
22 травня 2020 року, п'ятниця  №36 (5315) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS   |    |    |    


Розпорядження
21/06/2017
Розпорядження № 618 від 25 травня 2017 року

Про внесення змін до Положення про Службу у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 року № 1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей», з метою приведення у відповідність із законодавством:

1. Внести зміни до Положення про Службу у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 травня 2015 року № 452, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Службі у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити реєстрацію змін до Положення в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Старостенко Г. В.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 07.05.2015 № 452 (у редакції розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.05.2017 № 618)

ПОЛОЖЕННЯ
про Службу у справах дітей та сім’ї виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(нова редакція Київ - 2017)

1. Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — Служба) є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який утворюється Київською міською радою, підпорядковується Київському міському голові, підзвітний та підконтрольний Київській міській раді, а з питань виконання функцій державної виконавчої влади — Міністерству соціальної політики України (далі — Мінсоцполітики).

2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Конвенцією про права дитини від 20 листопада 1989 року, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та цим Положенням.

3. Основними завданнями Служби є:
1) забезпечення реалізації державної політики з питань дітей та сімей з дітьми;
2) захист прав, свобод та законних інтересів дітей;
3) запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
4) профілактика негативних проявів, наркоманії, алкоголізму та правопорушень серед дітей та їхніх батьків;
5) оздоровлення та відпочинок дітей, насамперед дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
6) підтримка та надання соціальних послуг дітям та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;
7) соціальна і правова підтримка та поліпшення становища дітей та сімей з дітьми;
8) протидія торгівлі людьми;
9) попередження насильства в сім’ї;
10) протидія будь-яким проявам дискримінації у питаннях, віднесених до сфери управління Служби;
11) координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей та сімей з дітьми;
12) організація на території міста Києва соціального обслуговування дітей та сімей з дітьми, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей з дітьми, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ, служб;
13) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;
14) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
15) ведення державної статистики щодо дітей та сімей з дітьми;
16) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);
17) сприяння міжнародному співробітництву з питань соціального захисту дітей та сімей з дітьми.

4. Служба відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції: організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та здійснює контроль за їх реалізацією;
вносить пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку міста Києва з питань, що відносяться до компетенції Служби;
вносить пропозиції до проекту бюджету міста Києва з питань, що відносяться до компетенції Служби;
забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів; бере участь у підготовці заходів регіонального розвитку; готує (бере участь у розробленні) у межах своїх повноважень проекти рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інших правових актів (нормативних та ненормативних) з питань, що належать до компетенції Служби;
проводить експертизу та погоджує проекти актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розроблені структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які містять питання, віднесені до компетенції Служби;
готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформаційні та аналітичні матеріали для подання Київському міському голові;
забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян; опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
забезпечує в межах компетенції доступ до публічної інформації;
постійно інформує населення про стан здійснення визначених законодавством повноважень;
здійснює контроль і координацію діяльності служб у справах дітей та сімей районних в місті Києві державних адміністрацій, надає їм практичну і методичну допомогу, узагальнює і поширює позитивний досвід роботи;
забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом; забезпечує захист персональних даних;
готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до компетенції Служби;
здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері, що віднесена до компетенції Служби, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання;
організовує розроблення і здійснення у місті Києві заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей та сімей з дітьми, фізичного, інтелектуального і духовного розвитку дітей, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та сімей з дітьми, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
сприяє усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;
бере участь у межах повноважень у розробленні проектів державних цільових, міжгалузевих, галузевих, регіональних і міжрегіональних програм;
забезпечує в межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей та сімей з дітьми, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах Державної пенітенціарної служби, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;
разом з відповідними структурними підрозділами центральних та місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;
надає організаційну і методичну допомогу центрам соціально- психологічної реабілітації дітей, здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;
організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відділом ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у м. Києві заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
розробляє і надає у встановленому порядку пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм, здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей та сімей з дітьми, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;
забезпечує створення, впровадження, керування комплексною системою захисту інформації, що обробляється в Єдиній інформаційній системі «Діти» (далі — ЄІАС «Діти»);
забезпечує ведення Єдиного електронного банку даних про дітей, позбавлених батьківського піклування, сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, в ЄІАС «Діти»;
здійснює моніторинг та контроль за достовірністю і своєчасністю внесення змін до ЄІАС «Діти»;
спрямовує та здійснює контроль за діяльністю Центру соціально- психологічної реабілітації дітей Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Центру соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Міського центру дитини;
визначає потребу міста Києва у соціальних послугах для дітей та сімей з дітьми, готує та подає пропозиції Київському міському голові щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми;
забезпечує організацію роботи зі створення та розвитку мережі закладів, установ та служб з надання соціальних послуг дітям та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;
спрямовує та координує діяльність Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
спрямовує діяльність закладів соціального обслуговування для дітей та молоді, підпорядкованих Службі:
Київський міський центр соціально-психологічної допомоги;
Київський міський правобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді;
Комунальна установа «Київський міський лівобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді»;
здійснює координацію та методичне забезпечення діяльності соціальних закладів, установ та служб, в тому числі створених громадськими організаціями та приватними особами, щодо реалізації державної політики з питань дітей та сімей з дітьми;
проводить роботу, пов’язану зі зміцнення матеріально-технічної бази закладів, які належать до сфери управління Служби, вносить пропозиції щодо обсягів фінансування на їх утримання;
визначає пріоритетні напрямки проведення соціальної роботи з дітьми та сім’ями з дітьми, спрямованої на запобігання потраплянню дітей у складні життєві обставини;
впроваджує нові форми і методи проведення соціальної роботи з дітьми та сім’ями з дітьми за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами, службами;
залучає громадські та інші організації до діяльності з питань соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціальної і правової підтримки та поліпшення становища сімей з дітьми, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та сприяння їм у цій діяльності в межах своїх повноважень;
сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;
визначає потребу в розвитку мережі закладів виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, умови проживання в яких наближені до родинних, закладів соціального захисту дітей та здійснює контроль за їх діяльністю в межах своєї компетенції;
співпрацює з організаціями, службами та закладами незалежно від форми власності, які надають соціальні послуги дітям та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;
у межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги дітям та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.
розробляє і виконує власні та підтримує програми громадських організацій соціального спрямування з метою соціальної і правової підтримки сімей з дітьми, розв’язання проблем сім’ї з дітьми;
координує, контролює та забезпечує в межах своїх повноважень виконання заходів щодо протидії торгівлі людьми, надає постраждалим консультативно-методичну допомогу;
координує роботу структурних підрозділів районних в місті Києві державних адміністрацій з питань дітей та сімей з дітьми у проведенні процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми; з питань видачі посвідчень багатодітним сім’ям;
здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня соціально-правової обізнаності сімей з дітьми, забезпечення соціальної і правової підтримки сімей з дітьми (в тому числі одиноких батьків та матерів, які самі виховують дітей);
координує, контролює та забезпечує в межах своїх повноважень виконання заходів щодо запобігання насильству в сім’ї з дітьми, надає консультативно-методичну допомогу з цих питань;
забезпечує координацію діяльності Київського міського центру сім’ї «Родинний дім»;
вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з сім’ями з дітьми, проводить з цією метою методичні й науково-практичні семінари, конференції, форуми та інші заходи;
здійснює інформаційно-просвітницьку діяльність серед населення через засоби масової інформації, в тому числі за допомогою соціальної реклами та видавничої діяльності з питань, що відносяться до компетенції Служби;
бере участь у здійсненні заходів, передбачених законодавством, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей;
здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

5. Служба має право:
1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язковими до виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами;
2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;
3) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей та сімей з дітьми;
5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;
6) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ для дітей, навчальних закладів незалежно від форми власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади;
7) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах для дітей усіх форм власності;
8) запрошувати для бесіди та відвідувати за місцем проживанням батьків або інших законних представників з метою з’ясування причин, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень дітьми, та вживати заходів до усунення таких причин;
9) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей, службами у справах дітей;
10) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;
11) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;
12) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, за місцем їх проживання, навчання і роботи, вживати заходів щодо соціального захисту дітей та сімей з дітьми;
13) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
14) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами.

6. Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для проведення послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Службу очолює начальник, якого призначає на посаду і звільняє з посади Київський міський голова в установленому порядку за погодженням з Мінсоцполітики.
На посаду начальника Служби призначається повнолітній громадянин України, який вільно володіє державною мовою, якому присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

8. Начальник Служби має заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади Київський міський голова в установленому порядку за погодженням з Мінсоцполітики.
На посаду заступника начальника Служби призначається повнолітній громадянин України, який вільно володіє державною мовою, якому присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

9. Начальник Служби:
здійснює керівництво діяльністю Служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, сприяє створенню належних умов праці у Службі;
призначає на посаду і звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Служби, присвоює їм ранги державних службовців, вирішує питання про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
надає Київському міському голові пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством, директора Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
у встановленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади керівників закладів, підпорядкованих Службі;
подає на затвердження в установленому порядку Положення про Службу;
затверджує посадові інструкції працівників Служби та розподіляє обов’язки між ними;
планує роботу Служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Служби;
може входити до складу Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) питань, що належать до компетенції Служби, та розробляє проекти відповідних рішень;
діє від імені Служби без довіреності, представляє в установленому порядку Службу у відносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, районними в місті Києві державними адміністраціями, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами, укладає від імені Служби договори (угоди), видає доручення;
видає у межах своїх повноважень накази, контролює їх виконання.
Накази начальника Служби нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в установленому порядку;
подає на затвердження Київському міському голові проекти кошторису та штатного розпису Служби в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників;
розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису Служби та несе персональну відповідальність за їх цільове використання;
проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби;
забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;
звітує перед Київським міським головою про виконання покладених на Службу завдань та затверджених планів роботи;
звітує перед Київською міською радою у встановленому Регламентом Київської міської ради порядку;
здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника Служби (голова колегії), його заступників, керівників інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органів Національної поліції, представників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та благодійних організацій.
Персональний склад колегії затверджує Київський міський голова за поданням начальника Служби.
Рішення колегії вводяться в дію наказами начальника Служби.

11. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у Службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.
Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник Служби.

12. Утримання Служби здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва.
Гранична чисельність працівників затверджується розпорядженням Київського міського голови.
Структура Служби затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Штатний розпис Служби затверджує Київський міський голова після експертизи, проведеної Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

13. Майно Служби є комунальною власністю територіальної громади міста Києва і закріплене за нею на праві оперативного управління.
Служба має право виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за нею майно, надавати в оренду або безоплатне користування (позичку), передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

14. Служба здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і надає фінансову, статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому чинним законодавством України. Фінансова звітність Служби надається Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

15. Місцезнаходження Служби: вулиця Дегтярівська, будинок 3, місто Київ, 04050.

16. Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.
Служба заснована на комунальній власності територіальної громади міста Києва. Засновником та власником Служби є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада.

17. Припинення Служби здійснюється за рішенням Київської міської ради в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Керівник апарату В. Бондаренко


Iншi документи:
 

Рішення № 58/719 від 8 лютого 2007 року
Про тарифи на житлово-комунальні послуги


Рішення № 421/2997 від 26 травня 2005 року
Про передачу у власність товариству з обмеженою відповідальністю “ВВ Інвест” нежилих будівель на вулиці Старовокзальній, 11 у Шевченківському районі міста Києва та надання дозволу на їх знесення


Рішення Київської міської ради № 513/7169 від 4 квітня 2019 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»


Рішення Київської міської ради № 222/6273 від 29 листопада 2018 року
Про внесення змін до таблиці N 1 до додатка 5 до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві"


Рішення Київської міської ради № 1544/5608 від 2 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 839/7075 «Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Ленінградська площа» у Дніпровському районі м. Києва»


Рішення Київської міської ради № 1537/5601 від 27 вересня 2018 року
Про заходи, спрямовані на врегулювання питань, пов’язаних із закладами освіти Голосіївського району міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1746/5810 від 9 жовтня 2018 року
Про заходи щодо впорядкування та забезпечення утримання в належному стані Державного Прапора України на території міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1745/5809 від 9 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 квітня 2013 року № 104/9161 «Про запровадження у місті Києві багатофункціональної електронної картки «Картка киянина»


Рішення Київської міської ради № 1737/5801 від 2 жовтня 2018 року
Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 5270 кв. м на вул. Анрі Барбюса у Печерському районі м. Києва, укладеного 19 березня 2007 року між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «Градобуд», зареєстрованого 26 квітня 2007 року


Рішення Київської міської ради № 1744/5808 від 9 жовтня 2018 року
Про реорганізацію Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання


images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |