Повідомлення, які надіслані на адресу редакції за електронною адресою kreschatic2023@gmail.com, можуть бути використані у матеріалах і повідомленнях нашого порталу https://kreschatic.kiev.ua/, за умови, що це не призводить до спотворення змісту листа. Відправляючи лист до нашої редакції, читач погоджується з тим, що редакція має право використовувати його в матеріалах нашого сайту, якщо заборона на публікацію не вказана в самому листі.

Наша редакція може здійснювати стилістичні правки листів з метою збереження їхнього змісту та чіткості.

Редакція не відповідає за направлення листів до органів, організацій та посадових осіб, до компетенції яких входить їхнє розглядання.

Згідно законодавства України, ніхто не має права змушувати редакцію публікувати твори, листи, інші повідомлення або матеріали, якщо інше не передбачено законом.

Редакція сайту «Kreschatic» не несе відповідальності за поширення інформації, яка не відповідає дійсності та може завдати шкоди честі та гідності громадян та організацій, може порушувати права та законні інтереси громадян, або використовувати свободу масової інформації та права журналістів в спірних ситуаціях. Це, зокрема, може стосуватися випадків, коли інформація:

  • Отримана від інформаційних агентств.
  • Міститься у відповідях на запити інформації або у матеріалах прес-служб державних органів, організацій, установ, підприємств, органів громадських об’єднань.
  • Представляє собою дослівне відтворення фрагментів виступів офіційних осіб державних органів, організацій та громадських об’єднань.
  • Міститься в авторських творах або текстах, які не підлягають редагуванню відповідно до законодавства України.
  • Є дослівним відтворенням повідомлень та матеріалів або їх фрагментів, які розповсюджуються іншими засобами масової інформації та іншими веб-сайтами.

Редакція сайту «Kreschatic» завжди дотримується принципу надання об’єктивної та достовірної інформації і робить усе можливе для уникнення поширення неправдивої інформації, яка може завдати шкоди.

Ми також не несемо відповідальності за коментарі користувачів до наших матеріалів, за порушення авторських та суміжних прав, а також за використання товарних знаків та логотипів без дозволу правовласників. Ми залишаємо за собою право видаляти коментарі без пояснення причин.