Логотип видання 'Хрещатик'

images
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама  | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
images
Новини
  images
6 липня 2021 року, вiвторок  №27 (5388) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS   |    |    |    


Нормативно-правовi акти 
00/00/0000

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборів депутатів
Новий закон України “Про вибори народних депутатів України” підписаний Президентом України Л. Кучмою 18 жовтня 2001 року, вступив у силу 11 листопада 2001 року.
Згідно з нормами цього закону для підготовки і проведення голосування в день виборів депутатів 31 березня 2002 року виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних рад), районних у містах рад до 15 січня 2002 року складають загальні списки виборців, які постійно проживають на відповідній території. Після утворення виборчих дільниць складаються списки виборців по кожній дільниці.
В умовах підготовки до виборів, проведення передвиборної агітації можуть виникнути питання щодо оскаржень рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб з питань організації виборчого процесу.
Особи (органи), які мають право на оскарження в зазначеному аспекті можна умовно розділити на дві групи:
1) виборці, партії (блоки), кандидати у депутати;
2) виборчі комісії.
Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових та службових осіб, а також акти та дії об’єднань громадян, крім тих, що належать до їх внутріпартійної діяльності, можуть бути оскаржені до суду.
Такі ж дії виборчих комісій, членів виборчих комісій можуть бути оскаржені до виборчої комісії вищого рівня або до суду. Система виборчих комісій становить:
— Центральна виборча комісія;
— окружні виборчі комісії;
— дільничні виборчі комісії.
Місцеві суди розглядають скарги на дії дільничних виборчих комісій за місцем знаходження відповідної виборчої дільниці;
апеляційні суди — окружних виборчих комісій; Верховний Суд України — Центральної виборчої комісії.
Скарга подається до відповідної виборчої комісії або до суду у семиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.
Якщо порушення мали місце до дня проведення виборів, скарга подається не пізніше 24 години дня, який передує дню виборів; якщо порушення допущені під час голосування, скарга подається до відповідної-виборчої комісії не пізніше 24 години дня виборів, а до комісії вищого рівня або до суду — не пізніше 24 години дня, наступного за днем виборів.
Скарга розглядається протягом п’яти днів з дня її надходження, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а подана в день виборів чи у наступний за ним день,— невідкладно.
Такі ж строки встановлені для правоохоронних органів, які можуть перевіряти обставини порушень виборчого процесу за зверненнями виборчих комісій.
Зазначені строки для оскарження порушень виборчого законодавства продовженню або поновленню не підлягають.
Якщо скаргу розглядає суд, то виборча комісія, у якої на розгляді може бути скарга із тих же питань і з тих же підстав, зупиняє її розгляд до набрання рішенням суду законної сили.
Скарги громадян на неправильність у списках виборців можуть бути подані у виборчу комісію та розглядаються у триденний строк, при оскарженні до суду — у п’ятиденний строк, але не пізніше дня, що передує дню виборів. Скарга, подана в день виборів розглядається невідкладно, але не пізніше часу закінчення голосування.
Рішення відповідних судів по справах, що стосуються виборів депутатів, набирають законної сили невідкладно та оскарженню не підлягають, їх копії надсилаються заявникам, а також у відповідні виборчі комісії, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується.
Робота судів під час виборчого процесу, в тому числі і в день проведення виборів повинна бути організована таким чином, щоб забезпечити розгляд скарг у строки, встановлені — чинним, законодавством.
Стягнення на майно юридичних осіб органами Державної виконавчої служби
Відповідно до Закону України “Про виконавче провадження” органами Державної виконавчої служби виконуються рішення, ухвали, постанови судових установ, винесені при розгляді цивільних справ.
У разі відсутності у боржника — юридичної особи — коштів (грошей), достатніх для покриття заборгованості, стягнення звертається на інше майно, належне йому на праві власності або закріплене за ним. На таке майно державним виконавцем накладається арешт, який полягає у проведенні його опису, оголошенні заборони розпоряджатися ним. Арештоване майно реалізується у такій послідовності:
1)у першу чергу — майно, яке безпосередньо не використовується у виробництві (цінні папери, кошти на депозитних та інших рахунках боржника, валютні цінності, легковий автотранспорт і таке інше);
2) у другу чергу — готова продукція (товари), а також інші матеріальні цінності, які безпосередньо не використовуються у виробництві;
3) у третю чергу — об’єкти нерухомого майна, верстати, обладнання, інші основні засоби, а також сировина і матеріали, призначені для здійснення виробництва.
Про накладення арешту протягом 3 днів повідомляється власник (уповноважений ним орган управління майном), в окремих випадках Фонд державного майна України. На пропозицію відповідного органу управління, якому належить майно чи Фонду державного майна державний виконавець публікує у пресі повідомлення про звернення стягнення на майно божника.
Реалізація арештованого нерухомого майна проводиться на прилюдних торгах спеціалізованими організаціями, що мають право здійснювати операції з нерухомістю, з якими Державною виконавчою службою укладено відповідний договір. Кабінетом Міністрів України такою організацією визначено Спеціалізоване державне підприємство “Укрспецюст” Міністерства юстиції України, яке створене відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 14 липня 1999 року № 1270.
Оцінка майна боржника проводиться державним виконавцем за ринковими цінами, які діють на день проведення торгів, крім випадків, коли на майно встановлені регульовані ціни (ст. 8 Закону України “Про ціни і ціноутворення). Для визначення дійсної вартості майна, що підлягає реалізації, за кошти однієї із зацікавлених сторін (стягувача чи боржника) може бути запрошений експерт (спеціаліст). Сторони мають право оскаржити оцінку майна до суду.
Згідно із частиною 5 статті 66 Закону України “Про виконавче провадження” порядок проведення прилюдних торгів визначається законом. За станом на 30.01.2002 року такий закон в Україні ще не прийнято. До його прийняття діє Тимчасове положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 27 жовтня 1999 року № 68/5. Прилюдні торги повинні бути проведені у двомісячний строк з дня одержання спеціалізованою організацією заявки державного виконавця на їх проведення.
Спеціалізована організація за 15 днів до проведення публічних торгів публікує у друкованих засобах масової інформації за місцем знаходження нерухомого майна повідомлення про нерухоме майно, що підлягає реалізації. В інформації вказується стартова ціна, сума реєстраційного внеску учасника торгів, дата, час, місце їх проведення, дані про стягувача та боржника, інші відомості. Якщо реалізації підлягає житловий будинок, квартира, то в інформації додатково зазначаються розмір площі такого житла, матеріали стін, правовий режим, обмеження на використання, процент зносу, відомості про земельну ділянку, на якій розташовані будинок чи квартира.
Про час проведення прилюдних торгів письмово повідомляються державний виконавець, стягувач та боржник.
Майно (лот) виставляється на торги при наявності не менше двох покупців, які були зареєстровані в установленому порядку.
Якщо майно не було продане (ціна повинна бути вищою ніж стартова), призначаються повторні торги, які проводяться не раніше, ніж через місяць з часу проведення перших прилюдних торгів. Стартова ціна при цьому може бути знижена не більше ніж на 30%.
Під час торгів ведеться протокол. Він підписується ліцитатором (особою, яка проводить прилюдні торги), переможцем торгів і затверджується керівником спеціалізованої організації. Протягом 10 днів з дня проведення переможець торгів на підставі копії протоколу здійснює розрахунки за придбане майно.
Після повного розрахунку покупця за придбане майно державний виконавець складає акт про проведені торги, подає його на затвердження начальнику відповідного відділу державної виконавчої служби, після чого видає акт покупцеві.
На підставі такого акту нотаріус видає покупцеві свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів.
Спори, що виникають при реалізації нерухомого майна вирішуються у судовому порядку. Недодержання суттєвих умов зазначених вище нормативних актів може привести до визнання судом прилюдних торгів недійсними.
Законом України від 29 листопада 2001 року № 2864-ІІІ “Про введення мораторію на примусову реалізацію майна” встановлено мораторій на застосування примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25%, до вдосконалення визначеного законами України механізму примусової реалізації майна.
Законом заборонено звернення стягнення на нерухоме майно і інші основні засоби виробництва, що забезпечують ведення виробничої діяльності цими підприємствами, а також акції (частки, паї), що належать державі в майні інших господарських товариств і передані до статутних фондів цих підприємств та їх відчуження, якщо воно здійснюється за рішеннями, що підлягають виконанню Державною виконавчою службою.
Цей Закон спрямований на забезпечення економічної безпеки держави, недопущення руйнування цілісних майнових комплексів державних підприємств.

Начальник відділу правової роботи, правового інформування та адвокатури Київського міського управління юстиції М. І. Наборозняк

Iншi документи:
 

Рішення № 58/719 від 8 лютого 2007 року
Про тарифи на житлово-комунальні послуги


Рішення № 421/2997 від 26 травня 2005 року
Про передачу у власність товариству з обмеженою відповідальністю “ВВ Інвест” нежилих будівель на вулиці Старовокзальній, 11 у Шевченківському районі міста Києва та надання дозволу на їх знесення


Рішення Київської міської ради № 513/7169 від 4 квітня 2019 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»


Рішення Київської міської ради № 222/6273 від 29 листопада 2018 року
Про внесення змін до таблиці N 1 до додатка 5 до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві"


Рішення Київської міської ради № 1544/5608 від 2 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 839/7075 «Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Ленінградська площа» у Дніпровському районі м. Києва»


Рішення Київської міської ради № 1537/5601 від 27 вересня 2018 року
Про заходи, спрямовані на врегулювання питань, пов’язаних із закладами освіти Голосіївського району міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1746/5810 від 9 жовтня 2018 року
Про заходи щодо впорядкування та забезпечення утримання в належному стані Державного Прапора України на території міста Києва


Рішення Київської міської ради № 1745/5809 від 9 жовтня 2018 року
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 квітня 2013 року № 104/9161 «Про запровадження у місті Києві багатофункціональної електронної картки «Картка киянина»


Рішення Київської міської ради № 1737/5801 від 2 жовтня 2018 року
Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 5270 кв. м на вул. Анрі Барбюса у Печерському районі м. Києва, укладеного 19 березня 2007 року між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «Градобуд», зареєстрованого 26 квітня 2007 року


Рішення Київської міської ради № 1744/5808 від 9 жовтня 2018 року
Про реорганізацію Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання


images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |Fatal error: Class 'SAPE_client' not found in /spacenew/www/kreschatic.kiev.ua/index.php on line 211