Логотип видання 'Хрещатик'

images
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама  | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
images
Новини
  images
22 травня 2020 року, п'ятниця  №36 (5315) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS   |    |    |    


Розпорядження
30/06/2017
Розпорядження № 650 від 2 червня 2017 року

Про утворення робочої групи з питань розгляду звернень замовників будівництва щодо невідповідності законодавству України наданих їм технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництваВідповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 лютого 2016 року № 70 «Про питання створення та діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», з метою забезпечення організації розгляду звернень щодо невідповідності законодавству України технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва, наданих замовникам будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», ПАТ «АК «Київводоканал», ПАТ «Київгаз» та ін.:

1. Утворити робочу групу з питань розгляду звернень замовників будівництва щодо невідповідності законодавству України наданих їм технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва та затвердити її склад, що додається.

2. Затвердити Положення про робочу групу з питань розгляду звернень замовників будівництва щодо невідповідності законодавству України наданих їм технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва, що додається.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
02.06.2017 № 650

Склад
робочої групи з питань розгляду звернень замовників будівництва щодо невідповідності законодавству України наданих їм технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва

Пліс Геннадій Володимирович перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова робочої групи
Колтик Оксана Тарасівна директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник голови робочої групи
Малінська Жанна Василівна головний спеціаліст відділу аудиту госпрозрахункових установ управління аудиту Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), секретар робочої групи
Яструбенко Олександр Васильович перший заступник директора Департаменту — начальник управління регулювання забудови міста Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Лиштва Максим Олександрович головний спеціаліст відділу технічної політики управління розвитку транспортної інфраструктури Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Пастухов Іван Анатолійович заступник директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Дворніков Віктор Металлович перший заступник директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Тацій Юрій Олександрович заступник директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Хорошевський Михайло Георгійович директор Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київекспертиза»

В. о. керівника апарату Є. Ситніченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 02.06.2017 № 650

Положення
про робочу групу з питань розгляду звернень замовників будівництва
щодо невідповідності законодавству України наданих їм технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва

1. Робоча група з питань розгляду звернень замовників будівництва щодо невідповідності законодавству України наданих їм технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва (далі — робоча група) є дорадчим органом при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), утвореним з метою забезпечення координації діяльності суб’єктів містобудування, що відповідно до законодавства України надають замовникам будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», ПАТ «АК «Київводоканал», ПАТ «Київгаз», КП «Київміськсвітло», КК «Київавтодор» та ін. (далі — суб’єкти містобудування, що надають технічні умови).

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:
розгляд звернень замовників будівництва щодо невідповідності законодавству України наданих їм технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва;
проведення аналізу проблемних питань, що виникають під час розгляду звернень замовників будівництва щодо невідповідності законодавству України наданих їм технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва;
підготовка та надання пропозицій виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), суб’єктам містобудування, що надають технічні умови, за результатами розгляду звернень замовників будівництва щодо невідповідності законодавству України наданих їм технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі видачі замовникам будівництва технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва;
подає керівництву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розроблені за результатами проведеної роботи пропозиції та рекомендації.

5. Робоча група має право:
одержувати в установленому порядку від центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
залучати до участі в роботі представників центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), а також інших осіб (за згодою), для розгляду питань, що належать до її компетенції.

6. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями.

7. Склад робочої групи затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

8. Робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів робочої групи, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

9. Голова робочої групи здійснює загальне керівництво діяльністю робочої групи, визначає порядок її роботи та головує на засіданнях, представляє робочу групу у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами.
Заступник голови робочої групи виконує повноваження голови робочої групи в разі його відсутності.

10. Секретар робочої групи:
за дорученням голови робочої групи скликає засідання робочої групи;
забезпечує ведення протоколів засідання робочої групи;
забезпечує організацію діяльності робочої групи (зокрема ведення діловодства), підготовку порядку денного та матеріалів до її засідань з урахуванням пропозицій членів робочої групи;
здійснює моніторинг стану реалізації рішень робочої групи, регулярно інформує голову робочої групи та інших членів робочої групи з цих питань;
виконує в межах компетенції доручення голови робочої групи.

11. Формою роботи робочої групи є засідання, що скликаються головою робочої групи в міру потреби.
Засідання робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше ніж половина її членів.

12. На засіданнях робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, віднесених до її компетенції.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більша половина присутніх на засіданні членів робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації фіксуються в протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам робочої групи.
Член робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації або утримався, може викласти в письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання.

13. Організаційне забезпечення діяльності робочої групи покладається на Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

В. о. керівника апарату Є. Ситніченко


Iншi документи:
 

Рішення № 58/719 від 8 лютого 2007 року
Про тарифи на житлово-комунальні послуги


Рішення № 421/2997 від 26 травня 2005 року
Про передачу у власність товариству з обмеженою відповідальністю “ВВ Інвест” нежилих будівель на вулиці Старовокзальній, 11 у Шевченківському районі міста Києва та надання дозволу на їх знесення


Рішення Київської міської ради № 513/7169 від 4 квітня 2019 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»


Рішення Київської міської ради № 222/6273 від 29 листопада 2018 року
Про внесення змін до таблиці N 1 до додатка 5 до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві"


Рішення Київської міської ради № 1544/5608 від 2 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 839/7075 «Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Ленінградська площа» у Дніпровському районі м. Києва»


Рішення Київської міської ради № 1537/5601 від 27 вересня 2018 року
Про заходи, спрямовані на врегулювання питань, пов’язаних із закладами освіти Голосіївського району міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1746/5810 від 9 жовтня 2018 року
Про заходи щодо впорядкування та забезпечення утримання в належному стані Державного Прапора України на території міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1745/5809 від 9 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 квітня 2013 року № 104/9161 «Про запровадження у місті Києві багатофункціональної електронної картки «Картка киянина»


Рішення Київської міської ради № 1737/5801 від 2 жовтня 2018 року
Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 5270 кв. м на вул. Анрі Барбюса у Печерському районі м. Києва, укладеного 19 березня 2007 року між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «Градобуд», зареєстрованого 26 квітня 2007 року


Рішення Київської міської ради № 1744/5808 від 9 жовтня 2018 року
Про реорганізацію Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання


images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |